სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. გელაშვილი, ტაბატაძე გ.. მმართველობითი ინფორმაცია სატრანსპორტო კომპანიისათვის . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი.. 2001წ. სამეცნიერო შრომების კრებული #14, თბილისი, გვ.4.

ქ. ჯიჯეიშვილი. მმართველობის სისტემის ქართული სპეციფიკა. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. №35.

დ. ბოსტანაშვილი. მნიშვნელობის ტვირთი. საქართველოს სემიოტიკის საზოგადოება, სემიოტიკის კვლევის ცენტრი, ”სემიოტიკა”. 2009წ. 7, ISSN 1512-2409.

ა. სონღულაშვილი. მნიშვნელოვანი გამოკვლევა სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს შესახებ. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2011წ. #2, გვ. 415-419.

ჰ. კუპრაშვილი. მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური სტატუსი. პოლიტოლოგიის პრობლემები. ”საზ. ცოდნა”. 1999წ. ნაწილი I, გვ. 3-17.

ი. ცქვიტინიძე, ჯ. ბერიძე. მობილური კავშირის LTE ტექნოლოგია IT სფეროში. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ - „შრომები“. 2011წ. № 1 , გვ. 275-279.

ფ. წოწკოლაური, რ.აბულაძე. მობილური კომერციის ბაზრის განვითარების ტენდენციები . ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინირინგი". 2016წ. #1-2, .

რ. აბულაძე, ფ. წოწკოლაური. მობილური კომერციის ბაზრის განვითარების ტენდენციები საქართველოში. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2016წ. № 01-02. 2016. გვ.86-91 .

ვ. ლეკიაშვილი, გ.მარდალეიშვილი. მობილური მანქანების და მათი აგრეგატების რესურსების განსაზღვრის მეთოდი.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ‘’ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა #2(33) 2015. . 2015წ. #2(33) .6გვ. .

ო. ზუმბურიძე, ნ.ადამაშვილი. მობილური ტელეკომმუნიკაციის განვითარების ეტაპები. ჟურნალი „განათლება“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. თბილისი, № 1(15), 195-201გვ.

მ. წიკლაური, ზვიად ღურწკაია. მობილური ტელემედიცინის სადგურის პროგრამული უზრუნველყოფა;. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია; საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". .. 2016წ. თბილისი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. N31;204-207; 4 გვ..

ზ. ბაიაშვილი, ნიჟარაძე მ., წამალაშვილი დ.. მობილური ტელესაკომუნიკაციო სისტემების ექსპლოატაციის საიმედოობის ზოგიერთი საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები: მართვის ავტომატიზებული სისტემები, №2 (22). 2016წ. .

ო. თედორაძე, ნ.კოსტავა, გ.შხვაცაბაია,ბ.ჩუბინიძე. მობილური ჩაის საკრეფი აპარატების გამოყენების წესები(რელომენდაციები). საქ,სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 1978წ. სამეცნიერო პოპულარული ბროშურა.

ე. კავთიძე. მოგება და მისი მასტიმულირებელი ფუნქცია. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. #3, 2013.

ი. მამალაძე. მოგება და მისი მნიშვნელობა საწარმოთასაფინანსო საქმიანობაში. ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". 2006წ. №12; 64-67 გვ.

ი. მამალაძე. მოგების გადასახადით დაბეგვრის ადგილი საბაზრო ეკონომიკაში. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2006წ. №11-12; 61-66გვ.

ი. მამალაძე. მოგების გადასახადით დაბეგვრის მექანიზმის სრულყოფის პერსპექტივები. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2006წ. №6; 45-50გვ.

ა. გვარუციძე, გ. გაბაიძე. მოგების დაგეგმვა– მმართველობითი საქმიანობის ერთ–ერთი მთავარი სფერო. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N6, 2014 წ. 8 გვ..

ვ. დათაშვილი, პარმენ ლემონჯავა. მოგების მეტათეორია მოგების ჭეშმარიტი არსი და აზრი . ახალი ხედვა.. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. 6.

ი. კეცხოველი. მოგონება – ,,არც ისე დიდი ხნის წინათ”. წიგნში ,,ალექსი რობაქიძე” . 2007წ. გვ. 123-125.