სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კოხრეიძე, სიმონ ნემსაძე, მაია გაბრაშვილი, შორენა ფხაკაძე. მუდმივი დენის გადაცემის ერთიანი გარდამქმნელი სისტემის სქემის დამუშავება რეჟიმების მართვისა და ოპტიმიზაციის პირობებში.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2014წ. №1(69)...

მ. გოცაძე, ი. ბერიძე. მუდმივი დენის ელექტრო-ამძრავის მართვის მოწყო-ბილობა. ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2013წ. #3-4 (51-52), 2013 .

И. Схиртладзе. მუდმივი დენის ელექტროამძრავ შემადგენლობაზე გამოშვებული წინაღობების გამარტივებული, უფრო ზუსტი მეთოდი ფარდობითი ერთეულების გამოყენებით.. გამომც. ჟურნალი ,,ტრანსპორტი"№1, 2017 წ.. 0წ. №1, 7 გვ..

მ. ცეცხლაძე. მუდმივი დენის ელექტრული ძრავის მართვის სისტემის ოპტიმიზაცია. ქ. ქუთაისი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ენერგეტიკა:რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. მოხსენებების კრებული.. 2016წ. 4-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებების კრებული. გვ.3.

მ. ცეცხლაძე. მუდმივი დენის ელექტრული ძრავის მართვის სისტემის ოპტიმიზაცია. საგამომომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. 3(105) გვ.4.

ს. ნემსაძე, კოხრეიძე გ., სხაკაძე შ., გაბრაშვილი მ.. მუდმივი დენის ერთბოგირა გარდამქმნელიანი ბიპოლარული ხაზით ენერგიის გადაცემის სტრუქტურული სქემის დამუშავება. ენერგია. 2013წ. №4(68),გვ. 49-53.

გ. კოხრეიძე, სიმონ ნემსაძე, მაია გაბრაშვილი, შორენა ფხაკაძე. მუდმივი დენის ერთბოგირა გარდამქმნელიანი ბიპოლარული ხაზით ენერგიის გადაცემის სტრუქტურული სქემის დამუშავება.. ჟურნალი ,, ენერგია" . 2013წ. №4(68)..გვ,49-53.

დ. კოხრეიძე. მუდმივი დენის ვენტილური ძრავას მათემატიკური მოდელირება. "ენერგია" . 2017წ. #4, გვ. 6.

ნ. კერესელიძე, ა. ზერეკიძე, ი. ნათენაძე. მუდმივი დენის მაგისტრალური ელმავლების თვალწყვილების ბუქსაობის პროცესის გამოკვლევის შესაძლებლობა MATLAB Simulink მათემატიკური მოდელით . თბილისი, სტუ, ჟურნალი "ენერგია". 2016წ. #1 (77) , 5 გვ..

ჯ. სანიკიძე. მუდმივი დენის მაღალი ენერგეტიკული მაჩვენებლების მქონე ელექტრომატარებლები ეს–001, ეს–002 ძაბვის იმპილსური რეგულირებით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნ. „ტრანსპორტი" ISSN 1512-0910.. 2005წ. #4(20). 2005. გვ.3–8.

ს. კარიპიდისი-კარიბოვი, ჯ. სანიკიძე. მუდმივი დენის მაღალი ენერგეტიკული მაჩვენებლების მქონე ელექტრომატარებლები ეს–001, ეს–002 ძაბვის იმპულსური რეგულირებით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნ. „ტრანსპორტი" ISSN 1512-0910.. 2005წ. #4(20). 2005. გვ.3–8.

И. Схиртладзе. მუდმივი დენის მაღალი ენერგეტიკული მაჩვენებლის მქონე ელექტრომატარებლები ეს–001, ეს–002, ძაბვის იმპულსური რეგულირებით.. გამომც. ჟურნალი ,,ტრანსპორტი''№4, თბილისი,2005.. 0წ. №4, თბილისი, 2005. 3 გვ..

ა. ხაბეიშვილი. მუდმივკვეთიანი ერთგვაროვანი სწორი ღეროს გაანგარიშება გრძივ დარტყმაზე მდგრადობის გათვალისწინებით.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. . 2010წ. N1(475). გვ.13-16. ISSN 1512-0996.

მ. ბედინეიშვილი, ნ. კირკიტაძე. მულტიბიომეტრიული მეთოდის გამოყენება პედაგოგთა რეგისტრირების სისტემაში.. ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი“. 2014წ. #3, 2014 წ.

ნ. კირკიტაძე, ლევან იმნაიშვილი, null. მულტიბიომეტრიული მეთოდის გამოყენება პედაგოგთა რეგისტრირების სისტემაში. . ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი“. 2014წ. #3, 2014 წ.,გვ.217–219..

ი. მოსაშვილი, null. მულტიმედია ტრენაჟორები ტექნოლოგიური პროცესების მართვის შესწავლაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში”. 2007წ. მოხსენებათა კრებული II ტომი, თბილისი. გვ.373-375.

ი. მოსაშვილი. მულტიმედია ტრენაჟორები ტექნოლოგიური პროცესების მართვის შესწავლაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში", მოხსენებათა კრებული II ტომი. 2007წ. გვ.373–375.

ო. გაბედავა. მულტიმედიური საშუალებების განვითარების პერსპექტივა.. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (1512-3979). 2009წ. №1(6), 84-87 გვ. .

ნ. რაჭველიშვილი. მულტიმინერალური კომპოზიციის თერმული დამუშავებისას მიმდინარე პროცესების იწ-სპექტრომეტრული შეფასების შესაძლებლობის შესახებ. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტომი 11, #4, გვ. 408-411.

ნ. რაჭველიშვილი, ა. სარუხანიშვილი, ვ. გორდელაძე . მულტიმინერალური კომპოზიციის თერმული დამუშავებისას მიმდინარე პროცესების იწ. სპექტრომეტრული შეფასების შესაძლებლობის შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2011წ. #3, 308-311.