სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მარდაშოვა, გ. ჭოხონელიძე. მეწყრული სხეულის სიმტკიცის მაჩვენებელთა განსაზღვრა ფაქტობრივი გადაადგილების მეთოდით. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", . 2000წ. ISSN 0130-7061, N1-3, გვ. 66-69.

მ. მარდაშოვა, გ. ჭოხონელიძე. მეწყრული ფერდობების მდგრადობის შეფასების ზოგიერთი საკითხი. სტუ-ს შრომები, . 2000წ. #4(432), გვ. 44 - 49 .

. მეწყრული ფერდობების მდგრადობის შეფასების ზოგიერთი საკითხი. სტუ-ს შრომები, #4(432), თბილისი, გვ. 44-50. 2000წ. ISSN 0201-7164.

ი. მშვიდობაძე, გ. ჭოხონელიძე. მეწყრული ფერდოს ანგარიშისთვის გრუნტის სიმტკიცის მაჩვენებლების შერჩევის შესახებ. "მშენებლობა". 2012წ. №4(27).

ნ. მსხილაძე, შ. ბაქანიძე. მეწყწრსაწინააღმდეგო გრუნტულნაკერებიანი საყრდენი კედლის კონსტრუქციული გადაწყვეტა. სტუ, წყალთამეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2016წ. #70, გვ.9.

ზ. ცოტნიაშვილი. მე–20 საუკუნის დასაწყისის ამერიკული და ქართული ნოველა. გორის უნივერსიტეტის მე–2 საერთაშორისო კონფერენცია. 2009წ. 2.

სტეფანიშვილი მ., ქოჩიაშვილი ქ., მაჩაიძე ნ., პქტრიაშვილი ჟ.. მვენარეული ანტიოქსიდანტების შესახებ. საქართვალოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2009წ. 35, 2, 490-493.

ი. გიაშვილი. მზარდი ბიზნესის მოდელირება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. № 2(7). გვ.190-193.

მ. გაგაძე, ლევან ბერიძე. მზე და მდგრადი არქიტექტურა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ,,განათლება''. 2016წ. ISSN 2346-8300 #1(17) .

რ. კლდიაშვილი. მზე ოქროს დისკი. შემეცნებითი. 2013წ. ტ.1 N1-2.

მ. სირაძე, ნ. ნეფარიძე , ი. გოქსაძე , ო. დიოგიძე . მზესუმზირის და ბამბის ზეთების რაფინირების პროცესი . Georgian Engineering news. . 2015წ. № 4, p.117 .

ო. თედორაძე, ე.ძირკვაძე. მზესუმზირის ზეთის გამოსახდელი ტექნოლოგიური ხაზის გამოკვლევა,შერჩევა და გაანგარიშება. გამომცემლობა "ჯიაისი". 2002წ. სამეცნიერო პოპულარული ბროშურა 18გვ. .

მ. სირაძე, ი.ბერძენიშვილი , ნ. ნეფარიძე . მზესუმზირის კოპტონი ცილოვანი პროდუქტების მიღებისათვის. . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნ. 2010წ. თბილისი. №2.

ი. ქვარაია. მზიდი კონსტრუქციების დემონტაჟთან დაკავშირებული ტექნოლოგიური პრობლემები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 0წ. 1(28),გვ4.

ა. ლებანიძე, დ.რამიშვილი, მ.მარჯანიშვილი, ტ.ზუზაძე. მზიდუნარიანობა დაქვეითებული შენობის გაძლიერების ზოგიერთი მეთოდი. საქ.მეცნ.აკადემიის სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. შრომები N2.

. მზის აღმნიშვნელი ერთი ლუვიური იეროგლიფის სემანტიკური კოდები (Semantic Codes Luwian Hieroglyphs Denoting the Sun. კრებული "აღმოსავლეთმცოდნეობა",ინგლისურ ენაზე, ეძღვნება დიდ ქართველ მეცნიერს გიორგი წერეთელს. 2014წ. N3, თსუ-ს გამომცემლობა, 249-258, .

. მზის აღმნიშვნელი ლუვიური იეროგლიფები. ანალები. 2008წ. #3, გვ. 44-65.

ვ. ბახტაძე, ნ. გძელიშვილი, თ.ნოზაძე, თ.წოწონავა-დურგლიშვილი. მზის ენერგეტიკული პოტენციალის გამოყენების პერსპექტივები თბილისში. ჟურნალი “ენერგია”. 2016წ. #2(78), გვ.42-47.

ვ. ბახტაძე, ნ. გძელიშვილი. მზის ენერგეტიკული პოტენციალის გამოყენების პერსპექტივები კახეთის რეგიონში . ჟურნალი “ენერგია”. 2015წ. #1(73), გვ.36-40.

ი. ჟორდანია. მზის ენერგეტიკული პოტენციალის გამოყენების პერსპექტივები კახეთის რეგიონში. ჟურნალი “ენერგია’ #1, 2015 (73). 2015წ. #1, 36-40 გვ..