სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ელიავა, მ. გუგეშაშვილი ი. შანიძე შ. გუგეშაშვილი. მსგავსების კონცეფციის გამოყენების შესაძლებლობები. საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა . 2006წ. 35-38.

ი. ირემაძე, ნ. ჩხაიძე, , მ. ქურხული, . მსგავსების მოდელების ზოგიერთი გამოყენება საიმედოობისა და მართვის ამოცანებში. სტუ, შრომების კრებული. 2009წ. N4(474), გვ. 60-65;.

თ. შარაშენიძე. მსგავსების ფორმების ფორმირება სახეთა პრეპარირებული(დავიწროე-ბული) ბინარული რეალიზაციისთვის.. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შრომები. 2006წ. # 3(461).

ნ. მამფორია. მსოფლიო აგროსასურსათო სისტემა და საერთაშორისო ვაჭრობის ინოვაციური მოდერნიზაცია . უნივერსიტეტი ,,გეომედი" . 0წ. გვ. 56-61.

ი. კვესელავა. მსოფლიო ახალი წესრიგი და საქართველოს გეოპოლიტიკური ფუნქციის საკითხი. თბილისი, სტუ-ს საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, კრებული. 2008წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი, უჩა მეტრეველი. მსოფლიო ახალი წესრიგის მიზანი და 21 საუკუნის გამოწვევები. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიოერო შრომების კრებული. 2016წ. №6.

ზ. კვეტენაძე. მსოფლიო ახალი წესრიგის ძიებაში. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2013წ. N3.

ნ. მაღრაძე, ზვიად გაჩეჩილაძე. მსოფლიო გამოცდილება ელექტროენერგიის ბაზრების დერეგულირებაში და საქართველოს ელექტროენერგიის კონკურენტულ ბაზარზე გადასვლის წინაპირობები. ჟურნალი საქართველოს ეკონომიკა. 2013წ. #4 (181), გვ. 80-86, სულ 6 გვერდი.

ი. კვესელავა. მსოფლიო გლობალიზაციის პარადიგმები. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #11-12. 2003წ. .

ა. აბრალავა, null. მსოფლიო ეკონომიკაში საქართველოს ინტეგრირებისათვის. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2007წ. #5, გვ.144-147.

თ. კილაძე, მ.ზუბიაშვილი. მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის არსი, მნიშვნელობა და მისი გამოვლენის თავისებურებები. მეცნიერება და ცხოვრება.. 2013წ. N1(7). გვ. 133-136.

შ. ვეშაპიძე. მსოფლიო ეკონომიკის გლობალურ პრობლემათა შესახებ. თსუ ნაშრომთა კრებული. 2001წ. 10 გვ..

ნ. მამფორია. მსოფლიო ეკონომიკის ციკლური განვითარება. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. №6 გვ. 46-50.

ნ. მამფორია. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისების განვითარების და დაძლევის საკითხისათვის. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. №4 გვ. 210-214.

ნ. მამფორია. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისების თეორიები. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სოციალური ეკონომიკა . 2012წ. №6 გვ. 111-115.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისების თეორიული რაკურსი. "მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო" , ჟ. "სოციალური ეკონომიკა" XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. თბილისი, #1 2011 წ. გვ. 489-492 .

მ. ყიფიანი, ეპიფანე გვენეტაძე. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და განვითარებადი ქვეყნები. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. სპეციალური ნომერი 1 (13); 515-517 გვ..

ც. ლომაია, მარინა გედევანიშვილი. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და მისი შემსუბუქების გზები. . ჟ. „სოციალური ეკონომიკა“, . 2011წ. სპეციალური გამოშვება.

მ. მაღრაძე. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობა. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. 2011წ. 5.

ა. აბრალავა, null. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და ქართული სახელმწიფოს პერსპექტივა. ა)ჟურნალი "ეკონომიკა" ბ) ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები". 2008წ. ა)#11-12, გვ.61-66,ბ)#16, გვ.141-146.