სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. გუჯაბიძე, ა. ქაშაკაშვილი, ზ. ლებანიძე. მთაგორიანი რელიეფის პირობებში მიწისქვეშა გაანგარიშების საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ”შრომები”. 2000წ. 5(433).

ი. მოსაშვილი, გუგუშვილი ალმასხანი, კვერცხიშვილი დოდო. მთავარი მულტიმედია მართვის თეორიაში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი, 2(5). 1999წ. გვ.57–60.

გ. იაშვილი, ჩანტლაძე ზ., მეგრელიშვილი ე.. მთაწმინდის ქედის ჩრდილო ფერდობზე განვითარებული მეწყრული პროცესის კვლევები ფერდობის გამაგრებასთან დაკავშირებით. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. #17,.

გ. იაშვილი, ჩანტლაძე ზ., მეგრელიშვილი ე.. მთაწმინდის ქედის ჩრდილო ფერდობზე განვითარებული მეწყრული პროცესის კვლევები ფერდობის გამაგრებასთან დაკავშირებით. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული XVII,თბილისი,. 2009წ. გვ.90-95.

ჯ. ნიჟარაძე, თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია. მთელ ზედაპირზე დატვირთული ორთოტროპული ცილინდრის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის გამოკვლევა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2012წ. №4(27).

თ. ბაციკაძე. მთელ ზედაპირზე დატვირთული ორთოტროპული ცილინდრის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის გამოკვლევა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2012წ. №4(27).

ნ. მურღულია, თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე. მთელ ზედაპირზე დატვირთულუ ორთოტროპული ცილინდრის დაძაბულ– დეფორმირებული მდგომარეობის გამოკვლევა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2012წ. №4(27).

თ. ნუცუბიძე. მთელის თვისება სპეციფიკურია და ნაწილების თვისებას არ უდრის. სტუ, „განათლება“. 2014წ. N2(11), გვ. 26-29.

მ. ნიკოლეიშვილი. მთელრიცხვა ოპტიმიზაციის ერთი ამოცანის მიახლოებითი ამოხსნა . ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტი.სამეცნიერო-პრაქტიკულიკონფერენცია. ქ.გორი . 2017წ. 162-164.

მ. ნიკოლეიშვილი. მთელრიცხვა ოპტიმიზაციის ორი ამოცანის ექვივალენტობა. სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო კონფერენციაქ.გორი. 2016წ. 40-42.

ი. მოსაშვილი, მჭედლიშვილი ნინო. მთვარეზე რბილად დაჯდომის ოპტიმალური მართვის ამოცანა. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2007წ. #2(3), თბილისი. გვ.46-52.

ი. მოსაშვილი, ნ. მჭედლიშვილი. მთვარეზე რბილად დაჯდომის ოპტიმალური მართვის ამოცანა. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები №2(3). 2007წ. ISSN 512-3979 , 52-60 გვ.46-52..

ნ. კუპატაძე. მთიან პირობებში სატვირთო შემადგენლობის წონის ნორმის განსაზღვრა. ტრანსპორტი და მანქანათ მშენებლობა ISSN 1512-3537. 2008წ. №2(10) გვ.142-147.

დ. ფოცხვერია, ს.კანდელაკი. მთიან რეგიონებში ენერგო მატარებელი მილსადენის მშენებლობის ეკონომიკური ასპექტები. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული თბილისი . 2005წ. გვ. 221-231.

უ. ზვიადაძე, მ. ლაპიაშვილი, მ. მარდაშოვა, დ. კალანდაძე. მთიან რეგიონებში ტყის უსისტემო ჭრის ზეგავლენა მეწყრული პროცესის აღძვრა-განვითარებაზე. სტუ-ს შრომები, #3(442), გვ. 72-77. 2002წ. ISSN 15120996.

უ.ზვიადაძე, მ.მარდაშოვა. მთიან რეგიონებში ტყის უსისტემო ჭრის ზეგავლენა მეწყრული პროცესის აღძვრა–განვითარებაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2002წ. №3 (442).

გ. გუნია, სვანიძე ზიზი.. მთიან რეგიონებში ჰიდროენერგეტიკული სისტემების მდგრადი განვითარების ეკოლოგიური პრობლემების შესახებ. . საერთაშორისო სამეცნიერო – ტექნიკური კონფერენციის “ექსტრემალური ჰიდრომეტეოროლოგიური და ეკოლოგიური მოვლენები სამხრეთ კავკასიაში” მასალები, თბილისი, 2015/28/05, ჰმი-სტუ.-საქ.ტექნ.უნივ. ჰმი-ის შრომათა კრებული,2015. – ISSN 1512-0902. 2015წ. ტ.121, გვ.70-75. .

მ. მელქაძე. მთიანი კურორტების პრობლემები (აჭარის რეგიონი). სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2016წ. #3(16); 179-186.

ცქვიტინიძე ზ.. მთიანი რეგიონების კლიმატის ცვლილების ადგილობრივი ანთროპოგენური თავისებურებები. . საერთაშორისო კონფერენციის “დედამიწის საერთაშორისო წელი - კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში - თბ., 18-19/11/ 2008” მასალები. - ჰმი-ს შრომები, ტ.115, გ.81-89. 2008წ. ტ.115, გ.81-89.

. მთიანი წყალსაცავების შიდაწყალსატევური პროცესების კომპიუტერული გაანგარიშება. თბილისი, საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომფთა კრებული . 2010წ. #65,გვ.83-87..