სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ქვარაია, ქ. ქუთათელაძე. მონოლითური რკინაბეტონი მშენებლობაში და მისი განვითარების ხელშემწყობი პირობები საქართველოში. დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის შრომები#2. 2016წ. გვ.5.

ლ. ბალანჩივაძე, ა.სოხაძე, გ.ჩიკვაიძე. მონოლითური რკინაბეტონის კონსოლური კოჭის ფარგლებში ძველი და ახალი ბეტონისშეპირაპირება . მშენებლობა. 2011წ. N1,60–65გვ..

თ. ბაციკაძე, ს. უთმელიძე. მონოლითური შეკრული ნაგებობის ელემენტის მზიდუმარიანობის შესახებ. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2011წ. № 4 .

ლ. ნადარეიშვილი. მონომერების დიფუზიური თანაპოლიმერიზაციით მრავალარხიანი შუქგამტარი მატრიცის მიღება. საქართველოს მეცნ. აკადემიის მაცნე. 2000წ. #2, ტ.26, 157-161.

ზ. ნაცვლიშვილი, ნაცვლიშვილი გია. მონოპროექციები სფერული ბერკეტული მექანიზმების კვლევისა და პროექტირებისათვის სფეროს ბრუნვის საფუზველზე. ჟურნალი ''ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა''. 2007წ. #2 (27).

ა. მგელაძე. მონოტონური სისტემების ზოგადი თეორიული მოდელი. სტუ, შრომები. 2007წ. #2 (264), გვ. 50-52.

ზ. კვინიკაძე, ა. შავგულიძე, გ. შენგელია. მონჟის ეპიურზე და აქსონომეტრიაში ჩრდილების აგების ამოცანები და მათი გადაწყვეტა კომპიუტერის გამოყენებით. ჟურნალი ‘’შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები’’. 2008წ. №2(5), 8.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია. მორალურად მოძველებული მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნა - ეკონომიკური ზრდის უმთავრესი დამაბრკოლებელი ფაქტორი. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2014წ. №7-9.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია-სხირტლაძე. მორალური მოძველების გლობალური პრობლემის გადაჭრის გზები ფარმაცევტულ ბიზნესში. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2013წ. N 11-12.

გ. ელიავა, დ. გუგეშაშვილი. მორგან-ედემს-სტოქსის სინდრომი და მისი ნიშნების განსხვავება ეპილეფსიის შეტევების ნიშნებისაგან. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #4, 2010. 2010წ. 48-54.

მ. ჩიქავა. მორეციდივე და ქრონიკული აბდომინური ტკივილის ეპიდემიოლოგია საქართველოს მოზარდთა პოპულაციაში.. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ’’აღმაშენებელი’’, თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი . 2010წ. # 9, გვ. 97-104..

მ. ჩიქავა. მორეციდივე და ქრონიკული აბდომინური ტკივილის ეპიდემიოლოგიური დახასიათება საქართველოს მოზარდთა პოპულაციაში.. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ’’აღმაშენებელი’’, თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი . 2011წ. #11, გვ. 54 – 60..

ა. ზენაიშვილი. მორიგების ინსტიტუტი შრომითი ურთიერთობიდან წარმოშობილ დავებში. . 2013წ. .

კ. ფხაკაძე, ლ. ლეკიაშვილი, ვ. ფხაკაძე. მორფემების მათემატიკური ფუნქციებისა და წინადადებებში სიტყვათშორისი ცარიელი ადგილების პრობლემა ქართული ენის მიხედვით. არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის IV რესპუბლიკური კონფერენციის ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” მასალები. 2006წ. IV, (ინგლისურად), 40-42.

კ. ფხაკაძე, ფხაკაძე, ლ. ლეკიაშვილი, ვ. ფხაკაძე. მორფემების მათემატიკური ფუნქციებისა და წინადადებებში სიტყვათშორისი ცარიელი ადგილების პრობლემა ქართული ენის მიხედვით. არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის IV რესპუბლიკური კონფერენციის ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” მასალები. 2007წ. IV, (ქართულად), 16-18.

ზ. გოგილაშვილი. მორფოლოგიური პირამიდის თვისებები გამოსახულებათა კოდირებაში.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები.. 2003წ. #7-9, 40-44გგ..

ზ. გოგილაშვილი. მორფოლოგიური პირამიდული აგება გამოსახულებათა ციფრული დამუშავებისას.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები.. 2003წ. #4-6, 68-75გგ..

დ. გუბელაძე. მორწყვის თანამედროვე ტექნოლოგიები, აგროკლიმატური ფაქტორები, ვაზის მოსავლიანობა და ყურძნის ხარისხობრივი მაჩვენებლები.. აერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თემაზე: მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში- ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები“ 2017 წ. თბილისი; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის შრომათა კრებული.. 2017წ. 4 გვ..

ი. ყრუაშვილი. მორწყვის ტექნიკის ელემენტების განსაზღვრა ფილტრაციის გრადიენტის გათვალისწინებით. საქართველოს განათლების სამინისტრო , საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2001წ. #XII, სსაუ, თბილისი, გვ. 284-292.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. მოსავლიანობის კლიმატის მიმართ მოწყვლადობის ეფექტის შეფასება და მისი შერბილების (შესუსტების) სტრატეგია ჩაის კულტურის მაგალითზე. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. ტ. 105 გვ. 28-35.