სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ქართველიშვილი. მიკროკონტროლერი ავტომატური მორწყვის სისტემაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2015წ. №1(9).

ზ. სვანიძე. მიკრომინარევებით სასურსათო პროდუქტების დაბინძურების მონიტორინგის საკითხებისთვის. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2017წ. №4 (44) 2017. ტ.1. გვ. 162 – 170 .

ა. გორგოშიძე, null. მიკრონაწილაკების მუხტების განსაზღვრა მათი ინდუქციური დამუხტვის დროს. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2017წ. №1(23), 176–179,.

ა. ფრანგიშვილი, ი. როდონაია, ი. ვერულავა, დ. ვერულავა. მიკროორგანიზაციული სისტემების კვლევის მეთოდოლოგიის დამუშავება. ელექტრონული ჟურნალი http://gesj.internet-academy.org.ge. 2006წ. No.2(9) გვ. 18.

ე. გუგავა, ძ.ლომთათიძე,გ.პაპავა. მიკროორგანიზმების ზეგავლენა ნიადაგში მიმდინარე ბიუქიმიურე პროცესებზე და მათი ეკოლოგიური მნიშვნელობა. საერტასორისოკონფერენციის კრებული თბილისი 2016. 2016წ. .

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ბუაჩიძე, მ.ხატიაშვილი. მიკროორგანიზმების მიერ ნავთობპროდუქტების დესტრუქციის დინამიკის შესწავლა შავი ზღვის საქართველოს რეგიონში. საქ.მეც. აკადემია, ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომები. . 2002წ. ტ.108, თბილისი, გვ.237-243.

თ. ძაძამია, ცერცვაძე ლ., ჩუტკერაშვილი დ, პეტრიაშვილი შ.. მიკროორგანიზმთა ცხოველმოქმედების პროდუქტების როლი ლითონების ბიოქიმიური გამოტუტვისას. . "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2001წ. N4 გვ.81-85.

ჯ. გრიგალაშვილი. მიკროპროცესორები / მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, . 2009წ. .

ო. გაბედავა. მიკროპროცესორების დაპროექტების მოდულური პრინციპები. ტექნიკური კიბერნეტიკის მეთოდებისა და საშუალებების გამოყენება, სპი-ს შრომები. . 1986წ. №8 (305), 44-47 გვ;.

ნ. გაბაშვილი, თ. გაბაშვილი. მიკროპროცესორი ობიექტის მართვის სისტემაში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. № 2 (11); გვ 97-100; ISSN 1512-3979 .

ა. დუნდუა, გ.კვანტალიანი. მიკროპროცესორულ ელექტრულ ცენტრალიზაციაში პარალელური გამოთვლების უზრუნველყოფის პრობლემისათვის. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2007წ. №2; გვ. 70 - 75.

ი. აბულაძე, ნ. პეპანაშვილი. მიკროპროცესორული სქემების ტესტირება ფსევდოშემთხვევითი კოდების გამოყენებით. ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 1999წ. #2(426), გვ. 85-87, ISSN 0201-7164.

ზ. გაბისონია. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სამართლებრივი რეგულირების ძირითადი ასპექტები. სტუ. 2013წ. სამეც. კრებ. „სამოქალაქო სამართლის პრობლემატიკა.

ბ. მეფარიშვილი, გ. ჯანელიძე. მიკროსტრუქტურების ფორმირების პროცესების კომპიუტერული კვლევა. სტუ შრომები . 2001წ. #4(437) .

ვ. ხითარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი, მ. ასათიანი. მიკროსფეროების დამატებით მსუბუქი ცემენტის ხსნარების მიღება და მათი გამოყენება სატამპონაჟო სამუშაოების ჩასატარებლად. სამთო ჟურნალი . 2010წ. #2(25), გვ. 4.

ნ. კუციავა, გ. ბიბილეიშვილი, ვ. ბიბილეიშვილი, ნ. მუმლაძე. მიკროულტრაფილტრაციის გამოყენება მილგაყვანილობის სასმელი წყლის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „აღმაშენებელი“ N 8, თბილისი . 2010წ. გვ. 105–110.

გ. ნარეშელაშვილი, ვ. დიდმანიძე, ო. გაბედავა. მიკრო–ეგმ–ის"ელექტრონიკა–60" შეუღლება დისპლეის მოდულთან და საბეჭთან. ტექნიკური კიბერნეტიკის მეთოდებისა საშუალებების გამოყენება,სპი–ს შრომები. 1986წ. №8(305).

გ. ელიავა, მ. ჯაში, თ. ცინცაძე, თ. ბუაჩიძე.. მილდრონატის მოქმედების მექანიზმები და მისი გამოყენების პერსპექტივა სარეაბილიტაციო პრაქტიკაში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. I, #2, 2013. 2013წ. 43-50.

თ. ცინცაძე, თ. ბუაჩიძე, მ. ჯაში. მილდრონატის მოქმედების მექანიზმი და მისი გამოყენების პერსპექტივა სარეაბილიტაციო პრაქტიკაში. გაენათის მაცნე. 2013წ. ტ.1 N.2 გვ.43-48გვ.

ი. ჟორდანია, ჩხარტიშვილი ი., ლორთქოფანიძე ჯ. , მელაშვილი ზ.. მილების გლინვა უწყვეტად ჩამოსხმული ლითონისაგან. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. თბილისი. 2007წ. ტ.175, #2, გვ. 71-73.