სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, მ. ხართიშვილი, ს.პროკოპიევი. მონიტორინგის ბაზაზე მუნიციპალური წარმონაქმნის ინფორმაციული სისტემის და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ინდიკატორულ მახასიათებელთა შეფასების სისტემის დამუშავება. ქართული ელექტრონული სამეცნ. ჟურნალები. 2008წ. № 3(17) გვ. 9.

ნ. გძელიშვილი. მონიტორის კომპიუტერთან კავშირის ბლოკები. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. #9, გვ. 178.

მ. წეროძე, შ.ჯაფარიძე, ჯ.ჯაფარიძე. მონო-, დი- და ტრინიტრიგლიცერინის ადსორბცია ვერცხლისწყალზე ეთანოლის ხსნარებიდან. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე.. 1992წ. ტ.145. #3.

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაშვილი. მონოკაზმის ბრიკეტების მისაღებად რკინის აჯასპის ხსნარის შემკვრელად გამოყენების შესაძლებლობის გამოკვლევა. ენერგია . 2011წ. N 1(57) .

ა. ჩიქოვანი. მონოლითური ბეტონითა და რკინაბეტონით შენების დეფექტები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2010წ. # 4(56) ISSN 1512-0120.

ა. ცაკიაშვილი, გ. დემეტრაშვილი. მონოლითური კარკასული შენობის ურიგელო გადახურვის ფილის კონსტრუირება ფარული რიგელის სქემით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" . 2016წ. N4(43), გვ. 143-146, თბილისი, ISSN 1512-3936.

შ. ბაქანიძე, ვ. ლოლაძე, ი. ჩიტაძე. მონოლითური მშენებლობა მოუხსნად ყალიბიანი ტექნოლოგიით. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2013წ. #1(28), გვ6.

ი. ქვარაია, ქ. ქუთათელაძე. მონოლითური რკინაბეტონი მშენებლობაში და მისი განვითარების ხელშემწყობი პირობები საქართველოში. დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის შრომები#2. 2016წ. გვ.5.

ლ. ბალანჩივაძე, ა.სოხაძე, გ.ჩიკვაიძე. მონოლითური რკინაბეტონის კონსოლური კოჭის ფარგლებში ძველი და ახალი ბეტონისშეპირაპირება . მშენებლობა. 2011წ. N1,60–65გვ..

თ. ბაციკაძე, ს. უთმელიძე. მონოლითური შეკრული ნაგებობის ელემენტის მზიდუმარიანობის შესახებ. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2011წ. № 4 .

ლ. ნადარეიშვილი. მონომერების დიფუზიური თანაპოლიმერიზაციით მრავალარხიანი შუქგამტარი მატრიცის მიღება. საქართველოს მეცნ. აკადემიის მაცნე. 2000წ. #2, ტ.26, 157-161.

ზ. ნაცვლიშვილი, ნაცვლიშვილი გია. მონოპროექციები სფერული ბერკეტული მექანიზმების კვლევისა და პროექტირებისათვის სფეროს ბრუნვის საფუზველზე. ჟურნალი ''ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა''. 2007წ. #2 (27).

ა. მგელაძე. მონოტონური სისტემების ზოგადი თეორიული მოდელი. სტუ, შრომები. 2007წ. #2 (264), გვ. 50-52.

ზ. კვინიკაძე, ა. შავგულიძე, გ. შენგელია. მონჟის ეპიურზე და აქსონომეტრიაში ჩრდილების აგების ამოცანები და მათი გადაწყვეტა კომპიუტერის გამოყენებით. ჟურნალი ‘’შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები’’. 2008წ. №2(5), 8.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია. მორალურად მოძველებული მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნა - ეკონომიკური ზრდის უმთავრესი დამაბრკოლებელი ფაქტორი. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2014წ. №7-9.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია-სხირტლაძე. მორალური მოძველების გლობალური პრობლემის გადაჭრის გზები ფარმაცევტულ ბიზნესში. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2013წ. N 11-12.

გ. ელიავა, დ. გუგეშაშვილი. მორგან-ედემს-სტოქსის სინდრომი და მისი ნიშნების განსხვავება ეპილეფსიის შეტევების ნიშნებისაგან. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #4, 2010. 2010წ. 48-54.

მ. ჩიქავა. მორეციდივე და ქრონიკული აბდომინური ტკივილის ეპიდემიოლოგია საქართველოს მოზარდთა პოპულაციაში.. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ’’აღმაშენებელი’’, თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი . 2010წ. # 9, გვ. 97-104..

მ. ჩიქავა. მორეციდივე და ქრონიკული აბდომინური ტკივილის ეპიდემიოლოგიური დახასიათება საქართველოს მოზარდთა პოპულაციაში.. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ’’აღმაშენებელი’’, თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი . 2011წ. #11, გვ. 54 – 60..