სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ოხანაშვილი, ახალაია შ.. მონაცემთა ინტეგრირებული ანალიზი. სტუ შრომები. 2007წ. #1(2) 227-230.

მ. ხართიშვილი. მონაცემთა ინტელექტუალური ანალიზი "Data mining'". სტუ-ს შრომები. 2011წ. .

გ. ჯანელიძე, ნინო ბერიძე. მონაცემთა ინტელექტუალური ანალიზი უმაღლეს განათლებაში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, თბილისი, ISSN 1512-0333, . 2019წ. 2(64), 72-78გვ..

ჯ. ხუნწარია, მ. გოგბერაშვილი, ვ. აბულაძე. მონაცემთა კორელირებული ორგანზომილებიანი მასივების ადაპტური უდანაკარგო კომპრესია. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული. 2013წ. გვ. 317-322.

ზ. ჭარბაძე. მონაცემთა სივრცობრივი ანალიზის გეოინფორმაციული სისტემების (გის) გამოყენებით. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისა სამეცნიერო- რეფერირებული ჟურნალი N 4-6 . 2008წ. გვ.105-108.

ჯ. ხუნწარია, გ. კონიაშვილი. მონაცემთა უსადენო გადაცემის სამყარო. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2008წ. №4-6 (666, 667, 668), გვ. 54-59.

,ნ. არჩვაძე, ლ. შეწირული. მონაცემთა წარმოდგენა სიის სტრუქტურებით. . მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2008წ. №7-9, 2008, გვ. 18-24..

მ. ბალიაშვილი, ა.ბენაშვილი, გ.ბენაშვილი. მონიტორების სერტიფიკაციის სტანდარტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2016წ. №2 (22).

ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, მ. ხართიშვილი, ს.პროკოპიევი. მონიტორინგის ბაზაზე მუნიციპალური წარმონაქმნის ინფორმაციული სისტემის და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ინდიკატორულ მახასიათებელთა შეფასების სისტემის დამუშავება. ქართული ელექტრონული სამეცნ. ჟურნალები. 2008წ. № 3(17) გვ. 9.

ნ. გძელიშვილი. მონიტორის კომპიუტერთან კავშირის ბლოკები. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. #9, გვ. 178.

მ. წეროძე, შ.ჯაფარიძე, ჯ.ჯაფარიძე. მონო-, დი- და ტრინიტრიგლიცერინის ადსორბცია ვერცხლისწყალზე ეთანოლის ხსნარებიდან. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე.. 1992წ. ტ.145. #3.

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაშვილი. მონოკაზმის ბრიკეტების მისაღებად რკინის აჯასპის ხსნარის შემკვრელად გამოყენების შესაძლებლობის გამოკვლევა. ენერგია . 2011წ. N 1(57) .

ა. ჩიქოვანი. მონოლითური ბეტონითა და რკინაბეტონით შენების დეფექტები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2010წ. # 4(56) ISSN 1512-0120.

ა. ცაკიაშვილი, გ. დემეტრაშვილი. მონოლითური კარკასული შენობის ურიგელო გადახურვის ფილის კონსტრუირება ფარული რიგელის სქემით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" . 2016წ. N4(43), გვ. 143-146, თბილისი, ISSN 1512-3936.

შ. ბაქანიძე, ვ. ლოლაძე, ი. ჩიტაძე. მონოლითური მშენებლობა მოუხსნად ყალიბიანი ტექნოლოგიით. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2013წ. #1(28), გვ6.

ი. ქვარაია, ქ. ქუთათელაძე. მონოლითური რკინაბეტონი მშენებლობაში და მისი განვითარების ხელშემწყობი პირობები საქართველოში. დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის შრომები#2. 2016წ. გვ.5.

ლ. ბალანჩივაძე, ა.სოხაძე, გ.ჩიკვაიძე. მონოლითური რკინაბეტონის კონსოლური კოჭის ფარგლებში ძველი და ახალი ბეტონისშეპირაპირება . მშენებლობა. 2011წ. N1,60–65გვ..

თ. ბაციკაძე, ს. უთმელიძე. მონოლითური შეკრული ნაგებობის ელემენტის მზიდუმარიანობის შესახებ. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2011წ. № 4 .

ლ. ნადარეიშვილი. მონომერების დიფუზიური თანაპოლიმერიზაციით მრავალარხიანი შუქგამტარი მატრიცის მიღება. საქართველოს მეცნ. აკადემიის მაცნე. 2000წ. #2, ტ.26, 157-161.