სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. ჯანჯღავა. მოსახლეობის მიგრაცია სოციალურ პრობლემათა ჭრილში. მაკრო-მიკრო ეკონომიკა. 2001წ. .

ლ. ჩიქავა. მოსახლეობის აღწარმოების თავისებურებანი საქართველოსა და აზერბაიჯანში.. ჟურნალი ”ეკონომიკა”, № 5-6. 2004წ. 7 გვ..

ლ. ჩიქავა. მოსახლეობის აღწარმოების ნეგატიური ტენდენციები საქართველოში და მათი სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები.. გამომცემლობა ”უნივერსალი”, დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური კვლევის ინსტიტუტის შრომები, ტ. I. 2001წ. 16 გვ..

ლ. ჩიქავა. მოსახლეობის აღწარმოების ტენდენციები და პერსპექტივები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში.. საგამომცემლო სახლი ”ინოვაცია”. ჟურნალი ”სოციალური ეკონომიკა” № 4. 2004წ. 9 გვ..

ც. ელგენდარაშვილი, მ. მოისწრაფიშვილი. მოსახლეობის აღწერაში გამოყენებული სიახლეები. სტუ, სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“ . 2015წ. #2(34) გვ. 137-143.

მ. მოისწრაფიშვილი, ცირა ელგენდარაშვილი. მოსახლეობის აღწერაში გამოყენებული სიახლეები. ჟურნ.ხელისუფლება და საზოგადოება. 2015წ. #2(34) გვ.137-143.

მ. ჭელიძე. მოსახლეობის დანაზოგები, როგორც საბანკო რესურსების წყარო და მათ ფორმირებაზე მოქმედი ფაქტორები. „სეუ და მეცნიერება“. 2015წ. N2 (2), თბ., გვ. 28-35.

ნ. ჭიკაიძე. მოსახლეობის დასაქმების უზრუნველყოფისა და მისი სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი მიმართულებები საქართველოში. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2009წ. N4.

ლ. ჩიქავა. მოსახლეობის დემოგრაფიული დაბერება საქართველოში და მისი ნეგატიური სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები. კრებული - ”მოსახლეობის დაბერების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები”. 2000წ. 12 გვ..

ლ. კეკელიშვილი. მოსახლეობის ზრდისა და კვების პროდუქტების წარმოებას შორის დამოკიდებულებების მათემატიკური მოდელის დამუშავება. წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ.129-132.

შ. ჩხეიძე. მოსახლეობის კვების რაციონი და ცხოვრების დონე ვერ გაუმჯობესდა! ხალხი კი არ გაღარიბდა, ისევ ღარიბი დარჩა წინა ხელისუფლების დროს ბანკების და მევახშეების ვალებში ჩავარდნის გამო.. გაზეთი "რეზონანსი". 2016წ. .

რ. ქინქლაძე, ბენ იაკოვ რივკა. მოსახლეობის მიგრაციის არსში გარკვევისათვის. სოციალური ეკონომიკა. 2017წ. №1, გვ.28-31.

ვ. ვარდოსანიძე. მოსახლეობის მონაწილეობა ქალაქგეგმარების პროცესში.. კრ-ში: „თბილისის ქალაქთმშენებლობითი განვითარების მეთოდოლოგიური პრობლემები“. „თბილარქთეორია“.. 2003წ. .

ვ. გეგენავა, ო. ფარესიშვილი. მოსახლეობის სიღარიბის დაძლევის გზები საქართველოში. ჟ. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, № 10-12. 2005წ. 4 გვ..

გ. გაბაიძე. მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური თანასწორობის პრობლემები საქართველოში. სსაუ, სამეც. შრ. კრებული, . 2010წ. ტ. 3 /53/, თბ. 2010 წ. გვ. 73.

რ. ოთინაშვილი, კაჭახიძე ჯ., , მიქავა გ., . მოსახლეობის შე¬მო¬სავ¬ლე¬ბის გა¬ნა¬წი¬ლე¬ ბის შეფასება. ჟ. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2010წ. #3; .

თ. ბერიძე, ზ. ბახტურიძე. მოსახლეობის შემოსავლების დიფერენციაციის საკითხისათვის. ჟ. ”სოციალური ეკონომიკა”, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. #2, გვ. 12-17 ISSN 1987-7471.

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ვანიშვილი ნინო. მოსახლეობის ცხოვრების დონე - სოციალური პოლიტიკის ეფექტიანობის ინდიკატორი. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #4-5, გვ.139-168.

ე. კავთიძე. მოსახლეობის ცხოვრების დონე და შრომის სტიმულები. სოციალური ეკონომიკა. 2012წ. #2, 2012.

პ. ლემონჯავა. მოსახლეობის ცხოვრების საერთო დონის გაანგარიშების მეთოდოლოგიის საკითხისათვის. ბიზნეს–ინჟინერინგი. 2011წ. .