სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. მჭედლიშვილი, მ. სირაძე, გ. მოსაშვილი, ბ. სირაძე, მ. ბეგიაშვილი. მოძრაობის სიჩქარის ოპტიმიზაციის მეთოდები საავტომობილო გზებზე. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული . 2007წ. #3, .

ნ. ნავაძე, რ. ველიჯანაშვილი. მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების ღონისძიებები სამგზავრო ტრანსპორტზე. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. 2. 2012.

კ. მჭედლიშვილი, მ. სირაძე, გ. მოსაშვილი ბ. სირაძე მ. ბეგიაშვილი. მოძრაობის უსაფრთხოების კვლევის თავისებურებანი გზაჯვარედინზე. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული . 2007წ. №3.

ი. გელენავა. მოძღვარი, როგორც კულტურათა ინტეგრაციის რეალიზატორი (აფხაზეთის მაგალითი, XIX – XX სს. მიჯნა).. `ინტელექტი~ ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრის სამეცნიერო ჟურნალი: გამომცემლობა: `ლოგოსი“ . 2008წ. #5.

მ. მამნიაშვილი, თამარ მამნიაშვილი. მოწმის დაკითხვის ახალი რეგულაციები სამხედრო სამართლის პროცესში. ა(ა)იპ საქართველოს იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი „იურისტი“. 2017წ. გვ. 84-93.

თ. შაყულაშვილი. მოწმის იმუნიტეტის პრობლემები სისხლის სამართლის პროცესში. (სოხუმის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის შექმნის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო ჟურნალი. 2012წ. 2012 წ. გვ-62-75.

ნ. გოგნიაშვილი. მოწმის ჩვენების ფსიქოლოგიის აქტუალურ პრობლემებზე . ჟურნალი ,,სამართალი''. 2003წ. #8, გვ. 72-75..

ნ. გძელიშვილი, null. მოწყობილობა გამზომი ციფრული ინფორმაციის კონტროლისათვის. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. #6, გვ. 118.

გ. ლოლაძე. მოჭიქურებული ბეტონის ნაწარმის მიღება ჭიქურქვედა ფენის გარეშე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. №3, ტ.11, გვ.277-278.

გ. კოტრიკაძე, II კურსის სტ. გ. შაშიაშვილი ა. გიგილაშვილი. მრავალბირთვიანი პროცესორ Nehalem-ის არქიტექტურის შედარებითი ანალიზი. შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2012წ. სტუ, #1(12), გვ.230.

თ. ბერიძე, ნ. ნიკვაშვილი, ი. ხატისკაცი. მრავალგანზომილებიანი პროექციული არახაზოვანი მოდელების აგება. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2008წ. №2.

ლ. ჩიქავა. მრავალგანზომილებიანი სიღარიბის ინდექსი.. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა. ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსების წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. 2011წ. 8 გვ..

დ. თავხელიძე, null. მრავალდარგობრივი ინოვაციური ტექნოლოგიები და მანქანათმშენებლობა. სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს ინჟინერინგი ". 2016წ. .

ე. ყუბანეიშვილი. მრავალექსტრემალური გარდამავალი პროცესე-ბის სპექტრული ანალიზი. სტუ–ს შრომები. 2004წ. N 1 (451).

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი. მრავალექსტრემალური ოპტიმიზაციის ევოლუციური ალგორითმი. ჟურნალი "ინტელექტი" , თბილისი. 2006წ. #1(24),119-122 გვ.ISSN 1512-0333..

თ. ყიფიანი. მრავალი ცვლადის ფუნქციის ერთი ინტეგრალური გარდაქმნის შესახებ . საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ 2(34). 2009წ. გც. 47-50.

ვ. გაბისონია, ვ. მაისურაძე. მრავალკრიტერიული ანტაგონისტური დიფერენციალური თამაშის ამოხსნის ერთი მეთოდის შესახებ. . 2003წ. №7,გვ.33-46.

ვ. მაისურაძე, ვ. გაბისონია. მრავალკრიტერიული თამაშის ამოხსნის ერთი მეთოდის შესახებ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2003წ. №7.

ვ. მაისურაძე, მ. სალუქვაძე. მრავალკრიტერიული იდენტიფიკაციის მეთოდები დინამიკური სისტემებისათვის. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. №14, გვ.36-59.

ზ. ალიმბარაშვილი, ბოკუჩავა ი, ჩხიკვაძე ნ. მრავალკრიტერიული შეფასების ერთი კომბინირებული პროცედურის შესახებ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2000წ. .