სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23465 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

პ. ლემონჯავა. ჟ.ბ სეის და ჯ.ს მილის ეკონომიკური თეორიები. თსუ–ს შრომიების კრებული XV. 2001წ. .

ვ. შუბითიძე. ჟაკ სეგელა - პოლიტიკური რეკლამის ცნობილი სპეციალისტი. ალმანახი "პოლიტიკური ტექნოლოგიები". 2002წ. N1.

ბ. ცხადაძე. ჟამთააღმწერლის "ასწლოვანი მატიანის" ერთი ადგილის გაგებისათვის (მზესიძე, ზედსიძე,ჩასიძებულ//დასიძებულ ლექსემათა ურთიერთმიმართებისათვის). კრებული: "ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები". 2010წ. #2 (8), 420-426.

გ. ელიავა, დ. კობეშავიძე ნ. შარაშენიძე ლ. ბერულავა დ. გაბუნია. ჟანგბადის პარციალური წნევის ასაკობრივი დინამიკა და მისი თავისებურებანი მუცლადყოფნის პერიოდში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #3, 2010. 2010წ. 77-84.

ქ. გიორგობიანი. ჟერნალისტური გამოძიების ასპექტები. სტუ. საქ. განათ. მეცნ. აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2008წ. N11. გვ. 182-185.

გ. ხელიძე, ა.ყუბანეიშვილი, ი.ნონიევი, ა.იურიატინი. ჟინვალჰესის ზედაპირული წყალსაგდების წყალსაცემი ფილის გაძლიერება. . ენერგია . 2012წ. #3(63). 62-67.

მ. ჟღენტი, ვ.კვალიაშვილი., ლ.გულუა, თ.თურმანიძე.. ჟოლოს პერსპექტიული ჯიშების ქიმიური შედგენილობა და ანტიოქსიდანტური აქტივობა. . სოფლის მეურნეობის აკადემიის ,, მოამბე“ სოფლის მეურნეობის აკადემიის ,, მოამბე“ . 2015წ. №35 გვ 112-114.

მ. დათუკიშვილი. ჟურნ."თავისუფალი საქართველო"1921–1922/. საქ.ტექნ. უნ.,ჟურნ."განათლება".. 2012წ. N2/5/გვ.114–120..

რ. შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია. ჟურნალ ”ეკონომიკის” პირველი ნომრები და თანამედროვეობა. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1998წ. №7-9.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, რ. შენგელია. ჟურნალ ”ეკონომიკის” პირველი ნომრები ეროვნული მრეწველობის განვითარების პერსპექტივების შესახებ. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2005წ. № 9.

რ. შენგელია, ჟ. წიკლაური. ჟურნალ ”ეკონომიკის” პირველი ნომრები ეროვნული მრეწველობის განვითარების პერსპექტივების შესახებ. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2005წ. № 9.

რ. შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია. ჟურნალ ”ეკონომიკის” პირველი ნომრები მრეწველობის განვითარების ზოგიერთი პრობლემის შესახებ. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1999წ. №6-7.

ქ. გიორგობიანი. ჟურნალისტი და ინფორმაციის მოპოვების საშუალებები. სტუ. საქ. განათ. მეცნ. აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2007წ. N10. გვ. 49-55.

ი. ჯაგოდნიშვილი. ჟურნალისტის პიროვნებისა და რედაქციის სოციოლოგიური კვლევის ისტოორიდან. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჟ. ”განათლება” . 2012წ. #1(4) გვ. 59-64.

ქ. გიორგობიანი. ჟურნალისტის პროფესიულ-ეთიკური პოზიცია. "ჟურნალისტური ძიებანი". პროფ. ნ. ტაბიძის რედაქციით. 2008წ. 10. გვ.22-27.

მ. მამნიაშვილი, ჯემალ გახოკიძე, თემურ მონიავა. ჟურნალისტური გამოძიება. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალი „განათლება“. 2017წ. გვ. 139-144, N2(18).

ჯ. გახოკიძე. ჟურნალისტური გამოძიება.. ჟურნალი ,,განათლება“, სტუ. 2017წ. №2 (18), გვ. 139-144..

ქ. გიორგობიანი. ჟურნალისტური საქმიანობის სიძნელეები. სტუ. "განათლება". 2016წ. N1 (4). გვ. 36-41.

მ. ქიტოშვილი. რ. ენაგელი. ,,დალექვის პროცესის ავტომატიზაცია შემაშფოთებელი ზემოქმედების გათვალისწინებით.". ,,სამთო ჟურნალი.". 2012წ. #2, (29). 32 -35 გვ..

მ. ქიტოშვილი. რ. ენაგელი. ,,დალექვის პროცესის ოპტიმალური მართვის სისტემა.". ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები".. 2014წ. #1, (714)..