სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. გაბედავა. მიკროპროცესორების დაპროექტების მოდულური პრინციპები. ტექნიკური კიბერნეტიკის მეთოდებისა და საშუალებების გამოყენება, სპი-ს შრომები. . 1986წ. №8 (305), 44-47 გვ;.

ნ. გაბაშვილი, თ. გაბაშვილი. მიკროპროცესორი ობიექტის მართვის სისტემაში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. № 2 (11); გვ 97-100; ISSN 1512-3979 .

ა. დუნდუა, გ.კვანტალიანი. მიკროპროცესორულ ელექტრულ ცენტრალიზაციაში პარალელური გამოთვლების უზრუნველყოფის პრობლემისათვის. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2007წ. №2; გვ. 70 - 75.

ი. აბულაძე, ნ. პეპანაშვილი. მიკროპროცესორული სქემების ტესტირება ფსევდოშემთხვევითი კოდების გამოყენებით. ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 1999წ. #2(426), გვ. 85-87, ISSN 0201-7164.

ზ. გაბისონია. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სამართლებრივი რეგულირების ძირითადი ასპექტები. სტუ. 2013წ. სამეც. კრებ. „სამოქალაქო სამართლის პრობლემატიკა.

ბ. მეფარიშვილი, გ. ჯანელიძე. მიკროსტრუქტურების ფორმირების პროცესების კომპიუტერული კვლევა. სტუ შრომები . 2001წ. #4(437) .

ვ. ხითარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი, მ. ასათიანი. მიკროსფეროების დამატებით მსუბუქი ცემენტის ხსნარების მიღება და მათი გამოყენება სატამპონაჟო სამუშაოების ჩასატარებლად. სამთო ჟურნალი . 2010წ. #2(25), გვ. 4.

ნ. კუციავა, გ. ბიბილეიშვილი, ვ. ბიბილეიშვილი, ნ. მუმლაძე. მიკროულტრაფილტრაციის გამოყენება მილგაყვანილობის სასმელი წყლის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „აღმაშენებელი“ N 8, თბილისი . 2010წ. გვ. 105–110.

გ. ნარეშელაშვილი, ვ. დიდმანიძე, ო. გაბედავა. მიკრო–ეგმ–ის"ელექტრონიკა–60" შეუღლება დისპლეის მოდულთან და საბეჭთან. ტექნიკური კიბერნეტიკის მეთოდებისა საშუალებების გამოყენება,სპი–ს შრომები. 1986წ. №8(305).

გ. ელიავა, მ. ჯაში, თ. ცინცაძე, თ. ბუაჩიძე.. მილდრონატის მოქმედების მექანიზმები და მისი გამოყენების პერსპექტივა სარეაბილიტაციო პრაქტიკაში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. I, #2, 2013. 2013წ. 43-50.

თ. ცინცაძე, თ. ბუაჩიძე, მ. ჯაში. მილდრონატის მოქმედების მექანიზმი და მისი გამოყენების პერსპექტივა სარეაბილიტაციო პრაქტიკაში. გაენათის მაცნე. 2013წ. ტ.1 N.2 გვ.43-48გვ.

ი. ჟორდანია, ჩხარტიშვილი ი., ლორთქოფანიძე ჯ. , მელაშვილი ზ.. მილების გლინვა უწყვეტად ჩამოსხმული ლითონისაგან. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. თბილისი. 2007წ. ტ.175, #2, გვ. 71-73.

შ. მესტვირიშვილი, ზ.ბაღდუაშვილი. მილების ხაოიანობის გავლენა ხმაურის წარმოშობაზე. ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2004წ. #11, 121-122.

ჯ. ლომსაძე, ზ.ლომსაძე. მილნამზადის განღრუების პროცესის თეორიული საფუძვლები. სტუ-ს შრომები. 2003წ. №2 (448), .

ჟ. წიკლაური-შენგელია, გ.შუბლაძე. მილოცვა-გამოჩენილი მეცნიერი-იუბილარი. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2014წ. #3-4.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. მილოცვა-გიორგი შუბლაძე-80. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2014წ. N 5-6,.

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ო. ლაბაძე. მილსაგლინავი დგანის მართვის ავტომატიზებული სისტემა. -საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2002წ. #6 გვ. 66–71.

. მილსაგლინავი დგანის მართვის ავტომატიზებული სისტემა. -. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული.. 0წ. 2002წ. #6 გვ. 66–71...

ვ.ტრაპაიძე, გ.ბრეგვაძე. მილსადენებით მდინარეტა გადაკვეთებზე წყლის მაქსიმალური ხარჯის სეფასება. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2007წ. #20, გვ38-42.