სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. მოსაშვილი. მულტიმედია ტრენაჟორები ტექნოლოგიური პროცესების მართვის შესწავლაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში", მოხსენებათა კრებული II ტომი. 2007წ. გვ.373–375.

ო. გაბედავა. მულტიმედიური საშუალებების განვითარების პერსპექტივა.. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (1512-3979). 2009წ. №1(6), 84-87 გვ. .

ნ. რაჭველიშვილი. მულტიმინერალური კომპოზიციის თერმული დამუშავებისას მიმდინარე პროცესების იწ-სპექტრომეტრული შეფასების შესაძლებლობის შესახებ. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტომი 11, #4, გვ. 408-411.

ნ. რაჭველიშვილი, ა. სარუხანიშვილი, ვ. გორდელაძე . მულტიმინერალური კომპოზიციის თერმული დამუშავებისას მიმდინარე პროცესების იწ. სპექტრომეტრული შეფასების შესაძლებლობის შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2011წ. #3, 308-311.

ვ. გორდელაძე, ნ. რაჭველიშვილი, ა. სარუხანიშვილი. მულტიმინერალური კომპოზიციის თერმული დამუშავებისას მიმდინარე პროცესების სპექტრომეტრული შეფასების შესაძლებლობის შესახებ.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი №11 (4) . 2011წ. თბილისი, გვ. 408-411.

ნ. თოფურია. მულტიმოდალური გადაზიდვების ბიზნეს-პროცესების სერვის-ორიენტირებული სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა. სტუ შრ.კრებ.: „მას“-N1(23). 2017წ. 107-204.

ნ. თოფურია. მულტიმოდალური გადაზიდვების მართვის ავტომატიზებული სისტემის აგებადაპროექტების CASE- და დაპროექტების ჰიბრიდული ტექნოლოგიებით. სტუ შრ.კრებ.: „მას“-N2(20). 2015წ. .

თ. ჭეიშვილი, ნ.ნიჟარაძე, მ.გორგოძე, ი.ბაირამაშვილი, ზ.კოვზირიძე. მულტიფუნქციური ჰეტერომოდულური კომპოზიტი B4C-BN-TiC-SiC-C სისტემაში. კერამიკა. 2008წ. N2 (19), გვ.3-8.

მ. ხართიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. მუნიციპალიტეტის - ქალაქის ერთიანი საინფორმაციო კონცეფცია. ჰიდროინჟინერია. 2008წ. №2 (6),გვ. 22-31.

ო. ქოჩორაძე, შორენა ჭუმბურიძე. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და საფრანგეთის ფინანსური მენეჯმენტი. სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). . 2016წ. 2016, N4(40) ტომი II. – 173 გვ. (70-80).

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, მ. ხართიშვილი. მუნიციპალიტეტის ქალაქის ერთიანი საინფორმაციო კონცეფცია. ჰიდროინჟინერია N 2 (6). 2008წ. .

ი. აბულაძე, ვ. წვერავა. მუნიციპალურ სამგზავრო სატრანსპორტო ქსელში მგზავრთნაკადების ფაქტიური მნიშვნელობების განსაზღვრა საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით. ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2009წ. #4(474), გვ. 52-56, ISSN 1512-0996 .

ვ. ზეიკიძე, ც. ელგენდარაშვილი. მუნიციპალური მენეჯმენტის სრულყოფის მიმართულებები საქართველოში. ჟ. „ეკონომიკა“, . 2017წ. #5, 2017.

გ. მაისურაძე. მუნიციპალური მენეჯმენტის სრულყოფის მიმართულებები საქართველოში. ეკონომიკა. 505წ. N5.2017. 88-96 გვ. ISSN 02-06-2828.

ი. აბულაძე, ვ.წვერავა. მუნიციპალური სამგზავრო ტრანსპორტის მოდელირებით ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლება. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2012წ. #3(21) გვ.50-53 ISBN 1987-7471.

ნ. ცანავა. მუნიციპალური საწარმოს-კლასტერის ფუნქციონირების პრობლემები. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული: "ბიზნესი და საყოველთაო კეთილდღეობა". 2009წ. II, ISSN1987-7919, გვ.317-326.

ლ. ბერიძე, მ. თელია. მუნიციპალური სტატისტიკის მიზნები და ამოცანები. ჟ. ”სოციალური ეკონომიკა”, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები, ISSN 1987-7471. 2014წ. #3, გვ. 186-188.

ვ. ზეიკიძე. მუნიციპალური ფინანსური კონტროლი და მისი განხორციელების თავისებურებანი. ჟ. „ეკონომიკა“, . 2011წ. #1, 2011.

მ. ვანიშვილი. მუნიციპალური ფინანსური მართვისა და ბიუჯეტშორისი რეგულირების აქტუალური საკითხები საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2002წ. №7(446), გვ. 225-229.

ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, მ. ხართიშვილი, ს. პროკოპიევი. მუნიციპალური წარმონაქმნის ეკონომიკური ბაზის ინდიკატორულ მახასიათებელთა შეფასების სისტემის დამუშავება. სტუ-ს სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2008წ. № 3 (469) გვ.5.