სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. გასიტაშვილი, მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე, ა.ფრანგიშვილი და სხვა. მეცნიერული აღმოჩენები და რელიგია. საერთაშორისო კონფერენცია „მეცნიერება და რელიგია“, მოხსენებათა კრებული,. 2005წ. .

დ. გორგიძე, ზ. გასიტაშვილი, მიტროპოლიტი ანანია(ჯაფარიძე), ჯ. ჰაუკროფტი, , ი. გორგიძე, გ. ჯავახაძე. მეცნიერული აღმოჩენები და რელიგია. საერთაშორისო კონფერენციის "მეცნიერება და რელიგია" შრომები. 2005წ. .

რ. ლორთქიფანიძე. მეცნიერული მონაცემები − ენობრივი აზროვნების ზედაპირული დონიდან „მოაზროვნე ცნობიერის“ დონეზე გადასვლის პუბლიცისტური ხერხი. გამომცემელი „უნივერსალი“, შრომების კრებული „ჟურნალისტური ძიებანი“, ტ. 12, პროფესორ ნოდარ ტაბიძის რედაქციით, . 2009წ. გვ. 46-50.

მ. შონია. მეცნიერული შრომის დანაწილება. მეცნიერება და ტექნიკა. 2000წ. 4-6,გვ.27-28.

ვ. ღვლიღვაშვილი. მეცხვარეობის და მეთხეობის დარგების წარმოება საქართ- ველოს თანამედროვე პირობებში. ს.ს.ს.ს.უ. სამეცნიერო შრომათა კრებული , ტომი II , #2 (43), თბილისი. 2009წ. გვ. 107-109.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, ნაილი ორჯანელი. მეცხოველეობაში არაბალანსირებული კვების ფაქტორის გავლენა ცხოველების პროდუქტიულობაზე. ჰიდროინჟინერია N 1-2 . 2014წ. 17-18).

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, გალია ცქვიტინიძე. მეცხოველეობის განვითარების პერპექტივები საქართველოში. თბილისი სასწავლო უნივერსიტეტი მმეცნიერება და ცხოვრება. 2017წ. .

ო. თედორაძე, გ.ცაგურიშვილი. მეცხოველეობის საკვები ბაზის გადიდება შუალედურიკულტურების გამოყენებით . გამომცემლობა "ჯიაისი". 2003წ. სამეცნიერო პოპულარული ბროშურა 23გვ..

მ. ჭანტურაია. მეცხრამეტე საუკუნე ეპოქათა მიჯნა. თსუ, კრებული. 2017წ. .

მ. ძიძიგური, დავით იოსებიძე. მეცხრამეტე საუკუნეში ნიკოლოზისა და ღუნიბის მოედნების დაარსებისა და მათი შემდგომი სახეცვლილების შესახებ. კავკასიის მაცნე. 2004წ. (სპეციალური გამოცემა 3), 33–38.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, შენგელია ნათია. მეწარმე სუბიექტები და მათი ღირსება-ნაკლოვანებანი. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2013წ. N 5-6,.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, შენგელია ნ.. მეწარმე სუბიექტები და მათი ღირსება-ნაკლოვანებანი.. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2013წ. 5-6.

თ. ღურწკაია, კ.ღურწკაია. მეწარმეობითი საქმიანობის ორგანიზაციის ფორმები საერთაშორისო ბიზნესში. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. N5, გვ. 124-133.

ნ. ჩხაიძე, გ. კუპრაშვილი. მეწარმეობის სამართლებრივი ფორმები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები: ”მსუბუქი მრეწველობის პრობლემები”. 2003წ. გვ.21-28..

თ. ობგაძე, არჩილ ფრანგიშვილი, ნაიდა ყულოშვილი. მეწყერის დინამიკის მათემატიკური მოდელირება. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული, მას. 2018წ. # 2(26).

თ. ობგაძე, ა.ფრანგიშვილი, ნ.ყულოშვილი. მეწყერის სრიალის ზედაპირის რიცხვითი ანალიზი. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული, მას. 2018წ. # 3(27).

შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე. მეწყერსაწინააღმდეგო გრუნტულ ანკერებიანი საყრდენი კედლის კონსტრუქციული გადაწყვეტა. სტუ–ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2015წ. #70,გვ.10.

ნ. ბოჭორიშვილი, გ.ხარაბაძე, ვ.გაბრიჩიძე, ი.გაბრიჩიძე. მეწყერული მოვლენების საკონტროლო და სმაუწყებლო მოწყობილობათა სისტემა. გამომცემლობა Energy. 2009წ. #4(52)-1, გვ.4.

მ. მარდაშოვა. მეწყრული მასივის მდგრადობის შეფასება გრაფიკულ-სტატიკური მეთოდით. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #4-6, გვ. 72-75. 2001წ. iSSN 0130-7061.

ნ. არეშიძე, გ. არეშიძე, თ. შუკაკიძე. მეწყრული პროცესები და მათი მდგრადობის ანგარიშის თანამედროვე მდგომარეობა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2014წ. #2(33), თბილისი, გვ.130-135.