სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ახობაძე, ბ. ფეიქრიშვილი. მომსახურების ცენტრების განაწილების მათემატიკური მოდელი. "სტუ. სამეცნიერო შრომები". 1995წ. N2 (407).

გ. იაშვილი, ბ. შერაზადიშვილი. მომსახურების ხარისხის მართვის თეორიული საფუძვლების ზოგიერთი ასპექტი. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #6 გვ. 132–136.

ნ. აბელაშვილი, მერაბიშვილი თ.. მომსახურების ხარისხის მართვის მათემატიკური მოდელისაოჯახო ტიპის სასტუმროებისათვის. შრომები. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2009წ. 2009 #1(6) გვ.204-207 .

თ. ქობლიანიძე, ვასილ კიკუტაძე. მომსახურების ხარისხის მართვის პრობლემები ტურიზმსა და მასპინძლობის ინდუსტრიაში . I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის (05-06 ივნისი 2010, ბათუმი-ტრაპიზონი) `ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი~ მასალები; . 2010წ. გვ. 3370-342.

თ. ქობლიანიძე, მაია მელაძე. მომხმარებელთა მოთხოვნილებები და სეგმენტები ტურისტულ ბაზარზე. ,,საქართველოს ეკონომიკა” . 2006წ. #2.

ე. მალანია, ე. მაღლაკელიძე;. მომხმარებელთა ქცევაზე დაფუძნებული მარკეტინგული მართვის მოდელები-ფრიქციული მოდელი. . ჟ.“ეკონომიკა“. 2011წ. #7-8..

მ. ხარხელი. მომხმარებლებთან ურთიერთობის მენეჯმენტი და მომხმარებლების ქცევის ტრანსფორმაცია. ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი-ეკონომიკა და ბიზნესი.. 2014წ. N4, გვ.139-149.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. ვაშალომიძე, კ. გაბუნია, ლ. აბზიანიძე, ა. მასხარაშვილი. მომხმარებლის მიერ საკუთარი სინთეზირებული ხმის ჩადების საშუალებებით აღჭურვილი ქართული ტექსტების მკითხველ-მსმენელი სისტემა. ი.ვეკუას სახელობის გმი გაფართოებული სესიის სემინარების მოხსენებები. 2009წ. ტომი 23, (ინგლისურად), 100-104.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. ვაშალომიძე, კ. გაბუნია, ლ. აბზიანიძე, ა. მასხარაშვილი, მ. ჩიქვინიძე. მომხმარებლის სინთეზირებული ხმის ჩადების საშუალებებით აღჭურვილი ქართული ტექსტების მკითხველი სისტემა. ი.ვეკუას სახელობის გმი გაფართოებული სესიის სემინარების მოხსენებები. 2009წ. ტომი 23, (ინგლისურად), 105-110.

ე. ხახუტაშვილი, ლალი ხუნწარია. მომხმარებლის ქცევის ფსიქოლოგიური ფაქტორები. სტუ, განათლება. 2011წ. 1; 67-70 გვ. ISSN №1512-102X.

გ. ჯოლია, ჯოლია ქეთევანი. მომხმარებლური საზოგადოებისა და ახალი ტიპის მომხმარებლის (X-მომხმარებლის) ფორმირება. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. #4.

ზ. კვინიკაძე, გ. შენგელია. მონათესავე ფიგურების ფართობების პროპორციულობა. ჟურნალი ‘’საქართველოს ნავთობი და გაზი’’. 2006წ. №17, 3.

ზ. კვინიკაძე, ჩიტაიშვილი გოჩა. მონათესავე წერტილების ნათესაობის ღერძამდე მანძილების პროპორციულობა.. ჟურნალი ’’ტრანსპპორტი’’. 2006წ. # 3-4, გვ.52.

ნ. ოთხოზორია. მონაკვეთზე ექსტრემუმის ძიების მეთოდების შედარება ექსპერიმენტის შეცდომის პირობებში. . შრომები № 7(446) საიუბილეო გამოცემა. თბილისი. გამომცემლობა ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. . 2002წ. შრომები № 7(446) .

ი. მეტრეველი, თ.კუპრაშვილი. მონაცემები ინტროდუცირებულ ნიორზე ასოცირებული მიკოფლორის შესახებ. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებაათა აკადემიის„მოამბე” . 2006წ. #18 ISSN 1512-2743, თბილისი, გვ 85-88.

ნ. ოთხოზორია, ნარჩემაშვილი მედეა, ცხაკაია თამარი. მონაცემების გადაცემა ქსელში LabVIEW-ს გამოყენებით. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. შრომები. . 2013წ. N3.

ვ. ბახტაძე. მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემების ძირითადი მახასიათებლები . სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2007წ. #11, გვ.250-251.

ნ. თოფურია. მონაცემთა ბაზის დაპროექტება კონფერენციის ორგანიზატორთათვის. სტუ შრ.კრებ “მას“-N1(2). 2007წ. 92-95.

ნ. თოფურია, ა.გავარადაშვილი. მონაცემთა ბაზის დაპროექტების ავტომატიზაცია შავი ზღვის ეკოლოგიური სისტემისათვის. საერთაშ.შრ.კრებ. `მართვის ავტომატიზებული სისტემები~ # 1 (21) ISSN 1512-3979, სტუ, ინფორმატიკის ფაკ., IT-კონსალტინგის სამეცნ.ცენტრი. 2016წ. # 1 (21).

ნ. თოფურია, ა.გავარადაშვილი. მონაცემთა ბაზის დაპროექტების ავტომატიზაცია შავი ზღვის ეკოლოგიური სისტემისათვის. საერთაშ. შრ.კრებ. `მართვის ავტომატიზებული სისტემები~ ISSN 1512-3979. 2016წ. # 1 (21), 165-168.