სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჯანჯღავა. მოდალობის კატეგორია თანამედროვე ლინგვისტიკაში და მისი ანთროპოცენტრისტულ-კომუნიკაციური განხილვის აუცილებლობა. საისტორიო ვერტიკალები. 2013წ. .

თ. ლოლაძე, თ. ლოლაძე ც. ლოლაძე. მოდალობის საკითხი თანამედროვე ინგლისურ ენაში. თსუ საერთაშორისო საზოგადოებრივ-სამეცნიერო ჟურნალი ორნატი. ISSN 1987-6467. 2010წ. №4, 86–93 გვ..

ი. აბულაძე, ზ. გასიტაშვილი, ვ. წვერავა. მოდელირების თანამედროვე სისტემების მიმოხილვა გამოთვლითი ქსელის ანალიზისათვის. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები. 2009წ. #2(19), გვ. 159-161, ISSN 1512-1232.

ზ. გასიტაშვილი, ი. აბულაძე, ვ. წვერავა. მოდელირების თანამედროვე სისტემის მიმოხილვა გამოთვლითი ქსელის ანალიზისათვის. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი N 2 (19). 2009წ. .

ნ. დადიანი, ბ.შანშიაშვილი, მ.სალუქვაძე, ვ.გაბისონია. მოდელის დადასტურება წრფივი ცვლადპარამეტრებიანი დინამიკური სისტემების იდენტიფიკაციისას. სტუ-ს ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2015წ. N19. გვ.14-20..

ნ. ზაალიშვილი. მოდელური ტექნოლოგია და მისი შესაძლებლობები უმაღლეს სკოლაში სასწავლო პროცესის გაუმჯობესების საქმეში. „საისტორიო ვერტიკალები“. 2015წ. N25.

მ. ამირგულაშვილი. მოდერნიზაცია და გლობალიზაცია. სსუუ, სამეცნიერო შრომების კრებული. 2011წ. #2, გვ. 148.

მ. ტაბატაძე. მოდის ცვალებადობის ფორმალიზებული აღწერა და პროგნოზირება. სტუ. შრომები N1 (451) 2004 წ.. 2004წ. 7 გვერდი.

თ. სუხიაშვილი. მოდიფიცირების მექანიზმების მოდელირება ობიექტ-ორიენტირებული დაპროექტებისას. . სტუ-ს შრომები, . 2009წ. № 2(7), გვ. 76-79..

თ. ქარქუსაშვილი, გელიაშვილი ზ., ღონღაძე ნ., ჭირაქაძე გ.. მოდიფიცირებულ სილ¬ი-კაგელებში ორგანული ფრაგმენტების რაოდე-ნობრივი განსაზღვრა.. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი (GEN). 2006წ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. , №6(2),144-146..

ზ. გელიაშვილი, თ.ქარქუსაშვილი, ფ.აფხაზავა, ნ.ღონღაძე, გ. ჭირაქაძე. მოდიფიცირებულ სილიკაგელებში ორგანული ფრაგმენტების რაოდენობრივი განსაზღვრა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ISSN 1512-0686 . 2006წ. №2, Vol.6; გვ. 144-146.

ნ. ღონღაძე, თ. ქარქუსაშვილი, ფ. აფხაზავა. მოდიფიცირებულ სილიკაგელში ორგანული ფრაგმენტის რაოდენობრივი განსაზღვრა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. 2006, 6, 1, 144-146.

თ. პაპუაშვილი, ა. გოგობერიშვილი. მოდიფიცირებული ღორღოვან-მასტიკური ასფალტი . ჟურნალი „მშენებლობა“. 2015წ. ISSN 1512-39356 #1(36), გვ. 126-131.

ნ. მურღულია, თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე. მოდულის ღრუტანიანი ცილინდრების გაანგარიშება. სტუ-ს შრომათა კრებული “გამოყენებითი მექანიკა” . 2010წ. .

ჯ. ნიჟარაძე, თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია. მოდულის ღრუტანიანი ცილინდრების გაანგარიშება. სტუ-ს შრომათა კრებული " გამოყენებითი მექანიკა". 2010წ. .

შ. ბაქანიძე, გ.ახვლედიანი, ვ.პირმისაშვილი, ლ.სამხარაძე. მოედნის მოშანდაკებისას გრუნტის გადაზიდვის საშუალო მანძილის განსაზღვრის ჭადრაკული ბალანსის ხერხის ანალიზი. ჟურნალი ,,მშენებლობა. 2011წ. #3,(22) გვ.132.

მ. კაპანაძე. მოზაიკის ისტორიისათვის. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ,,კერამიკა". 2000წ. N 1 (3), 4 გვ..

მ. ჩიქავა, თ. ცინცაძე, მ. ვარსიმაშვილი. მოზარდთა ფსიქოსოციალური რისკის ფაქტორები. ბიზნეს ინჟინერინგი. 2013წ. ტ.13 N.4 გვ.248-250 .

ნ. გუნია. მოზარდი თაობა, ოჯახი და ქცევის ფორმები.. საქ.ბიზნესის აკადემია, საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი მოამბე". 2012წ. XVIII.