სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი, ნ. კუპრავა. მოცულობითი სასანგრევო ძრავების გაამოყენებით ჭაბურღილების ბურღვის ტექნოლოგია. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #17, გვ. 86–91.

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი, ნ. კუპრავა. მოცულობითი სასანგრევო ძრავების გამოყენებით ჭაბურღილების ბურღვის ტექნოლოგია. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #17, 86-91 გვ..

რ. გიორგობიანი, რ.ჭყოიძე, ნ. ბერიშვილი. მოცულობითი ფარდობითი დეფორმაციის გამოსახვა დრეკადი პუასონის კოეფიციენტის გამოყენებით. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2009წ. № 1 (35).

ნ. ბერიშვილი, რ. გიორგობიანი. მოცულობითი ფარდობითი დეფორმაციის გამოსახვა ცვლადი პუასონის კოეფიციენტის გამოყენებით. სამეცნიერო- საინჟინრო ჟურნალი "ინტელექტი". 2009წ. № 1(33).

ნ. ბერიშვილი, რ.ჭყოიძე, რ.გიორგობიანი. მოცულობითი ფარდობითი დეფორმაციის გამოსახვა ცვლადი პუასონის კოეფიციენტის გამოყენებით. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2009წ. № 1 (33).

ნ. მღებრიშვილი. მოძრავი ერთეულების სიჩქარისა და განვლილი მანძილის საზომი მოწყობილობა . ”სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღია სამეცნიერო კონფერენცია”. . 2002წ. .

თ. ტროყაშვილი. მოძრავი მექანიზმების მართვის საკითხები საკუთარი ხმაურის გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2016წ. №20, გვერდი 25.

თ. ტროყაშვილი. მოძრავი მექანიზმების რხევების ანალიზი და მათი გამოყენება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2013წ. №17, გვერდი 94.

ზ. უფლისაშვილი. მოძრავი სივრცითი სისტემების თეორიული და პრაქტიკული მოძრაობათა საზღვრები. გამომცემლობა" ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა" ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა. 2007წ. 2.გვ 21-30.

ნ. მღებრიშვილი, ქ. ქუთათელაძე. მოძრავი შემადგენლობის ამომცნობი სისტემა მრავალფუნქციონალური ინტელექტუალური გადამწოდის გამოყენებით . სტუ-ს სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “მშენებლობა და XXI საუკუნე”. 2005წ. გვ. 203-211.

ნ. კვაჭაძე, ვ.გევიძე, ნ.მღებრიშვილი. მოძრავი შემადგენლობის გოგორწყვილების და რელსების ცვეთისა და დაზიანების დიაგნოსტიკური მოწყობილობა. ტრანსპორტი. 2007წ. #1(25), გვ.13-18.

ნ. მღებრიშვილი, ნ. კვაჭაძე. მოძრავი შემადგენლობის გოგორწყვილების და რელსების ცვეთისა და დაზიანების დიაგნოსტიკური მოწყობილობა . ჟურნალი ”ტრანსპორტი”. 2007წ. #1(25), გვ 13-17.

ნ. მღებრიშვილი, ქ. ქუთათელაძე. მოძრავი შემადგენლობის ინტერვალური რეგულირების სისტემა ინტელექტუალური გადამწოდების გამოყენებით . ჟურნალი “ტრანსპორტი”,. 2005წ. #4, გვ.18-21.

თ. სინჯიაშვილი. მოძრაობის აღმნიშვნელ ზმნათა კომპონენტური ანალიზი. საერთაშორისო სამეცნიერო-მულტილინგვისტური ჟურნალი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია. 2013წ. №2(18).

ჯ. სანიკიძე, ლ. ტრაპაიძე, ალ. მაღლაკელიძე. მოძრაობის გრაფიკის გავლენა მატარებლის მიერ გადასარბენის გავლისას დახარჯული ელექტრული ენერგიის სიდიდეზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნ. „ტრანსპორტი“ ISSN 1512-0910.. 2002წ. #3–4. 2002. გვ.12–16.

ნ. დიასამიძე, შ. ინასარიძე, ნ. ბოგველიშვილი. მოძრაობის ორგანიზაცია და ეკოლოგიური მდგომარეობა რთულ საკვანძო მონაკვეთებზე . ISSN 1512-3537 სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``. 2009წ. N1(13),.

რ. ველიჯანაშვილი, გელაშვილი თ., დიასამიძე ნ., ინასარიძე შ., ბოგველიშვილი ნ.. მოძრაობის ორგანიზაცია და ეკოლოგიური მდგომარეობა რთულ საკვანძო მონაკვეთებზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა" თბილისი. 2009წ. # 1 (13).

ნ. დიასამიძე, შ. ინასარიძე, ნ. ბოგველიშვილ. მოძრაობის ორგანიზაცია და ეკოლოგიური მდგომარეობა რთულ საკვანძო მონაკვეთებზე . ISSN 1512-3537 სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``. 2009წ. თბილისი, N1(13), .

დ. თავხელიძე, ზ.მჭედლიშვილი,ზ.კუბლაშვილი. მოძრაობის ორი თავისუფლების ხარისხის ხუთრგოლა ბერკეტულ მექანიზმში პირდაპიირი გეომეტრიულიამოცანის ამოხსნისსაკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შრომათა კრებული№1(479). 2011წ. .

დ. თავხელიძე, ზ.მჭედლიშვილი. ა.კუბლაშვილი. მოძრაობის ორი თავისუფლების ხარისხის ხუთრგოლა ბერკეტული მექანიზმის უკოგეომეტრიული ამოცანის ამოხსნის საკითხი . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შრომათა კრებული№3(481). 2011წ. .