სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო, ღურწკაია კარლი. მომსახურების მარკეტინგი-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2015წ. N3, გვ.169-187.

კ. ღურწკაია. მომსახურების მარკეტინგი-ლექციების კურსი. სოციალური ეკონომიკა . 2015წ. N3, 169-187.

თ. როსტიაშვილი, შათაშვილი ი.. მომსახურების მარკეტინგის თანამედროვე მოდელები. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. .

მ. ახობაძე, ბ. ფეიქრიშვილი. მომსახურების ცენტრების განაწილების მათემატიკური მოდელი. "სტუ. სამეცნიერო შრომები". 1995წ. N2 (407).

გ. იაშვილი, ბ. შერაზადიშვილი. მომსახურების ხარისხის მართვის თეორიული საფუძვლების ზოგიერთი ასპექტი. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #6 გვ. 132–136.

ნ. აბელაშვილი, მერაბიშვილი თ.. მომსახურების ხარისხის მართვის მათემატიკური მოდელისაოჯახო ტიპის სასტუმროებისათვის. შრომები. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2009წ. 2009 #1(6) გვ.204-207 .

თ. ქობლიანიძე, ვასილ კიკუტაძე. მომსახურების ხარისხის მართვის პრობლემები ტურიზმსა და მასპინძლობის ინდუსტრიაში . I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის (05-06 ივნისი 2010, ბათუმი-ტრაპიზონი) `ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი~ მასალები; . 2010წ. გვ. 3370-342.

თ. ქობლიანიძე, მაია მელაძე. მომხმარებელთა მოთხოვნილებები და სეგმენტები ტურისტულ ბაზარზე. ,,საქართველოს ეკონომიკა” . 2006წ. #2.

ე. მალანია, ე. მაღლაკელიძე;. მომხმარებელთა ქცევაზე დაფუძნებული მარკეტინგული მართვის მოდელები-ფრიქციული მოდელი. . ჟ.“ეკონომიკა“. 2011წ. #7-8..

მ. ხარხელი. მომხმარებლებთან ურთიერთობის მენეჯმენტი და მომხმარებლების ქცევის ტრანსფორმაცია. ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი-ეკონომიკა და ბიზნესი.. 2014წ. N4, გვ.139-149.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. ვაშალომიძე, კ. გაბუნია, ლ. აბზიანიძე, ა. მასხარაშვილი. მომხმარებლის მიერ საკუთარი სინთეზირებული ხმის ჩადების საშუალებებით აღჭურვილი ქართული ტექსტების მკითხველ-მსმენელი სისტემა. ი.ვეკუას სახელობის გმი გაფართოებული სესიის სემინარების მოხსენებები. 2009წ. ტომი 23, (ინგლისურად), 100-104.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. ვაშალომიძე, კ. გაბუნია, ლ. აბზიანიძე, ა. მასხარაშვილი, მ. ჩიქვინიძე. მომხმარებლის სინთეზირებული ხმის ჩადების საშუალებებით აღჭურვილი ქართული ტექსტების მკითხველი სისტემა. ი.ვეკუას სახელობის გმი გაფართოებული სესიის სემინარების მოხსენებები. 2009წ. ტომი 23, (ინგლისურად), 105-110.

ე. ხახუტაშვილი, ლალი ხუნწარია. მომხმარებლის ქცევის ფსიქოლოგიური ფაქტორები. სტუ, განათლება. 2011წ. 1; 67-70 გვ. ISSN №1512-102X.

გ. ჯოლია, ჯოლია ქეთევანი. მომხმარებლური საზოგადოებისა და ახალი ტიპის მომხმარებლის (X-მომხმარებლის) ფორმირება. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. #4.

ზ. კვინიკაძე, გ. შენგელია. მონათესავე ფიგურების ფართობების პროპორციულობა. ჟურნალი ‘’საქართველოს ნავთობი და გაზი’’. 2006წ. №17, 3.

ზ. კვინიკაძე, ჩიტაიშვილი გოჩა. მონათესავე წერტილების ნათესაობის ღერძამდე მანძილების პროპორციულობა.. ჟურნალი ’’ტრანსპპორტი’’. 2006წ. # 3-4, გვ.52.

ნ. ოთხოზორია. მონაკვეთზე ექსტრემუმის ძიების მეთოდების შედარება ექსპერიმენტის შეცდომის პირობებში. . შრომები № 7(446) საიუბილეო გამოცემა. თბილისი. გამომცემლობა ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. . 2002წ. შრომები № 7(446) .

ი. მეტრეველი, თ.კუპრაშვილი. მონაცემები ინტროდუცირებულ ნიორზე ასოცირებული მიკოფლორის შესახებ. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებაათა აკადემიის„მოამბე” . 2006წ. #18 ISSN 1512-2743, თბილისი, გვ 85-88.

ნ. ოთხოზორია, ნარჩემაშვილი მედეა, ცხაკაია თამარი. მონაცემების გადაცემა ქსელში LabVIEW-ს გამოყენებით. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. შრომები. . 2013წ. N3.

ვ. ბახტაძე. მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემების ძირითადი მახასიათებლები . სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2007წ. #11, გვ.250-251.