სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. დურმიშიძე. მსოფლიო პოლიტიკის ცივილიზაციური ასპექტების როლი თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში და საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ზოგიერთი პრობლემა.. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ბიულეტენი,. 2002წ. N67, გვ. 64-71.

ნ. ჭიკაიძე, დ. სეხნიაშვილი, მ. ჩიქავა. მსოფლიო საზოგადოების ახალი სოციალური ფენომენი. ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2012წ. N3 გვ.176.

ვ. გეგენავა, ო. ფარესიშვილი. მსოფლიო სამეურნეო პრიცესებში საქართველოს ინტეგრაციის ძირითადი მიმართულებები. ჟ. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, № 1-3. 2004წ. 3 გვ..

ვ. გეგენავა. მსოფლიო სამეურნეო პროცესებში საქართველოს ინტეგრაციის საკითხები. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური უნივერსიტეტის ერთობლივი სამეცნიერო ჟურნალი “მოამბე”, XV-XVI, თბ., . 2012წ. 5 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ვ.გეგენავა. მსოფლიო სამეურნეო პროცესებში საქართველოს ინტეგრაციის ძირითადი მიმართულებები. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2003წ. #10-12, 2003, 4 გვ..

ვ. დათაშვილი, ბესიკ თეთვაძე. მსოფლიო სასურსათო ბაზრის განვითარების თავისებურებანი და საქართველო აგროპროტექციონალიზმის პირობებში. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. 2.

ნ. მამფორია. მსოფლიო ტურიზმის განვითარების ტენდენციები. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. №4 გვ. 233-235.

თ. ბერიძე, ა. არჩვაძე. მსოფლიო ფინანსური გლობალიზაცია და საქართველო. ჟ. ”სოციალური ეკონომიკა”, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. #6 (24), გვ. 53-57.

გ. ყურაშვილი, თ. ბერიძე, ა. არჩუაძე. მსოფლიო ფინანსური გლობალიზაცია და საქართველო. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" N6 (14). 2012წ. .

ე. მენაბდე-ჯობაძე. მსოფლიო ფინანსური კრიზისი ეკონომიკური კონცეფციების განვითარების კონტექსტში. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2014წ. თბილისი, #3 2014 წელი გვ. 299-302.

მ. ნოზაძე. მსოფლიო ფინანსური კრიზისი: მისი გამომწვევი ძირითადი მიზეზები. . ეკონომიკა. 0წ. 2009, N 3-4). .

ვ. შუბითიძე. მსოფლიო, ეკონომიკური კრიზისი და განვითარებადი ქვეყნები. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. 1.

მ. შონია. მსოფლიო, კავკასია, საქართველო. მსოფლიო და კავკასია: საერთ. კონფ. მასალები. 2011წ. გვ. 23-25.

დ. კვარაცხელია. მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში ეკონომიკური ზრდის ტემპების ცვლილების მიზეზები. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან მე-60 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული: ”ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია. ტომი I“. . 2012წ. გვ.: 252-256, ISBN 978-9941-9168-4-7.

ღ. არველაძე, ა. ხანთაძე,, თ. გზირიშვილი. მსოფლიოს გლობალური განვითარება - კლიმატის ცვლილების წყარო . საქ.მეცნ. აკად. ჰიდრომეტ. . 2001წ. ტ. 105, გვ. 168-184.

ჯ. კანკაძე, ნ.რაზმაძე,მ.კანკაძე. მსოფლიოს ეკონომიკური მრავალფეროვნება,ერთიანობა და წინააღმდეგობები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" . 2010წ. N 4 (10) გვ.19–22.

ლ. ჩიქავა. მსოფლიოს მოსახლეობის აღწარმოების რეგიონული თავისებურებანი. იხ. საქართველოს ეკონომიკა XXI საუკუნის კარიბჭესთან: პრობლემები, პერსპექტივები.. საგამომცემლო ფირმა ”სიახლე”. 2000წ. 9 გვ..

მ. ჭელიძე. მსოფლიოს პირველი მონეტები. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2015წ. N2, თბ., გვ. 13-20.

მ. მილაშვილი, ვ.მჭედლიშვილი. მსოფლიოს პოსტინდუსტრიული ქალაქები. . სტუ. განათლება. . 2013წ. #1(7), თბ.2013წ. გვ.218-222;.

ი. ჟორდანია, რეხვიაშვილი ი. , გორდეზიანი ზ. , გობეჩია გ. , მაღალაშვილი გ.. მსოფლიოს სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში ნახშირის როლის ზრდის გამომწვევი ფაქტორები და ნახშირის მრეწველობის რესტრუქტურიზაციის ძირითადი პრინციპები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი. 2007წ. #10-12, გვ.35-46.