სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ხართიშვილი, გ. ლაღუნდარიძე. მრავალფენოვანი გარსითი სასრული ელემენტის რეაქციის ვექტორების და მატრიცის ერთი მიდგომის შესახებ. სტუ შრომების კრებული. 2004წ. №4(454).

ლ. კახიანი, ნ.სალაძე, ზ.ხიდირბეგიშვილი. მრავალფენოვანი რკინაბეტონის ღუნვადი ელემენტების გაანგარიშება რღვევის მექანიკის მეთოდების გამოყენებით. მშენებლობა. 2008წ. N4 (11).

. მრავალფენოვანი რკინაბეტონის ღუნვადი ელემენტების გაანგარიშება რღვევის მექანიკის მეთოდების გამოყენებით. . 2008წ. 1512-3936.

ლ. იმნაიშვილი. მრავალფუნქციური მიმდევრული მოდულების სინთეზი გრაფების საშუალებით. სტუ-ს შრომები, # 13 (369), 1990, გვ. 57-59. . . 1990წ. .

ე. მეძმარიაშვილი. მრავალფუნქციური ობიექტების სამხედრტო–საინჟინრო სპექტრი. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 3გვ..

ო. ლაბაძე, პ.მანჯავიძე. მრავალფუნქციური უკოლექტორო მცირეგაბარიტული გადაწყობადი სინქრონული გენერეტორის აგების პრინციპები და თავისებურებანი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. თბილისი. . 2011წ. #15, გვ. 122-127..

ო. კიღურაძე, ს.ბარამიძე. მრავალფუნქციური შენობების თბო-სიცივით მომარაგების ენერგოეფექტური დეცენტრა-ლიზებული სისტემა” . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნი-კური კონფეფენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვი-თარება”, თბილისი 2010. შრომათა კრებული.. 2010წ. 368-370.

ზ. ბოგველიშვილი. მრავალღერძიანი ავტომობილების ეფექტურობის გაზრდის პერსპექტივები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, თბილისი . 2011წ. №2(21), გვ.11-15, ISSN 1512-3537 .

ზ. ბოგველიშვილი, ჯ.იოსებიძე. მრავალღერძიანი ავტომობილების შერესორების სისტემების განვითარების გზები. ტრანსპორტი, თბილისი. 2001წ. №1, გვ.13-15, ISSN 1512-0910 .

ზ. ბოგველიშვილი, რ.სიგრიენსკი, ნ.ნემჩინოვი. მრავალღერძიანი ავტომობილის პნევმატიკური რხევითი სისტემის გამოკვლევა. საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, თბილისი. 2001წ. №5(438), გვ.98-100, ISSN 1512-0996 .

ზ. ბოგველიშვილი, ვ.გალაშინი, ვ.ბოროდინი. მრავალღერძიანი ავტომობილის შერესორების პნევმატიკური სისტემების საგზაო გამოცდები. მეცნიერება და ტექნიკა, თბილისი. 2000წ. №7-9, გვ.71-72.

ზ. ბოგველიშვილი. მრავალღერძიანი სატრანსპორტო საშუალების შერესორების პნევმობალანსირული რხევითი სისტემის გამოკვლევა. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, თბილისი . 2015წ. №3(34), გვ.184-189, ISSN 1512-3537.

მ. ლოსაბერიძე, თ. იამანიძე. მრავალშრიანი სხეულის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის შესწავლა საზღვარზე ხისტი შტამპის დაწნევისას. `სამთო ჟურნალი~, თბილისი. 2009წ. #1 (22), გვ.14-16..

ბ. ჭუნაშვილი, ა. პეტროსიანი. მრავალძრავიანი ასინქრონული ელექტროამძრავის ენერგეტიკული მაჩვენებლების ამაღლება.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი “ენერგია”. 2014წ. #3 (71). 2014 წელი..

მ. ბერეჟიანი, თ. დუდაური, გ. ფარცხალაძე, ლ. წიკლაური, ბ. მეტრეველი, ნ. ზაქარიაშვილი, ა. ბერეჟიანი. მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარე - სილფია (Silphium) - ერთ-ერთი პოტენციური ენერგეტიკული მცენარე საქართველოსთვის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2008წ. ტომი 34, N 2, გვ. 187-192.

თ. ჯიშკარიანი, შ.ფარცხალაძე, გ.ფარცხალაძე. მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარე სილფიას ბიოსათბობად გამოყენების პერსპექტივები. „ენერგია", სამეცნიერო-ტენიკური ჟურნალი. 2010წ. #2(54).

ი. ზაქაიძე, ვ. შურღაია. მრავალწლიანი ნალექების უზრუნველყოფის მრუდის გამოთვლა და აგება კოლხეთის პირობებისათვის. საქ. ჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ 96-98.

ს. ბლიაძე. მრავალწლიანი ნარგავების გაშენებასა და ექსპლოატაციაზე გაწეული ინვესტიციების გამოყენების ანალიზი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXIII.

ვ. შურღაია, ი. ზაქაიძე. მრავალწლიური ნალექბის უზრუნველყოფის მრუდის აგება კოლხეთის პირობებისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი (საქჰიდროეკოლოგია). წყალსამეურნეო და ჰიდრომელიორაციული ობიექტების მდგრადობა საიმედოობა და ეკოლოგიური უსაფრთხოება. სამეცნიერო შრომათა კრებული. . 2005წ. გვ.96-98.

ი. სარჯველაძე, ჯ. ჯინჭარაძე. მრავალწლოვანი საკვები ბალახების როლი და მნიშვნელობა მეცხოველეობაში. სამეცნიერო-საინფორმაციო ჟურნალი „აგრარული საქართველო“ . 2013წ. #6 (26),ივნისი. 2013 წ. 26-28..