სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ელიავა, ა. შარაბიძე ც. სოხაძე მ. კუპრავა ი. შანიძე ს. ჯინჯოლავა. მექანიკური დატვირთვების გავლენა პაროდონტის ქსოვილებზე და ყბის ძვალში ცვლით პროცესებზე. თბილისის საერთ უნივერსიტეტის “გაენათი” სამეცნიერო შრომათა საუბილეო კრებული თბილისი_2006. 2006წ. 56-57.

ნ. სეფაშვილი, ლ. დევაძე, ჯ. მაისურაძე, კ.ჯაფარიძე. მექანიკური ზემოქმედების მიმართ მგრძნობიარე სპიროპირანით მოდიფიცირებული პოლიმერები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2010წ. #10-12, გვ.79-83.

მ. შილაკაძე, ზ.ქაშიაშვილი. მექანიკური სისტემების საიმედოობის მაჩვენებლების განაწილების ექსპონენციალური კანონი კვადრატული მაჩვენებლით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2009წ. № 4-6.

გ. ბაღათურია, დ.გორგიძე. მექანიკური სისტემის ფარდობითი მოძრაობა და ლაგრანჟის მეორე გვარის განტოლებები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. #1-3, გვ.. 70-73.

დ. გორგიძე, გ. ბაღათურია. მექანიკური სისტემის ფარდობითი მოძრაობა და ლაგრანჟის მეორე რიგის განტოლებები . მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2006წ. #1-3 .

ზ. ჯაფარიძე, თომაძე ნანა. მეღვინეობის მეორადი ნედლეულის გადამუშავების პროცესის ენერგეტიკული შეფასება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “სურსათის უვნებლობის პრობლემები” შრომათა კრებული. 2009წ. ISBN 978-9941-0-1424-6. თბილისი, გვ. 279-282 .

ი. კუპატაძე, ა. ხოტივარი, გ. გრიგორაშვილი, ნ. ილურიძე. მეღვინეობის მეორადი პროდუქტების უტილიზაციის პრობლემები. ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2011წ. №2.

ა. ხოტივარი, გრიგორაშვილი გიორგი, კუპატაძე იზოლდა, ილურიძე ნელი. მეღვინეობის მეორადი პროდუქტების უტილიზაციის პრობლემები. ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2011წ. №2.

გ. გრიგორაშვილი, ხოტივარიო აელიტა, კუპატაძე იზოლდა, ილურიძე ნელი. მეღვინეობის მეორადი პროდუქტების უტილიზაციის პრობლემები. ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2011წ. №4.

ნ. ბაღათურია. მეღვინეობის პროდუციისა და ალკოჰოლშემცველი ნედლეულის ტერმინები და განმარტებები . სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2005წ. №14, გვ. 70-75.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. მეღვინეობის პროდუციისა და ალკოჰოლშემცველი ნედლეულის ტერმინები და განმარტებები . სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2005წ. №14, გვ. 70-75.

ე. მიდელაშვილი, ფ. მაჭავარიანი, ნ. ქსოვრელი. მეღვინეობისათვის განკუთვნილი ვიბრაციული ბუნკერული დანადგარი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 1999წ. სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესი საქართველოს აგროსამრეწველო სექტორის საინჟინრო სფეროში. თბილისი. გვ. 192-195.

ფ. მაჭავარიანი, ნ. ქსოვრელი. მეღვინეობისათვის განკუთვნილი ვიბრაციული ბუნკერული დანადგარი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 1999წ. სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესი საქართველოს აგროსამრეწველო სექტორის საინჟინრო სფეროში. თბილისი. გვ. 192-195.

ზ. ჯაფარიძე. მეღვნეობის ნარჩენების პირველადი გადამუშავების ეფექტურობის ამაღლების გზები. სტუ-ს შრომები. თბილისი . 2004წ. №2(452), გვ.70-72.

მ. ნიკოლეიშვილი, და სხვ.. მეჩაიეობისა და ჩაის მრეწველობის ინტეგრირებისა და მდგრადი განვითარების სტრატეგიული პროგრამა. აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2010წ. ტ.4, 13-16.

ო. თედორაძე. მეჩაის მიერ ჩაის კრეფაზე და გასხვლაზე დახარჯული ენერგიის გამოკვლევა . სსი -ს შრომები. 1977წ. ტ.112, 15-18გვ.

გ. ლობჯანიძე, რ.სარჩიმელია. მეცნიერება და რელიგია ეკონომიკური გლობალიზაციის გააქტიურების პირობებში. ჟურნალი ,,ეკონომიკა“. 2013წ. 2013. № 7-8, გვ. 207-219.

ი. კალანდია. მეცნიერება და ტექნიკა კულტურის კონტექსტში (ინგლისურ ენაზე).. ჟურნალი „კულტურა და ფილოსოფია“, თსუ-ს გამომცემლობა, თბილისი,. 2011წ. .

მ. ჩინჩალაძე, ნინო დარსაველიძე. ლელა ბოჭოიძე. მეცნიერება და ტექნიკა როგორც გლობალიზაციის ფაქტორები.. ეკონომიკა. 2016წ. 1-2.

ვ. დათაშვილი, ლამარა ქოქიაური. მეცნიერება სახელმწიფო პოლიტიკის შესახებ. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა 21–ე საუკუნის პრობლემები. 2010წ. 2.