სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ქრისტესიაშვილი, null. მკვდარი კაპიტალის ჩართვის ეფექტურობა ქვეყნის ეკონომიკურ ბრუნვასა და სამშენებლო საქმეში". ჰიდროინჟინერია. 2018წ. 1(25).

ე. სადაღაშვილი, მღებრიშვილი სოფიკო. მკვებავი ბუნკერების გამოსასვლელი ფანჯრის მინიმალური ზომების დადგენა მაღალი სიბლანტის მქონე საკვები მასებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. № 4 (474). გვ.119-122.

გ. მახარაძე, ახალაძე ფრიდონი. მკვებავი და მანაწილებელი ქსელების ინტერესთა ურთიერთგათვალისწინება რეაქტიული დატვირთვის ოპტიმალური კომპენსაციისას. 'ენერგია". 2014წ. 39710, გვ.29-32.

ი. კვესელავა. მკვლელობა თუ თვითმკვლელობა. თბილისი, ჟურნ. ,,პარალელი’’, #1. 2011წ. .

ქ. გიორგობიანი. მკს-პოლიტიკური პროცესების სრულფასოვანი და ძლიერი ფაქტორი. სტუ. "განათლება". 2011წ. N1. გვ. 122-126.

ქ. გიორგობიანი. მკს-ს თავისებურებანი და ეთიკური პრობლემები თანამედროვე ეპოქაში. სტუ. "განათლება". 2012წ. N2 (5). გვ. 110-114.

დ. სიხარულიძე. მკურნალობის ტაქტიკის შერჩევა ექსპერტთა აზრის გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ისტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. N20.

დ. სიხარულიძე. მკურნალობის ტაქტიკის შერჩევა ექსპერტთა აზრის გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ისტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. N20.

დ. სიხარულიძე. მკურნალობის ტაქტიკის შერჩევა ექსპერტთა აზრის გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ისტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. N20.

. მკურნალობის ტაქტიკის შერჩევა ექსპერტთა აზრის გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ისტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. N20.

მ. კუპრავიშვილი. მლეთის ხევის წყალსადინარში პროლუვიონის განაწილების ხასიათი (საველე ექსპერიმენტი). სტუ, ც.მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2019წ. №73,2018 წ. 59-63 გვ.გვ. .

მ. ქუთათელაძე. მმართველი სამოხელეო არისტოკრატია გვიანანტიკური ხანის ქართლში. სამეცნიერო საისტორიო ჟურნალი ,,სვეტიცხოველი", გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. N 2, ISSN 1987-6874, გვ. 134-140.

ზ. გასიტაშვილი, მ.თევდორაძე, ა.ფრანგიშვილი, ზ.მაცაბერიძე. მმართველი ქსელის პარალელური თვლის ავტომატიზებული სისტემა. სამეცნიერო შრომების კრებული "ინტელექტი", თბილისი . 1995წ. .

ა. ფრანგიშვილი, ზ. მაცაბერიძე. მმართველი ქსელის პარალელური თვლის ავტომატიზებული სისტემები. სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომცემლობა "ინტელექტი". თბილისი . 1995წ. .

ო. ქოჩორაძე. მმართველობითი აზროვნება და პრაქტიკა აღმოსავლურ ცივილიზაციებში. . სამეცნიერო ჟურნალი(ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. 3 (11), - 139 გვ., გვ 78-95. ISSN: 1512-374X..

ნ. ბებიაშვილი. მმართველობითი აღრიცხვის ორგანიზება. შრომები. 1(16) საქ. განათლების მეც. აკადემიის ჟურნალ მოამბის დამატება. 2010წ. #1, გვ.175-179.

თ. როსტიაშვილი, თ.ჯოლბორდი. მმართველობითი აღრიცხვის სწავლების ზოგიერთი საკითხი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. 1.

გ. იაშვილი, ნ. ბრეგაძე. მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღება მომსახურების სისტემაში. გამომცემლობა ,,უნივერსალი" შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი. 2016წ. გვ. 157–160.

ე. ბარათაშვილი, თ.ასათიანი. მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღების თავისებურებები მენეჯმენტში. თბილისი/ ჟურნალი "ეკონომიკა". 2009წ. #5. ო.5 ნ.თ..