სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ღ. არველაძე, ა. ხანთაძე,, თ. გზირიშვილი. მსოფლიოს გლობალური განვითარება - კლიმატის ცვლილების წყარო . საქ.მეცნ. აკად. ჰიდრომეტ. . 2001წ. ტ. 105, გვ. 168-184.

ჯ. კანკაძე, ნ.რაზმაძე,მ.კანკაძე. მსოფლიოს ეკონომიკური მრავალფეროვნება,ერთიანობა და წინააღმდეგობები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" . 2010წ. N 4 (10) გვ.19–22.

ლ. ჩიქავა. მსოფლიოს მოსახლეობის აღწარმოების რეგიონული თავისებურებანი. იხ. საქართველოს ეკონომიკა XXI საუკუნის კარიბჭესთან: პრობლემები, პერსპექტივები.. საგამომცემლო ფირმა ”სიახლე”. 2000წ. 9 გვ..

მ. ჭელიძე. მსოფლიოს პირველი მონეტები. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2015წ. N2, თბ., გვ. 13-20.

მ. მილაშვილი, ვ.მჭედლიშვილი. მსოფლიოს პოსტინდუსტრიული ქალაქები. . სტუ. განათლება. . 2013წ. #1(7), თბ.2013წ. გვ.218-222;.

ი. ჟორდანია, რეხვიაშვილი ი. , გორდეზიანი ზ. , გობეჩია გ. , მაღალაშვილი გ.. მსოფლიოს სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში ნახშირის როლის ზრდის გამომწვევი ფაქტორები და ნახშირის მრეწველობის რესტრუქტურიზაციის ძირითადი პრინციპები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი. 2007წ. #10-12, გვ.35-46.

გ. მაღალაშვილი, ი. რეხვიაშვილი, ზ. გორდეზიანი, გ. გობეჩია. მსოფლიოს სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში ნახშირის როლის ზრდის გამომწვევი ფაქტორები და ნახშირის მრეწველობის რესტრუქტურიზაციის ძირითადი პრინციპები. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2007წ. 10-12, გვ. 35-47.

მ. ჯავახიშვილი, null. მსუბუქ ბეტონებში ცემენტის ქვის და ფოროვანი შემვსების ურთიერთდამოკიდებულება. ქიმია სხვადასხვა დარგის მეცნიერთა კვლევებში (I ნაწილი). 2009წ. .

მ. ჯავახიშვილი, გ. ხახუტაშვილი. მსუბუქ ბეტონებში ცემენტის ქვის და ფოროვანი შემვსების ურთიერთდამოკიდებულება. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2006წ. №1(10).

ნ. ნავაძე. მსუბუქი ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერება. ბისნეს-ინჟინერინგი. 0წ. 1(2014) გვერდი 187-188.

ვ. ლეკიაშვილი, მ.ზურიკაშვილი. მსუბუქი ავტომობილების ძრავას გაგრილების სისტემის საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა.. SSN 1512-3537 სამეცნი-ერო ტექნიკური ჟურნალი `ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა` . 2012წ. თბილისი, #3 (25).

ი. ქვარაია, ნ.მსხილაძე. მსუბუქი ბეტონების დეფორმაციულობა ციკლიური კუმშვა-გაჭიმვის დროს. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები . 2009წ. 1 (471), 19- 24.

ნ. მსხილაძე, ი.ქვარაია. მსუბუქი ბეტონის დეფორმაციულობა ციკლური კუმშვა-გაჭიმვის დროს. სტუ. შრომები. 2009წ. #1 (471).

მ. ტურძელაძე, თ. ჩუბინიძე. მსუბუქი ბეტონის ზოგიერთი თვისება და მათზე მოქმედი ფაქტორები. მშენებლობა, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2007წ. ISSN 1512-3936, №4(7), გვ.83–89 .

ნ. კუციავა, მ. ანდღულაძე. მსუბუქი გაზოილის ფრაქციაში შემავალი ზოგიერთი კენტ-ნ-ალკილარომატული ნახშირწყალბადების სინთეზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. N2, გვ. 164-166.

თ. შაქარაშვილი, გ. ზოდელავა, მ. ანდღულაძე, ნ. კუციავა. მსუბუქი გაზოილის ფრაქციაში შემავალი ზოგიერთი კენტ–ნ.ალკილარომატული ნახშირწყალბადების სინთეზი . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი, N 5. 2012წ. .

მ. ანდღულაძე, გ. ზოდელავა, თ. შაქარაშვილი , ნ. კუციავა. მსუბუქი გაზოილის ფრაქციაში შემავალი ზოგიერთი კენტ–ნ.ალკილარომატული ნახშირწყალბადების სინთეზი . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი,. 2012წ. N 5; გვ. 164-166.

მ. თანანაშვილი. მსუბუქი ემისის დიოდები გვირაბების გასანათებლად. ტრანსპორტი. 0წ. N3-4 (23-24) ; 2006 წ; გვ. 41-42.

მ. ტაბატაძე, ლ. კაპანაძე. მსუბუქი მრეწველობის ნაწარმთა ოპტიმალური პროგნოზირება. სოხუმის უნივერსიტეტის მე-20 წლისათვის მიძღვნილი ეკონომისტთა რესპუბლიკური კონფერენციის მასალები 1999 წ.. 1999წ. 5 გვერდი.

მ. ტაბატაძე. მსუბუქი მრეწველობის პროდუქციის პროგნოზირება კლასტერული ანალიზის საშუალებით. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის parameter; c CAD99 შრომები 1999 წ.. 1999წ. 5 გვერდი.