სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, გალია ცქვიტინიძე. მოზარდი პირუტყვის სახორცედ გამოზრდის ტექნოლოგია და ხორცის ხარისხის გაუმჯობესების გზები. ჰიდროინჟინერია N 1-2 . 2014წ. 17-18.

რ. გაფრინდაშვილი. მოთმინების დეფიციტ და ნევროზები თუ პატიება-სიმშვიდე ანუ „ნეტარ არიან მშვიდნი“. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2015წ. .

ხ. ბერიშვილი. მოთხოვნა ლიზინგზე და ლიზინგის წილი საქართველოში განხორციელებულ კაპიტალურ ინვესტიციებში. ჟურნალი ეკონომიკა. წ. #5.2006. გვ.143–147.

ბ. მეფარიშვილი, ლ. წითაშვილი. მოთხოვნების ოპტიმიზაცია და გენეტიკური პროგრამირების მოდიფიცირებული ალგორითმი. ჟურნალი "ინტელექტი", თბილისი. 2012წ. #1(42), ISSN 1512-0333, 122-125გვ..

დ. ჩომახიძე. მოკლე ნარკვევი საქართველოს ენერგეტიკის რეგულირების ისტორიიდან. "ბიზნეს ინჟინერინგი". 2012წ. ნ.4 გვ.205-209.

ნ. არუდაშვილი, ო. ლანჩავა, გ. ნოზაძე. მოკლე საავტომობილო გვირაბებში ფატალური ხანძრის ანალიზი და პრევენციის ღონისძიებები. სამთო ჟურნალი თბილისი. 2015წ. N2(35) გვ. 85-89.

მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი, მ. ონიანი. მოკლედ შერთულ-როტორიანი ასინქრონული ძრავას კორექტირებული მექანიკური მახასიათებელი. სამთო ჟურნალი, . 2015წ. #1(28) , 2015 წ. გვ. 63-64.

მ. ონიანი, წერეთელი მიხეილ, მახარაშვილი ნანა. მოკლედ შერთული როტორიანი ასინქრონული ძრავას კორექტირებული მექანიკური მახასიათებელი. "სამთო ჟურნალი". 2015წ. # 2(35), 28-31.

ჟ. ორაგველიძე, დ. ლალაშვილი. მოკლევადიანი ეკონომიკური რყევები. სტუ. "შრომები".. 2006წ. #2. გვ.3-8.

ჟ. ორაგველიძე. მოკლევადიანი პერიოდის ეკონომიკური რყევები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი"ტრანსპორტი". 0წ. .

ე. მისაბიშვილი, გ. გოგიჩაძე, ი. ჯიქია. მოკლევადიანი ფუზოგენური ტესტი ქიმიური ნივთიერებების კანცეროგენების განსაზღვრისთვის. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ნათიშვილის სახ. ექსპერიმენტული მორფოლოგიის ინსტიტუტი. 2002წ. 3-4 (9-10). გვ. 30.

დ. ლალაშვილი, ჟ. ორაგველიძე. მოკლევადიანიპერიოდის ეკონომიკური რყევები. "შრომები". 2006წ. #2. გვ.3-8.

გ. ჯოლია. მოლაპარაკების არსი და მნიშვნელობა თანამედროვე ეტაპზე. ჟურ. ”ბიზნესი და კანონმდებლობა”. 2006წ. #9, გვ.52-56.

გ. ჯოლია. მოლაპარაკების ხელოვნება: ევოლუცია, ახალი რეალიები და თავისებურებები. ჟურ. ”ბიზნესი და კანონმდებლობა”. 2006წ. #7-8, გვ.73-76.

გ. ჯოლია. მოლაპარაკებისათვის მომზადება. ჟურ. ”ბიზნესი და კანონმდებლობა”. 2006წ. #13-14, გვ.42-47.

მ. მამისეიშვილი, კ.წერეთელი, მ.ცინცაძე. მოლეკულური პოტენციალის სივრცული განაწილება ორთო-, მეტა- და პარანიტრობენზოილჰიდრაზიდში . აქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. 1998წ. ტ.24, #1-4. გვ.26-29.

ო. მიქაძე. მომავალი არ გექნებათ, თუ მასზე არ იფიქრეთ. მეტალურგი (გაზეთი), რუსთავი. 2004წ. № 5 (2934), გვ.1..

ჯ. ხუნწარია, მ. ჯღამაძე. მომავლის FN ქსელის ძირითადი სტრუქტურა და მისი ძირითადი დონეები. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის " ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული. 2016წ. გვ. 142-144.

ნ. ქოჩლაძე. მომავლის არქიტექტურა - ადაპტირებადი არქიტექტურა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სტუ, წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. N69 გვ.278-281.

მ. ტურძელაძე, ლ. ლოლაძე. მომავლის ბეტონების კონცეფცია და მისი რეალიზაციის პერსპექტივები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N2(29), 2013. 2013წ. .