სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. თოფურია, ა.გავარადაშვილი. მონაცემთა ბაზის დაპროექტების ავტომატიზაცია შავი ზღვის ეკოლოგიური სისტემისათვის. საერთაშ.შრ.კრებ. `მართვის ავტომატიზებული სისტემები~ # 1 (21) ISSN 1512-3979, სტუ, ინფორმატიკის ფაკ., IT-კონსალტინგის სამეცნ.ცენტრი. 2016წ. # 1 (21).

ნ. თოფურია, ა.გავარადაშვილი. მონაცემთა ბაზის დაპროექტების ავტომატიზაცია შავი ზღვის ეკოლოგიური სისტემისათვის. საერთაშ. შრ.კრებ. `მართვის ავტომატიზებული სისტემები~ ISSN 1512-3979. 2016წ. # 1 (21), 165-168.

მ. კაშიბაძე, გ. სურგულაძე, გავარდაშვილი ა.. მონაცემთა ბაზის დაპროექტების ავტომატიზაცია შავი ზღვის ეკოლოგიური სისტემისათვის. სტუ შრომ.კრებული.,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები''. 0წ. #1(21))2016 წ 165-169 გვ.

ი. შურღაია, თ. სუხიაშვილი. მონაცემთა ბაზის ლოგიკური სქემის დამუშავება ბიზნესპ- როცესების კომპიუტერული მართვისათვის. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, თბილისი, სტუ 2016 #1 (21) გვ. 116-121. 2016წ. .

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი. მონაცემთა ბაზის შექმნა ტურისტული ბიზნესის მართვისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ტურიზმის განვითარების ტენდენციები: პრობლემები და პერსპექტივები“, თბილისი 7-8 მაისი 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“ , . 2016წ. ISBN 480-55525-00-35-4, 292-29გვ..

ო. შონია, გ. სურგულაძე დ. შონია . მონაცემთა ბაზისა და მომხმარებელთა ინტერფეისის აგე¬ბა ვიზუალურ-კომპო¬ნენ¬ტური და პროგრამების მეთოდით პოლიციის ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობისათვის. ჟურნ. «მეცნიერება და ტექნოლოგიები», თბილისი, . 2006წ. N1-3, გვ. 12-15.

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი. მონაცემთა გაფართოებადი პეშირების მეთოდის შესახებ მონაცემთა ბაზებში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" სტუ-ს შრომები #2 (464) . 2007წ. #2 (464), გვ.41-46.

ო. შონია, ა. შონია. მონაცემთა დამუშავების ავტომატიზებულ სისტემებში ინფორმაციის დაცვის მექანიზმების შექმნის მეთოდები და პრინციპები. სტუ, შრომები, თბილისი, . 2001წ. N4(437), გვ. 232-237.

ნ. ოთხოზორია, ვ. ოთხოზორია, გუგუნაშვილი ნუგზარ. მონაცემთა დაცვის ცენტრების ინფრასტრუქტურის რაციონალიზაცია. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. შრომები. . 2013წ. N2.

ნ. ოთხოზორია, ნ.გუგუნაშვილი. მონაცემთა დაცვის ცენტრების ოპტიმალური საინჟინრო ინფრასტრუქტურის დაგეგმარება. . მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2011წ. შრომები. #1 (10), თბილისი გვ.316-319.

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. მონაცემთა იერარქიული შეკუმშვის შესახებ მონაცემთა ბაზებში. სტუ-ს შრომები. 2007წ. #3(465), გვ.37-41.

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი. მონაცემთა იერარქიული შეკუმშვის შესახებ მონაცემთა ბაზებში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი"სტუ-ს შრომები #3(465) თბილისი. 2007წ. #3(465) , გვ.37-41.

მ. ოხანაშვილი, ახალაია შ.. მონაცემთა ინტეგრირებული ანალიზი. სტუ შრომები. 2007წ. #1(2) 227-230.

მ. ხართიშვილი. მონაცემთა ინტელექტუალური ანალიზი "Data mining'". სტუ-ს შრომები. 2011წ. .

გ. ჯანელიძე, ნინო ბერიძე. მონაცემთა ინტელექტუალური ანალიზი უმაღლეს განათლებაში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, თბილისი, ISSN 1512-0333, . 2019წ. 2(64), 72-78გვ..

ჯ. ხუნწარია, მ. გოგბერაშვილი, ვ. აბულაძე. მონაცემთა კორელირებული ორგანზომილებიანი მასივების ადაპტური უდანაკარგო კომპრესია. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული. 2013წ. გვ. 317-322.

ზ. ჭარბაძე. მონაცემთა სივრცობრივი ანალიზის გეოინფორმაციული სისტემების (გის) გამოყენებით. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისა სამეცნიერო- რეფერირებული ჟურნალი N 4-6 . 2008წ. გვ.105-108.

ჯ. ხუნწარია, გ. კონიაშვილი. მონაცემთა უსადენო გადაცემის სამყარო. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2008წ. №4-6 (666, 667, 668), გვ. 54-59.

,ნ. არჩვაძე, ლ. შეწირული. მონაცემთა წარმოდგენა სიის სტრუქტურებით. . მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2008წ. №7-9, 2008, გვ. 18-24..

მ. ბალიაშვილი, ა.ბენაშვილი, გ.ბენაშვილი. მონიტორების სერტიფიკაციის სტანდარტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2016წ. №2 (22).