სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ჯავახიშვილი, null. მსუბუქ ბეტონებში ცემენტის ქვის და ფოროვანი შემვსების ურთიერთდამოკიდებულება. ქიმია სხვადასხვა დარგის მეცნიერთა კვლევებში (I ნაწილი). 2009წ. .

მ. ჯავახიშვილი, გ. ხახუტაშვილი. მსუბუქ ბეტონებში ცემენტის ქვის და ფოროვანი შემვსების ურთიერთდამოკიდებულება. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2006წ. №1(10).

ნ. ნავაძე. მსუბუქი ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერება. ბისნეს-ინჟინერინგი. 0წ. 1(2014) გვერდი 187-188.

ვ. ლეკიაშვილი, მ.ზურიკაშვილი. მსუბუქი ავტომობილების ძრავას გაგრილების სისტემის საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა.. SSN 1512-3537 სამეცნი-ერო ტექნიკური ჟურნალი `ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა` . 2012წ. თბილისი, #3 (25).

ი. ქვარაია, ნ.მსხილაძე. მსუბუქი ბეტონების დეფორმაციულობა ციკლიური კუმშვა-გაჭიმვის დროს. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები . 2009წ. 1 (471), 19- 24.

ნ. მსხილაძე, ი.ქვარაია. მსუბუქი ბეტონის დეფორმაციულობა ციკლური კუმშვა-გაჭიმვის დროს. სტუ. შრომები. 2009წ. #1 (471).

მ. ტურძელაძე, თ. ჩუბინიძე. მსუბუქი ბეტონის ზოგიერთი თვისება და მათზე მოქმედი ფაქტორები. მშენებლობა, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2007წ. ISSN 1512-3936, №4(7), გვ.83–89 .

ნ. კუციავა, მ. ანდღულაძე. მსუბუქი გაზოილის ფრაქციაში შემავალი ზოგიერთი კენტ-ნ-ალკილარომატული ნახშირწყალბადების სინთეზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. N2, გვ. 164-166.

თ. შაქარაშვილი, გ. ზოდელავა, მ. ანდღულაძე, ნ. კუციავა. მსუბუქი გაზოილის ფრაქციაში შემავალი ზოგიერთი კენტ–ნ.ალკილარომატული ნახშირწყალბადების სინთეზი . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი, N 5. 2012წ. .

მ. ანდღულაძე, გ. ზოდელავა, თ. შაქარაშვილი , ნ. კუციავა. მსუბუქი გაზოილის ფრაქციაში შემავალი ზოგიერთი კენტ–ნ.ალკილარომატული ნახშირწყალბადების სინთეზი . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი,. 2012წ. N 5; გვ. 164-166.

მ. თანანაშვილი. მსუბუქი ემისის დიოდები გვირაბების გასანათებლად. ტრანსპორტი. 0წ. N3-4 (23-24) ; 2006 წ; გვ. 41-42.

მ. ტაბატაძე, ლ. კაპანაძე. მსუბუქი მრეწველობის ნაწარმთა ოპტიმალური პროგნოზირება. სოხუმის უნივერსიტეტის მე-20 წლისათვის მიძღვნილი ეკონომისტთა რესპუბლიკური კონფერენციის მასალები 1999 წ.. 1999წ. 5 გვერდი.

მ. ტაბატაძე. მსუბუქი მრეწველობის პროდუქციის პროგნოზირება კლასტერული ანალიზის საშუალებით. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის parameter; c CAD99 შრომები 1999 წ.. 1999წ. 5 გვერდი.

ი. ქვარაია, ნ.მსხილაძე. მსუბუქი რკინაბეტონის კოლონების გამოყენების პერსპექტივები მშენებლობაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები . 2007წ. 3(465), 6-10.

ნ. მსხილაძე, ი.ქვარაია. მსუბუქი რკინაბეტონის კოლონების გამოყენების პერსპექტივები მშენებლობაში. სტუ. შრომები. 2007წ. #3 (465).

ნ. მსხილაძე. მსუბუქი ფოლადის თხელკედლიანი კონსტრუქციები. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. #2(41), გვ.8.

ნ. ცანავა. მსხვილ საწარმოთა რესტრუქტურიზაციის პრობლემები სს რუსთავის მეტალურგიული კომბინატის მაგალითზე, . თსუ-ს სოხუმის ფილიალი, მოხსენებათა კრებული, გამომცემლობა "საქართველო". 2001წ. გვ12.

ლ. კახიანი, ლ.მახვილაძე, ა.სოხაძე, გ. ნიჟარაძე. მსხვილბლოკური არსებული შენობების სეისმომედეგობის ამაღლება. მშენებლობა. 2011წ. N1(20) 6-11.

ლ. კახიანი, ლ.მახვილაძე, გ.ნიჟარაძე. მსხვილბლოკური საცხოვრებელი სახლების სეისმომედეგობის ამაღლების ტექნოლოგიური გადაწყვეტა. კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი. 2010წ. .

ქ. შენგელია. მსხვილი ბიზნესის ტრანსფორმაციის ეკონომიკური ფაქტორები. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2009წ. №7, გვ.142-146.