სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. გვენეტაძე. მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველო(რეცენზია). საისტორიო ვერტიკალები, #18. 2009წ. .

ნ. გელოვანი, რ. სხილაძე . მრგვალი ფშუკუნას (bovista nigrescus (pers)) ქიმიური შესწავლა . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. ტ.7, (4), 425-428 .

ნ. გელოვანი, რ. სხილაძე . მრგვალი ფშუკუნას (bovista nigrescus (pers)) წინასწარი ანალიზი. სოკოს სპორებიდან მიღებული პეტროლეინეთერიანი და სპირტიანი ფრაქციების სავარაუდო შემცველობა. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი,. 2007წ. ტ.7, (4), 422-424 .

ი. ამანათაშვილი, დავით შანიძე, თენგიზ დიასამიძე, ნანა ელაშვილი,. მრეწველობა და მისი მნიშვნელობა საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისათვის. განვითარებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2015წ. N2(33) . გვ. 116-127.

თ. ხმელიძე, გ.ქავთარია, თ.ვანიშვილი, ი.ხმელიძე. მრეწველობაში გამოყენებული ტყის პროდუქტების გაფართოების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. N4(27) გვ:57-62 2012.

ი. ამანათაშვილი, ნანა ელაშვილი. მრეწველობაში ინვესტიციების მოზიდვაზე მოქმედი მიკრო და მაკროეკონომიკური ფაქტორების შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2017წ. N3 (40) .

გ. ტყეშელაშვილი, კუპატაძე ზ.. მრეწველობის განვითარების მაკროეკონომიკური პრობლემები. ჟურნ. „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ . 2015წ. 2.

ნ. დიასამიძე, კ. მელაძე, შ. ინასარიძე. მრეწველობის და სოფლის მეურნეობის სექტორთა გავლენა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე . აგრარული უნივერსიტეტი, შრომათა კრებული, . 2009წ. ტ.2, #4(49).

ნ. დიასამიძე, კ. მელაძე, შ. ინასარიძე. მრეწველობის და სოფლის მეურნეობის სექტორთა გავლენა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე . საქართველოში აგრარული უნივერსიტეტი. 2009წ. შრომათა კრებული, ტ.2, #4(49), .

ლ. იონათამიშვილი, დ.დავითულიანი. მრეწველობის მდგრადი და უსაფრთხო განვიტარების თანამედროვე შედეგები და კრიტერიუმები. გორის მრავალპროფილიანი მცირე აკადემია, სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული, . 2007წ. 0,3.ნ.თ..

მ. სვანიძე. მრეწველობის მომზადება ეროვნული თავდაცვისათვის.. კრებული ”გარდამავალი პერიოდის საფინანსო-ეკონომიკური პრობლემები;ტ.VI.ფინანსების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. 2002წ. #11; გვ.418-436.

ნ. ცანავა. მრეწველობის რესტრუქტურიზაციის ძირითადიმიმართულებები. თსუ-ს და საქსტატის სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, . 1997წ. თბილისი, 5გვ..

ნ. დუმბაძე, null. მრეწველობის საბანკო და არასაბანკო დაკრედიტების გაუმჯობესების მიმართულებები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. #1(35),2016.

ნ. აჩუაშვილი, დავით შანიძე. მრეწველობის საკრედიტო დაფინანსების გაუმჯობესების მაკროეკონომიკური ფაქტორების კვლევა. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. #1(35) 141-149 გვერდზე. 9 გვერდი.

დ. ლალაშვილი, ჟ. ორაგველიძე. მრეწველობის სტრუქტურული გარდაქმნა და საბაზრო ურთიერთობები.. ტრანსპორტი. 2006წ. #1.

ჟ. ორაგველიძე, დ. ლალაშვილი. მრეწველობის სტრუქტურული გარდაქმნა საბაზრო ურთიერთობები.. ტრანსპორტი. 2006წ. #1.

ქარჩავა ჯონდი, მელაძე კიაზო, დიასამიძე ნუგზარი, ინასარიძე შორენა. მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობის გავლენა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე საქართველოში. აგრარული უნივერსიტეტი, შრომების კრებული – ტომი 2. 2009წ. # 4 (49).

რ. ველიჯანაშვილი, ქარჩავა ჯ., მელაძე კ., დიასამიძე ნ. , ინასარიძე შ.. მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობის სექტორთა გავლენა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე საქართველოში. აგრარული უნივერსიტეტი, შრომების რკებული – ტომი 2. 2009წ. # 4 (49).

ნ. ჯავაშვილი. მსაზღვრელთა ფაკულტატიური და აუცილებელი ხმარება ქართული ენის წინადადებებში. ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული #9, თბილისი, გვ. 223-231. 2005წ. .

ი. ირემაძე, ოთარ ვერულავა. მსგავსების ზომის ფორმირება (ნიშანთა) დამთხვევა არდამთხვევის პრინციპის გამოყენებით . Transactions. Georgian Technical University . AUTOMATED CONTROL SYSTEMS . 2009წ. N1(6) გვ. 48-52.