სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. ოთხოზორია. ექსტრემუმის ძიება სიმპლექს-მეთოდით ექსპერიმენტის შეცდომების არსებობის პირობებში. . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”, . 2003წ. № 2(16). .

ნ. ოთხოზორია. ექსტრემუმის ძიება უსწრაფესი ასვლის მეთოდით ექსპერიმენტის შეცდომების არსებობის პირობებში. . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”, . 2005წ. № 1(21.

ნ. ოთხოზორია. ექსტრემუმის ძიება ჰუკი-ჯივსის მეთოდით ექსპერიმენტის შეცდომების არსებობის პირობებში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება. სტუ. . 2006წ. შრომები № 6, .

ე. ხოსროშვილი. ვ.თევზაძე, ი.იორდანიშვილი, ზ.ჭარბაძე, ე.ხოსროშვილი. საქართველოს სამეცნიერო ინსტიტუტების სარეიტინგო მაჩვენებლებისშესახებ. ჟ.”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2005წ. # 10-12, გვ.11-15.

ე. ხოსროშვილი. ვ.თევზაძე, ი.იორდანიშვილი, ზ.ჭარბაძე, ი.ირემაშვილი, კ.იორდანიშვილი, ე.ხოსროშვილი, მეცნიერებაში ბიბლიომეტრული სარეიტინგო მაჩვენებლების შესახებ . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. # 64, გვ.104-113.

ნ. მღებრიშვილი. ვაგონის ღრეჩოებიანი ბერკეტული გადაცემის სამუხრუჭე ხუნდის მასალის შერჩევა ბუნიკის ავტორხევების გათვალისწინებით . - საქ. მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო შრომების კრებული ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2010წ. #1-3, გვ. 75-80.

ი. გოგუაძე, უშვერიძე გ.. ვაზიანში ბუნებრივი აირის ბალონების წარმოების ახალი საწარმო გაიხსნა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #19, გვ. 17-23.

ზ. გაბისონია. ვალუტის არჩევის პრობლემა საერთაშორისო კერძო სამართლებრივ ხელშეკრულებებში. პროფესია ადვოკატი. 2008წ. N2.

რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია, მ. შავლაყაძე. ვანის რაიონის სოფ. მთისძირის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მეწყრული უბნის წინასწარი გეოეკოლოგიური გამოკვლევა. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. თბ., გვ.116-127..

რ. დიაკონიძე, რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია, მ. შავლაყაძე. ვანის რაიონის სოფ. მთისძირის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მეწყრული უბნის წინასწარი გეოეკოლოგიური გამოკვლევა.. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი.. 2009წ. შრომათა კრებული თბ., გვ.116-127..

თ. თევზაძე, გ.ჩახაია, რ.დიაკონიძე, მ.შავლაყაძე. ვანის რაიონის სოფ. მთისძირის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მეწყრული უბნის წინასწარი გეოეკოლოგიური გამოკვლევები.. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისთრო. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი. შრომათა კრებული ტომი XVII თბილისი. 2009წ. გვ.116-127.

ი. კალანდია. ვაჟა-ფშაველას მსოფლმხედველობის ფილოსოფიურ-ლიტერატურული ანალიზი. . წიგნში: „ს. დანელია, ვაჟა-ფშაველა და თანამედროვე პრობლემები“, გამომცემლობა „კარპე დიემ“, თბილისი, . 2008წ. .

ლ. მეტრეველი, ქ. ნანობაშვილი. ვებ-გვერდზე განთავსებული სასწავლო მასალის მომზადების მეთოდური პრაქტიკული რეკომენდაციები. „ინტელექტი“. 2007წ. N1(25), გვ. 122-125.

ო. ტომარაძე, ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. ვეივლეტ ტექნლოგიის ალგორითმების მაფილტრირებელი თვი სებები. სტუ–ს შრომები. . 2010წ. N2(476). .

ი. ჩხეიძე, ლალი ტოკაძე, ომარ ტომარაძე. ვეივლეტ ტექნოლოგიის ალგორითმების მაფილტრირებელი თვისებები. სტუ-ს შრომები, საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2010წ. №2(476), ISSN 1512-0996, თბილისი, 2010, გვ. 97-100.

ლ. თოფურია, რ. სვანიშვილი, თ. ცინცაძე. ველოერგოგრამის დინამიკა დოზირებული ფიზიკური დატვირთვისას. საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია. 2104წ. ტ.40, N5-6 გვ. 211-216.

ნ. მღებრიშვილი. ვიდეოსაინფორმაციო სისტემები გადაზიდვათა გაზრდისა და უსაფრთხოების გაუმჯობესებისათვის . ”სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღია სამეცნიერო კონფერენცია”. . 2002წ. .

ი. კალანდია. ვითარდება თუ არა ხელოვნება?. კრებული „ფილოსოფია, კულტურა, შემოქმედება, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2009წ. .

ა. სონღულაშვილი. ვინ არის ეროვნული უმცირესობა?. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2008წ. #1, გვ. 10-30.

ა. სონღულაშვილი. ვინ არის ოსი და სად არის ოსეთი?!. ქართული ელიტა. 2010წ. #1, გვ. 18-19.