სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. მალანია, ე. მაღლაკელიძე;. მომხმარებელთა ქცევაზე დაფუძნებული მარკეტინგული მართვის მოდელები-ფრიქციული მოდელი. . ჟ.“ეკონომიკა“. 2011წ. #7-8..

მ. ხარხელი. მომხმარებლებთან ურთიერთობის მენეჯმენტი და მომხმარებლების ქცევის ტრანსფორმაცია. ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი-ეკონომიკა და ბიზნესი.. 2014წ. N4, გვ.139-149.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. ვაშალომიძე, კ. გაბუნია, ლ. აბზიანიძე, ა. მასხარაშვილი. მომხმარებლის მიერ საკუთარი სინთეზირებული ხმის ჩადების საშუალებებით აღჭურვილი ქართული ტექსტების მკითხველ-მსმენელი სისტემა. ი.ვეკუას სახელობის გმი გაფართოებული სესიის სემინარების მოხსენებები. 2009წ. ტომი 23, (ინგლისურად), 100-104.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. ვაშალომიძე, კ. გაბუნია, ლ. აბზიანიძე, ა. მასხარაშვილი, მ. ჩიქვინიძე. მომხმარებლის სინთეზირებული ხმის ჩადების საშუალებებით აღჭურვილი ქართული ტექსტების მკითხველი სისტემა. ი.ვეკუას სახელობის გმი გაფართოებული სესიის სემინარების მოხსენებები. 2009წ. ტომი 23, (ინგლისურად), 105-110.

ე. ხახუტაშვილი, ლალი ხუნწარია. მომხმარებლის ქცევის ფსიქოლოგიური ფაქტორები. სტუ, განათლება. 2011წ. 1; 67-70 გვ. ISSN №1512-102X.

გ. ჯოლია, ჯოლია ქეთევანი. მომხმარებლური საზოგადოებისა და ახალი ტიპის მომხმარებლის (X-მომხმარებლის) ფორმირება. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. #4.

ზ. კვინიკაძე, გ. შენგელია. მონათესავე ფიგურების ფართობების პროპორციულობა. ჟურნალი ‘’საქართველოს ნავთობი და გაზი’’. 2006წ. №17, 3.

ზ. კვინიკაძე, ჩიტაიშვილი გოჩა. მონათესავე წერტილების ნათესაობის ღერძამდე მანძილების პროპორციულობა.. ჟურნალი ’’ტრანსპპორტი’’. 2006წ. # 3-4, გვ.52.

ნ. ოთხოზორია. მონაკვეთზე ექსტრემუმის ძიების მეთოდების შედარება ექსპერიმენტის შეცდომის პირობებში. . შრომები № 7(446) საიუბილეო გამოცემა. თბილისი. გამომცემლობა ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. . 2002წ. შრომები № 7(446) .

ი. მეტრეველი, თ.კუპრაშვილი. მონაცემები ინტროდუცირებულ ნიორზე ასოცირებული მიკოფლორის შესახებ. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებაათა აკადემიის„მოამბე” . 2006წ. #18 ISSN 1512-2743, თბილისი, გვ 85-88.

ნ. ოთხოზორია, ნარჩემაშვილი მედეა, ცხაკაია თამარი. მონაცემების გადაცემა ქსელში LabVIEW-ს გამოყენებით. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. შრომები. . 2013წ. N3.

ვ. ბახტაძე. მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემების ძირითადი მახასიათებლები . სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2007წ. #11, გვ.250-251.

ნ. თოფურია. მონაცემთა ბაზის დაპროექტება კონფერენციის ორგანიზატორთათვის. სტუ შრ.კრებ “მას“-N1(2). 2007წ. 92-95.

ნ. თოფურია, ა.გავარადაშვილი. მონაცემთა ბაზის დაპროექტების ავტომატიზაცია შავი ზღვის ეკოლოგიური სისტემისათვის. საერთაშ.შრ.კრებ. `მართვის ავტომატიზებული სისტემები~ # 1 (21) ISSN 1512-3979, სტუ, ინფორმატიკის ფაკ., IT-კონსალტინგის სამეცნ.ცენტრი. 2016წ. # 1 (21).

ნ. თოფურია, ა.გავარადაშვილი. მონაცემთა ბაზის დაპროექტების ავტომატიზაცია შავი ზღვის ეკოლოგიური სისტემისათვის. საერთაშ. შრ.კრებ. `მართვის ავტომატიზებული სისტემები~ ISSN 1512-3979. 2016წ. # 1 (21), 165-168.

მ. კაშიბაძე, გ. სურგულაძე, გავარდაშვილი ა.. მონაცემთა ბაზის დაპროექტების ავტომატიზაცია შავი ზღვის ეკოლოგიური სისტემისათვის. სტუ შრომ.კრებული.,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები''. 0წ. #1(21))2016 წ 165-169 გვ.

ი. შურღაია, თ. სუხიაშვილი. მონაცემთა ბაზის ლოგიკური სქემის დამუშავება ბიზნესპ- როცესების კომპიუტერული მართვისათვის. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, თბილისი, სტუ 2016 #1 (21) გვ. 116-121. 2016წ. .

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი. მონაცემთა ბაზის შექმნა ტურისტული ბიზნესის მართვისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ტურიზმის განვითარების ტენდენციები: პრობლემები და პერსპექტივები“, თბილისი 7-8 მაისი 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“ , . 2016წ. ISBN 480-55525-00-35-4, 292-29გვ..

ო. შონია, გ. სურგულაძე დ. შონია . მონაცემთა ბაზისა და მომხმარებელთა ინტერფეისის აგე¬ბა ვიზუალურ-კომპო¬ნენ¬ტური და პროგრამების მეთოდით პოლიციის ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობისათვის. ჟურნ. «მეცნიერება და ტექნოლოგიები», თბილისი, . 2006წ. N1-3, გვ. 12-15.

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი. მონაცემთა გაფართოებადი პეშირების მეთოდის შესახებ მონაცემთა ბაზებში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" სტუ-ს შრომები #2 (464) . 2007წ. #2 (464), გვ.41-46.