სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ჩხაიძე. მინი და მაქსი პორტრეტების მიღების მეთოდი თვისებრივი ნიშნებისათვის. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2005წ. №1-3, გვ.30-34.

თ. ტროყაშვილი. მინი სიმძლავრის ჰესების სიხშირის მართვა ბალასტური რეგულატორით. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. № 11, გვერდი 93.

მ. აბუთიძე. მინიატურათა ასლები ხელნაწერთა ინსტიტუტიდან. სტუ, ჰტფ, შრომები, ისტორიულ-ფილოლოგიური სერია. 2000წ. ტ.2, 5-9, თბილისი.

. მინიატურათა ასლები ხელნაწერთა ინსტიტუტიდან. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები (ისტ. ფილოლოგ. სერია). 2000წ. II(2), 5-9.

ვ. დათაშვილი. მინიმალური ხელფასის რეგულირების სრულყოფისათვის. ჟურნალი"ეკონომიკა". 2005წ. 11.

გ. გურეშიძე, თ. ხმელიძე, ი. ხმელიძე, ი.ხუხუნაიშვილი. მინიპაკეტები მშენებლობაში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2006წ. №1.

გ. როყვა, მარინე ბრელიძე, ზურაბ კიკნაძე. მინის არქიტექტურის პროექტირების პროგრამული უზრუნველყოფა (მინა CAD სისტემებში) (რუსულ ენაზე). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მშენებლობის პროექტირების და ექსპერტიზის ცენტრი. მშენებლობა. 2011წ. №1(20) გვ. 27–30.

მ. ბრელიძე. მინის არქიტექტურის პროექტირების პროგრამული უზრუნველყოფა (მინა CAD-სისტემებში). მშენებლობა, ISSN 1512-3936. 2011წ. (№ 20).

თ. ჭეიშვილი. მინის მრეწველობა. საქართველოს ქიმიური მრეწველობა. . 2011წ. საგ.სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”, გვ.258-261.

გ. როყვა, მზია მილაშვილი. მინის როლი და განვითარების ეტაპები არქიტექტურაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი „მოამბე“-ს დამატება, შრომები. 2009წ. №1(13) გვ. 327–332..

მ. კაპანაძე. მინის წარმოების ჩასახვის ისტორია ძველ მსოფლიოში. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ,,კერამიკა". 2003წ. N 1 (9), 6 გვ..

თ. ჭეიშვილი, გ.ლოლაძე, ვ.გორდელაძე. მინის ხარშვის პროცესის დაჩქარების ახალი პერსპექტიული მეთოდი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. №11(3), გვ.273-276.

გ. ლოლაძე, თ.ჭეიშვილი, თ. ერისთავი. მინის ხარშვის პროცესის დაჩქარების ახალი პერსპექტიული მეთოდი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. №3, ტ.11, გვ.273-276.

გ. გაფრინდაშვილი. მინისებური ფაზის როლი ფაიფურის დიელექტრიკებში და ორსახოვანი იანუსი.. ჟურნალი. ,,კერამიკა”, თბილისი . 2014წ. №2(32), გვ.34-85.

გ. ელიავა, ა. ისაკაძე, თ. ცინცაძე, თ. ბუაჩიძე, ლ. თოფურია. მიოკარდიუმის ინფარქტის ტიპიური და ატიპიური ფორმების კლინიკური გამოვლინებებისა და ლაბორატორიული ნიშნების თავისებურებანი. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ (2014 წ. ტ. 2, #3, გამ-ბა `გეორგიკა~). 2014წ. 49-62.

თ. ცინცაძე, თ. ბუაჩიძე, ლ. თოფურია, ა.ისაკაძე. მიოკარდიუმის ინფარქტის ტიპიური და ატიპიური ფორმების კლინიკური გამოვლინებებისა და ლაბორატორიული ნიშნების თავისებურებანი. გაენათის მაცნე. 2014წ. თბილისი ტ.2 N.3 გვ.49-61.

ლ. თოფურია, თ. ბუაჩიძე, ა. ისაკაძე, თ. ცინცაძე. მიოკარდიუმის ინფარქტის ტიპიური და ატიპიური ფორმების კლინიკური გამოვლინებებისა და ლაბორატორიული ნიშნების თავისებურებანი. "გეორგიკა"; "გაენათის მაცნე". 2014წ. ტ.2, N 3. გვ.49-62.

თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე. მისართების გავლენა ნავთობის ნათელი ფრაქციების გამოსავლიანობაზე . ჟ. საქართველოს “ნავთობი და გაზი”, № 2, თბილისი. 2000წ. გვ. 250-253.

ო. ნახუცრიშვილი. მისასვლელი გზების დაპროექტება მსხვილ საზოგადოებრივ შენობებთან. საქართველოს სსრ სახლმშენი. 1969წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. მისია . გაზ. „რეზონანსი“; გაზ.“საქართველოს რესპუბლიკა”. 2007წ. # 071, 20.03; # 52, 21.03.