სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. გორჯოლაძე, ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. მომავლის სახელმძღვანელო (მეთოდური ნაშრომი).. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი (საქპატენტი).. 2011წ. დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა 4933..

ჰ. კუპრაშვილი. მომზადებული კადრები+რეორგანიზებული სახელმწიფი მმართველობითი ორგანოები=ეფექტურ საბაზრო ეკონომიკას. გაზ. ”ბიზნეს კურიერი”. 1994წ. № 41.

თ. იაშვილი, გ. იაშვილი, თ. თვალჭრელიძე. მომსახურების ახალი როლის განმსაზღვრელი ფაქტორები. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. #4(24) ტომი 2 გვ. 78-87.

. მომსახურების ბაზარი შერეულ ეკონომიკაში. . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "გაენათის" მაცნე. ტ.3 თბილისი. 2010წ. #3. გვერდი19–25.

. მომსახურების ბაზრის განვითარების გეოგრაფიული თავისებურებები.. სასწავლო უნივერსიტეტ "მიმის" შრომათა კრებული. თბილისი.. 2010წ. გვერდი 169–175.

ც. ლომაია, მ.ლომაია. მომსახურების მარკეტინგი და ჯანდაცვის განვითარების ტენდენციები ქართულ და უცხოურ კულტურებში. . ჟ. XXI საუკუნის მედიცინისა და მენეჯმენტის აქტუალური პრობლემები. 2017წ. #1.

კ. ღურწკაია, თ. ღურწკაია, კ.ღურწკაია. მომსახურების მარკეტინგი-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N3, გვ.165-183.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო, ღურწკაია კარლი. მომსახურების მარკეტინგი-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2015წ. N3, გვ.169-187.

კ. ღურწკაია. მომსახურების მარკეტინგი-ლექციების კურსი. სოციალური ეკონომიკა . 2015წ. N3, 169-187.

თ. როსტიაშვილი, შათაშვილი ი.. მომსახურების მარკეტინგის თანამედროვე მოდელები. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. .

მ. ახობაძე, ბ. ფეიქრიშვილი. მომსახურების ცენტრების განაწილების მათემატიკური მოდელი. "სტუ. სამეცნიერო შრომები". 1995წ. N2 (407).

გ. იაშვილი, ბ. შერაზადიშვილი. მომსახურების ხარისხის მართვის თეორიული საფუძვლების ზოგიერთი ასპექტი. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #6 გვ. 132–136.

ნ. აბელაშვილი, მერაბიშვილი თ.. მომსახურების ხარისხის მართვის მათემატიკური მოდელისაოჯახო ტიპის სასტუმროებისათვის. შრომები. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2009წ. 2009 #1(6) გვ.204-207 .

თ. ქობლიანიძე, ვასილ კიკუტაძე. მომსახურების ხარისხის მართვის პრობლემები ტურიზმსა და მასპინძლობის ინდუსტრიაში . I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის (05-06 ივნისი 2010, ბათუმი-ტრაპიზონი) `ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი~ მასალები; . 2010წ. გვ. 3370-342.

თ. ქობლიანიძე, მაია მელაძე. მომხმარებელთა მოთხოვნილებები და სეგმენტები ტურისტულ ბაზარზე. ,,საქართველოს ეკონომიკა” . 2006წ. #2.

ე. მალანია, ე. მაღლაკელიძე;. მომხმარებელთა ქცევაზე დაფუძნებული მარკეტინგული მართვის მოდელები-ფრიქციული მოდელი. . ჟ.“ეკონომიკა“. 2011წ. #7-8..

მ. ხარხელი. მომხმარებლებთან ურთიერთობის მენეჯმენტი და მომხმარებლების ქცევის ტრანსფორმაცია. ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი-ეკონომიკა და ბიზნესი.. 2014წ. N4, გვ.139-149.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. ვაშალომიძე, კ. გაბუნია, ლ. აბზიანიძე, ა. მასხარაშვილი. მომხმარებლის მიერ საკუთარი სინთეზირებული ხმის ჩადების საშუალებებით აღჭურვილი ქართული ტექსტების მკითხველ-მსმენელი სისტემა. ი.ვეკუას სახელობის გმი გაფართოებული სესიის სემინარების მოხსენებები. 2009წ. ტომი 23, (ინგლისურად), 100-104.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. ვაშალომიძე, კ. გაბუნია, ლ. აბზიანიძე, ა. მასხარაშვილი, მ. ჩიქვინიძე. მომხმარებლის სინთეზირებული ხმის ჩადების საშუალებებით აღჭურვილი ქართული ტექსტების მკითხველი სისტემა. ი.ვეკუას სახელობის გმი გაფართოებული სესიის სემინარების მოხსენებები. 2009წ. ტომი 23, (ინგლისურად), 105-110.

ე. ხახუტაშვილი, ლალი ხუნწარია. მომხმარებლის ქცევის ფსიქოლოგიური ფაქტორები. სტუ, განათლება. 2011წ. 1; 67-70 გვ. ISSN №1512-102X.