სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. სამხარაძე, ა. ფრანგიშვილი. მრავალკრიტერიუმიანი შედეგის შეფასებისა და არჩევის მეთოდი დინამიური ობიექტების მართვაში. "ენერგოსისტემების მართვის პრობლემები". სამეცნიერო შრომების თემატური ნაკრები. რ. ხუროძის საერთო რედაქციით.. 1997წ. პრეპრინტი #1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.18-24 გვ..

ნ. რაჭველიშვილი, ა. სარუხანიშვილი, ვ. გორდელაძე . მრავალმინერალური კომპოზიციიდან მინანქრის ფრიტის მიღების პროგნოზირების საკითისადმი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2011წ. #02, 164-169.

ნ. რაჭველიშვილი. მრავალმინერალური კომპოზიციიდან მინანქრის ფრიტის მიღების პროგნოზირების საკითხისადმი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტომი 11, #2, 164-169გვ..

ვ. გორდელაძე, ნ. რაჭველიშვილი, ა. სარუხანიშვილი. მრავალმინერალური კომპოზიციიდან მინანქრის ფრიტის მიღების საკითხისადმი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. №11 (2), თბილისი, გვ. 164-169.

ვ. გორდელაძე, ნ. რაჭველიშვილი, ა. სარუხანიშვილი. მრავალმინერალური კომპოზიციიდან მინანქრის ფრიტის მიღების საკითხისადმი.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. №11 (2) . 2011წ. თბილისი, გვ. 164-169.

ო. ლაბაძე. მრავალპარამეტრიანი პირველადი გარდამქმნელების აგების ფიზიკური საფუძვლები და გამოყენების შესაძლო სფეროები. საქართველოს მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. #6, გვ. 103-108 .

ა. ფრანგიშვილი, ზ. მაცაბერიძე. მრავალპროცესორულ გამოთვლით სისტემებში მართვის პროცესების შესწავლა ანალიტიკურ და იმიტაციურ მოდელების ბაზაზე. სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომცემლობა "ინტელექტი". თბილისი . 1995წ. გვ. 2.

ზ. გასიტაშვილი, მ.თევდორაძე, ა.ფრანგიშვილი, ზ.მაცაბერიძე. მრავალპროცესორულ გამოთვლით სისტემებში მართვის პროცესებისs შესწავლა ანალიტიკურ და იმიტაციურ მოდელების ბაზაზე. სამეცნიერო შრომების კრებული გამომცემლობა''ინტელექტი, თბილისი. 1995წ. .

თ. აბულაძე, ე. ა. ფიშჩენკო. მრავალპროცესორულ გამომთვლელ გარემოში რიცხვების ათვლის ერთი სისტემიდან მეორეში მიკროპროგრამული გარდასახვის ზოგიერთი მოსაზრებანი. დიდი სისტემების მართვაში საკავშირო სკოლა-სემინარის შრომები. "მეცნიერება". 1976წ. ქ. თბილისი, 5გვ.

თ. აბულაძე, გ. ასათიანი, ვ. ჩაჩანიძე. მრავალპროცესორული გამოთვლითი სისტემების მწარმოებლურობის შეფასების შესახებ ანალიტიკური მოდელირების გამოყენებთ. ვ.ი. ლენინის სახ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, შრომები, "ტექნიკური კიბერნეტიკის მეთოდების და საშუალებების გამოყენება". 1987წ. #8 (305), 4გვ.

თ. კახეთელიძე, ვ.გოგილაშვილი. მრავალრგოლიანი დელტოიდური მექანიზმის კინემატიკური ანალიზი. სტუ გამოყენებითი მექანიკა შრომათა კრებული. 2010წ. 2010წელი გვ.7.

გ. ბელთაძე. მრავალრიცხოვანი არჩევის ამოცანა მრავალკრიტერიუმიანი კანდიდატების შემთხვევაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. 4(474), გვ. 66- 80. ISSN: 1512-0996..

ზ. ღვინიაშვილი. მრავალსაიარაღო ჩარხების საჩარხო კომპლექსების საწარმოო პროცესების ოპიტიმიზაციის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. . 2014წ. 5გვ,.

ლ. კახიანი, რ.ცხვედაძე, დ.მეტრეველი, ნ.ღუღუნიშვილი. მრავალსართულიაი არასიმეტრიული კარკასული შენობის სეისმომედეგობაზე გაანგარიშების მეთოდის გაუმჯობესება გრეხის დეფორმაციების გათვალისწინებით. მშენებლობა. 2008წ. N1(8) gv.16.

. მრავალსართულიანი არასიმეტრიული კარკასული შენობის სეისმომედეგობაზე გაანგარიშების მეთოდის გაუმჯობესება გრეზის დეფორმაციების გათვალისწინებით. . 2008წ. 1512-3936.

ა. ცაკიაშვილი. მრავალსართულიანი მაღლივი შენობების სხვადასხვა სახის კონსტრუქციული გადაწყვეტა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" . 2010წ. N2(17), გვ. 112-115, თბილისი, ISSN 1512-3936.

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.კახიანი,ა.ცაკიაშვილი. მრავალსართულიანი მაღლივი შენობების სხვადასხვა სახის კონსტრუქციული გადაწყვეტა. მშენებლობა. 2010წ. N2(17) gv.112-115.

ლ. კახიანი, ლ.ბალანჩივაძე, ა.ცაკიაშვილი. მრავალსართულიანი მაღლივი შენობების სხვადასხვა სახის კონტრუქციული გადაწყვეტა. მშენებლობა. 2010წ. N2(17).

ლ.ბალანჩივაძე, ა.ცაკიაშვილი. მრავალსართულიანი მაღლივი შენობების სხვადასხვა სახის კონტრუქციული გადაწყვეტა. მშენებლობა. 2010წ. N2(17).

ბ. სურგულაძე, ლ. ზამბახიძე, ჩხარჩხალია აზა. მრავალსართულიანი შენობების შემომფარგლავი კედლების კონსტრუქციული გადაწყვეტის საკითხისათვის. "მშენებლობა". 2017წ. №2(45).