სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მაღრაძე, ზვიად გაჩეჩილაძე. მსოფლიო გამოცდილება ელექტროენერგიის ბაზრების დერეგულირებაში და საქართველოს ელექტროენერგიის კონკურენტულ ბაზარზე გადასვლის წინაპირობები. ჟურნალი საქართველოს ეკონომიკა. 2013წ. #4 (181), გვ. 80-86, სულ 6 გვერდი.

ი. კვესელავა. მსოფლიო გლობალიზაციის პარადიგმები. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #11-12. 2003წ. .

ა. აბრალავა, null. მსოფლიო ეკონომიკაში საქართველოს ინტეგრირებისათვის. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2007წ. #5, გვ.144-147.

თ. კილაძე, მ.ზუბიაშვილი. მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის არსი, მნიშვნელობა და მისი გამოვლენის თავისებურებები. მეცნიერება და ცხოვრება.. 2013წ. N1(7). გვ. 133-136.

შ. ვეშაპიძე. მსოფლიო ეკონომიკის გლობალურ პრობლემათა შესახებ. თსუ ნაშრომთა კრებული. 2001წ. 10 გვ..

ნ. მამფორია. მსოფლიო ეკონომიკის ციკლური განვითარება. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. №6 გვ. 46-50.

ნ. მამფორია. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისების განვითარების და დაძლევის საკითხისათვის. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. №4 გვ. 210-214.

ნ. მამფორია. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისების თეორიები. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სოციალური ეკონომიკა . 2012წ. №6 გვ. 111-115.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისების თეორიული რაკურსი. "მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო" , ჟ. "სოციალური ეკონომიკა" XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. თბილისი, #1 2011 წ. გვ. 489-492 .

მ. ყიფიანი, ეპიფანე გვენეტაძე. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და განვითარებადი ქვეყნები. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. სპეციალური ნომერი 1 (13); 515-517 გვ..

ც. ლომაია, მარინა გედევანიშვილი. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და მისი შემსუბუქების გზები. . ჟ. „სოციალური ეკონომიკა“, . 2011წ. სპეციალური გამოშვება.

მ. მაღრაძე. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობა. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. 2011წ. 5.

ა. აბრალავა, null. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და ქართული სახელმწიფოს პერსპექტივა. ა)ჟურნალი "ეკონომიკა" ბ) ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები". 2008წ. ა)#11-12, გვ.61-66,ბ)#16, გვ.141-146.

ბ. გოდერძიშვილი, ბერიძე ლიკა. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსვლის გზები.. სოციალური ეკონომიკა . 1(13) . 2011წ. .

ნ. მამფორია. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის გამომწვევი მიზეზები. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. №4 გვ. 83-85.

მ. მეტრეველი. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ზეგავლენა ტურიზმის განვითარებაზე (რელიგიური ტურიზმი და მომლოცველობა). ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ქრისტიანობა და ეკონომიკა“. 2010წ. გვ. 99-109.

ც. ლომაია, მ.გედევანიშვილი. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის შედეგები და საქართველოს გამოწვევები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, . სტუ-ს შრომათა კრებული, საერთაშორისო კონფერენცია. 2011წ. .

ლ. პაპავა. მსოფლიო ენერგეტიკაში აირტურბინული და ორთქლაირული დანადგარების გამოყენების მასშტაბები და პერსპექტივები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი"2007 წელი.N1(27). 2007წ. 4გვ..

ნ. გიორგიშვილი, დ.ჯაფარიძე, ი.ბიჭიაშვილი. მსოფლიო ენერგეტიკის განვითარების ტენდენციები და საქართველოში ენერგორესურსების წარმოების საშუალოვადიანი პროგნოზი. სტუ. საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი “ბიზნეს ინჟინერინგი. 2016წ. #3. 326-333 გვ..

დ. ჯაფარიძე, ნინო გიორგიშვილი, ირაკლი ბიჭიაშვილი.. მსოფლიო ენერგეტიკის განვითარების ტენდენციები და საქართველოში ენერგორესურსების წარმოების საშუალოვადიანი პროგნოზი. საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი “ბიზნეს ინჟინერინგი". სტუ.. 2016წ. #3. 326-333 გვ..