სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ერემეიშვილი, რ. ჟვანია, მარიდაშვილი ნინო. მიმდევრობითი სტატისტიკური კონტროლის ალგორითმის მარიალიზებელი მოწყობილობების სქემის სინთეზი Jvania r., maridaSvili n., Sromebi. marTvis avtomatizebuli sistemebi, #2(9), 2011w. . მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2011წ. #2(9).

ნ. ბებიაშვილი. მიმდინარე აქტივები . ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა”. 2013წ. #6, ოქტომბერი 2013 ,გვ. 59–61.

თ. ბეჟოშვილი. მიმდინარე რეფორმის შედეგად ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი მდგომარეობა. სტუ- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ,,სამართლის აქტუალური პრობლემები''. 2010წ. გვ. 68-75.

ნ. კოდუა, ნ.ნადარაია. მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს შექმნა საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული რესურსების ათვისების აუცილებელი პირობაა . სტუ–ს შრომები. 2002წ. #7(446).

მ. შიშინაშვილი. მიმოსვლითი გზების განვითრების მოკელ ისტორია საქართველოში. ინტელექტუალი, ISSN 1512-2530. 2008წ. #7, თბილისი, საქართველო, გვ.133-138.

ო. კალანდარიშვილი. მიმღეობა ქართულ და რუსულ ენებში. სტუ განათლება . 0წ. სტუ განათლება # 2 (11).გვ. 20–21, თბ, 2014.

მ. ჯავახიშვილი, მ. ჭანტურია, ი. ღარიბაშვილი, რ. ჟღენტი. მინათაბაშირბოჭკოვანი ფილების დამუშავება, მონიშვნა, ჭრა და დამაგრება. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2008წ. №4(48) ნაწ.2.

რ. ჟღენტი, მ.ჯავახიშვილი, მ.ჭანტურია, ი.ღარიბაშვილი. მინათაბაშირბოჭკოვანი ფილების დამუშავება, მონიშვნა, ჭრა და დამაგრება. ჟურნალი ,,ენერგია. 2008წ. #4(48), ნაწ.2,ვ.6.

ი. ღარიბაშვილი, მ.ჯავახიშვილი, მ.ჭანტურია, რ.ჟღენტი. მინათაბაშირბოჭკოვანი ფილების დამუშავება, მონიშვნა, ჭრა და დამაგრება. ჟურნალი ,,ენერგია". 2008წ. №4(48).

ა. ჩიქოვანი. მინამანგანუმის ფილა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N4(58), 2013. 2013წ. .

ვ. გორდელაძე, ა. სარუხანიშვილი. მინანქარი მანგანუმშემცველი კარბონატული მადნების საფუძველზე. სტუ-ს შრომები. . 2005წ. №4(458), თბილისი, გვ.34-36.

მ. კაპანაძე, ვ.გორდელაძე, მ.მშვილდაძე, ა.სარუხანიშვილი, ნ.ქებაძე. მინანქარი მწვანე ავანტიურინისებრი საფარისათვის. ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2018წ. 5 გვ..

ვ. გორდელაძე, ნ.ვარდოშვილი. მინანქარი მწვანე ავანტიურული საფარისათვის. ჟურნალი ,,კერამიკა”. 2008წ. №1(18), თბილისი, გვ.10-12.

გ. გაფრინდაშვილი, ს. სანაძე. მინანქარში თმისებრი ბზარების წარმოქმნის მიზეზები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2012წ. №1 (12), გვ.28-32.

თ. ხმელიძე, ი.ხმელიძე, გ.გურეშიძე, თ.ხუხუნაიშვილი. მინაპაკეტები მშენებლობაში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა, . 2006წ. ISSN 1512-3936 N2 გვ.78.

null, თ. ხმელიძე, ი. ხმელიძე, ი. ხუხუნაიშვილი. მინაპაკეტები მშენებლობაში. სტუ, "მშენებლობა". 2006წ. №1.

გ. გურეშიძე, გ. გურეშიძე, გ. გურეშიძე. მინაპლასტების ხანგძლივი სიმტკიცე. სტუ, "მშენებლობა". 2006წ. №1.

გ. გურეშიძე, გ. გურეშიძე, გ. გურეშიძე. მინაპლასტიკების ტალღოვანი ფურცლების გაანგარიშება. სტუ, "მშენებლობა". 2006წ. №2.

თ. ხმელიძე, გ.გურეშიძე, ლ.ჟვანია. მინაპლასტიკების ხანგრძლივი სიმტკიცე. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა. 2006წ. ISSN 1512-3936, N1, გვ. 48.

გ.გურეშიძე, თ.ხმელიძე. მინაპლასტიკის ტალღოვანი ფურცლების გაანგარიშება. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2006წ. 2.