სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. იორდანიშვილი, ირინა იორდანიშვილი, ზ. ჭარბაძე, ი. ირემაშვილი. მეცნიერებაში ბიბლიომეტრული სარეიტინგო მაჩვენებლების შესახებ.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრ.კრებული. 2009წ. #64, 2009წ. 104-113გვ.

ზ. ჭარბაძე, ზ. ჭარბაძე, იორდანიშვილი ი., იორდანიშვილი კ., ხოსროშვილი ე.. მეცნიერებაში ბიბლიომეტრული სარეიტინგო მაჩვენებლების შესახებ. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო; წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული N 64. 2009წ. N 64, გვ.გვ.104-114..

ი. კუტუბიძე. მეცნიერების განვითარების ზოგიერთი კრიტერიუმი და თანამედროვეობა. უნივერსალი. 2002წ. 208-220გვ.

ი. კუტუბიძე. მეცნიერების განვითარების ზოგიერთი კრიტერიუმის შესახებ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. 110-121გვ.

თ. ჩუბინიშვილი, ფ.წოწკოლაური. მეცნიერების რეფორმირების და მართვის პრობლემები გლობალიზაციის პირობებ. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის„გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“ შრომათა კრებული. 2008წ. თსუ,ეკონომიკისა და ბიზანესის ფაკულტეტი, 22-24 ოქტომბერი, 2008.

ს. გრიგალაშვილი. მეცნიერების ფენიმიზაცია, როგორც სოციოლოგიური პრობლემა. ჟურნალი -,,სოციალური ეკონომიკა''. 2012წ. 2012 -3.

ლ. კვარაცხელია, ო. ფარესიშვილი, ა.სულაძე. მეცნიერების ფუნქციონირება საბაზრო ეკონომიკის პირობებში: ზოგიერთი დასკვნა და რეკომენდაცია. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2005წ. #1-3.

ო. ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია, ა.სულაძე. მეცნიერების ფუნქციონირება საბაზრო ეკონომიკის პირობებში: ზოგიერთი დასკვნა და რეკომენდაცია. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი#1-3. 2005წ. #1-3, 4 გვ..

გ. ჯოლია. მეცნიერებისა და განათლების როლი და მნიშვნელობა ინოვაციური ეკონომიკის განვითარებაში. ჟურ. ”სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები”. 2009წ. #1; გვ. 56-60.

გ. ჯოლია. მეცნიერებისა და განათლების სინერგია - ინოვაციური ეკონომიკის განვითარების მძლავრი რესურსი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2009წ. # 2 (472); ISSN 1512-0996.

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე, მ. გვერდწითელი. მეცნიერი რომელმაც გაუსწრო დროს. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. N7(1) გვ.104-112.

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე, მ.გვერდწიტელი, მ.ჯინჭარაძე. მეცნიერი რომელმაც გაუსწრო დროს (გადამუშავებული-დამატებებით). ეძღვნება ა.გახოკიძის დაბადებიდან 100 წლის თავს. 2012წ. ნაშრომთა კრებული, გვ. 5-31.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, შენგელია ნათია. მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის მორალური მოძველების პრობლემა და სწავლების სრულყოფის ზოგიერთი ასპექტი. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2013წ. N 5-6, .

ი. კუტუბიძე, ი. კალანდია. მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესი და კულტურა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. 96-109გვ.

. მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესი-პრობლემათა დაძლევის გზები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „ეკონომიკა“. 1995წ. N3-6, გვ. 52-58.

ი. კუტუბიძე. მეცნიერულ-ტექნიკური რევოლუცია და შრომითი ფუნქციების ცვლილებები . მეთოდური მითითებები. 1987წ. 12-53გვ.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის დაბალი დონე - ეკონომიკური ზრდის უმთავრესი შემაფერხებელი ფაქტორი კრეატიული ეკონომიკის პირობებში. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2015წ. 7-9.

დ. კვარაცხელია. მეცნიერულ-ტექნოლოგიური პროგრესი და ეკოლოგიური კრიზისი. ჟურნალი: ”გადასახადები “. 2010წ. N5, გვ. : 33-39, ISSN 1987-9156.

ი. მიქავა. მეცნიერული აზროვნება და ექსისტენციალური კრიზისი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საისტორიო ვერტიკალები. 2012წ. №24, გვერდების რაოდენობა - 6.

ზ. გასიტაშვილი, მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე, ა.ფრანგიშვილი და სხვა. მეცნიერული აღმოჩენები და რელიგია. საერთაშორისო კონფერენცია „მეცნიერება და რელიგია“, მოხსენებათა კრებული,. 2005წ. .