სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ბარათაშვილი, თ.ასათიანი. მიუკერძოებლობა და ეთიკური გადაწყვეტილება მენეჯერის საქმიანობაში.. თბილისი. ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". 0.5 ნ.თ.. 2008წ. #9.

გ. კოტრიკაძე. მიღებული ასიმეტრიული მატრიცული მეთოდის მახასიათებლების შედარება უკვე არსებული მეთოდების მახასიათებლებთან. წმინდა ფრიფოლ ფერაძის სახელობის თბ. უნივერსიტეტი, შრომების კრებული. 2009წ. # II, გვ:257-261.

რ. მახვილაძე, გოგბერაშვილი ა.. მიწაში ჩაღრმავებული სართულები: იმავდროული თუ საექსპლუატაციო ეკონომიკური ეფექტი.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2012წ. №3(26).

მ. ვართანოვი, ლ. კეკელიშვილი. მიწების მორწყვის ეკონომიკური ეფექტურობა. საქართველოს სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. 1983წ. საქართველოს საინფორმაციო ფურცელი #82. თბილისი..

მ. ჯავახიშვილი, ბ. თინიკაშვილი. მიწის არქიტექტურა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ . 2014წ. N2 (33) 105-109 გვ..

ნ. რურუა, ა.სამხარაძე. მიწის ვაკისის გაანგარიშებები მდგრადობაზე. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, . 2015წ. ISSN 1512-3537, #2(33).–გვ.63-71..

ხ. ირემაშვილი. მიწის ვაკისის მდგრადობის უზრუნველყოფა რთულ პირობებში მომუშავე რკინიგზებზე.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. . 2013წ. №1 (26) გვ,110-115, ISSN 1512-3537.

ხ. ირემაშვილი. მიწის ვაკისის მოწყობის თავისებურებანი მთის ხეობებში გამავალ გზებზე.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი“. 2002წ. №3-4, გვ32-34 ISSN 1512-0910.

ხ. ირემაშვილი. მიწის ვაკისის მშენებლობის თავისებურებანი ციცაბო ფერდობებზე და მდინარეთა ნოღებში.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი“. 2002წ. №3-4,გვ34-36 ISSN 1512-0910.

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ბ. ბრეგაძე, გ. მაისურაძე. მიწის ვაკისის ყრილის ტანში დინამიკური ძაბვების განსაზღვრის მეთოდი. მშენებლობა. 2011წ. #3(22), გვ.23-26.

ვ. შურღაია, ლ. კეკელიშვილი. მიწის ზედაპირიდან ჩაჟონილი ატმოსფერული ნალექის არინება კომბინირებული დრენაჟით. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ტექნიკური უნივერსიტეტის ც. მირცხულავას სახელობის, წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. სამეცნიერო შრომათა კრებული თბილისი უნივერსალი. 2016წ. #71. 128-132გვ. .

ლ. კეკელიშვილი, ხ.კიკნაძე. მიწის ზედაპირიდან ჩაჟონილი ატმოსფერული ნალექის არინება კომბინირებული დრენაჟით. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერები სამინისტრო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისც. მირცხულავას სახელობის,წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.. 2016წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული #71. 128-132გვ. თბილისი .

ნ. ჭითანავა, გიორგი მუსერიძე. მიწის კადასტრის ფორმირების კონცეპტუალური და მეთოდოლოგიური ასპექტები. ჟურ."ბიზნესი და კანონმდებლობა", N6. ოქტომბერი 2013 წ.. 2013წ. 9 გვ..

დ. ფოცხვერია, ნ.მუსერიძე, დ.თელიაშვილი. მიწის კაშხლის მდგრადობის უზრუნველყოფისათვის დამცავი ღონისძიებების განხორციელების მეთოდური რეკომენდაციები . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია წყალთამეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი(საქ. ჰიდრო ეკოლოგია). 2003წ. გვ. 45-48.

თ. თევზაძე, ნ.მუსერიძე, დ.თელიაშვილი. მიწის კაშხლის მდგრადობის უზრუნველყოფისათვის დამცავი ღონისძიებების განხორციელების მეთოდური რეკომენდაციები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია წყალთამეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი(საქ. ჰიდრო ეკოლოგია). 2003წ. გვ. 45-48.

თ. თევზაძე, ნ.მუსერიძე, დ.თელიაშვილი, დ.ფოცხვერია. მიწის კაშხლის მდგრადობის უზრუნველყოფისათვის დამცავი ღონისძიებების განხორციელების მეთოდური რეკომენდაციები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია წყალთამეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი(საქ. ჰიდრო ეკოლოგია). 2003წ. გვ. 45-48.

თ. თევზაძე, ნ.მუსერიძე, დ.თელიაშვილი, დ.ფოცხვერია. მიწის კაშხლის მდგრადობის უზრუნველყოფისათვის დამცავი ღონისძიებების განხორციელების მეთოდური რეკომენდაციები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია წყალთამეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი(საქ. ჰიდრო ეკოლოგია). 2003წ. გვ. 45-48.

თ. თევზაძე, გ.ნაცვლიშვილი, გ.ტლაშაძე, ს.ღაღანიძე. მიწის ნაგებობების წყალში ჩაყრის ტექნოლოგიით მშენებლობისას გრუნტის კონსულიდაციის პროგნოზირების პრობლემა.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინროგეოლოგიის ინსტიტუტი შრომათაკრებული XIV . 2003წ. თბილისი 2003წ. გვ. 177-184 .

ნ. ჭითანავა, გიორგი მუსერიძე. მიწის რესურსების გამოყენების აქტუალური პრობლემები საქართველოში. ჟურ."ბიზნესი და კანონმდებლობა", N7. ნოემბერი 2013 წ.. 2013წ. 10 გვ..

ქ. მახარაძე, ი.ჟორდანია, ი.ნაკაიძე. მიწის რესურსების გამოყენების მდგომარეობა და პრობლემები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2000წ. №1-3, 4გვ..