სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჭითანავა, გიორგი მუსერიძე. მიწის რესურსების გამოყენების აქტუალური პრობლემები საქართველოში. ჟურ."ბიზნესი და კანონმდებლობა", N7. ნოემბერი 2013 წ.. 2013წ. 10 გვ..

ქ. მახარაძე, ი.ჟორდანია, ი.ნაკაიძე. მიწის რესურსების გამოყენების მდგომარეობა და პრობლემები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2000წ. №1-3, 4გვ..

ი. ჟორდანია, ნაკაიძე ე. . მიწის რესურსების გამოყენების მდგომარეობა და პრობლემები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2000წ. #1-3, 3 გვ..

გ. ძიძიგური. მიწის სახელმწიფო საკუთრება. განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ,,მოამბის" დამატება, შრომები. 2009წ. 1 (14), გვ. 81–84.

გ. გაბაიძე, ჯ. გეწაძე. მიწისა და უძრავი ქონების შეფასების მიზნები და მეთოდები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სსაუ, შრომათა კრებული, . 2004წ. ტ. 27. თბ. 2004 წ. გვ. 171.

გ. გაბაიძე, გ. ბახია. მიწისა და წყლის რესურსების გამოყენების სახელმწიფო რეგულირების საკითხისათვის. ჟურნალი ,,ეკონომიკა“ . 1999წ. N 1-3 თბ. 1999წ. გვ. 69.

თ. შოშიაშვილი, ი. ლომიძე. მიწისქვეშა გაზსაცავი, როგორც პიკური მოთხოვნის დაბალანსების ინსტრუმენტი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“ . 2016წ. N 2 (78). გვ. 5-9.

ი. ლომიძე, თ. შოშიაშვილი. მიწისქვეშა გაზსაცავი, როგორც პიკური მოთხოვნის დაბალანსების ინსტრუმენტი.. ენერგია . 2016წ. № 2(78)/.

ი. ლომიძე, დ. ნამგალაძე, გ. ჩალაგაშვილი. მიწისქვეშა გაზსაცავი-მაგისტრალური გაზსადენი“ სისტემის საიმედოობა. ტექნიკური უნივერსიტეტის “შრომები”. 2011წ. #2(480) .

ლ. მახარაძე, ო.ლანჩავა, ლ.მახარაძე, მ.ჯანგიძე. მიწისქვეშა თავდაცვითი ნაგებიბების სავენტილაციო სისტემების დაპროექტების ზოგიერთი ასპექტების ზოგიერთი ასპექტები . საქართველოს ეროვნული აკადემიის ”მაცნე” საიდუმლო. 2017წ. გვ. 87- -94.

დ. კუპატაძე, ი. ცუცქირიძე. მიწისქვეშა მშენებლობა და მიწისზედა ნაგებობათა გავლენის არეები. "სამთო ჟურნალი". 2008წ. 1-2(20-21), გვ. 16-17.

ნ. კვაჭაძე, კ .მჭედლიშვილი, მ. გრძელიშვილი. მიწისქვეშა მშენებლობის აქტუალური საკითხები. მშენებლობა. 2013წ. #1(28), გვ.121-123.

რ. კაკაურიძე, ა.ყუბანეიშვილი, ა.იურიატინი. მიწისქვეშა ნაგებობებზე მოსული დატვირთვების განსაზღვრის საკითხები. "ენერგია" #3, 2009წ.. 0წ. .

კ. კობახიძე. მიწისქვეშა ნაგებობების კონსტრუქციების იზოლაცია მიწისქვეშა წყლებისაგან და აგრესიული გარემოსაგან. ტრანსპორტი. 2004წ. #2, 3-4, თბილისი.

ზ. გედენიძე, მ. ბერიშვილი, გ. მახარაძე. მიწისქვეშა ნაგებობების ცილინდრული გადახურვის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობა. ჟურნალი "ჰიდროინჟინერია" . 2008წ. N1 (5), გვ.16-21.

კ. კობახიძე, კუბლაშვილი. დ. მიწისქვეშა ნაგებობების წყალშეუღწევადი მუდმივი სამაგრი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2013წ. #3(30), 15-16, თბილისი.

კ. ჭურაძე, თ. ჩიტაიშვილი, , ბ. თურქია, ზ. მეგრელიშვილი. მიწისქვეშა ნაგებობებისათვის გამოსაყენებელი მსუბუქი ბეტონის ხანგამძლეობის კვლევა.. "სამთო ჟურნალი", თბილისი: 1999. N3 გვ.24-26. 1999წ. "სამთო ჟურნალი", თბილისი: 1999. N3 გვ.24-26.

გ. სოსელია. მიწისქვეშა წყლებიდან ჭარბი რკინისა და მარგანეცის მოცილების ექსპერიმენტული კვლევის შედეგები. თბილისი,სტუ Hidroengineering. 2014წ. N1-2(17-18).

თ. ჯაჯანიძე. მიწისქვეშა წყლების როლი თბილისის ჩაკეტილი დეპრესიების გენეზისში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. 3(477), 29-35 გვ..

მ. თოდუა, მ. ბედიაშვილი, გ. ყიფიანი. მიწისძვრის კატასტროფული მოვლენებისაგან ზოგიერთი დაცვითი ღონისძიებები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2017წ. #2(45) გვ.77-82.