სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია, ა.სულაძე. მეცნიერების ფუნქციონირება საბაზრო ეკონომიკის პირობებში: ზოგიერთი დასკვნა და რეკომენდაცია. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი#1-3. 2005წ. #1-3, 4 გვ..

გ. ჯოლია. მეცნიერებისა და განათლების როლი და მნიშვნელობა ინოვაციური ეკონომიკის განვითარებაში. ჟურ. ”სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები”. 2009წ. #1; გვ. 56-60.

გ. ჯოლია. მეცნიერებისა და განათლების სინერგია - ინოვაციური ეკონომიკის განვითარების მძლავრი რესურსი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2009წ. # 2 (472); ISSN 1512-0996.

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე, მ. გვერდწითელი. მეცნიერი რომელმაც გაუსწრო დროს. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. N7(1) გვ.104-112.

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე, მ.გვერდწიტელი, მ.ჯინჭარაძე. მეცნიერი რომელმაც გაუსწრო დროს (გადამუშავებული-დამატებებით). ეძღვნება ა.გახოკიძის დაბადებიდან 100 წლის თავს. 2012წ. ნაშრომთა კრებული, გვ. 5-31.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, შენგელია ნათია. მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის მორალური მოძველების პრობლემა და სწავლების სრულყოფის ზოგიერთი ასპექტი. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2013წ. N 5-6, .

ი. კუტუბიძე, ი. კალანდია. მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესი და კულტურა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. 96-109გვ.

. მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესი-პრობლემათა დაძლევის გზები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „ეკონომიკა“. 1995წ. N3-6, გვ. 52-58.

ი. კუტუბიძე. მეცნიერულ-ტექნიკური რევოლუცია და შრომითი ფუნქციების ცვლილებები . მეთოდური მითითებები. 1987წ. 12-53გვ.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის დაბალი დონე - ეკონომიკური ზრდის უმთავრესი შემაფერხებელი ფაქტორი კრეატიული ეკონომიკის პირობებში. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2015წ. 7-9.

დ. კვარაცხელია. მეცნიერულ-ტექნოლოგიური პროგრესი და ეკოლოგიური კრიზისი. ჟურნალი: ”გადასახადები “. 2010წ. N5, გვ. : 33-39, ISSN 1987-9156.

ი. მიქავა. მეცნიერული აზროვნება და ექსისტენციალური კრიზისი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საისტორიო ვერტიკალები. 2012წ. №24, გვერდების რაოდენობა - 6.

ზ. გასიტაშვილი, მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე, ა.ფრანგიშვილი და სხვა. მეცნიერული აღმოჩენები და რელიგია. საერთაშორისო კონფერენცია „მეცნიერება და რელიგია“, მოხსენებათა კრებული,. 2005წ. .

დ. გორგიძე, ზ. გასიტაშვილი, მიტროპოლიტი ანანია(ჯაფარიძე), ჯ. ჰაუკროფტი, , ი. გორგიძე, გ. ჯავახაძე. მეცნიერული აღმოჩენები და რელიგია. საერთაშორისო კონფერენციის "მეცნიერება და რელიგია" შრომები. 2005წ. .

რ. ლორთქიფანიძე. მეცნიერული მონაცემები − ენობრივი აზროვნების ზედაპირული დონიდან „მოაზროვნე ცნობიერის“ დონეზე გადასვლის პუბლიცისტური ხერხი. გამომცემელი „უნივერსალი“, შრომების კრებული „ჟურნალისტური ძიებანი“, ტ. 12, პროფესორ ნოდარ ტაბიძის რედაქციით, . 2009წ. გვ. 46-50.

მ. შონია. მეცნიერული შრომის დანაწილება. მეცნიერება და ტექნიკა. 2000წ. 4-6,გვ.27-28.

ვ. ღვლიღვაშვილი. მეცხვარეობის და მეთხეობის დარგების წარმოება საქართ- ველოს თანამედროვე პირობებში. ს.ს.ს.ს.უ. სამეცნიერო შრომათა კრებული , ტომი II , #2 (43), თბილისი. 2009წ. გვ. 107-109.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, ნაილი ორჯანელი. მეცხოველეობაში არაბალანსირებული კვების ფაქტორის გავლენა ცხოველების პროდუქტიულობაზე. ჰიდროინჟინერია N 1-2 . 2014წ. 17-18).

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, გალია ცქვიტინიძე. მეცხოველეობის განვითარების პერპექტივები საქართველოში. თბილისი სასწავლო უნივერსიტეტი მმეცნიერება და ცხოვრება. 2017წ. .

ო. თედორაძე, გ.ცაგურიშვილი. მეცხოველეობის საკვები ბაზის გადიდება შუალედურიკულტურების გამოყენებით . გამომცემლობა "ჯიაისი". 2003წ. სამეცნიერო პოპულარული ბროშურა 23გვ..