სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ჯაფარიძე, ნინო გიორგიშვილი, ირაკლი ბიჭიაშვილი.. მსოფლიო ენერგეტიკის განვითარების ტენდენციები და საქართველოში ენერგორესურსების წარმოების საშუალოვადიანი პროგნოზი. საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი “ბიზნეს ინჟინერინგი". სტუ.. 2016წ. #3. 326-333 გვ..

რ. აბულაძე, ნ. თოდუა. მსოფლიო ინტერნეტ-ბაზარი და საქართველო. ჟურნალი `საქართველოს ეკონომიკა~. 2006წ. #4(101), 2006. გვ.76-82 .

ქ. შენგელია, ქ.კოკაია. მსოფლიო კონკურენცია და ფასწარმოქმნის პრობლემები საქართველოში. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2006წ. №8, გვ.142-148.

გ. ტყეშელაშვილი, თ. კილაძე. მსოფლიო კრიზისის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. 1(13)გვ.288-291.

შ. ვეშაპიძე. მსოფლიო მეურნეობის განვითარების უმნიშვნელოვანესი ტენდენციები. საქართველოს კერძო უმაღლესი სასწავლებლების სამეცნიერო შრომათა კრებული, ტ. 1.. 2004წ. გვ. 15.

რ. მიშველაძე. მსოფლიო პოლიტიკა და საქართველო. . საერთაშორისო სამეცნიერო ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #20, 14 გვ. თბილისი, . 2009წ. .

ნ. დურმიშიძე. მსოფლიო პოლიტიკის ცივილიზაციური ასპექტების როლი თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში და საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ზოგიერთი პრობლემა.. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ბიულეტენი,. 2002წ. N67, გვ. 64-71.

ნ. ჭიკაიძე, დ. სეხნიაშვილი, მ. ჩიქავა. მსოფლიო საზოგადოების ახალი სოციალური ფენომენი. ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2012წ. N3 გვ.176.

ვ. გეგენავა, ო. ფარესიშვილი. მსოფლიო სამეურნეო პრიცესებში საქართველოს ინტეგრაციის ძირითადი მიმართულებები. ჟ. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, № 1-3. 2004წ. 3 გვ..

ვ. გეგენავა. მსოფლიო სამეურნეო პროცესებში საქართველოს ინტეგრაციის საკითხები. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური უნივერსიტეტის ერთობლივი სამეცნიერო ჟურნალი “მოამბე”, XV-XVI, თბ., . 2012წ. 5 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ვ.გეგენავა. მსოფლიო სამეურნეო პროცესებში საქართველოს ინტეგრაციის ძირითადი მიმართულებები. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2003წ. #10-12, 2003, 4 გვ..

ვ. დათაშვილი, ბესიკ თეთვაძე. მსოფლიო სასურსათო ბაზრის განვითარების თავისებურებანი და საქართველო აგროპროტექციონალიზმის პირობებში. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. 2.

ნ. მამფორია. მსოფლიო ტურიზმის განვითარების ტენდენციები. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. №4 გვ. 233-235.

თ. ბერიძე, ა. არჩვაძე. მსოფლიო ფინანსური გლობალიზაცია და საქართველო. ჟ. ”სოციალური ეკონომიკა”, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. #6 (24), გვ. 53-57.

გ. ყურაშვილი, თ. ბერიძე, ა. არჩუაძე. მსოფლიო ფინანსური გლობალიზაცია და საქართველო. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" N6 (14). 2012წ. .

ე. მენაბდე-ჯობაძე. მსოფლიო ფინანსური კრიზისი ეკონომიკური კონცეფციების განვითარების კონტექსტში. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2014წ. თბილისი, #3 2014 წელი გვ. 299-302.

მ. ნოზაძე. მსოფლიო ფინანსური კრიზისი: მისი გამომწვევი ძირითადი მიზეზები. . ეკონომიკა. 0წ. 2009, N 3-4). .

ვ. შუბითიძე. მსოფლიო, ეკონომიკური კრიზისი და განვითარებადი ქვეყნები. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. 1.

მ. შონია. მსოფლიო, კავკასია, საქართველო. მსოფლიო და კავკასია: საერთ. კონფ. მასალები. 2011წ. გვ. 23-25.

დ. კვარაცხელია. მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში ეკონომიკური ზრდის ტემპების ცვლილების მიზეზები. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან მე-60 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული: ”ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია. ტომი I“. . 2012წ. გვ.: 252-256, ISBN 978-9941-9168-4-7.