სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. შენგელია. მსხვილი ბიზნესის ტრანსფორმაციის ეკონომიკური ფაქტორები. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2009წ. №7, გვ.142-146.

მ. სირაძე, ), ი. ბერძენიშვილი . მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების ეფექტურობის ამაღლებაზე ორიენტირებული გადაწყვეტილება . საქ. ტექნ.უნივერსიტეტის შრომები, . 2015წ. № 4(498.

ი. ბერძენიშვილი, მ. სირაძე. მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების ეფექტურობის ამაღლებაზე ორიენტირებული გადაწყვეტილება. Transactions of GTU. 2015წ. #4(498), გვ. 122-127.

. მსხვილღეროიანი მცენარის რეოლოგიური მოდელი. საქ.სახ.აგრარული უნივერსიტეტი" . 1999წ. აგრარულ მეცნიერებათა პრობლემები საიუბილეო გამოცემა.

გ. კაიშაური. მსხლისგან დამზადებული ნაყენების შედარებითი ანალიზი . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული , თბ.. 2009წ. ტ. 2 - № 2 (47). გვ.129 – 130. .

ნ. მაჭავარიანი, ს. მეტონიძე, ქ. ახმეტელი. მტვრით გამოწვეული დაავადება და მისი პროფილაქტიკა (ინგლისურ ენაზე). Problems o Mechanicsf. 2008წ. M4(33).

ს. სიგუა. მტკვარ–არაქსის კულტურა. ჟურ. „პარალელი“, . 2016წ. №8, გვ. 193–212..

М. , ლ. ბაშელეიშვილი,ნ.გოშუანი. მტკვრის ნავთობგაზიანი ოლქის გვიან ცარცული სტრუქტურები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2014წ. №29, გვ.47-53.

შ. ფაფიაშვილი. მტკიცებითი სამართლის ზოგიერთი პრობლემა. ჟურ. „მეცნიერება და ცხოვრება“. 2012წ. #1(5) გვერდი 98-104.

მ. მამნიაშვილი, გიმზერ ალანია. მტკიცებულების ცნება და მისი მნიშვნელობა სისხლის სამართლის პროცესში. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები XV ჰუმანიტარულ და სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა სერია, სოხუმის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2016წ. გვ. 493-504.

ბ.მხეიძე. მტკნარი მიწისქვეშა წყლების გავრცელების სიღრმე საქართველოს ტერიტორიაზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2003წ. № 3, (449), 63-65.

ქ. მახარაძე, გ.გობეჩია. მტკნარი წყლის რესურსები - ქვეყნის მდგრადი განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. Mმეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2007წ. #4-6, გვ.49-52 .

И. Схиртладзе. მუდმივი და ცვლადი დენის ლოკომოტივების ელექტროამძრავის სრიალის საწინააღმდეგო სხვადასხვა სისტემების თვისებები.. გამომც. ჟურნალი ,,ტრანსპორტი" №1, 2016 წ.. 0წ. №1, 17 გვ..

ს. ნემსაძე, კოხრეიძე გ., გაბრაშვილი მ., ფხაკაძე შ.. მუდმივი დენის გადაცემის ერთიანი გარამქმნელი სისტემის სქემის დამუშავება რეჟიმების მართვისა და ოპტიმიზაციის პირობებში.. ენერგია. 2014წ. №1(69),გვ. 22-26.

გ. კოხრეიძე, სიმონ ნემსაძე, მაია გაბრაშვილი, შორენა ფხაკაძე. მუდმივი დენის გადაცემის ერთიანი გარდამქმნელი სისტემის სქემის დამუშავება რეჟიმების მართვისა და ოპტიმიზაციის პირობებში.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2014წ. №1(69)...

მ. გოცაძე, ი. ბერიძე. მუდმივი დენის ელექტრო-ამძრავის მართვის მოწყო-ბილობა. ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2013წ. #3-4 (51-52), 2013 .

И. Схиртладзе. მუდმივი დენის ელექტროამძრავ შემადგენლობაზე გამოშვებული წინაღობების გამარტივებული, უფრო ზუსტი მეთოდი ფარდობითი ერთეულების გამოყენებით.. გამომც. ჟურნალი ,,ტრანსპორტი"№1, 2017 წ.. 0წ. №1, 7 გვ..

მ. ცეცხლაძე. მუდმივი დენის ელექტრული ძრავის მართვის სისტემის ოპტიმიზაცია. ქ. ქუთაისი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ენერგეტიკა:რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. მოხსენებების კრებული.. 2016წ. 4-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებების კრებული. გვ.3.

მ. ცეცხლაძე. მუდმივი დენის ელექტრული ძრავის მართვის სისტემის ოპტიმიზაცია. საგამომომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. 3(105) გვ.4.