სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ხარატიშვილი. მოსაზრებანი რეკონსტრუქციის მეთოდზე. სამეცნიერო შრომების კრებული ,,თეატრმცოდნეობითი და კინომცოდნეობითი ძიებანი”. 2004წ. №2 (21), 73 გვ..

თ. მექანარიშვილი. მოსაზრებანი საქართველოს საგზაო მეურნეობის საშენი მასალებით მომარაგების შესახებ. ენერგია. 0წ. N4(36) 2 2005 წელი 126-127 გვერდები.

ჯ. კაკულია, შ.მალაშხია, ნ.ლომიძე, ლ.ქართველიშვილი. მოსაზრებანი ჩორდის ბარიტშემცველი ნარჩენების უტილიზაციის შესახებ. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 11-13 ოქტომბერი 2010 . 2010წ. 4 გვ..

ნ. ნადარეიშვილი, რ. თევზაძე. მოსაზრებები ეკონომიკური ბირთვებისა და ზრდის პოლუსების შესახებ. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. . 2012წ. № 6. ნოემბერი-დეკემბერი gv. 167-169.

ნ. ლაზვიაშვილი, ზ.ღუდუშაური, ი. კულიანი. მოსაზრებები ინვესტიციების გამოსყიდვის ვადის მაჩვენებლის შესახებ. ჟურნ."ახალი ეკონომისტი". 2012წ. №3, გვ.27–30.

კ. ფხაკაძე. მოსაზრებები ლოგიკური ამოცანების შუალედური შეკითხვებისა და გამოცდების ორგანიზაციული შემადგენლების თაობაზე. ჟურნალი „ქართული ენის ლოგიკა და სასწავლო უნარები“, „უნივერსალი“. 2007წ. ISSN, N1, (ქართულად), 64–67.

ბ. ბარკალაია. მოსაზრებები მცირე ჰიდროენერგეტიკული რესურსების ათვისებით საქართველოს ჩრდილო მთიანი რეგიონების სოც–ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის შესახებ (ყაზბეგის რაიონის მაგალითზე) . ჟურნალი ,,ჰიდროინჟინერია“ (სტუ).. 2011წ. №1-2 (11-12).

ბ. ბარკალაია. მოსაზრებები მცირე ჰიდროენერგეტიკული რესურსების ათვისებით საქართველოს ჩრდილო მთიანი რეგიონების სოც–ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის შესახებ (ყაზბეგის რაიონის მაგალითზე) . ჟურნალი ,,ჰიდროინჟინერია“ (სტუ). 2011წ. №1-2 (11-12).18-24.

ლ. შატაკიშვილი, ი.ლომიძე; გ. ხელიძე; ბ. ბარკალაია. მოსაზრებები მცირე ჰიდროენერგეტიკული რესურსების ათვისებით საქართველოს ჩრდილო-მთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის შესახებ. (ყაზბეგის რაიონის მაგალითზე). ჰიდროინჟინერია. 2011წ. #1-2(11-12) .

ნ. ჩიკვილაძე. მოსაზრებები პ.ლემონჯავასა და ა. აბრალავას წიგნის „ეკონომიკის პრინციპები“ ირგვლივ. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2010წ. 2010წ. N7, გვ.105–111 (0,4).

ნ. რურუა, ლ.რუხაძე. მოსაზრებები სარკინიგზო რელსების ელექტროკონტაქტური მეთოდით შედუღების ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ. “მშენებლობა”,. 2016წ. ISSN 1512-3936. #1(40). –გვ.79-81..

ე. ბალიაშვილი. მოსაზრებები საქართველ ოში ტურიზმის განვითარ ების პოტენციალის შესახ ებ. „სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის პრობლემები“. 2016წ. .

ნ. ჭითანავა. მოსაზრებები საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივების შესახებ. ჟურნ. "ბიზნესი და კანონმდებლობა". ოქტომბერ-ნოემბერი. 2011 წ.. 2011წ. 8 გვ..

ზ. ღუდუშაური, ე. ბალიაშვილი. მოსაზრებები საქართველოში სამთო-ტურიზმის განვითარების პოტენციალის შესახებ. ჟრნალი „სოციალური ეკონომიკა - XXI საუკუნის პრობლემები“. 2016წ. #3.

ნ. გვენცაძე. მოსაზრებები ქ თბილისში მდინარე გლდანისწყალის ხეობის ფუნქციურ–გეგმარებითი რეაბილიტაციის თაობაზე. ინტელექტუალი. 2013წ. N22, გვ.161–170.

თ. თევზაძე, გ.გობეჩია, ს. კანდელაკი. მოსალოდნელი ფერდობული პროცესების პროგნოზი ბჟუჟაჰესის სათავე, ნაგებობაზე.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2007წ. გვ. 58_66..

ლ. ჯანუყაშვილი. მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის პრინციპი. შრომათა კრებული, სამოქალაქო სამრთლის პრობლემატიკა, სტუ. 2012წ. .

ლ. ჯანუყაშვილი. მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის ფილოსოფიური და თეორიული საფუძვლები. სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი "თემიდა". 2012წ. N6(8)-2012, გვ. 108-111.

ლ. ჯანუყაშვილი. მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობა. სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი "თემიდა". 2012წ. N 6(8)-2012, გვ. 102-108.

გ. სვიანაძე. მოსამართლეთა წარმომადგენლობა საქართველოს სასამართლო სისტემის რეფორმირების პროცესში. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება''. 2016წ. 2(38)2016 გვ. 99 - 105.