სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26113 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ტ. კვიციანი. მილსადენის გასწვრივ ხარჯის თანაბარი გამოყოფის უზრუნველყოფისას პერფორაციის ცვლილების აღმწერი განტოლება და მისი ინტეგრება.. კალაპოტური პროცესების სამელიორაციო ტრანსპორტის, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ჰიდრავლიკის და ჰიდროენერგეტიკის საკითხებზე საერთაშორისო კონფერენციის შრომები.. 2000წ. გვ. 133-144.

დ. გურგენიძე, ი. ლომიძე. მილსადენის უბნის ჰიდრავლიკური გამოცდა საწყის კვეთში წნევის ნახტომისებური მომატების და ლოკალური წევრის გათვალისწინების შემთხვევაში . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2006წ. თბილისი, გვ. 66-69.

შ. მესტვირიშვილი. მილში სითხის მოძრაობაზე ხაოიანობის გავლენა. ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2004წ. #10, გვ. 128-130.

Г. Гвинепадзе. მიმდევრობით დამუშავებადი ფაილების ორგანიზაციის პარამეტრების გათვლის პროგრამა. "ალგორითმების და პროგრამების სახელმწიფო ფონდი". 1984წ. N1. П 006 694.

ნ. ერემეიშვილი, რ. ჟვანია, მარიდაშვილი ნინო. მიმდევრობითი სტატისტიკური კონტროლის ალგორითმის მარიალიზებელი მოწყობილობების სქემის სინთეზი Jvania r., maridaSvili n., Sromebi. marTvis avtomatizebuli sistemebi, #2(9), 2011w. . მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2011წ. #2(9).

ნ. ბებიაშვილი. მიმდინარე აქტივები . ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა”. 2013წ. #6, ოქტომბერი 2013 ,გვ. 59–61.

თ. ბეჟოშვილი. მიმდინარე რეფორმის შედეგად ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი მდგომარეობა. სტუ- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ,,სამართლის აქტუალური პრობლემები''. 2010წ. გვ. 68-75.

ნ. კოდუა, ნ.ნადარაია. მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს შექმნა საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული რესურსების ათვისების აუცილებელი პირობაა . სტუ–ს შრომები. 2002წ. #7(446).

მ. შიშინაშვილი. მიმოსვლითი გზების განვითრების მოკელ ისტორია საქართველოში. ინტელექტუალი, ISSN 1512-2530. 2008წ. #7, თბილისი, საქართველო, გვ.133-138.

ო. კალანდარიშვილი. მიმღეობა ქართულ და რუსულ ენებში. სტუ განათლება . 0წ. სტუ განათლება # 2 (11).გვ. 20–21, თბ, 2014.

მ. ჯავახიშვილი, მ. ჭანტურია, ი. ღარიბაშვილი, რ. ჟღენტი. მინათაბაშირბოჭკოვანი ფილების დამუშავება, მონიშვნა, ჭრა და დამაგრება. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2008წ. №4(48) ნაწ.2.

რ. ჟღენტი, მ.ჯავახიშვილი, მ.ჭანტურია, ი.ღარიბაშვილი. მინათაბაშირბოჭკოვანი ფილების დამუშავება, მონიშვნა, ჭრა და დამაგრება. ჟურნალი ,,ენერგია. 2008წ. #4(48), ნაწ.2,ვ.6.

ი. ღარიბაშვილი, მ.ჯავახიშვილი, მ.ჭანტურია, რ.ჟღენტი. მინათაბაშირბოჭკოვანი ფილების დამუშავება, მონიშვნა, ჭრა და დამაგრება. ჟურნალი ,,ენერგია". 2008წ. №4(48).

ა. ჩიქოვანი. მინამანგანუმის ფილა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N4(58), 2013. 2013წ. .

ვ. გორდელაძე, ა. სარუხანიშვილი. მინანქარი მანგანუმშემცველი კარბონატული მადნების საფუძველზე. სტუ-ს შრომები. . 2005წ. №4(458), თბილისი, გვ.34-36.

ვ. გორდელაძე, ნ.ვარდოშვილი. მინანქარი მწვანე ავანტიურული საფარისათვის. ჟურნალი ,,კერამიკა”. 2008წ. №1(18), თბილისი, გვ.10-12.

გ. გაფრინდაშვილი, ს. სანაძე. მინანქარში თმისებრი ბზარების წარმოქმნის მიზეზები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2012წ. №1 (12), გვ.28-32.

თ. ხმელიძე, ი.ხმელიძე, გ.გურეშიძე, თ.ხუხუნაიშვილი. მინაპაკეტები მშენებლობაში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა, . 2006წ. ISSN 1512-3936 N2 გვ.78.

null, თ. ხმელიძე, ი. ხმელიძე, ი. ხუხუნაიშვილი. მინაპაკეტები მშენებლობაში. სტუ, "მშენებლობა". 2006წ. №1.