სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გაფრინდაშვილი. მინისებური ფაზის როლი ფაიფურის დიელექტრიკებში და ორსახოვანი იანუსი.. ჟურნალი. ,,კერამიკა”, თბილისი . 2014წ. №2(32), გვ.34-85.

გ. ელიავა, ა. ისაკაძე, თ. ცინცაძე, თ. ბუაჩიძე, ლ. თოფურია. მიოკარდიუმის ინფარქტის ტიპიური და ატიპიური ფორმების კლინიკური გამოვლინებებისა და ლაბორატორიული ნიშნების თავისებურებანი. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ (2014 წ. ტ. 2, #3, გამ-ბა `გეორგიკა~). 2014წ. 49-62.

თ. ცინცაძე, თ. ბუაჩიძე, ლ. თოფურია, ა.ისაკაძე. მიოკარდიუმის ინფარქტის ტიპიური და ატიპიური ფორმების კლინიკური გამოვლინებებისა და ლაბორატორიული ნიშნების თავისებურებანი. გაენათის მაცნე. 2014წ. თბილისი ტ.2 N.3 გვ.49-61.

ლ. თოფურია, თ. ბუაჩიძე, ა. ისაკაძე, თ. ცინცაძე. მიოკარდიუმის ინფარქტის ტიპიური და ატიპიური ფორმების კლინიკური გამოვლინებებისა და ლაბორატორიული ნიშნების თავისებურებანი. "გეორგიკა"; "გაენათის მაცნე". 2014წ. ტ.2, N 3. გვ.49-62.

თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე. მისართების გავლენა ნავთობის ნათელი ფრაქციების გამოსავლიანობაზე . ჟ. საქართველოს “ნავთობი და გაზი”, № 2, თბილისი. 2000წ. გვ. 250-253.

ო. ნახუცრიშვილი. მისასვლელი გზების დაპროექტება მსხვილ საზოგადოებრივ შენობებთან. საქართველოს სსრ სახლმშენი. 1969წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. მისია . გაზ. „რეზონანსი“; გაზ.“საქართველოს რესპუბლიკა”. 2007წ. # 071, 20.03; # 52, 21.03.

ე. ბარათაშვილი, თ.ასათიანი. მიუკერძოებლობა და ეთიკური გადაწყვეტილება მენეჯერის საქმიანობაში.. თბილისი. ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". 0.5 ნ.თ.. 2008წ. #9.

გ. კოტრიკაძე. მიღებული ასიმეტრიული მატრიცული მეთოდის მახასიათებლების შედარება უკვე არსებული მეთოდების მახასიათებლებთან. წმინდა ფრიფოლ ფერაძის სახელობის თბ. უნივერსიტეტი, შრომების კრებული. 2009წ. # II, გვ:257-261.

რ. მახვილაძე, გოგბერაშვილი ა.. მიწაში ჩაღრმავებული სართულები: იმავდროული თუ საექსპლუატაციო ეკონომიკური ეფექტი.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2012წ. №3(26).

მ. ვართანოვი, ლ. კეკელიშვილი. მიწების მორწყვის ეკონომიკური ეფექტურობა. საქართველოს სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. 1983წ. საქართველოს საინფორმაციო ფურცელი #82. თბილისი..

მ. ჯავახიშვილი, ბ. თინიკაშვილი. მიწის არქიტექტურა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ . 2014წ. N2 (33) 105-109 გვ..

ნ. რურუა, ა.სამხარაძე. მიწის ვაკისის გაანგარიშებები მდგრადობაზე. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, . 2015წ. ISSN 1512-3537, #2(33).–გვ.63-71..

ხ. ირემაშვილი. მიწის ვაკისის მდგრადობის უზრუნველყოფა რთულ პირობებში მომუშავე რკინიგზებზე.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. . 2013წ. №1 (26) გვ,110-115, ISSN 1512-3537.

ხ. ირემაშვილი. მიწის ვაკისის მოწყობის თავისებურებანი მთის ხეობებში გამავალ გზებზე.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი“. 2002წ. №3-4, გვ32-34 ISSN 1512-0910.

ხ. ირემაშვილი. მიწის ვაკისის მშენებლობის თავისებურებანი ციცაბო ფერდობებზე და მდინარეთა ნოღებში.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი“. 2002წ. №3-4,გვ34-36 ISSN 1512-0910.

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ბ. ბრეგაძე, გ. მაისურაძე. მიწის ვაკისის ყრილის ტანში დინამიკური ძაბვების განსაზღვრის მეთოდი. მშენებლობა. 2011წ. #3(22), გვ.23-26.

ვ. შურღაია, ლ. კეკელიშვილი. მიწის ზედაპირიდან ჩაჟონილი ატმოსფერული ნალექის არინება კომბინირებული დრენაჟით. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ტექნიკური უნივერსიტეტის ც. მირცხულავას სახელობის, წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. სამეცნიერო შრომათა კრებული თბილისი უნივერსალი. 2016წ. #71. 128-132გვ. .

ლ. კეკელიშვილი, ხ.კიკნაძე. მიწის ზედაპირიდან ჩაჟონილი ატმოსფერული ნალექის არინება კომბინირებული დრენაჟით. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერები სამინისტრო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისც. მირცხულავას სახელობის,წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.. 2016წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული #71. 128-132გვ. თბილისი .

ნ. ჭითანავა, გიორგი მუსერიძე. მიწის კადასტრის ფორმირების კონცეპტუალური და მეთოდოლოგიური ასპექტები. ჟურ."ბიზნესი და კანონმდებლობა", N6. ოქტომბერი 2013 წ.. 2013წ. 9 გვ..