სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. კავთიძე. მოგება და მისი მასტიმულირებელი ფუნქცია. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. #3, 2013.

ი. მამალაძე. მოგება და მისი მნიშვნელობა საწარმოთასაფინანსო საქმიანობაში. ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". 2006წ. №12; 64-67 გვ.

ი. მამალაძე. მოგების გადასახადით დაბეგვრის ადგილი საბაზრო ეკონომიკაში. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2006წ. №11-12; 61-66გვ.

ი. მამალაძე. მოგების გადასახადით დაბეგვრის მექანიზმის სრულყოფის პერსპექტივები. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2006წ. №6; 45-50გვ.

ა. გვარუციძე, გ. გაბაიძე. მოგების დაგეგმვა– მმართველობითი საქმიანობის ერთ–ერთი მთავარი სფერო. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N6, 2014 წ. 8 გვ..

ვ. დათაშვილი, პარმენ ლემონჯავა. მოგების მეტათეორია მოგების ჭეშმარიტი არსი და აზრი . ახალი ხედვა.. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. 6.

ი. კეცხოველი. მოგონება – ,,არც ისე დიდი ხნის წინათ”. წიგნში ,,ალექსი რობაქიძე” . 2007წ. გვ. 123-125.

ნ. ჯანჯღავა. მოდალობის კატეგორია თანამედროვე ლინგვისტიკაში და მისი ანთროპოცენტრისტულ-კომუნიკაციური განხილვის აუცილებლობა. საისტორიო ვერტიკალები. 2013წ. .

თ. ლოლაძე, თ. ლოლაძე ც. ლოლაძე. მოდალობის საკითხი თანამედროვე ინგლისურ ენაში. თსუ საერთაშორისო საზოგადოებრივ-სამეცნიერო ჟურნალი ორნატი. ISSN 1987-6467. 2010წ. №4, 86–93 გვ..

ი. აბულაძე, ზ. გასიტაშვილი, ვ. წვერავა. მოდელირების თანამედროვე სისტემების მიმოხილვა გამოთვლითი ქსელის ანალიზისათვის. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები. 2009წ. #2(19), გვ. 159-161, ISSN 1512-1232.

ზ. გასიტაშვილი, ი. აბულაძე, ვ. წვერავა. მოდელირების თანამედროვე სისტემის მიმოხილვა გამოთვლითი ქსელის ანალიზისათვის. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი N 2 (19). 2009წ. .

ნ. დადიანი, ბ.შანშიაშვილი, მ.სალუქვაძე, ვ.გაბისონია. მოდელის დადასტურება წრფივი ცვლადპარამეტრებიანი დინამიკური სისტემების იდენტიფიკაციისას. სტუ-ს ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2015წ. N19. გვ.14-20..

ნ. ზაალიშვილი. მოდელური ტექნოლოგია და მისი შესაძლებლობები უმაღლეს სკოლაში სასწავლო პროცესის გაუმჯობესების საქმეში. „საისტორიო ვერტიკალები“. 2015წ. N25.

მ. ამირგულაშვილი. მოდერნიზაცია და გლობალიზაცია. სსუუ, სამეცნიერო შრომების კრებული. 2011წ. #2, გვ. 148.

მ. ტაბატაძე. მოდის ცვალებადობის ფორმალიზებული აღწერა და პროგნოზირება. სტუ. შრომები N1 (451) 2004 წ.. 2004წ. 7 გვერდი.

თ. სუხიაშვილი. მოდიფიცირების მექანიზმების მოდელირება ობიექტ-ორიენტირებული დაპროექტებისას. . სტუ-ს შრომები, . 2009წ. № 2(7), გვ. 76-79..

თ. ქარქუსაშვილი, გელიაშვილი ზ., ღონღაძე ნ., ჭირაქაძე გ.. მოდიფიცირებულ სილ¬ი-კაგელებში ორგანული ფრაგმენტების რაოდე-ნობრივი განსაზღვრა.. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი (GEN). 2006წ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. , №6(2),144-146..

ზ. გელიაშვილი, თ.ქარქუსაშვილი, ფ.აფხაზავა, ნ.ღონღაძე, გ. ჭირაქაძე. მოდიფიცირებულ სილიკაგელებში ორგანული ფრაგმენტების რაოდენობრივი განსაზღვრა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ISSN 1512-0686 . 2006წ. №2, Vol.6; გვ. 144-146.

ნ. ღონღაძე, თ. ქარქუსაშვილი, ფ. აფხაზავა. მოდიფიცირებულ სილიკაგელში ორგანული ფრაგმენტის რაოდენობრივი განსაზღვრა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. 2006, 6, 1, 144-146.

თ. პაპუაშვილი, ა. გოგობერიშვილი. მოდიფიცირებული ღორღოვან-მასტიკური ასფალტი . ჟურნალი „მშენებლობა“. 2015წ. ISSN 1512-39356 #1(36), გვ. 126-131.