სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. ნიკურაძე, ვ.კვინტრაძე, ვ.მელაძე. მომავლის დიდაქტიკა. სტუ. განათლება № 1 ( 15 ) თბილისი 2016. 2016წ. .

ვ. კვინტრაძე, ჯ.ნიკურაძე, ვ. მელაძე, კ. ცხაკაია. მომავლის დიდაქტიკა. სტუ, განათლება № 1(15), 2016. 0წ. .

ვ. კვინტრაძე, ვ. მელაძე ჯ. ნიკურაძე. მომავლის საგანმანათ¬ლებ-ლო გარემოები. სტუ. განათლება №2 (11). თბილისი 2014წ.. 0წ. .

ჯ. ნიკურაძე, ვ.კვინტრაძე, ვ.მელაძე. მომავლის საგანმანათლებლო გარემო. სტუ. განათლება № 2 ( 13 ) თბილისი 2015 . 2015წ. .

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე, ხ. გორჯოლაძე. მომავლის სახელმძღვანელო (მეთოდური ნაშრომი). დეპონირებულია საქპატენტის მიერ . 2011წ. დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა 4933.

ხ. გორჯოლაძე, ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. მომავლის სახელმძღვანელო (მეთოდური ნაშრომი).. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი (საქპატენტი).. 2011წ. დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა 4933..

ჰ. კუპრაშვილი. მომზადებული კადრები+რეორგანიზებული სახელმწიფი მმართველობითი ორგანოები=ეფექტურ საბაზრო ეკონომიკას. გაზ. ”ბიზნეს კურიერი”. 1994წ. № 41.

თ. იაშვილი, გ. იაშვილი, თ. თვალჭრელიძე. მომსახურების ახალი როლის განმსაზღვრელი ფაქტორები. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. #4(24) ტომი 2 გვ. 78-87.

. მომსახურების ბაზარი შერეულ ეკონომიკაში. . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "გაენათის" მაცნე. ტ.3 თბილისი. 2010წ. #3. გვერდი19–25.

. მომსახურების ბაზრის განვითარების გეოგრაფიული თავისებურებები.. სასწავლო უნივერსიტეტ "მიმის" შრომათა კრებული. თბილისი.. 2010წ. გვერდი 169–175.

ც. ლომაია, მ.ლომაია. მომსახურების მარკეტინგი და ჯანდაცვის განვითარების ტენდენციები ქართულ და უცხოურ კულტურებში. . ჟ. XXI საუკუნის მედიცინისა და მენეჯმენტის აქტუალური პრობლემები. 2017წ. #1.

კ. ღურწკაია, თ. ღურწკაია, კ.ღურწკაია. მომსახურების მარკეტინგი-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N3, გვ.165-183.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო, ღურწკაია კარლი. მომსახურების მარკეტინგი-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2015წ. N3, გვ.169-187.

კ. ღურწკაია. მომსახურების მარკეტინგი-ლექციების კურსი. სოციალური ეკონომიკა . 2015წ. N3, 169-187.

თ. როსტიაშვილი, შათაშვილი ი.. მომსახურების მარკეტინგის თანამედროვე მოდელები. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. .

მ. ახობაძე, ბ. ფეიქრიშვილი. მომსახურების ცენტრების განაწილების მათემატიკური მოდელი. "სტუ. სამეცნიერო შრომები". 1995წ. N2 (407).

გ. იაშვილი, ბ. შერაზადიშვილი. მომსახურების ხარისხის მართვის თეორიული საფუძვლების ზოგიერთი ასპექტი. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #6 გვ. 132–136.

ნ. აბელაშვილი, მერაბიშვილი თ.. მომსახურების ხარისხის მართვის მათემატიკური მოდელისაოჯახო ტიპის სასტუმროებისათვის. შრომები. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2009წ. 2009 #1(6) გვ.204-207 .

თ. ქობლიანიძე, ვასილ კიკუტაძე. მომსახურების ხარისხის მართვის პრობლემები ტურიზმსა და მასპინძლობის ინდუსტრიაში . I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის (05-06 ივნისი 2010, ბათუმი-ტრაპიზონი) `ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი~ მასალები; . 2010წ. გვ. 3370-342.

თ. ქობლიანიძე, მაია მელაძე. მომხმარებელთა მოთხოვნილებები და სეგმენტები ტურისტულ ბაზარზე. ,,საქართველოს ეკონომიკა” . 2006წ. #2.