სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25219 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ოვსიანიკოვა, Jelia M. , Gverdtsiteli M.. Algebraic-chemical investigation of the coorrelation ''structure-properties'' for some carboxylic esters . Georg.Chem.Journ. 2006წ. Vol. 6, No.2, p.187.

ნ. ოვსიანიკოვა, Gverdtsiteli. M. G., Otinashvili G., Bedinashvili M., Gverdtsiteli M.I., Ovsyannikova N . Algebraic-chemical investigation of monocarbon acids within the scope of quxsi-ANB-matrices method . Georg. Chem. Journ. 2003წ. Vol 3, No 3, p.244.

ნ. ოვსიანიკოვა, Otinashvili G., Bedinashvili M., Gverdtsiteli M.I. . Algebraic-chemical investigation of monocarbon acids within the scope of quxsi-ANB-matrices method . Georg. Chem. Journ. 2003წ. Vol 3, No 3, p.244..

ლ. თოფურია, Gakhokidze R., Gvertsiteli M.. Algebraic-Chemical Investigation of the Structure-Properties Correlation for the Esters of Caproic Acid. Georgian Enginiering News.N1 (vol.49) 2009. 2009წ. Georgian Enginiering News.N1 (vol.49) 2009.

ნ. ოვსიანიკოვა, N.Kupatadze, ,E.Markarashvili, M.I.Gverdtsiteli. Algebraic-chemikal investigation of correlation ”Structure property” for dicarboxylic acids . Georgia Chemikal Journal. 2008წ. Vol. 8, No.1, p.53.

I. Amanatashvili, J. T. Gachechiladze, T. G. Gachechiladze. Algorithm for automatic separation earthquakes and noise in digital seismological data recordings using the methods fuzzy analisis. Journal of the Georgian geophysical society, Physics of solid Earth. 2005წ. vol. 10A, pp. 53-59,vol.

К. , Bagaturia G.Sh.. Algorithm of detection of objects on the basis of radio-location information.. Technical Cybernetics: Proceedings of Georgian Technical Institute, Tbilisi,. 1982წ. 5(250), 95-99..

К. , Gogoberidze N.V. . Algorithms for determination of indefinite coefficients in Neyman-Pearson’s generalized criterion by stochastic approximation method.. Technical Cybernetics: Proceedings of Georgian Technical Institute, Tbilisi,. 1977წ. 7(198), 67-78. .

ნ. ნოზაძე, ჩიტაიშვილი გოჩა. Align.გასწორბა ერთხაზზე განლაგება. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები TRANSACTIONS AUTOMATED CONTROL SYSTEMS . 2011წ. N1(10) ISSN 1512-3979.

. Almost everywhere convergent rearrangements of expansions with respect to orthogonal systems. Bulletin of the Academy of Sciences of Georgia. 1990წ. v.138, N2. p.257-260.

G. Giorgobiani. Almost everywhere convergent rearrangements of expansions with respect to orthogonal systems. . Bulletin of the Academy of Sciences of Georgia. . 1990წ. v.138, N2. p.257-260.

B. Tsulukidze. Alternative Lining of Khadori Hydropower Plant Unit Tunnels. “ENERGY”. 2004წ. No.4(32), 95-97.

M. Koplatadze, O. Gelashvili, G.Tabatadze,M.Zurikashvili,T.Niauri. ALYSIS OF ECOLOGICAL COMPATIBILITY AND FUEL ENCY IMPROVEMENT MENTHODS ON MOTOR TRANSPORT. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "PROBLEMS OF MECHANICS". 2016წ. N1(62)/2016 P..G. 49-53.

შ. შათირიშვილი, Ebelashvili N. Chankvetadze B. Cifuentes Al.. Amino Acids in Red Wines Prepared Via Innovative Technology of Polyphenols Concentration. 34th World Congress of Vine and Wine. . 2011წ. 20-27 June, 2011, Porto-Portugal.

ო. ვერულავა, ლ.ვერულავა. amocnobis Secdomebis gasworeba neiroportretebis gamoyenebiT.. saerTaSoriso konferencia – informaciuli teqnologiebi marTvaSi. saqarTvelos teqnikuri universiteti. Tbilisi. 2007წ. 5 გვერდი.

J. Peradze. An accuracy of the Galerkin approximation for a nonhomogeneous Kirchhoff type wave equation. Proceedings of the 2nd WSEAS International Conference "Finite Differences - Finite Volumes - Boundary Elements" (F - and - B'09). 2009წ. Tbilisi, pp.130-135.

J. Peradze. An algorithm and software of solution of a dynamic problem of elasticity theory for the rectangular parallelepiped . Institute of Applied Mathematics of Tbilisi State University. 1978წ. 25 p. (Russian).

ნ. დავითაშვილი. An analysis of hinged-lever systems for railcars braking with onesided and two-sided press on the shoes. Problems of Applied Mechanics. 2003წ. № 4(13), გვ. 9-18.

G. Sharashenidze, N. Davitashvili,. An analysis of hinger-lever systems for railcars braking with one-sided and twosided press on the shoes.. “Problems of Applied Mechanics”. ISSN 1512-0740. . 2003წ. 2003, N 4(13), pp. 9-18..

ნ. ვახანია, V.Kvaratskhelia. An aplication of the Brunel-Sucheston spreading model.. Bull. Georgian Acad. Sci.. 2002წ. 165 No. 3, 453-457 .