სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. გეგენავა, ო. ფარესიშვილი. მსოფლიო სამეურნეო პრიცესებში საქართველოს ინტეგრაციის ძირითადი მიმართულებები. ჟ. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, № 1-3. 2004წ. 3 გვ..

ვ. გეგენავა. მსოფლიო სამეურნეო პროცესებში საქართველოს ინტეგრაციის საკითხები. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური უნივერსიტეტის ერთობლივი სამეცნიერო ჟურნალი “მოამბე”, XV-XVI, თბ., . 2012წ. 5 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ვ.გეგენავა. მსოფლიო სამეურნეო პროცესებში საქართველოს ინტეგრაციის ძირითადი მიმართულებები. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2003წ. #10-12, 2003, 4 გვ..

ვ. დათაშვილი, ბესიკ თეთვაძე. მსოფლიო სასურსათო ბაზრის განვითარების თავისებურებანი და საქართველო აგროპროტექციონალიზმის პირობებში. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. 2.

ნ. მამფორია. მსოფლიო ტურიზმის განვითარების ტენდენციები. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. №4 გვ. 233-235.

თ. ბერიძე, ა. არჩვაძე. მსოფლიო ფინანსური გლობალიზაცია და საქართველო. ჟ. ”სოციალური ეკონომიკა”, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. #6 (24), გვ. 53-57.

გ. ყურაშვილი, თ. ბერიძე, ა. არჩუაძე. მსოფლიო ფინანსური გლობალიზაცია და საქართველო. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" N6 (14). 2012წ. .

ე. მენაბდე-ჯობაძე. მსოფლიო ფინანსური კრიზისი ეკონომიკური კონცეფციების განვითარების კონტექსტში. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2014წ. თბილისი, #3 2014 წელი გვ. 299-302.

მ. ნოზაძე. მსოფლიო ფინანსური კრიზისი: მისი გამომწვევი ძირითადი მიზეზები. . ეკონომიკა. 0წ. 2009, N 3-4). .

ვ. შუბითიძე. მსოფლიო, ეკონომიკური კრიზისი და განვითარებადი ქვეყნები. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. 1.

მ. შონია. მსოფლიო, კავკასია, საქართველო. მსოფლიო და კავკასია: საერთ. კონფ. მასალები. 2011წ. გვ. 23-25.

დ. კვარაცხელია. მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში ეკონომიკური ზრდის ტემპების ცვლილების მიზეზები. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან მე-60 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული: ”ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია. ტომი I“. . 2012წ. გვ.: 252-256, ISBN 978-9941-9168-4-7.

ღ. არველაძე, ა. ხანთაძე,, თ. გზირიშვილი. მსოფლიოს გლობალური განვითარება - კლიმატის ცვლილების წყარო . საქ.მეცნ. აკად. ჰიდრომეტ. . 2001წ. ტ. 105, გვ. 168-184.

ჯ. კანკაძე, ნ.რაზმაძე,მ.კანკაძე. მსოფლიოს ეკონომიკური მრავალფეროვნება,ერთიანობა და წინააღმდეგობები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" . 2010წ. N 4 (10) გვ.19–22.

ლ. ჩიქავა. მსოფლიოს მოსახლეობის აღწარმოების რეგიონული თავისებურებანი. იხ. საქართველოს ეკონომიკა XXI საუკუნის კარიბჭესთან: პრობლემები, პერსპექტივები.. საგამომცემლო ფირმა ”სიახლე”. 2000წ. 9 გვ..

მ. ჭელიძე. მსოფლიოს პირველი მონეტები. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2015წ. N2, თბ., გვ. 13-20.

მ. მილაშვილი, ვ.მჭედლიშვილი. მსოფლიოს პოსტინდუსტრიული ქალაქები. . სტუ. განათლება. . 2013წ. #1(7), თბ.2013წ. გვ.218-222;.

ი. ჟორდანია, რეხვიაშვილი ი. , გორდეზიანი ზ. , გობეჩია გ. , მაღალაშვილი გ.. მსოფლიოს სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში ნახშირის როლის ზრდის გამომწვევი ფაქტორები და ნახშირის მრეწველობის რესტრუქტურიზაციის ძირითადი პრინციპები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი. 2007წ. #10-12, გვ.35-46.

გ. მაღალაშვილი, ი. რეხვიაშვილი, ზ. გორდეზიანი, გ. გობეჩია. მსოფლიოს სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში ნახშირის როლის ზრდის გამომწვევი ფაქტორები და ნახშირის მრეწველობის რესტრუქტურიზაციის ძირითადი პრინციპები. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2007წ. 10-12, გვ. 35-47.

მ. ჯავახიშვილი, null. მსუბუქ ბეტონებში ცემენტის ქვის და ფოროვანი შემვსების ურთიერთდამოკიდებულება. ქიმია სხვადასხვა დარგის მეცნიერთა კვლევებში (I ნაწილი). 2009წ. .