სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ყურაშვილი, თ. ბერიძე, ა. არჩუაძე. მსოფლიო ფინანსური გლობალიზაცია და საქართველო. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" N6 (14). 2012წ. .

ე. მენაბდე-ჯობაძე. მსოფლიო ფინანსური კრიზისი ეკონომიკური კონცეფციების განვითარების კონტექსტში. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2014წ. თბილისი, #3 2014 წელი გვ. 299-302.

მ. ნოზაძე. მსოფლიო ფინანსური კრიზისი: მისი გამომწვევი ძირითადი მიზეზები. . ეკონომიკა. 0წ. 2009, N 3-4). .

ვ. შუბითიძე. მსოფლიო, ეკონომიკური კრიზისი და განვითარებადი ქვეყნები. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. 1.

მ. შონია. მსოფლიო, კავკასია, საქართველო. მსოფლიო და კავკასია: საერთ. კონფ. მასალები. 2011წ. გვ. 23-25.

დ. კვარაცხელია. მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში ეკონომიკური ზრდის ტემპების ცვლილების მიზეზები. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან მე-60 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული: ”ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია. ტომი I“. . 2012წ. გვ.: 252-256, ISBN 978-9941-9168-4-7.

ღ. არველაძე, ა. ხანთაძე,, თ. გზირიშვილი. მსოფლიოს გლობალური განვითარება - კლიმატის ცვლილების წყარო . საქ.მეცნ. აკად. ჰიდრომეტ. . 2001წ. ტ. 105, გვ. 168-184.

ჯ. კანკაძე, ნ.რაზმაძე,მ.კანკაძე. მსოფლიოს ეკონომიკური მრავალფეროვნება,ერთიანობა და წინააღმდეგობები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" . 2010წ. N 4 (10) გვ.19–22.

ლ. ჩიქავა. მსოფლიოს მოსახლეობის აღწარმოების რეგიონული თავისებურებანი. იხ. საქართველოს ეკონომიკა XXI საუკუნის კარიბჭესთან: პრობლემები, პერსპექტივები.. საგამომცემლო ფირმა ”სიახლე”. 2000წ. 9 გვ..

მ. ჭელიძე. მსოფლიოს პირველი მონეტები. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2015წ. N2, თბ., გვ. 13-20.

მ. მილაშვილი, ვ.მჭედლიშვილი. მსოფლიოს პოსტინდუსტრიული ქალაქები. . სტუ. განათლება. . 2013წ. #1(7), თბ.2013წ. გვ.218-222;.

ი. ჟორდანია, რეხვიაშვილი ი. , გორდეზიანი ზ. , გობეჩია გ. , მაღალაშვილი გ.. მსოფლიოს სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში ნახშირის როლის ზრდის გამომწვევი ფაქტორები და ნახშირის მრეწველობის რესტრუქტურიზაციის ძირითადი პრინციპები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი. 2007წ. #10-12, გვ.35-46.

გ. მაღალაშვილი, ი. რეხვიაშვილი, ზ. გორდეზიანი, გ. გობეჩია. მსოფლიოს სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში ნახშირის როლის ზრდის გამომწვევი ფაქტორები და ნახშირის მრეწველობის რესტრუქტურიზაციის ძირითადი პრინციპები. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2007წ. 10-12, გვ. 35-47.

მ. ჯავახიშვილი, null. მსუბუქ ბეტონებში ცემენტის ქვის და ფოროვანი შემვსების ურთიერთდამოკიდებულება. ქიმია სხვადასხვა დარგის მეცნიერთა კვლევებში (I ნაწილი). 2009წ. .

მ. ჯავახიშვილი, გ. ხახუტაშვილი. მსუბუქ ბეტონებში ცემენტის ქვის და ფოროვანი შემვსების ურთიერთდამოკიდებულება. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2006წ. №1(10).

ნ. ნავაძე. მსუბუქი ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერება. ბისნეს-ინჟინერინგი. 0წ. 1(2014) გვერდი 187-188.

ვ. ლეკიაშვილი, მ.ზურიკაშვილი. მსუბუქი ავტომობილების ძრავას გაგრილების სისტემის საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა.. SSN 1512-3537 სამეცნი-ერო ტექნიკური ჟურნალი `ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა` . 2012წ. თბილისი, #3 (25).

ი. ქვარაია, ნ.მსხილაძე. მსუბუქი ბეტონების დეფორმაციულობა ციკლიური კუმშვა-გაჭიმვის დროს. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები . 2009წ. 1 (471), 19- 24.

ნ. მსხილაძე, ი.ქვარაია. მსუბუქი ბეტონის დეფორმაციულობა ციკლური კუმშვა-გაჭიმვის დროს. სტუ. შრომები. 2009წ. #1 (471).

მ. ტურძელაძე, თ. ჩუბინიძე. მსუბუქი ბეტონის ზოგიერთი თვისება და მათზე მოქმედი ფაქტორები. მშენებლობა, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2007წ. ISSN 1512-3936, №4(7), გვ.83–89 .