სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. გოდერძიშვილი, ბერიძე ლიკა. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსვლის გზები.. სოციალური ეკონომიკა . 1(13) . 2011წ. .

ნ. მამფორია. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის გამომწვევი მიზეზები. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. №4 გვ. 83-85.

მ. მეტრეველი. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ზეგავლენა ტურიზმის განვითარებაზე (რელიგიური ტურიზმი და მომლოცველობა). ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ქრისტიანობა და ეკონომიკა“. 2010წ. გვ. 99-109.

ც. ლომაია, მ.გედევანიშვილი. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის შედეგები და საქართველოს გამოწვევები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, . სტუ-ს შრომათა კრებული, საერთაშორისო კონფერენცია. 2011წ. .

ლ. პაპავა. მსოფლიო ენერგეტიკაში აირტურბინული და ორთქლაირული დანადგარების გამოყენების მასშტაბები და პერსპექტივები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი"2007 წელი.N1(27). 2007წ. 4გვ..

ნ. გიორგიშვილი, დ.ჯაფარიძე, ი.ბიჭიაშვილი. მსოფლიო ენერგეტიკის განვითარების ტენდენციები და საქართველოში ენერგორესურსების წარმოების საშუალოვადიანი პროგნოზი. სტუ. საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი “ბიზნეს ინჟინერინგი. 2016წ. #3. 326-333 გვ..

დ. ჯაფარიძე, ნინო გიორგიშვილი, ირაკლი ბიჭიაშვილი.. მსოფლიო ენერგეტიკის განვითარების ტენდენციები და საქართველოში ენერგორესურსების წარმოების საშუალოვადიანი პროგნოზი. საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი “ბიზნეს ინჟინერინგი". სტუ.. 2016წ. #3. 326-333 გვ..

რ. აბულაძე, ნ. თოდუა. მსოფლიო ინტერნეტ-ბაზარი და საქართველო. ჟურნალი `საქართველოს ეკონომიკა~. 2006წ. #4(101), 2006. გვ.76-82 .

ქ. შენგელია, ქ.კოკაია. მსოფლიო კონკურენცია და ფასწარმოქმნის პრობლემები საქართველოში. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2006წ. №8, გვ.142-148.

გ. ტყეშელაშვილი, თ. კილაძე. მსოფლიო კრიზისის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. 1(13)გვ.288-291.

შ. ვეშაპიძე. მსოფლიო მეურნეობის განვითარების უმნიშვნელოვანესი ტენდენციები. საქართველოს კერძო უმაღლესი სასწავლებლების სამეცნიერო შრომათა კრებული, ტ. 1.. 2004წ. გვ. 15.

რ. მიშველაძე. მსოფლიო პოლიტიკა და საქართველო. . საერთაშორისო სამეცნიერო ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #20, 14 გვ. თბილისი, . 2009წ. .

ნ. დურმიშიძე. მსოფლიო პოლიტიკის ცივილიზაციური ასპექტების როლი თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში და საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ზოგიერთი პრობლემა.. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ბიულეტენი,. 2002წ. N67, გვ. 64-71.

ნ. ჭიკაიძე, დ. სეხნიაშვილი, მ. ჩიქავა. მსოფლიო საზოგადოების ახალი სოციალური ფენომენი. ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2012წ. N3 გვ.176.

ვ. გეგენავა, ო. ფარესიშვილი. მსოფლიო სამეურნეო პრიცესებში საქართველოს ინტეგრაციის ძირითადი მიმართულებები. ჟ. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, № 1-3. 2004წ. 3 გვ..

ვ. გეგენავა. მსოფლიო სამეურნეო პროცესებში საქართველოს ინტეგრაციის საკითხები. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური უნივერსიტეტის ერთობლივი სამეცნიერო ჟურნალი “მოამბე”, XV-XVI, თბ., . 2012წ. 5 გვ..

ო. ფარესიშვილი, ვ.გეგენავა. მსოფლიო სამეურნეო პროცესებში საქართველოს ინტეგრაციის ძირითადი მიმართულებები. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2003წ. #10-12, 2003, 4 გვ..

ვ. დათაშვილი, ბესიკ თეთვაძე. მსოფლიო სასურსათო ბაზრის განვითარების თავისებურებანი და საქართველო აგროპროტექციონალიზმის პირობებში. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. 2.

ნ. მამფორია. მსოფლიო ტურიზმის განვითარების ტენდენციები. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. №4 გვ. 233-235.

თ. ბერიძე, ა. არჩვაძე. მსოფლიო ფინანსური გლობალიზაცია და საქართველო. ჟ. ”სოციალური ეკონომიკა”, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. #6 (24), გვ. 53-57.