სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. მესტვირიშვილი, ზ.ბაღდუაშვილი. მილების ხაოიანობის გავლენა ხმაურის წარმოშობაზე. ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2004წ. #11, 121-122.

ჯ. ლომსაძე, ზ.ლომსაძე. მილნამზადის განღრუების პროცესის თეორიული საფუძვლები. სტუ-ს შრომები. 2003წ. №2 (448), .

ჟ. წიკლაური-შენგელია, გ.შუბლაძე. მილოცვა-გამოჩენილი მეცნიერი-იუბილარი. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2014წ. #3-4.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. მილოცვა-გიორგი შუბლაძე-80. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2014წ. N 5-6,.

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ო. ლაბაძე. მილსაგლინავი დგანის მართვის ავტომატიზებული სისტემა. -საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2002წ. #6 გვ. 66–71.

. მილსაგლინავი დგანის მართვის ავტომატიზებული სისტემა. -. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული.. 0წ. 2002წ. #6 გვ. 66–71...

ვ.ტრაპაიძე, გ.ბრეგვაძე. მილსადენებით მდინარეტა გადაკვეთებზე წყლის მაქსიმალური ხარჯის სეფასება. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2007წ. #20, გვ38-42.

ნ. მექვაბიშვილი. მილსადენების, ქვაბებისა და სხვა შიგა ზედაპირებიდან მინადუღისა და ხენჯის მოსაცილებელი შედგენილობა. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური საინფორმაციო რეფერირებული ჟურნალი 1საქართველოს ნავთობი და გაზი``. 2005წ. #16, გვ. 4.

ტ. კვიციანი. მილსადენის გასწვრივ ხარჯის თანაბარი გამოყოფის უზრუნველყოფისას პერფორაციის ცვლილების აღმწერი განტოლება და მისი ინტეგრება.. კალაპოტური პროცესების სამელიორაციო ტრანსპორტის, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ჰიდრავლიკის და ჰიდროენერგეტიკის საკითხებზე საერთაშორისო კონფერენციის შრომები.. 2000წ. გვ. 133-144.

დ. გურგენიძე, ი. ლომიძე. მილსადენის უბნის ჰიდრავლიკური გამოცდა საწყის კვეთში წნევის ნახტომისებური მომატების და ლოკალური წევრის გათვალისწინების შემთხვევაში . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2006წ. თბილისი, გვ. 66-69.

შ. მესტვირიშვილი. მილში სითხის მოძრაობაზე ხაოიანობის გავლენა. ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2004წ. #10, გვ. 128-130.

Г. Гвинепадзе. მიმდევრობით დამუშავებადი ფაილების ორგანიზაციის პარამეტრების გათვლის პროგრამა. "ალგორითმების და პროგრამების სახელმწიფო ფონდი". 1984წ. N1. П 006 694.

ნ. ერემეიშვილი, რ. ჟვანია, მარიდაშვილი ნინო. მიმდევრობითი სტატისტიკური კონტროლის ალგორითმის მარიალიზებელი მოწყობილობების სქემის სინთეზი Jvania r., maridaSvili n., Sromebi. marTvis avtomatizebuli sistemebi, #2(9), 2011w. . მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2011წ. #2(9).

ნ. ბებიაშვილი. მიმდინარე აქტივები . ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა”. 2013წ. #6, ოქტომბერი 2013 ,გვ. 59–61.

თ. ბეჟოშვილი. მიმდინარე რეფორმის შედეგად ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი მდგომარეობა. სტუ- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ,,სამართლის აქტუალური პრობლემები''. 2010წ. გვ. 68-75.

ნ. კოდუა, ნ.ნადარაია. მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს შექმნა საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული რესურსების ათვისების აუცილებელი პირობაა . სტუ–ს შრომები. 2002წ. #7(446).

მ. შიშინაშვილი. მიმოსვლითი გზების განვითრების მოკელ ისტორია საქართველოში. ინტელექტუალი, ISSN 1512-2530. 2008წ. #7, თბილისი, საქართველო, გვ.133-138.