სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ცქვიტინიძე, ჯ. ბერიძე. მობილური კავშირის LTE ტექნოლოგია IT სფეროში. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ - „შრომები“. 2011წ. № 1 , გვ. 275-279.

ფ. წოწკოლაური, რ.აბულაძე. მობილური კომერციის ბაზრის განვითარების ტენდენციები . ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინირინგი". 2016წ. #1-2, .

რ. აბულაძე, ფ. წოწკოლაური. მობილური კომერციის ბაზრის განვითარების ტენდენციები საქართველოში. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2016წ. № 01-02. 2016. გვ.86-91 .

ვ. ლეკიაშვილი, გ.მარდალეიშვილი. მობილური მანქანების და მათი აგრეგატების რესურსების განსაზღვრის მეთოდი.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ‘’ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა #2(33) 2015. . 2015წ. #2(33) .6გვ. .

ო. ზუმბურიძე, ნ.ადამაშვილი. მობილური ტელეკომმუნიკაციის განვითარების ეტაპები. ჟურნალი „განათლება“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. თბილისი, № 1(15), 195-201გვ.

მ. წიკლაური, ზვიად ღურწკაია. მობილური ტელემედიცინის სადგურის პროგრამული უზრუნველყოფა;. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია; საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". .. 2016წ. თბილისი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. N31;204-207; 4 გვ..

ზ. ბაიაშვილი, ნიჟარაძე მ., წამალაშვილი დ.. მობილური ტელესაკომუნიკაციო სისტემების ექსპლოატაციის საიმედოობის ზოგიერთი საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები: მართვის ავტომატიზებული სისტემები, №2 (22). 2016წ. .

ო. თედორაძე, ნ.კოსტავა, გ.შხვაცაბაია,ბ.ჩუბინიძე. მობილური ჩაის საკრეფი აპარატების გამოყენების წესები(რელომენდაციები). საქ,სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 1978წ. სამეცნიერო პოპულარული ბროშურა.

ე. კავთიძე. მოგება და მისი მასტიმულირებელი ფუნქცია. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. #3, 2013.

ი. მამალაძე. მოგება და მისი მნიშვნელობა საწარმოთასაფინანსო საქმიანობაში. ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". 2006წ. №12; 64-67 გვ.

ი. მამალაძე. მოგების გადასახადით დაბეგვრის ადგილი საბაზრო ეკონომიკაში. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2006წ. №11-12; 61-66გვ.

ი. მამალაძე. მოგების გადასახადით დაბეგვრის მექანიზმის სრულყოფის პერსპექტივები. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2006წ. №6; 45-50გვ.

ა. გვარუციძე, გ. გაბაიძე. მოგების დაგეგმვა– მმართველობითი საქმიანობის ერთ–ერთი მთავარი სფერო. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N6, 2014 წ. 8 გვ..

ვ. დათაშვილი, პარმენ ლემონჯავა. მოგების მეტათეორია მოგების ჭეშმარიტი არსი და აზრი . ახალი ხედვა.. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. 6.

ი. კეცხოველი. მოგონება – ,,არც ისე დიდი ხნის წინათ”. წიგნში ,,ალექსი რობაქიძე” . 2007წ. გვ. 123-125.

ნ. ჯანჯღავა. მოდალობის კატეგორია თანამედროვე ლინგვისტიკაში და მისი ანთროპოცენტრისტულ-კომუნიკაციური განხილვის აუცილებლობა. საისტორიო ვერტიკალები. 2013წ. .

თ. ლოლაძე, თ. ლოლაძე ც. ლოლაძე. მოდალობის საკითხი თანამედროვე ინგლისურ ენაში. თსუ საერთაშორისო საზოგადოებრივ-სამეცნიერო ჟურნალი ორნატი. ISSN 1987-6467. 2010წ. №4, 86–93 გვ..

ი. აბულაძე, ზ. გასიტაშვილი, ვ. წვერავა. მოდელირების თანამედროვე სისტემების მიმოხილვა გამოთვლითი ქსელის ანალიზისათვის. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები. 2009წ. #2(19), გვ. 159-161, ISSN 1512-1232.

ზ. გასიტაშვილი, ი. აბულაძე, ვ. წვერავა. მოდელირების თანამედროვე სისტემის მიმოხილვა გამოთვლითი ქსელის ანალიზისათვის. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი N 2 (19). 2009წ. .

ნ. დადიანი, ბ.შანშიაშვილი, მ.სალუქვაძე, ვ.გაბისონია. მოდელის დადასტურება წრფივი ცვლადპარამეტრებიანი დინამიკური სისტემების იდენტიფიკაციისას. სტუ-ს ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2015წ. N19. გვ.14-20..