სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მექვაბიშვილი. მილსადენების, ქვაბებისა და სხვა შიგა ზედაპირებიდან მინადუღისა და ხენჯის მოსაცილებელი შედგენილობა. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური საინფორმაციო რეფერირებული ჟურნალი 1საქართველოს ნავთობი და გაზი``. 2005წ. #16, გვ. 4.

ტ. კვიციანი. მილსადენის გასწვრივ ხარჯის თანაბარი გამოყოფის უზრუნველყოფისას პერფორაციის ცვლილების აღმწერი განტოლება და მისი ინტეგრება.. კალაპოტური პროცესების სამელიორაციო ტრანსპორტის, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ჰიდრავლიკის და ჰიდროენერგეტიკის საკითხებზე საერთაშორისო კონფერენციის შრომები.. 2000წ. გვ. 133-144.

დ. გურგენიძე, ი. ლომიძე. მილსადენის უბნის ჰიდრავლიკური გამოცდა საწყის კვეთში წნევის ნახტომისებური მომატების და ლოკალური წევრის გათვალისწინების შემთხვევაში . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2006წ. თბილისი, გვ. 66-69.

შ. მესტვირიშვილი. მილში სითხის მოძრაობაზე ხაოიანობის გავლენა. ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2004წ. #10, გვ. 128-130.

Г. Гвинепадзе. მიმდევრობით დამუშავებადი ფაილების ორგანიზაციის პარამეტრების გათვლის პროგრამა. "ალგორითმების და პროგრამების სახელმწიფო ფონდი". 1984წ. N1. П 006 694.

ნ. ერემეიშვილი, რ. ჟვანია, მარიდაშვილი ნინო. მიმდევრობითი სტატისტიკური კონტროლის ალგორითმის მარიალიზებელი მოწყობილობების სქემის სინთეზი Jvania r., maridaSvili n., Sromebi. marTvis avtomatizebuli sistemebi, #2(9), 2011w. . მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2011წ. #2(9).

ნ. ბებიაშვილი. მიმდინარე აქტივები . ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა”. 2013წ. #6, ოქტომბერი 2013 ,გვ. 59–61.

თ. ბეჟოშვილი. მიმდინარე რეფორმის შედეგად ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი მდგომარეობა. სტუ- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ,,სამართლის აქტუალური პრობლემები''. 2010წ. გვ. 68-75.

ნ. კოდუა, ნ.ნადარაია. მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს შექმნა საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული რესურსების ათვისების აუცილებელი პირობაა . სტუ–ს შრომები. 2002წ. #7(446).

მ. შიშინაშვილი. მიმოსვლითი გზების განვითრების მოკელ ისტორია საქართველოში. ინტელექტუალი, ISSN 1512-2530. 2008წ. #7, თბილისი, საქართველო, გვ.133-138.

ო. კალანდარიშვილი. მიმღეობა ქართულ და რუსულ ენებში. სტუ განათლება . 0წ. სტუ განათლება # 2 (11).გვ. 20–21, თბ, 2014.

მ. ჯავახიშვილი, მ. ჭანტურია, ი. ღარიბაშვილი, რ. ჟღენტი. მინათაბაშირბოჭკოვანი ფილების დამუშავება, მონიშვნა, ჭრა და დამაგრება. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2008წ. №4(48) ნაწ.2.

რ. ჟღენტი, მ.ჯავახიშვილი, მ.ჭანტურია, ი.ღარიბაშვილი. მინათაბაშირბოჭკოვანი ფილების დამუშავება, მონიშვნა, ჭრა და დამაგრება. ჟურნალი ,,ენერგია. 2008წ. #4(48), ნაწ.2,ვ.6.

ი. ღარიბაშვილი, მ.ჯავახიშვილი, მ.ჭანტურია, რ.ჟღენტი. მინათაბაშირბოჭკოვანი ფილების დამუშავება, მონიშვნა, ჭრა და დამაგრება. ჟურნალი ,,ენერგია". 2008წ. №4(48).

ა. ჩიქოვანი. მინამანგანუმის ფილა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N4(58), 2013. 2013წ. .

ვ. გორდელაძე, ა. სარუხანიშვილი. მინანქარი მანგანუმშემცველი კარბონატული მადნების საფუძველზე. სტუ-ს შრომები. . 2005წ. №4(458), თბილისი, გვ.34-36.

მ. კაპანაძე, ვ.გორდელაძე, მ.მშვილდაძე, ა.სარუხანიშვილი, ნ.ქებაძე. მინანქარი მწვანე ავანტიურინისებრი საფარისათვის. ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2018წ. 5 გვ..