სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25117 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჯანჯღავა, ბედინაშვილი მადონა, null. მხატვრული ტექსტის დიალოგური კონცეფცია. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. .

ნ. ჯანჯღავა. მხატვრული ტექსტის მოდალობის არსებული კონცეფციები და ამ მოდალობის პრაგმალინგვისტურ-ნარატოლოგიური ინტეპრეტაციის პრობლემა. საისტორიო ვერტიკალები. 2013წ. .

ნ. ჯანჯღავა. მხატვრული ტექსტის მოდალური სტრუქტურა და მისი კვლევა როგორც ლინგვოკულტუროლოგიური პრობლემა. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“. 2009წ. #10, 2009.

ე. შაკიაშვილი. მხატვრული ტექსტის სტრუქტურა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2014წ. N1(10), გვ. 132-135.

ნ. კარბელაშვილი, კაკაბაძე ირაკლი. მხატვრული ფორმების წარმოქმნა კომპიუტერული გრაფიკის საშუალებათა გამოყენებით. ტექინფორმი, თბილისი. 1995წ. .

ნ. ჯანჯღავა. მხატვრული შემოქმედების კომუნიკაციური კონცეფცია და ნარატოლოგია. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“. 2016წ. #4(4), 2016.

ე. ყუბანეიშვილი. მხედველობითი გამოწვეული პოტენციალის დამუშავების ზოგიერთი საკითხები. სტუ შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2011წ. N1(8), 154-158.

ნ. ხაზარაძე. მხედრის გამოსახულება ციხიაგორადან. საქართველოს არქეოლოგიისა და ისტორიის საკითხები. 2012წ. გვ.13-18.

ხ. ლეჟავა, თ. ესაძე. მხურვალმედეგი ბეტონის მიღება ნანოდისპერსულ კაჟმიწა ნედლეულზე. სტუ-ს და საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი" . 0წ. თბილისი N1-2/2016; გვ228-230.

. მხურვალმედეგი ბეტონის მიღება ნანოდისპერსულ კაჟმიწა ნედლეულზე. სტუ-ს და საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი" . 0წ. თბილისი N1-2/2016; გვ228-230.

ნ. ხარშილაძე, ო.მიქაძე,, ი. ნახუცრიშვილი,, ნ. მაისურაძე,, გ. მიქაძე,, ნ. ხარშილაძე.. მხურვალმედეგი შენადნობების მაღალტემპერატურული ჟანგვის პარამეტრების გამოთვლა ევანსის კონცეპტუალური თეორიის საფუძველზე.. სტუ–ს შრომები,. 2012წ. 4(486), 2012, გვ.35 -38..

ნ. მაისურაძე, ო. მიქაძე,, ი. ნახუცრიშვილი,, ნ. მაისურაძე,, გ. მიქაძე,, ნ. ხარშილაძე.. მხურვალმედეგი შენადნობების მაღალტემპერატურული ჟანგვის პარამეტრების გამოთვლა ევანსის კონცეპტუალური თეორიის საფუძველზე.. სტუ–ს შრომები,. 2012წ. 4(486), 2012, გვ.35 -38..

ი. ნახუცრიშვილი, ო.მიქაძე, ნ.ხარშილაძე. მხურვალმედეგი შენადნობის მაღალტემპერატურული ჟანგვის პარამეტრების გამოთვლა ევანსის კონცეპტუალური თეორიის საფუძველზე. სტუ-ს შრომები. 2012წ. N4,35-37.

. ნ. ბოკუჩავა. პელოიდების ადსორბციული თვისებები. სტუ-ს შრომები. 2002წ. №6 (445), გვ. 51-54..

მ. ქიტოშვილი. ნ. ბოჭორიშვილი, ნ. რაზმაძე. ,,შრომის პირობების სრულყოფა და მისი უსაფრთხოების დონის გაზრდა რისკების შეფასებისა და ლიკვიდაციის გზით.". ჟურნალი ,,საქართველოს ნავთობი და გაზი.". 2014წ. #29. 126 გვ..

მ. ქიტოშვილი. ნ. ბოჭორიშვილი, ნ. რატიანი. ,,შრომის უსაფრთხოების სამოქმედო პროგრამა. რისკების შეფასების მომზადება და დაგეგმვა.". ჟურნალი ,,საქართველოს ნავთობი და გაზი.". 2014წ. #29. 135 გვ..

მ. შელეგია. ნ. ლორთქიფანიძის ბიოგრაფიის უცნობი ფაქტები. ლიტერატურული ძიებანი. 2001წ. N22. გვ.226-231.

ქ. ქოიავა. ნ. მაისურაძე, ქ. ქოიავა, ნ. ბერაძე. საბადოს დამუშავების მონაცემების გამოყენება კოლექტორის ტიპის დასაზუსტებლად სამგორი-პატარძეულის შუაეოცენური ბუდობის მაგალითზე. ენერგია. 2012წ. 1(67), 27-28.. . 0წ. .

null, ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გავრამაძე. ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი, ლ. გავრამაძე. . ხელოვნური მიკროკლიმატის ადაპტური მართვა. აკადემიკოს ი. გრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" შრომები" sსაგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" . 0წ. . 2011წ. გვ. 94-104..

მ. ქიტოშვილი. ნ.ბოჭორიშვილი, ი. გაბრიჩიძე, კ. კამკამიძე. ,,წყალსაცავებში დალექილი მდინარის ნატანის შედეგად გამოყოფილი მეთანის აირის დაჭერის და მისი ენერგეტიკაში გამოყენების მიზანშეწონილობის შესახებ." . სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია.". 2013წ. #2, (66)..