სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ჩიქავა. მოსახლეობის აღწარმოების ტენდენციები და პერსპექტივები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში.. საგამომცემლო სახლი ”ინოვაცია”. ჟურნალი ”სოციალური ეკონომიკა” № 4. 2004წ. 9 გვ..

ც. ელგენდარაშვილი, მ. მოისწრაფიშვილი. მოსახლეობის აღწერაში გამოყენებული სიახლეები. სტუ, სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“ . 2015წ. #2(34) გვ. 137-143.

მ. მოისწრაფიშვილი, ცირა ელგენდარაშვილი. მოსახლეობის აღწერაში გამოყენებული სიახლეები. ჟურნ.ხელისუფლება და საზოგადოება. 2015წ. #2(34) გვ.137-143.

მ. ჭელიძე. მოსახლეობის დანაზოგები, როგორც საბანკო რესურსების წყარო და მათ ფორმირებაზე მოქმედი ფაქტორები. „სეუ და მეცნიერება“. 2015წ. N2 (2), თბ., გვ. 28-35.

ნ. ჭიკაიძე. მოსახლეობის დასაქმების უზრუნველყოფისა და მისი სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი მიმართულებები საქართველოში. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2009წ. N4.

ლ. ჩიქავა. მოსახლეობის დემოგრაფიული დაბერება საქართველოში და მისი ნეგატიური სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები. კრებული - ”მოსახლეობის დაბერების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები”. 2000წ. 12 გვ..

ლ. კეკელიშვილი. მოსახლეობის ზრდისა და კვების პროდუქტების წარმოებას შორის დამოკიდებულებების მათემატიკური მოდელის დამუშავება. წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ.129-132.

შ. ჩხეიძე. მოსახლეობის კვების რაციონი და ცხოვრების დონე ვერ გაუმჯობესდა! ხალხი კი არ გაღარიბდა, ისევ ღარიბი დარჩა წინა ხელისუფლების დროს ბანკების და მევახშეების ვალებში ჩავარდნის გამო.. გაზეთი "რეზონანსი". 2016წ. .

რ. ქინქლაძე, ბენ იაკოვ რივკა. მოსახლეობის მიგრაციის არსში გარკვევისათვის. სოციალური ეკონომიკა. 2017წ. №1, გვ.28-31.

ვ. ვარდოსანიძე. მოსახლეობის მონაწილეობა ქალაქგეგმარების პროცესში.. კრ-ში: „თბილისის ქალაქთმშენებლობითი განვითარების მეთოდოლოგიური პრობლემები“. „თბილარქთეორია“.. 2003წ. .

ვ. გეგენავა, ო. ფარესიშვილი. მოსახლეობის სიღარიბის დაძლევის გზები საქართველოში. ჟ. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, № 10-12. 2005წ. 4 გვ..

გ. გაბაიძე. მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური თანასწორობის პრობლემები საქართველოში. სსაუ, სამეც. შრ. კრებული, . 2010წ. ტ. 3 /53/, თბ. 2010 წ. გვ. 73.

რ. ოთინაშვილი, კაჭახიძე ჯ., , მიქავა გ., . მოსახლეობის შე¬მო¬სავ¬ლე¬ბის გა¬ნა¬წი¬ლე¬ ბის შეფასება. ჟ. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2010წ. #3; .

თ. ბერიძე, ზ. ბახტურიძე. მოსახლეობის შემოსავლების დიფერენციაციის საკითხისათვის. ჟ. ”სოციალური ეკონომიკა”, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. #2, გვ. 12-17 ISSN 1987-7471.

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ვანიშვილი ნინო. მოსახლეობის ცხოვრების დონე - სოციალური პოლიტიკის ეფექტიანობის ინდიკატორი. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #4-5, გვ.139-168.

ე. კავთიძე. მოსახლეობის ცხოვრების დონე და შრომის სტიმულები. სოციალური ეკონომიკა. 2012წ. #2, 2012.

პ. ლემონჯავა. მოსახლეობის ცხოვრების საერთო დონის გაანგარიშების მეთოდოლოგიის საკითხისათვის. ბიზნეს–ინჟინერინგი. 2011წ. .

რ. ქინქლაძე, ქეთევან ჩიტალაძე, ნინო აბესაძე. მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე მოქმედი სტატისტიკური ანალიზი. ჟ.,,საქართველოს ეკონომიკა". 2008წ. #6.

ნ. ლაზვიაშვილი, ჟ. ბალახაშვილი. მოსახლეობის ჯანმრთელობის რისკები და მისი შემცირების ძირითადი მიმართულებები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნ. "ეკონომიკა და ბიზნესი". 2016წ. ტ.9, №4, გვ.126–136.

თ. გველესიანი, ფრანგიშვილი ა.ციხელაშვილი ზ. ბაციკაძე თ. ჩხეიძე ნ. დოლიძე გ.. მოსახლეობისა და ტურისტე-ბის კულტურული დასვენები-სა და გართობისათვის განკუთვნილი კომპლექსი "დელინის" პერსპექტიული მოდელი. მშენებლობა. 2010წ. #1(16). (ISSN 1512-3936) #1(16). (ISSN 1512-3936) .