სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია-სხირტლაძე, ჟ. წიკლაური-შენგელია. მიკრო და მცირე ბიზნესი, საქონლისა და მომსახურების ბაზრები, რესურსების ბაზრები. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2013წ. N 9-10.

თ. შარაშენიძე. მიკრო ეგმ-ზე ამოცანათა შესრულების შესაძლებლობის განსაზღვრა. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ცნობარი, . 1987წ. 126 #2, 1987, გვ. 377-380.

ო. გაბედავა, ვ. დიდმანიძე, გ. ნარეშელაშვილი. მიკრო ეგმ-ის "ელექტრონიკა 60" შეუღლება დისპლეის მოდულთან და საბეჭდთან. ტექნიკური კიბერნეტიკის მეთოდებისა და საშუალებების გამოყენება სპი-ს შრომები . 1986წ. №8 (305), 48-50 გვ;.

ნ. ნავაძე, ვ.დოგრაშვილი, ბ.ჯვანია. მიკროავტობუსების მუშაობის ძირითადი მახასიათებელი ელემენტები და უარყოფითის შემცირების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჯურნალი" ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2010წ. №2(18) გვერდები 109-115.

თ. ძაძამია, ცერცვაძე ლ., ჩუტკერაშვილი დ. მიკრობიოლოგიური გამოტუტვის მეთოდით ქანებიდან და სამთო წარმოების ნარჩენებიდან ლითონების ექსტრაქციის თავისებურებანი. მეცნიერება და ტექნიკა . 2001წ. N1-3 გვ.78-83.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. მიკროეკონომიკის ობიექტები: საოჯახო მეურნეობები, ფირმები, მცირე და დიდი ბიზნესი. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2013წ. N 5-6,.

ნ. აჩუაშვილი, დავით შანიძე. მიკროეკონომიკური ფაქტორები მრეწველობის საბანკო დაკრედიტებაში. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. #1(35) 132-141 გვერდზე. 10გვერდი.

ქ. როყვა, ო.ზარდალიშვილი, მ. ზარდალიშვილი. მიკროელემენტების შემცველი ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენების პერსპექტივა საქართველოში. . 0წ. .

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, ვ. ბახტაძე. მიკროკლიმატის პარამეტრების კონტროლისა და მართვის სისტემებში გადამწოდების გამოკითხვის ოპტიმალური დროის დადგენა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2011წ. #15 გვ.107-110.

ნ. ყავლაშვილი, ვ. ბახტაძე, ლ.გვარამაძე, გ. კიკნაძე, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი. . მიკროკლიმატის პარამეტრების კონტროლისა და მართვის სისტემებში გადამწოდების გამოკითხვის ოპტიმალური დროის დადგენა. მიკროკლიმატის პარამეტრების კონტროლისა და მართვის სისტემებში გადამწოდების გამოკითხვის ოპტიმალური დროის დადგენა.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული. . 0წ. 2011წ. #15 გვ.107-110.

ფ. პაატაშვილი. მიკროკომპიუტერული მართვისა და მონიტორინგის სისტემების გამოყენება სახანძრო უსაფრთხოებისათვის. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2008წ. #4-6, გვ.12-15 .

უ. ზვიადაძე, ზ. სვანიძე, ი. ლომინაძე. მიკროკომპონენტების კონცენტრირებისა და ატომურ-აბსორბციული ანალიზის მეთოდები ეკოლოგიურ კვლევაში. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნიკა", #4-6, გვ. 73-77. 1999წ. ISSN 0130-7061.

ო. ქართველიშვილი. მიკროკონტროლერი ავტომატური მორწყვის სისტემაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2015წ. №1(9).

ზ. სვანიძე. მიკრომინარევებით სასურსათო პროდუქტების დაბინძურების მონიტორინგის საკითხებისთვის. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2017წ. №4 (44) 2017. ტ.1. გვ. 162 – 170 .

ა. გორგოშიძე, null. მიკრონაწილაკების მუხტების განსაზღვრა მათი ინდუქციური დამუხტვის დროს. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2017წ. №1(23), 176–179,.

ა. ფრანგიშვილი, ი. როდონაია, ი. ვერულავა, დ. ვერულავა. მიკროორგანიზაციული სისტემების კვლევის მეთოდოლოგიის დამუშავება. ელექტრონული ჟურნალი http://gesj.internet-academy.org.ge. 2006წ. No.2(9) გვ. 18.

ე. გუგავა, ძ.ლომთათიძე,გ.პაპავა. მიკროორგანიზმების ზეგავლენა ნიადაგში მიმდინარე ბიუქიმიურე პროცესებზე და მათი ეკოლოგიური მნიშვნელობა. საერტასორისოკონფერენციის კრებული თბილისი 2016. 2016წ. .

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ბუაჩიძე, მ.ხატიაშვილი. მიკროორგანიზმების მიერ ნავთობპროდუქტების დესტრუქციის დინამიკის შესწავლა შავი ზღვის საქართველოს რეგიონში. საქ.მეც. აკადემია, ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომები. . 2002წ. ტ.108, თბილისი, გვ.237-243.

თ. ძაძამია, ცერცვაძე ლ., ჩუტკერაშვილი დ, პეტრიაშვილი შ.. მიკროორგანიზმთა ცხოველმოქმედების პროდუქტების როლი ლითონების ბიოქიმიური გამოტუტვისას. . "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2001წ. N4 გვ.81-85.

ჯ. გრიგალაშვილი. მიკროპროცესორები / მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, . 2009წ. .