სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ფოცხვერია, ს.კანდელაკი. მთიან რეგიონებში ენერგო მატარებელი მილსადენის მშენებლობის ეკონომიკური ასპექტები. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული თბილისი . 2005წ. გვ. 221-231.

უ. ზვიადაძე, მ. ლაპიაშვილი, მ. მარდაშოვა, დ. კალანდაძე. მთიან რეგიონებში ტყის უსისტემო ჭრის ზეგავლენა მეწყრული პროცესის აღძვრა-განვითარებაზე. სტუ-ს შრომები, #3(442), გვ. 72-77. 2002წ. ISSN 15120996.

უ.ზვიადაძე, მ.მარდაშოვა. მთიან რეგიონებში ტყის უსისტემო ჭრის ზეგავლენა მეწყრული პროცესის აღძვრა–განვითარებაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2002წ. №3 (442).

გ. გუნია, სვანიძე ზიზი.. მთიან რეგიონებში ჰიდროენერგეტიკული სისტემების მდგრადი განვითარების ეკოლოგიური პრობლემების შესახებ. . საერთაშორისო სამეცნიერო – ტექნიკური კონფერენციის “ექსტრემალური ჰიდრომეტეოროლოგიური და ეკოლოგიური მოვლენები სამხრეთ კავკასიაში” მასალები, თბილისი, 2015/28/05, ჰმი-სტუ.-საქ.ტექნ.უნივ. ჰმი-ის შრომათა კრებული,2015. – ISSN 1512-0902. 2015წ. ტ.121, გვ.70-75. .

მ. მელქაძე. მთიანი კურორტების პრობლემები (აჭარის რეგიონი). სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2016წ. #3(16); 179-186.

ცქვიტინიძე ზ.. მთიანი რეგიონების კლიმატის ცვლილების ადგილობრივი ანთროპოგენური თავისებურებები. . საერთაშორისო კონფერენციის “დედამიწის საერთაშორისო წელი - კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში - თბ., 18-19/11/ 2008” მასალები. - ჰმი-ს შრომები, ტ.115, გ.81-89. 2008წ. ტ.115, გ.81-89.

. მთიანი წყალსაცავების შიდაწყალსატევური პროცესების კომპიუტერული გაანგარიშება. თბილისი, საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომფთა კრებული . 2010წ. #65,გვ.83-87..

ვ. თევზაძე, ო. ნათიშვილი, ი. ფირცხალაიშვილი. მთის მდინარეთა გამონატანის კონუსების ეკოლოგიური უსაფრთხოების დადგენა . შრომათა კრებული მიძღვნილი იოსებ ბუჩიძის 100 წლისთავისადმი. თბილისი. 2007წ. გვ.გვ.266-271.

მ. ჩიხლაძე, დ. ლომაძე. მთის სიმაღლის დამოკიდებულება პლანეტის გრავიტაციულ დაძაბულობაზე. . მთის სიმაღლის დამოკიდებულება პლანეტის გრავიტაციულ დაძაბულობაზე. . 2010წ. 4გვ.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, ზ. ვარაზაშვილი . მთის ფერდობებზე მიმდინარე ეროზიული პროცესების საწინააღმდეგო თანამედროვე ღონისძიებები.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. #65, თბილისი, 244-248..

ლ. წულუკიძე. მთის ფერდობებზე მიმდინარე ნიადაგის დეგრადაციის პროცესების საწიანაარმდეგო თანამედროვე ღონისძიებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. #66. გვ. 204-208.

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია, რ. დიაკონიძე, ლ. წულუკიძე, ი. ხუბულავა. მთის ფერდობებზე მიმდინარე ნიადაგის დეგრადაციის პროცესების საწინააღმდეგო თანამედროვე ღონისძიებები. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. #66, გვ. 204.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, ვარაზაშვილი ზ., დიაკონიძე რ., ხუბულავა ი.. მთის ფერდობებზე მიმდინარე ნიადაგის დეგრადაციის პროცესების საწინააღმდეგო თანამედროვე ღონისძიებები. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. # 66 იბეჭდება.

გოგა ჩახაია, ლევან წულუკიძე, რობერტ დიაკონიძე. მთის ფერდობებზე მიმდინარე ნიადაგის დეგრადაციის პროცესების საწინააღმდეგო თანამედროვე ღონისძიებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2011წ. #66, გვ. 204.

რ. დიაკონიძე, ვარაზაშვილი ზ., დიაკონიძე რ., წულუკიძე ლ., ხუბულავა ი.. მთის ფერდობებზე მიმდინარე ნიადაგის დეგრადაციის პროცესების საწინააღმდეგო თანამედროვე ღონისძიებები. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. # 66 იბეჭდება.

ი. ხუბულავა. მთის ფერდობებზე ნიადაგის დეგრადაციის პროცესების საწინააღმდეგო თანამედროვე ღონისძიებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული № 66. 2011წ. გვ. 204-208.

ტ. კვიციანი. მთის ქანების ფერდობების მეწყერჩამონაქცევების მასის დაცურებისას ზედაპირის დიფერენციალური განტოლება.. კალაპოტური პროცესების სამელიორაციო ტრანსპორტის, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ჰიდრავლიკის და ჰიდროენერგეტიკის საკითხებზე საერთაშორისო კონფერენციის შრომები.. 2000წ. გვ. 130-134.

ტ. კვიციანი. მთის ქანების ჩამონაქცევების მასის დაცურების ზედაპირის დიფერენციალური განტოლების ამოხსნა კვადრატურებში. კალაპოტური პროცესების სამელიორაციო ტრანსპორტის, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ჰიდრავლიკის და ჰიდროენერგეტიკის საკითხებზე საერთაშორისო კონფერენციის შრომები. . 2000წ. გვ. 134-139.

ნ. ბოჭორიშვილი. მთის ქნების გამოფიტვა და მისი გავლენა მოსაპირკეთებელი ქვის ხარისხზე. სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ``შრომის დაცვა ეკოლოგია, სამთო საქმე და გეოლოგია``. 2000წ. 7 გვ..

ზ. ჭარბაძე, თევზაძე ვ. ნიბლაძე ნ.. მთის წყალსადინარების გასწვრივ ბმული ღვარცოფული ნაკადის ძირითადი პარამეტრების შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისწყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2012წ. ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N67, გვ. 72-79, .