სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. თაბუკაშვილი. Computerlinguistik – Problemstellung. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 2014წ. 1(21) 2014. .

M. Zoraniani. Concepts of Figure and Ground in Literary Stylistics. სამეცნიერო ჟურნალი Scripta Manent, თბილისი. 2013წ. №1 (17), pp.50-53.

M. Zoraniani. Conceptual Blending and Its Manifestation in Sylvia Plath’s Poem “Tulips”. The Seventh International Research Conference on Education, English Language and Literatures in English. Conference Proceedings.IRCEELT 2017, IBSU, Tbilisi. 2017წ. .

M. Zoraniani. Conceptual Blending as a Basic Mental Operation Leading to the Creation of a New Meaning. სამეცნიერო ჯურნალი “Scripta Manent”, თბილისი. 2017წ. №1 (33), გვ. 44-48.

Z. Gasitashvili, D.Verulava. Conceptual Investigation of the Regional System. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილისადმი საბადების 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ - შრომები (3-5 ნოემბერი) საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. . 2016წ. .

M. Zoraniani. Conceptual Metaphor as Understanding of One Conceptual Domain in Terms of Another. სამეცნიერო ჯურნალი “Scripta Manent”, თბილისი. 2017წ. №2 (34), გვ. 30-33.

კ. ოდიშარია, Shonia A, Shonia O. Conceptual model of state system and subsistems Sequriti. BULLETIN of theGeorgian Academy of Sciences. 2004წ. Volume 170 Number 3.

T. Mtvralashvili, A. Asanidze. CONCETENATED SPASE-TIME CODING WITH CONTINUOUS-PHASE FRIQUENCY-SHIFT KEYING.. Georgian Engineering News . 2009წ. No1 (vol.49), .

თ. ნარეკლიშვილი, m.tsikarishvili, l.zambakhidze. concrete constructions monitoring with fiber optical sensors. International scientitic Journal "problems of mechanics". 2008წ. N4 (33) pp. 44-48.

ლ. ზამბახიძე, მ. წიქარიშვილი, თ. ნარეკლიშვილი, ლ. კაკაშვილი, დ. კუპატაძე. Concrete Constructions Monitoring with fiber-Optical Sensors . Problems of mechanics international scientific journal. 2008წ. №4(33).

მ. წიქარიშვილი, T.Nareklishvili , L.Zabakhidze, L.Kakashvili, D.kupatadze. Concrete Constructions Monitoring with fiber-optical Sensors. PROBLEMS OF MECHANICS International scientific journal . 2008წ. # 4 ISSN 1512-0740.

K. Kachiashvili. Conditional and Unconditional Bayesian Rules of many Simple Hypotheses Testing.. Reports of Enlarged Sessions of Seminars at I.Vekua Institute of Applied Mathematics.. 1999წ. vol. 14, No. 4, 26-29..

К. , Bagaturia G.Sh. . Conditional Bayesian rule of testing many simple hypotheses concerning multidimensional objects with normally distributed parameters.. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, . 1988წ. vol. 129, no. 1, 133-136..

ე. ელერდაშვილი. Configuration Spaces of Planar Polygonal Linkages. Caucasus International University Herald. 2009წ. N1, p.16-19.

მ. გურამიშვილი. Conflicts in the system information studies problem, . . 2011წ. გვ,32-33.

Sh. Tserodze, N. Tsignadze, O. Tusishvili, J. Santiago prowald. Conical reflector deployable ring structure with v-fold bars. International scientific journal of IFToMM “Problems of Mechanics”, ISSN 1512-0740. 2012წ. Tbilisi, №4(49), pp. 63-70.

თ. ჩანტლაძე, A. Lomtatidze, D. Ugulava. Conjugacy and disconjugacy criteria for second order linear ordinary differential equations.. Archivum mathematikum (BRNO). 2000წ. 36, 4, 313-323.

M. Akhobadze, D. kipshidze. Connectivity factor for investment policy implementation. Georgian Technical University, Transactions, Automated control systems. 2011წ. vol. 1(10), Tbilisi, p. 119-125.

ჯ. კაკულია, O.Mardaleishvili, V.Dumbadze. Considerations about Mastering of Georgian Technogenic Deposits. Chemical Jornal. Georgia. 2001წ. vol.1, No.1.

G.Kuchava, N.Tugushi. Consistence of toxin and nontoxic compounds into the salined and alkaline soils. Transaction of the institute of Hydrometeorology . 2004წ. vol.108, pp.151-163, Tbilisi.