სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23740 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია. ჟურნალ ”ეკონომიკის” პირველი ნომრები მრეწველობის განვითარების ზოგიერთი პრობლემის შესახებ. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1999წ. №6-7.

ქ. გიორგობიანი. ჟურნალისტი და ინფორმაციის მოპოვების საშუალებები. სტუ. საქ. განათ. მეცნ. აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2007წ. N10. გვ. 49-55.

ი. ჯაგოდნიშვილი. ჟურნალისტის პიროვნებისა და რედაქციის სოციოლოგიური კვლევის ისტოორიდან. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჟ. ”განათლება” . 2012წ. #1(4) გვ. 59-64.

ქ. გიორგობიანი. ჟურნალისტის პროფესიულ-ეთიკური პოზიცია. "ჟურნალისტური ძიებანი". პროფ. ნ. ტაბიძის რედაქციით. 2008წ. 10. გვ.22-27.

მ. მამნიაშვილი, ჯემალ გახოკიძე, თემურ მონიავა. ჟურნალისტური გამოძიება. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალი „განათლება“. 2017წ. გვ. 139-144, N2(18).

ჯ. გახოკიძე. ჟურნალისტური გამოძიება.. ჟურნალი ,,განათლება“, სტუ. 2017წ. №2 (18), გვ. 139-144..

ქ. გიორგობიანი. ჟურნალისტური საქმიანობის სიძნელეები. სტუ. "განათლება". 2016წ. N1 (4). გვ. 36-41.

მ. ქიტოშვილი. რ. ენაგელი. ,,დალექვის პროცესის ავტომატიზაცია შემაშფოთებელი ზემოქმედების გათვალისწინებით.". ,,სამთო ჟურნალი.". 2012წ. #2, (29). 32 -35 გვ..

მ. ქიტოშვილი. რ. ენაგელი. ,,დალექვის პროცესის ოპტიმალური მართვის სისტემა.". ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები".. 2014წ. #1, (714)..

მ. ქიტოშვილი. რ. ენაგელი. ,,დალექვის პროცესის ოპტიმიზაცია მრავალკამერიან სალექ მანქანაში.". ,,სამთო ჟურნალი". 2012წ. #2, (29). 28 - 31 გვ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. რ.შენგელია.სახელმწიფოს ეკონომიკური საქმიანობის არსი და მიზანი. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2013წ. 7-9.

ს. გრიგალაშვილი. რა არის ,,დიდი რუსეთი''. ჟურნალი -,,განათლება''. 2017წ. 2017 -2(18).

ო. ნამიჩეიშვილი, შ. ბებიაშვილი . რა არის დარეზერვება?. მეცნიერება და ტექნიკა, №5. 1965წ. გვ.5-7.

თ. ნუცუბიძე. რა არის ეკონომიკური პოლიტიკა. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2013წ. N2, გვ. 244-246.

ჰ. კუპრაშვილი. რა არის ”დიდგორი”? . გაზ. ”სარკმელი საქართველოსი”. 2000წ. # 5 .

შ. ვეშაპიძე. რა ასაზრდოებს ღირებულებათა ჩამოყალიბებას . დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის შრომები, . 2014წ. #1,გვ. 62-73 .

ლ. ჩიქავა, ა.თოთაძე. რა გვიჩვენა მოსახლეობის 2002 წლის აღწერამ?. საგამომცემლო სახლი ”ინოვაცია”. განვლილი ცხოვრების შტრიხები. 2008წ. 9 გვ..

ჯ. გახოკიძე, სოფო მიდელაშვილი. რა გზით ვიაროთ აფხაზეთისკენ?! . კრებული – ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2014წ. გვ. 106-113..

ს. მიდელაშვილი. რა გზით ვიაროთ აფხაზეთისკენ?! . კრებული – ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი,. 2014წ. გვ. 106-113..

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე, ნონა ლომიძე. რა გზით ვიაროთ აფხაზეთისკენ?! (პოლიტიკურ-სამართლებრივი ასპექტები), . სამართლის აქტუალური პრობლემები - პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის, სამართლის დეპარტამენტი, . 2014წ. 10-11 ივლისი, გვ. 71-76..