სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მურღულია, თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე. მოდულის ღრუტანიანი ცილინდრების გაანგარიშება. სტუ-ს შრომათა კრებული “გამოყენებითი მექანიკა” . 2010წ. .

ჯ. ნიჟარაძე, თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია. მოდულის ღრუტანიანი ცილინდრების გაანგარიშება. სტუ-ს შრომათა კრებული " გამოყენებითი მექანიკა". 2010წ. .

შ. ბაქანიძე, გ.ახვლედიანი, ვ.პირმისაშვილი, ლ.სამხარაძე. მოედნის მოშანდაკებისას გრუნტის გადაზიდვის საშუალო მანძილის განსაზღვრის ჭადრაკული ბალანსის ხერხის ანალიზი. ჟურნალი ,,მშენებლობა. 2011წ. #3,(22) გვ.132.

მ. კაპანაძე. მოზაიკის ისტორიისათვის. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ,,კერამიკა". 2000წ. N 1 (3), 4 გვ..

მ. ჩიქავა, თ. ცინცაძე, მ. ვარსიმაშვილი. მოზარდთა ფსიქოსოციალური რისკის ფაქტორები. ბიზნეს ინჟინერინგი. 2013წ. ტ.13 N.4 გვ.248-250 .

ნ. გუნია. მოზარდი თაობა, ოჯახი და ქცევის ფორმები.. საქ.ბიზნესის აკადემია, საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი მოამბე". 2012წ. XVIII.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, გალია ცქვიტინიძე. მოზარდი პირუტყვის სახორცედ გამოზრდის ტექნოლოგია და ხორცის ხარისხის გაუმჯობესების გზები. ჰიდროინჟინერია N 1-2 . 2014წ. 17-18.

რ. გაფრინდაშვილი. მოთმინების დეფიციტ და ნევროზები თუ პატიება-სიმშვიდე ანუ „ნეტარ არიან მშვიდნი“. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2015წ. .

ხ. ბერიშვილი. მოთხოვნა ლიზინგზე და ლიზინგის წილი საქართველოში განხორციელებულ კაპიტალურ ინვესტიციებში. ჟურნალი ეკონომიკა. წ. #5.2006. გვ.143–147.

ბ. მეფარიშვილი, ლ. წითაშვილი. მოთხოვნების ოპტიმიზაცია და გენეტიკური პროგრამირების მოდიფიცირებული ალგორითმი. ჟურნალი "ინტელექტი", თბილისი. 2012წ. #1(42), ISSN 1512-0333, 122-125გვ..

დ. ჩომახიძე. მოკლე ნარკვევი საქართველოს ენერგეტიკის რეგულირების ისტორიიდან. "ბიზნეს ინჟინერინგი". 2012წ. ნ.4 გვ.205-209.

ნ. არუდაშვილი, ო. ლანჩავა, გ. ნოზაძე. მოკლე საავტომობილო გვირაბებში ფატალური ხანძრის ანალიზი და პრევენციის ღონისძიებები. სამთო ჟურნალი თბილისი. 2015წ. N2(35) გვ. 85-89.

მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი, მ. ონიანი. მოკლედ შერთულ-როტორიანი ასინქრონული ძრავას კორექტირებული მექანიკური მახასიათებელი. სამთო ჟურნალი, . 2015წ. #1(28) , 2015 წ. გვ. 63-64.

მ. ონიანი, წერეთელი მიხეილ, მახარაშვილი ნანა. მოკლედ შერთული როტორიანი ასინქრონული ძრავას კორექტირებული მექანიკური მახასიათებელი. "სამთო ჟურნალი". 2015წ. # 2(35), 28-31.

ჟ. ორაგველიძე, დ. ლალაშვილი. მოკლევადიანი ეკონომიკური რყევები. სტუ. "შრომები".. 2006წ. #2. გვ.3-8.

ჟ. ორაგველიძე. მოკლევადიანი პერიოდის ეკონომიკური რყევები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი"ტრანსპორტი". 0წ. .

ე. მისაბიშვილი, გ. გოგიჩაძე, ი. ჯიქია. მოკლევადიანი ფუზოგენური ტესტი ქიმიური ნივთიერებების კანცეროგენების განსაზღვრისთვის. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ნათიშვილის სახ. ექსპერიმენტული მორფოლოგიის ინსტიტუტი. 2002წ. 3-4 (9-10). გვ. 30.

დ. ლალაშვილი, ჟ. ორაგველიძე. მოკლევადიანიპერიოდის ეკონომიკური რყევები. "შრომები". 2006წ. #2. გვ.3-8.

გ. ჯოლია. მოლაპარაკების არსი და მნიშვნელობა თანამედროვე ეტაპზე. ჟურ. ”ბიზნესი და კანონმდებლობა”. 2006წ. #9, გვ.52-56.