სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. მზის ღვთაება და მეფე. სამეცნიერო პარადიგმები. 2009წ. გვ.57-68.

. მზის ღვთაების აღმნიშვნელი უძველესი ლუვიური იეროგლიფის (Yazilikaya34, Kultepe86)ინტერპრეტაციისათვის. ისტორიანი. 2009წ. გვ.649-653.

დ. როგავა. მთა-ნაოჭა რეგიონის საინჟინრო-გეოლოგიური (ფორმაციული) დარაიონების ზოგადი თავისებურება დასავლეთ აფხაზეთის მაგალითზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2013წ. #1(483), 19-26 გვ.

დ. როგავა. მთა-ნაოჭა რეგიონის საინჟინრო-გეოლოგიური (ფორმაციული) დარაიონების ზოგიერთი თავისებურებები დასავლეთი აფხაზეთის მაგალითზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. წ. .

დ. დანელია, ა.ბუქსიანიძე. მთაგორიან გზებზე სტიქიურ მოვლენებთან ბრძოლის მეთოდები და ღონისძიებები. საქ. ტექნ. უნივერსტიტეტი. 2002წ. გვ.1-55.

ნ. მუმლაძე. მთაგორიან პირობებში მომუშავე თვლიანი და მუხლუხა ტრაქტორების გადამწოდის შერჩევა. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი \\\"ინტელექტი\\\". 2005წ. #3.

ი. გუჯაბიძე, ა. ქაშაკაშვილი, ზ. ლებანიძე. მთაგორიანი რელიეფის პირობებში მიწისქვეშა გაანგარიშების საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ”შრომები”. 2000წ. 5(433).

ი. მოსაშვილი, გუგუშვილი ალმასხანი, კვერცხიშვილი დოდო. მთავარი მულტიმედია მართვის თეორიაში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი, 2(5). 1999წ. გვ.57–60.

გ. იაშვილი, ჩანტლაძე ზ., მეგრელიშვილი ე.. მთაწმინდის ქედის ჩრდილო ფერდობზე განვითარებული მეწყრული პროცესის კვლევები ფერდობის გამაგრებასთან დაკავშირებით. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. #17,.

გ. იაშვილი, ჩანტლაძე ზ., მეგრელიშვილი ე.. მთაწმინდის ქედის ჩრდილო ფერდობზე განვითარებული მეწყრული პროცესის კვლევები ფერდობის გამაგრებასთან დაკავშირებით. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული XVII,თბილისი,. 2009წ. გვ.90-95.

ჯ. ნიჟარაძე, თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია. მთელ ზედაპირზე დატვირთული ორთოტროპული ცილინდრის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის გამოკვლევა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2012წ. №4(27).

თ. ბაციკაძე. მთელ ზედაპირზე დატვირთული ორთოტროპული ცილინდრის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის გამოკვლევა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2012წ. №4(27).

ნ. მურღულია, თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე. მთელ ზედაპირზე დატვირთულუ ორთოტროპული ცილინდრის დაძაბულ– დეფორმირებული მდგომარეობის გამოკვლევა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2012წ. №4(27).

თ. ნუცუბიძე. მთელის თვისება სპეციფიკურია და ნაწილების თვისებას არ უდრის. სტუ, „განათლება“. 2014წ. N2(11), გვ. 26-29.

მ. ნიკოლეიშვილი. მთელრიცხვა ოპტიმიზაციის ერთი ამოცანის მიახლოებითი ამოხსნა . ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტი.სამეცნიერო-პრაქტიკულიკონფერენცია. ქ.გორი . 2017წ. 162-164.

მ. ნიკოლეიშვილი. მთელრიცხვა ოპტიმიზაციის ორი ამოცანის ექვივალენტობა. სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო კონფერენციაქ.გორი. 2016წ. 40-42.

ი. მოსაშვილი, მჭედლიშვილი ნინო. მთვარეზე რბილად დაჯდომის ოპტიმალური მართვის ამოცანა. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2007წ. #2(3), თბილისი. გვ.46-52.

ი. მოსაშვილი, ნ. მჭედლიშვილი. მთვარეზე რბილად დაჯდომის ოპტიმალური მართვის ამოცანა. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები №2(3). 2007წ. ISSN 512-3979 , 52-60 გვ.46-52..

ნ. კუპატაძე. მთიან პირობებში სატვირთო შემადგენლობის წონის ნორმის განსაზღვრა. ტრანსპორტი და მანქანათ მშენებლობა ISSN 1512-3537. 2008წ. №2(10) გვ.142-147.

დ. ფოცხვერია, ს.კანდელაკი. მთიან რეგიონებში ენერგო მატარებელი მილსადენის მშენებლობის ეკონომიკური ასპექტები. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული თბილისი . 2005წ. გვ. 221-231.