სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. გაბედავა, თ. შეროზია, გ. ნარეშელაშვილი. მოქნილ ავტომატიზებულ წარმოებაში ტექნიკური მოდულის მართვა.. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შროემბი მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN -1512-3979). 2006წ. №1; 63-65 გვ;.

დ. ფურცხვანიძე. მოქნილი მანიპულიატორის ,,ხორთუმის’’ ადაპტური მართვის სისტემა. . სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემებისინს ტიტუტი. შრომათაკრებული,. 2012წ. გვ.136-139.

მ. ხარხელი. მოქნილი მართვის გამოყენების სფეროები მშენებლობაში. ეკონომოკა. 2012წ. N6, 137-141.

მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი, ი. წერეთელი. მოქნილკავშირიანი ორმასიანი სისტემის დინამიკური რეჟიმის კვლევა ქანქარასებრი კიდული ბაგირგზის მაგალითზე. სამთო ჟურნალი, . 2011წ. #2(27), 2011 წ. გვ. 50-53.

მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი, ი. წერეთელი. მოქნილკავშირიანი ორმასიანი სისტემის ამუშავების დინამიკური რეჟიმის კვლევა. ჟურნალი "ენერგია" . 2012წ. #1 (61), 2012 წ. 76-78 გვ..

ფ. ვერულაშვილი, ო. ხაზარაძე. მოქნილკედლიანი ლითონის შედგენილი კოჭები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. N-4(498) 78-83 ISSN 1512-0996.

რ. პეტრიაშვილი. მოღაღადე ჩანაწერები. ჟურნ.მიჯნა . 2017წ. .

ვ. ნაჭყებია, ხ. ხატიური, გვარამაძე ელენე. მოჩარხულბორბლიანი ცენტრიდანული ტუმბოს სხვადასხვა რეჟიმით მუშაობის ანალიზი. "ჰიდროინჟინეია". 2009წ. #1-2(7-8), სტუ, გვ.51-54.

პ. ქენქაძე, ო. ყლატეიშვილი, ლ.თელია, გ. ცერცვაძე, გ. კაციტაძე. მოცემულ ეტაპზე საქართველოს რკინიგზის გადაზიდვითი პროცესის სრულ–ყოფის აქტუალური პრობლემები . სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ . 2015წ. #2, gv. 80–87, 2015 წ..

ლ. ქისიშვილი. მოცემულ სამკუთხედში ჩახაზული მინიმალური პერიმეტრის მქონე სამკუთხედის პარამეტრების დადგენა. ”მშენებლობა”. 2012წ. #5. 8 გვ..

გ. წულეისკირი, მ. არაბიძე, ს. ბარბაქაძე. მოცემულ წერტილზე და ორი წრფის მიუწვდომელ გადაკვეთის წერტილზე გამავალი წრფის აგება . ჟურნალი ''ტრანსპორტი''. 2010წ. #3-4 (33-34) გვ. 47-50.

ლ. ქოიავა. მოცვის Vaccinium ბიოლოგიური თავისებურებანი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი“ N 19. 2014წ. N 19, ISSN 1512-2530. თბილისი , გ. 148-152 .

ლ. ქოიავა. მოცვისებრთა გვარის (Vaccinium) ბიომრავალფეროვნება, ბიოლოგიური თავისებურება, გადამუშავება და გამოყენება. სსმმ ეროვნული აკადემია, ,,საქართველოს ფიტოგენეტი-კური რესურსი და მისი გაუმჯობესების ინოვაციური ტექნოლოგიები“ გ. ,,აგრო“, თბილისი, . 2016წ. გ. 28-37..

ვ. მუჯირი. მოცულობით-სივრცითი კომპოზიციის კავშირი არქიტექტურულ გეგმარებასთან, როგორც მეთოდოლოგიური პრობლემა. სტუ, განათლება . 2013წ. #1 (7) გვ.213 -218.

გ. კოტრიკაძე. მოცულობითი მატრიცების გამოყენება კრიპტოგრაფიაში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, "აღმაშენებელი". 2009წ. #6,.

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი, ნ. კუპრავა. მოცულობითი სასანგრევო ძრავების გაამოყენებით ჭაბურღილების ბურღვის ტექნოლოგია. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #17, გვ. 86–91.

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი, ნ. კუპრავა. მოცულობითი სასანგრევო ძრავების გამოყენებით ჭაბურღილების ბურღვის ტექნოლოგია. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #17, 86-91 გვ..

რ. გიორგობიანი, რ.ჭყოიძე, ნ. ბერიშვილი. მოცულობითი ფარდობითი დეფორმაციის გამოსახვა დრეკადი პუასონის კოეფიციენტის გამოყენებით. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2009წ. № 1 (35).

ნ. ბერიშვილი, რ. გიორგობიანი. მოცულობითი ფარდობითი დეფორმაციის გამოსახვა ცვლადი პუასონის კოეფიციენტის გამოყენებით. სამეცნიერო- საინჟინრო ჟურნალი "ინტელექტი". 2009წ. № 1(33).

ნ. ბერიშვილი, რ.ჭყოიძე, რ.გიორგობიანი. მოცულობითი ფარდობითი დეფორმაციის გამოსახვა ცვლადი პუასონის კოეფიციენტის გამოყენებით. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2009წ. № 1 (33).