სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. გიორგობიანი. მკს-პოლიტიკური პროცესების სრულფასოვანი და ძლიერი ფაქტორი. სტუ. "განათლება". 2011წ. N1. გვ. 122-126.

ქ. გიორგობიანი. მკს-ს თავისებურებანი და ეთიკური პრობლემები თანამედროვე ეპოქაში. სტუ. "განათლება". 2012წ. N2 (5). გვ. 110-114.

დ. სიხარულიძე. მკურნალობის ტაქტიკის შერჩევა ექსპერტთა აზრის გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ისტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. N20.

დ. სიხარულიძე. მკურნალობის ტაქტიკის შერჩევა ექსპერტთა აზრის გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ისტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. N20.

დ. სიხარულიძე. მკურნალობის ტაქტიკის შერჩევა ექსპერტთა აზრის გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ისტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. N20.

. მკურნალობის ტაქტიკის შერჩევა ექსპერტთა აზრის გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ისტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. N20.

მ. ქუთათელაძე. მმართველი სამოხელეო არისტოკრატია გვიანანტიკური ხანის ქართლში. სამეცნიერო საისტორიო ჟურნალი ,,სვეტიცხოველი", გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. N 2, ISSN 1987-6874, გვ. 134-140.

ზ. გასიტაშვილი, მ.თევდორაძე, ა.ფრანგიშვილი, ზ.მაცაბერიძე. მმართველი ქსელის პარალელური თვლის ავტომატიზებული სისტემა. სამეცნიერო შრომების კრებული "ინტელექტი", თბილისი . 1995წ. .

ა. ფრანგიშვილი, ზ. მაცაბერიძე. მმართველი ქსელის პარალელური თვლის ავტომატიზებული სისტემები. სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომცემლობა "ინტელექტი". თბილისი . 1995წ. .

ო. ქოჩორაძე. მმართველობითი აზროვნება და პრაქტიკა აღმოსავლურ ცივილიზაციებში. . სამეცნიერო ჟურნალი(ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. 3 (11), - 139 გვ., გვ 78-95. ISSN: 1512-374X..

ნ. ბებიაშვილი. მმართველობითი აღრიცხვის ორგანიზება. შრომები. 1(16) საქ. განათლების მეც. აკადემიის ჟურნალ მოამბის დამატება. 2010წ. #1, გვ.175-179.

თ. როსტიაშვილი, თ.ჯოლბორდი. მმართველობითი აღრიცხვის სწავლების ზოგიერთი საკითხი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. 1.

გ. იაშვილი, ნ. ბრეგაძე. მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღება მომსახურების სისტემაში. გამომცემლობა ,,უნივერსალი" შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი. 2016წ. გვ. 157–160.

ე. ბარათაშვილი, თ.ასათიანი. მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღების თავისებურებები მენეჯმენტში. თბილისი/ ჟურნალი "ეკონომიკა". 2009წ. #5. ო.5 ნ.თ..

ნ. გიორგიშვილი. მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღების მოდელირება ენერგოკომპანიებში.. საერთაშორისო რეცენზირებადი, რეფერირებადი სამეცნიერო შრომათა კრებული "მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები". 2014წ. #1. 125-133 გვ..

შ. ვეშაპიძე. მმართველობითი გადაწყვეტილების ეფექტიანობის მექანიზმი ტურიზმში. ,,სოციალური ეკონომიკა’’. 2009წ. #4, გვ. 187-191.

ე. ბარათაშვილი, შ.ვეშაპიძე. მმართველობითი გადაწყვეტილების ეფექტიანობის მექანიზმი ტურიზმში. თბილისი, ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. N 4 .

დ. სეხნიაშვილი, სიჭინავა ზაზა. მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღების მხარდაჭერის ინსტრუმენტულ-ტექნოლოგიური ასპექტები . სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 0წ. #3, 2016.

თ. კილაძე, მ.ჩინჩალაძე. მმართველობითი გადაწყვეტილების მოდელირება რეფლექსური თამაშებით.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა.. 2010წ. #2 (18). გვ.46-49..