სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჯოლია. მოლაპარაკების არსი და მნიშვნელობა თანამედროვე ეტაპზე. ჟურ. ”ბიზნესი და კანონმდებლობა”. 2006წ. #9, გვ.52-56.

გ. ჯოლია. მოლაპარაკების ხელოვნება: ევოლუცია, ახალი რეალიები და თავისებურებები. ჟურ. ”ბიზნესი და კანონმდებლობა”. 2006წ. #7-8, გვ.73-76.

გ. ჯოლია. მოლაპარაკებისათვის მომზადება. ჟურ. ”ბიზნესი და კანონმდებლობა”. 2006წ. #13-14, გვ.42-47.

მ. მამისეიშვილი, კ.წერეთელი, მ.ცინცაძე. მოლეკულური პოტენციალის სივრცული განაწილება ორთო-, მეტა- და პარანიტრობენზოილჰიდრაზიდში . აქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. 1998წ. ტ.24, #1-4. გვ.26-29.

ო. მიქაძე. მომავალი არ გექნებათ, თუ მასზე არ იფიქრეთ. მეტალურგი (გაზეთი), რუსთავი. 2004წ. № 5 (2934), გვ.1..

ჯ. ხუნწარია, მ. ჯღამაძე. მომავლის FN ქსელის ძირითადი სტრუქტურა და მისი ძირითადი დონეები. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის " ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული. 2016წ. გვ. 142-144.

ნ. ქოჩლაძე. მომავლის არქიტექტურა - ადაპტირებადი არქიტექტურა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სტუ, წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. N69 გვ.278-281.

მ. ტურძელაძე, ლ. ლოლაძე. მომავლის ბეტონების კონცეფცია და მისი რეალიზაციის პერსპექტივები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N2(29), 2013. 2013წ. .

ჯ. ნიკურაძე, ვ.კვინტრაძე, ვ.მელაძე. მომავლის დიდაქტიკა. სტუ. განათლება № 1 ( 15 ) თბილისი 2016. 2016წ. .

ვ. კვინტრაძე, ჯ.ნიკურაძე, ვ. მელაძე, კ. ცხაკაია. მომავლის დიდაქტიკა. სტუ, განათლება № 1(15), 2016. 0წ. .

ვ. კვინტრაძე, ვ. მელაძე ჯ. ნიკურაძე. მომავლის საგანმანათ¬ლებ-ლო გარემოები. სტუ. განათლება №2 (11). თბილისი 2014წ.. 0წ. .

ჯ. ნიკურაძე, ვ.კვინტრაძე, ვ.მელაძე. მომავლის საგანმანათლებლო გარემო. სტუ. განათლება № 2 ( 13 ) თბილისი 2015 . 2015წ. .

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე, ხ. გორჯოლაძე. მომავლის სახელმძღვანელო (მეთოდური ნაშრომი). დეპონირებულია საქპატენტის მიერ . 2011წ. დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა 4933.

ხ. გორჯოლაძე, ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. მომავლის სახელმძღვანელო (მეთოდური ნაშრომი).. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი (საქპატენტი).. 2011წ. დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა 4933..

ჰ. კუპრაშვილი. მომზადებული კადრები+რეორგანიზებული სახელმწიფი მმართველობითი ორგანოები=ეფექტურ საბაზრო ეკონომიკას. გაზ. ”ბიზნეს კურიერი”. 1994წ. № 41.

თ. იაშვილი, გ. იაშვილი, თ. თვალჭრელიძე. მომსახურების ახალი როლის განმსაზღვრელი ფაქტორები. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. #4(24) ტომი 2 გვ. 78-87.

. მომსახურების ბაზარი შერეულ ეკონომიკაში. . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "გაენათის" მაცნე. ტ.3 თბილისი. 2010წ. #3. გვერდი19–25.

. მომსახურების ბაზრის განვითარების გეოგრაფიული თავისებურებები.. სასწავლო უნივერსიტეტ "მიმის" შრომათა კრებული. თბილისი.. 2010წ. გვერდი 169–175.

ც. ლომაია, მ.ლომაია. მომსახურების მარკეტინგი და ჯანდაცვის განვითარების ტენდენციები ქართულ და უცხოურ კულტურებში. . ჟ. XXI საუკუნის მედიცინისა და მენეჯმენტის აქტუალური პრობლემები. 2017წ. #1.

კ. ღურწკაია, თ. ღურწკაია, კ.ღურწკაია. მომსახურების მარკეტინგი-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N3, გვ.165-183.