სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გიორგიშვილი. მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღების მოდელირება ენერგოკომპანიებში.. საერთაშორისო რეცენზირებადი, რეფერირებადი სამეცნიერო შრომათა კრებული "მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები". 2014წ. #1. 125-133 გვ..

შ. ვეშაპიძე. მმართველობითი გადაწყვეტილების ეფექტიანობის მექანიზმი ტურიზმში. ,,სოციალური ეკონომიკა’’. 2009წ. #4, გვ. 187-191.

ე. ბარათაშვილი, შ.ვეშაპიძე. მმართველობითი გადაწყვეტილების ეფექტიანობის მექანიზმი ტურიზმში. თბილისი, ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. N 4 .

დ. სეხნიაშვილი, სიჭინავა ზაზა. მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღების მხარდაჭერის ინსტრუმენტულ-ტექნოლოგიური ასპექტები . სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 0წ. #3, 2016.

თ. კილაძე, მ.ჩინჩალაძე. მმართველობითი გადაწყვეტილების მოდელირება რეფლექსური თამაშებით.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა.. 2010წ. #2 (18). გვ.46-49..

ნ. ლაზვიაშვილი. მმართველობითი გადაწყვეტილების სტილი და მოდელები კორპორაციაში. ჟურნ."ბიზნეს–ინჟინერინგი". 2013წ. №1, გვ.64–67.

ც. ლომაია, თამარ ჩახუნაშვილი. მმართველობითი ინოვაციები და მომსახურების ხარისხის გაუმჯო-ბესების გზები საქართველოს პირველად ჯანდაცვაში,, . ჟ.მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. 2014წ. N1. გვ. 61; .

ო. გელაშვილი, ტაბატაძე გ.. მმართველობითი ინფორმაცია სატრანსპორტო კომპანიისათვის . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი.. 2001წ. სამეცნიერო შრომების კრებული #14, თბილისი, გვ.4.

ქ. ჯიჯეიშვილი. მმართველობის სისტემის ქართული სპეციფიკა. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. №35.

დ. ბოსტანაშვილი. მნიშვნელობის ტვირთი. საქართველოს სემიოტიკის საზოგადოება, სემიოტიკის კვლევის ცენტრი, ”სემიოტიკა”. 2009წ. 7, ISSN 1512-2409.

ა. სონღულაშვილი. მნიშვნელოვანი გამოკვლევა სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს შესახებ. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2011წ. #2, გვ. 415-419.

ჰ. კუპრაშვილი. მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური სტატუსი. პოლიტოლოგიის პრობლემები. ”საზ. ცოდნა”. 1999წ. ნაწილი I, გვ. 3-17.

ი. ცქვიტინიძე, ჯ. ბერიძე. მობილური კავშირის LTE ტექნოლოგია IT სფეროში. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ - „შრომები“. 2011წ. № 1 , გვ. 275-279.

ფ. წოწკოლაური, რ.აბულაძე. მობილური კომერციის ბაზრის განვითარების ტენდენციები . ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინირინგი". 2016წ. #1-2, .

რ. აბულაძე, ფ. წოწკოლაური. მობილური კომერციის ბაზრის განვითარების ტენდენციები საქართველოში. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2016წ. № 01-02. 2016. გვ.86-91 .

ვ. ლეკიაშვილი, გ.მარდალეიშვილი. მობილური მანქანების და მათი აგრეგატების რესურსების განსაზღვრის მეთოდი.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ‘’ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა #2(33) 2015. . 2015წ. #2(33) .6გვ. .

ო. ზუმბურიძე, ნ.ადამაშვილი. მობილური ტელეკომმუნიკაციის განვითარების ეტაპები. ჟურნალი „განათლება“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. თბილისი, № 1(15), 195-201გვ.

მ. წიკლაური, ზვიად ღურწკაია. მობილური ტელემედიცინის სადგურის პროგრამული უზრუნველყოფა;. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია; საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". .. 2016წ. თბილისი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. N31;204-207; 4 გვ..

ზ. ბაიაშვილი, ნიჟარაძე მ., წამალაშვილი დ.. მობილური ტელესაკომუნიკაციო სისტემების ექსპლოატაციის საიმედოობის ზოგიერთი საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები: მართვის ავტომატიზებული სისტემები, №2 (22). 2016წ. .

ო. თედორაძე, ნ.კოსტავა, გ.შხვაცაბაია,ბ.ჩუბინიძე. მობილური ჩაის საკრეფი აპარატების გამოყენების წესები(რელომენდაციები). საქ,სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 1978წ. სამეცნიერო პოპულარული ბროშურა.