სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ჩიხლაძე. მინარევების გავლენა ტრანსფორმატორის ახალი ზეთის თვისებებზე. ენერგია. 2013წ. N4 (68) გვ.5. თბილისი.

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. მინაწერი PS და მინაწერის მინაწერი PPS-ის გამოყენებისათვის ქართულ მწერლობაში, ჟურნალისტიკასა და "აკადემიურ წერაში". "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2011წ. # 2 (18), 92-98.

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი, მ. თუთბერიძე, ი. სამხარაძე. მინერალების დაყოფის პროცესის კვლევა სალექ მანქანაზე დამატებითი სიდიდეების გათვალისწინებით. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2010წ. №4, 89-93 გვ..

ა. აბშილავა, ზ. არაბიძე, დ. ტალახაძე. მინერალთა მსხვილი და წვრილი ნაწილაკების ურთიერთქმედების გავლენა სპილენძის სულფიდური მადნების ფლოტაციის პროცესზე. ,,სამთო ჟურნალი”. 2011წ. №1 (26)..

თ. შაქარაშვილი, ნ. ბექაური, მ. ანდღულაძე და სხვ. მინერალური ზეთი, როგორც ქიმიური ბოჭკოს წარმოების შემზეთავის კომპონენტი . საქართველოს მეცნიერებათა აკად. მაცნე. ქიმ. ტექნ. სექცია, ტ. №12, № 3 . 1986წ. .

ნ. ქაჯაია, შ. გეგია, ნ. ჯაფარიძე. მინერალური ნედლეულის რაციონალური გამოყენებისა და ქვეყნის გეოლოგიური პოლიტიკის შესახებ . საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, თბილისი. 2009წ. ISSN 1512-0996, N1(471).

გ. ტაბატაძე, მ.ნადირაძე. მინერალური რესურსების გამოყენების ეკონომიკური და სამთო–ტექნიკური ფაქტორები, . ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2008წ. №7, 2009, გვ. 122–129;.

მ. ნადირაძე, გ. ტაბატაძე. მინერალური რესურსების გამოყენების ეკონომიკური და სამთო-ტექნიკური ფაქტორები. ჟურ. „ეკონომიკა“, . 2007წ. №7, გვ. 122-129, ISSN 0206-2828.

გ. ტაბატაძე, გ.ლობჟანიძე, გ.ტატიშვილი, თ ლიპარტია. მინერალური რესურსების და მარაგების კლასიფიკაცია. სამთო ჟურნალი. 2016წ. 2(37).

გ. ლობჯანიძე. მინერალური რესურსების საფუძველზე აღმოცენებული გადამამუშავებელი მრეწველობის დარგების განცითარების პერსპექტივები საქართველოში, . ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, №7–9, გვ.76–82, 2002. 2002წ. №7–9, გვ.76–82, 2002.

გ. ლობჟანიძე. მინერალური რესურსების საფუძველზე აღმოცენებული გადამამუშავებელი მრეწველობის დარგების განცითარების პერსპექტივები საქართველოში,. ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, №7–9, გვ.76–82. 2002წ. №7–9, გვ.76–82.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, ნ.ორჯანელი. მინერალური საზრდოს მნიშვნელობა ცხოველთა კვებაში. ჰიდროინჟინერია N 1-2 . 2013წ. 15-16.

ქ. როყვა, ო.ზარდალიშვილი, მ. ზარდალიშვილი. მინერალური სასუქების გავლენა ატმის საძირეს (ნუშის) ზოგიერთ ბიოქიმიურ მაჩვენებელზე. „აგრარული მეცნიერების პრობლემები“. . 2006წ. XXXVII.

ქ. როყვა, ნ. ჯანგირაშვილი, რ.ჩაფიძე. მინერალური სასუქების გავლენა პარკოსანი მცენარის აზოტფიქსაციასა და მოსავალზე. „სამეცნიერო შრომათა კრებული“. 2010წ. t. 3, #3 (52).

ქ. როყვა. მინერალური სასუქების და მანგანუმის გავლენა ნუშის ფოთლებში ნიტრატების დაგროვებაზე. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2006წ. ტ. XXXV .

ქ. როყვა. მინერალური სასუქების და მანგანუმის გავლენა ნუშის ფოთლებში ნიტრატების დაგროვებაზე. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2006წ. ტ. XXXV .

ო. ხარაიშვილი. მინერალური სასუქების მზარდი დონების გავლენა სიმინდის ჰიბრიდულ ,,ენგურის" მარცვლისა და ჩალის მოსავალზე. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, საინჟ. ეკ. საკითხები ჰ/ტ მელიორაციაში სამ.ნაშრომები . 1996წ. 83-86.

ქ. როყვა, ო.ზარდალიშვილი. მინერალური სასუქებისა და მოლიბდენის გავლენა სოიოს პროდუქტიულობაზე. “Известия аграрной науки”. 2007წ. ტომი 5, ნომ. 1.

ზ. კოვზირიძე, ჩიტორელიძე ქეთინო, შამანაური ლანა, გვენცაძე დავით. მინერალური შემვსების ანდეზიტის გავლენის შესწავლა პოლიეთილენის ბაზაზე მიღებული დენგამტარი კომპოზიციური მასალების ზოგიერთ თვისებებზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი `კერამიკა გვ.29-32. 2008წ. #1(18), გვ.29-32.

თ. ცინცაძე, რ. ჩაგუნავა, მ. რუხაძე. მინერალური წყლებიდან სუფრის მარილის წარმოება ძველ საქართველოში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.13 N2 გვ. 189-190.