სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ლობჯანიძე. მინერალური რესურსების საფუძველზე აღმოცენებული გადამამუშავებელი მრეწველობის დარგების განცითარების პერსპექტივები საქართველოში, . ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, №7–9, გვ.76–82, 2002. 2002წ. №7–9, გვ.76–82, 2002.

გ. ლობჟანიძე. მინერალური რესურსების საფუძველზე აღმოცენებული გადამამუშავებელი მრეწველობის დარგების განცითარების პერსპექტივები საქართველოში,. ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, №7–9, გვ.76–82. 2002წ. №7–9, გვ.76–82.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, ნ.ორჯანელი. მინერალური საზრდოს მნიშვნელობა ცხოველთა კვებაში. ჰიდროინჟინერია N 1-2 . 2013წ. 15-16.

ქ. როყვა, ო.ზარდალიშვილი, მ. ზარდალიშვილი. მინერალური სასუქების გავლენა ატმის საძირეს (ნუშის) ზოგიერთ ბიოქიმიურ მაჩვენებელზე. „აგრარული მეცნიერების პრობლემები“. . 2006წ. XXXVII.

ქ. როყვა, ნ. ჯანგირაშვილი, რ.ჩაფიძე. მინერალური სასუქების გავლენა პარკოსანი მცენარის აზოტფიქსაციასა და მოსავალზე. „სამეცნიერო შრომათა კრებული“. 2010წ. t. 3, #3 (52).

ქ. როყვა. მინერალური სასუქების და მანგანუმის გავლენა ნუშის ფოთლებში ნიტრატების დაგროვებაზე. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2006წ. ტ. XXXV .

ქ. როყვა. მინერალური სასუქების და მანგანუმის გავლენა ნუშის ფოთლებში ნიტრატების დაგროვებაზე. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2006წ. ტ. XXXV .

ო. ხარაიშვილი. მინერალური სასუქების მზარდი დონების გავლენა სიმინდის ჰიბრიდულ ,,ენგურის" მარცვლისა და ჩალის მოსავალზე. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, საინჟ. ეკ. საკითხები ჰ/ტ მელიორაციაში სამ.ნაშრომები . 1996წ. 83-86.

ქ. როყვა, ო.ზარდალიშვილი. მინერალური სასუქებისა და მოლიბდენის გავლენა სოიოს პროდუქტიულობაზე. “Известия аграрной науки”. 2007წ. ტომი 5, ნომ. 1.

ზ. კოვზირიძე, ჩიტორელიძე ქეთინო, შამანაური ლანა, გვენცაძე დავით. მინერალური შემვსების ანდეზიტის გავლენის შესწავლა პოლიეთილენის ბაზაზე მიღებული დენგამტარი კომპოზიციური მასალების ზოგიერთ თვისებებზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი `კერამიკა გვ.29-32. 2008წ. #1(18), გვ.29-32.

თ. ცინცაძე, რ. ჩაგუნავა, მ. რუხაძე. მინერალური წყლებიდან სუფრის მარილის წარმოება ძველ საქართველოში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.13 N2 გვ. 189-190.

ნ. ბაღათურია. მინერალური წყლის "ბორჯომის" ქიმიური შედგენილობა სხვადასხვა ჭაბურღილებზე. სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2004წ. №12.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. მინერალური წყლის "ბორჯომის" ქიმიური შედგენილობა სხვადასხვა ჭაბურღილებზე. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2004წ. #12.

მ. ჩხაიძე. მინი და მაქსი პორტრეტების მიღების მეთოდი თვისებრივი ნიშნებისათვის. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2005წ. №1-3, გვ.30-34.

თ. ტროყაშვილი. მინი სიმძლავრის ჰესების სიხშირის მართვა ბალასტური რეგულატორით. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. № 11, გვერდი 93.

მ. აბუთიძე. მინიატურათა ასლები ხელნაწერთა ინსტიტუტიდან. სტუ, ჰტფ, შრომები, ისტორიულ-ფილოლოგიური სერია. 2000წ. ტ.2, 5-9, თბილისი.

. მინიატურათა ასლები ხელნაწერთა ინსტიტუტიდან. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები (ისტ. ფილოლოგ. სერია). 2000წ. II(2), 5-9.

ვ. დათაშვილი. მინიმალური ხელფასის რეგულირების სრულყოფისათვის. ჟურნალი"ეკონომიკა". 2005წ. 11.

გ. გურეშიძე, თ. ხმელიძე, ი. ხმელიძე, ი.ხუხუნაიშვილი. მინიპაკეტები მშენებლობაში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2006წ. №1.

გ. როყვა, მარინე ბრელიძე, ზურაბ კიკნაძე. მინის არქიტექტურის პროექტირების პროგრამული უზრუნველყოფა (მინა CAD სისტემებში) (რუსულ ენაზე). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მშენებლობის პროექტირების და ექსპერტიზის ცენტრი. მშენებლობა. 2011წ. №1(20) გვ. 27–30.