სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26131 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ქარქუსაშვილი, გელიაშვილი ზ., ღონღაძე ნ., ჭირაქაძე გ.. მოდიფიცირებულ სილ¬ი-კაგელებში ორგანული ფრაგმენტების რაოდე-ნობრივი განსაზღვრა.. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი (GEN). 2006წ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. , №6(2),144-146..

ზ. გელიაშვილი, თ.ქარქუსაშვილი, ფ.აფხაზავა, ნ.ღონღაძე, გ. ჭირაქაძე. მოდიფიცირებულ სილიკაგელებში ორგანული ფრაგმენტების რაოდენობრივი განსაზღვრა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ISSN 1512-0686 . 2006წ. №2, Vol.6; გვ. 144-146.

ნ. ღონღაძე, თ. ქარქუსაშვილი, ფ. აფხაზავა. მოდიფიცირებულ სილიკაგელში ორგანული ფრაგმენტის რაოდენობრივი განსაზღვრა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. 2006, 6, 1, 144-146.

თ. პაპუაშვილი, ა. გოგობერიშვილი. მოდიფიცირებული ღორღოვან-მასტიკური ასფალტი . ჟურნალი „მშენებლობა“. 2015წ. ISSN 1512-39356 #1(36), გვ. 126-131.

ნ. მურღულია, თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე. მოდულის ღრუტანიანი ცილინდრების გაანგარიშება. სტუ-ს შრომათა კრებული “გამოყენებითი მექანიკა” . 2010წ. .

ჯ. ნიჟარაძე, თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია. მოდულის ღრუტანიანი ცილინდრების გაანგარიშება. სტუ-ს შრომათა კრებული " გამოყენებითი მექანიკა". 2010წ. .

შ. ბაქანიძე, გ.ახვლედიანი, ვ.პირმისაშვილი, ლ.სამხარაძე. მოედნის მოშანდაკებისას გრუნტის გადაზიდვის საშუალო მანძილის განსაზღვრის ჭადრაკული ბალანსის ხერხის ანალიზი. ჟურნალი ,,მშენებლობა. 2011წ. #3,(22) გვ.132.

მ. ჩიქავა, თ. ცინცაძე, მ. ვარსიმაშვილი. მოზარდთა ფსიქოსოციალური რისკის ფაქტორები. ბიზნეს ინჟინერინგი. 2013წ. ტ.13 N.4 გვ.248-250 .

ნ. გუნია. მოზარდი თაობა, ოჯახი და ქცევის ფორმები.. საქ.ბიზნესის აკადემია, საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი მოამბე". 2012წ. XVIII.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, გალია ცქვიტინიძე. მოზარდი პირუტყვის სახორცედ გამოზრდის ტექნოლოგია და ხორცის ხარისხის გაუმჯობესების გზები. ჰიდროინჟინერია N 1-2 . 2014წ. 17-18.

რ. გაფრინდაშვილი. მოთმინების დეფიციტ და ნევროზები თუ პატიება-სიმშვიდე ანუ „ნეტარ არიან მშვიდნი“. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2015წ. .

ხ. ბერიშვილი. მოთხოვნა ლიზინგზე და ლიზინგის წილი საქართველოში განხორციელებულ კაპიტალურ ინვესტიციებში. ჟურნალი ეკონომიკა. წ. #5.2006. გვ.143–147.

ბ. მეფარიშვილი, ლ. წითაშვილი. მოთხოვნების ოპტიმიზაცია და გენეტიკური პროგრამირების მოდიფიცირებული ალგორითმი. ჟურნალი "ინტელექტი", თბილისი. 2012წ. #1(42), ISSN 1512-0333, 122-125გვ..

დ. ჩომახიძე. მოკლე ნარკვევი საქართველოს ენერგეტიკის რეგულირების ისტორიიდან. "ბიზნეს ინჟინერინგი". 2012წ. ნ.4 გვ.205-209.

ნ. არუდაშვილი, ო. ლანჩავა, გ. ნოზაძე. მოკლე საავტომობილო გვირაბებში ფატალური ხანძრის ანალიზი და პრევენციის ღონისძიებები. სამთო ჟურნალი თბილისი. 2015წ. N2(35) გვ. 85-89.

მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი, მ. ონიანი. მოკლედ შერთულ-როტორიანი ასინქრონული ძრავას კორექტირებული მექანიკური მახასიათებელი. სამთო ჟურნალი, . 2015წ. #1(28) , 2015 წ. გვ. 63-64.

მ. ონიანი, წერეთელი მიხეილ, მახარაშვილი ნანა. მოკლედ შერთული როტორიანი ასინქრონული ძრავას კორექტირებული მექანიკური მახასიათებელი. "სამთო ჟურნალი". 2015წ. # 2(35), 28-31.

ჟ. ორაგველიძე, დ. ლალაშვილი. მოკლევადიანი ეკონომიკური რყევები. სტუ. "შრომები".. 2006წ. #2. გვ.3-8.

ჟ. ორაგველიძე. მოკლევადიანი პერიოდის ეკონომიკური რყევები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი"ტრანსპორტი". 0წ. .