სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჭითანავა. მოსაზრებები საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივების შესახებ. ჟურნ. "ბიზნესი და კანონმდებლობა". ოქტომბერ-ნოემბერი. 2011 წ.. 2011წ. 8 გვ..

ზ. ღუდუშაური, ე. ბალიაშვილი. მოსაზრებები საქართველოში სამთო-ტურიზმის განვითარების პოტენციალის შესახებ. ჟრნალი „სოციალური ეკონომიკა - XXI საუკუნის პრობლემები“. 2016წ. #3.

ნ. გვენცაძე. მოსაზრებები ქ თბილისში მდინარე გლდანისწყალის ხეობის ფუნქციურ–გეგმარებითი რეაბილიტაციის თაობაზე. ინტელექტუალი. 2013წ. N22, გვ.161–170.

თ. თევზაძე, გ.გობეჩია, ს. კანდელაკი. მოსალოდნელი ფერდობული პროცესების პროგნოზი ბჟუჟაჰესის სათავე, ნაგებობაზე.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2007წ. გვ. 58_66..

ლ. ჯანუყაშვილი. მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის პრინციპი. შრომათა კრებული, სამოქალაქო სამრთლის პრობლემატიკა, სტუ. 2012წ. .

ლ. ჯანუყაშვილი. მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის ფილოსოფიური და თეორიული საფუძვლები. სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი "თემიდა". 2012წ. N6(8)-2012, გვ. 108-111.

ლ. ჯანუყაშვილი. მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობა. სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი "თემიდა". 2012წ. N 6(8)-2012, გვ. 102-108.

გ. სვიანაძე. მოსამართლეთა წარმომადგენლობა საქართველოს სასამართლო სისტემის რეფორმირების პროცესში. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება''. 2016წ. 2(38)2016 გვ. 99 - 105.

ნ. მაისურაძე. მოსამართლეობის ინსტიტუტის პერსპექტივები საქართველოში.ილ.ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უნ-ტი. ილ.ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უნ-ტი, სამეცნიერო ძიებანი, 2009.. 2009წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი. მოსაპირკეთებელი ქვები. მათი სახეები და თვისებები. სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ``შრომის დაცვა ეკოლოგია, სამთო საქმე და გეოლოგია``. 2000წ. 6 გვ..

ა. ჩიქოვანი. მოსაპირკეთებელი ხელოვნური ქვა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N3(22), 2011. 2011წ. .

მ. თალაკვაძე, გ. ბოკუჩავა. მოსაჭრელი ფენის მოხსნის თავისებურებანი მასალების ხეხვისას. სპი–ს შრომათა კრებული, 4/195, მანქანათმშენებლობა. 1977წ. .

ჯ. ჯანჯღავა. მოსახლეობის მიგრაცია სოციალურ პრობლემათა ჭრილში. მაკრო-მიკრო ეკონომიკა. 2001წ. .

ლ. ჩიქავა. მოსახლეობის აღწარმოების თავისებურებანი საქართველოსა და აზერბაიჯანში.. ჟურნალი ”ეკონომიკა”, № 5-6. 2004წ. 7 გვ..

ლ. ჩიქავა. მოსახლეობის აღწარმოების ნეგატიური ტენდენციები საქართველოში და მათი სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები.. გამომცემლობა ”უნივერსალი”, დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური კვლევის ინსტიტუტის შრომები, ტ. I. 2001წ. 16 გვ..

ლ. ჩიქავა. მოსახლეობის აღწარმოების ტენდენციები და პერსპექტივები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში.. საგამომცემლო სახლი ”ინოვაცია”. ჟურნალი ”სოციალური ეკონომიკა” № 4. 2004წ. 9 გვ..

ც. ელგენდარაშვილი, მ. მოისწრაფიშვილი. მოსახლეობის აღწერაში გამოყენებული სიახლეები. სტუ, სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“ . 2015წ. #2(34) გვ. 137-143.

მ. მოისწრაფიშვილი, ცირა ელგენდარაშვილი. მოსახლეობის აღწერაში გამოყენებული სიახლეები. ჟურნ.ხელისუფლება და საზოგადოება. 2015წ. #2(34) გვ.137-143.

მ. ჭელიძე. მოსახლეობის დანაზოგები, როგორც საბანკო რესურსების წყარო და მათ ფორმირებაზე მოქმედი ფაქტორები. „სეუ და მეცნიერება“. 2015წ. N2 (2), თბ., გვ. 28-35.

ნ. ჭიკაიძე. მოსახლეობის დასაქმების უზრუნველყოფისა და მისი სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი მიმართულებები საქართველოში. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2009წ. N4.