სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ჭანტურაია. მეცხრამეტე საუკუნე ეპოქათა მიჯნა. თსუ, კრებული. 2017წ. .

მ. ძიძიგური, დავით იოსებიძე. მეცხრამეტე საუკუნეში ნიკოლოზისა და ღუნიბის მოედნების დაარსებისა და მათი შემდგომი სახეცვლილების შესახებ. კავკასიის მაცნე. 2004წ. (სპეციალური გამოცემა 3), 33–38.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, შენგელია ნათია. მეწარმე სუბიექტები და მათი ღირსება-ნაკლოვანებანი. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2013წ. N 5-6,.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, შენგელია ნ.. მეწარმე სუბიექტები და მათი ღირსება-ნაკლოვანებანი.. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2013წ. 5-6.

თ. ღურწკაია, კ.ღურწკაია. მეწარმეობითი საქმიანობის ორგანიზაციის ფორმები საერთაშორისო ბიზნესში. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. N5, გვ. 124-133.

ნ. ჩხაიძე, გ. კუპრაშვილი. მეწარმეობის სამართლებრივი ფორმები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები: ”მსუბუქი მრეწველობის პრობლემები”. 2003წ. გვ.21-28..

თ. ობგაძე, არჩილ ფრანგიშვილი, ნაიდა ყულოშვილი. მეწყერის დინამიკის მათემატიკური მოდელირება. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული, მას. 2018წ. # 2(26).

თ. ობგაძე, ა.ფრანგიშვილი, ნ.ყულოშვილი. მეწყერის სრიალის ზედაპირის რიცხვითი ანალიზი. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული, მას. 2018წ. # 3(27).

შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე. მეწყერსაწინააღმდეგო გრუნტულ ანკერებიანი საყრდენი კედლის კონსტრუქციული გადაწყვეტა. სტუ–ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2015წ. #70,გვ.10.

ნ. ბოჭორიშვილი, გ.ხარაბაძე, ვ.გაბრიჩიძე, ი.გაბრიჩიძე. მეწყერული მოვლენების საკონტროლო და სმაუწყებლო მოწყობილობათა სისტემა. გამომცემლობა Energy. 2009წ. #4(52)-1, გვ.4.

მ. მარდაშოვა. მეწყრული მასივის მდგრადობის შეფასება გრაფიკულ-სტატიკური მეთოდით. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #4-6, გვ. 72-75. 2001წ. iSSN 0130-7061.

ნ. არეშიძე, გ. არეშიძე, თ. შუკაკიძე. მეწყრული პროცესები და მათი მდგრადობის ანგარიშის თანამედროვე მდგომარეობა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2014წ. #2(33), თბილისი, გვ.130-135.

მ. მარდაშოვა, გ. ჭოხონელიძე. მეწყრული სხეულის სიმტკიცის მაჩვენებელთა განსაზღვრა ფაქტობრივი გადაადგილების მეთოდით. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", . 2000წ. ISSN 0130-7061, N1-3, გვ. 66-69.

მ. მარდაშოვა, გ. ჭოხონელიძე. მეწყრული ფერდობების მდგრადობის შეფასების ზოგიერთი საკითხი. სტუ-ს შრომები, . 2000წ. #4(432), გვ. 44 - 49 .

. მეწყრული ფერდობების მდგრადობის შეფასების ზოგიერთი საკითხი. სტუ-ს შრომები, #4(432), თბილისი, გვ. 44-50. 2000წ. ISSN 0201-7164.

ი. მშვიდობაძე, გ. ჭოხონელიძე. მეწყრული ფერდოს ანგარიშისთვის გრუნტის სიმტკიცის მაჩვენებლების შერჩევის შესახებ. "მშენებლობა". 2012წ. №4(27).

ნ. მსხილაძე, შ. ბაქანიძე. მეწყწრსაწინააღმდეგო გრუნტულნაკერებიანი საყრდენი კედლის კონსტრუქციული გადაწყვეტა. სტუ, წყალთამეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2016წ. #70, გვ.9.

ზ. ცოტნიაშვილი. მე–20 საუკუნის დასაწყისის ამერიკული და ქართული ნოველა. გორის უნივერსიტეტის მე–2 საერთაშორისო კონფერენცია. 2009წ. 2.

სტეფანიშვილი მ., ქოჩიაშვილი ქ., მაჩაიძე ნ., პქტრიაშვილი ჟ.. მვენარეული ანტიოქსიდანტების შესახებ. საქართვალოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2009წ. 35, 2, 490-493.

ი. გიაშვილი. მზარდი ბიზნესის მოდელირება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. № 2(7). გვ.190-193.