სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. კუციავა, გ. ბიბილეიშვილი, ვ. ბიბილეიშვილი, ნ. მუმლაძე. მიკროულტრაფილტრაციის გამოყენება მილგაყვანილობის სასმელი წყლის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „აღმაშენებელი“ N 8, თბილისი . 2010წ. გვ. 105–110.

გ. ნარეშელაშვილი, ვ. დიდმანიძე, ო. გაბედავა. მიკრო–ეგმ–ის"ელექტრონიკა–60" შეუღლება დისპლეის მოდულთან და საბეჭთან. ტექნიკური კიბერნეტიკის მეთოდებისა საშუალებების გამოყენება,სპი–ს შრომები. 1986წ. №8(305).

გ. ელიავა, მ. ჯაში, თ. ცინცაძე, თ. ბუაჩიძე.. მილდრონატის მოქმედების მექანიზმები და მისი გამოყენების პერსპექტივა სარეაბილიტაციო პრაქტიკაში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. I, #2, 2013. 2013წ. 43-50.

თ. ცინცაძე, თ. ბუაჩიძე, მ. ჯაში. მილდრონატის მოქმედების მექანიზმი და მისი გამოყენების პერსპექტივა სარეაბილიტაციო პრაქტიკაში. გაენათის მაცნე. 2013წ. ტ.1 N.2 გვ.43-48გვ.

ი. ჟორდანია, ჩხარტიშვილი ი., ლორთქოფანიძე ჯ. , მელაშვილი ზ.. მილების გლინვა უწყვეტად ჩამოსხმული ლითონისაგან. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. თბილისი. 2007წ. ტ.175, #2, გვ. 71-73.

შ. მესტვირიშვილი, ზ.ბაღდუაშვილი. მილების ხაოიანობის გავლენა ხმაურის წარმოშობაზე. ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2004წ. #11, 121-122.

ჯ. ლომსაძე, ზ.ლომსაძე. მილნამზადის განღრუების პროცესის თეორიული საფუძვლები. სტუ-ს შრომები. 2003წ. №2 (448), .

ჟ. წიკლაური-შენგელია, გ.შუბლაძე. მილოცვა-გამოჩენილი მეცნიერი-იუბილარი. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2014წ. #3-4.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. მილოცვა-გიორგი შუბლაძე-80. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2014წ. N 5-6,.

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ო. ლაბაძე. მილსაგლინავი დგანის მართვის ავტომატიზებული სისტემა. -საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2002წ. #6 გვ. 66–71.

. მილსაგლინავი დგანის მართვის ავტომატიზებული სისტემა. -. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული.. 0წ. 2002წ. #6 გვ. 66–71...

ვ.ტრაპაიძე, გ.ბრეგვაძე. მილსადენებით მდინარეტა გადაკვეთებზე წყლის მაქსიმალური ხარჯის სეფასება. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2007წ. #20, გვ38-42.

ნ. მექვაბიშვილი. მილსადენების, ქვაბებისა და სხვა შიგა ზედაპირებიდან მინადუღისა და ხენჯის მოსაცილებელი შედგენილობა. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური საინფორმაციო რეფერირებული ჟურნალი 1საქართველოს ნავთობი და გაზი``. 2005წ. #16, გვ. 4.

ტ. კვიციანი. მილსადენის გასწვრივ ხარჯის თანაბარი გამოყოფის უზრუნველყოფისას პერფორაციის ცვლილების აღმწერი განტოლება და მისი ინტეგრება.. კალაპოტური პროცესების სამელიორაციო ტრანსპორტის, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ჰიდრავლიკის და ჰიდროენერგეტიკის საკითხებზე საერთაშორისო კონფერენციის შრომები.. 2000წ. გვ. 133-144.

დ. გურგენიძე, ი. ლომიძე. მილსადენის უბნის ჰიდრავლიკური გამოცდა საწყის კვეთში წნევის ნახტომისებური მომატების და ლოკალური წევრის გათვალისწინების შემთხვევაში . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2006წ. თბილისი, გვ. 66-69.

შ. მესტვირიშვილი. მილში სითხის მოძრაობაზე ხაოიანობის გავლენა. ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2004წ. #10, გვ. 128-130.

Г. Гвинепадзе. მიმდევრობით დამუშავებადი ფაილების ორგანიზაციის პარამეტრების გათვლის პროგრამა. "ალგორითმების და პროგრამების სახელმწიფო ფონდი". 1984წ. N1. П 006 694.