სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. კუციავა, მ. ანდღულაძე. მსუბუქი გაზოილის ფრაქციაში შემავალი ზოგიერთი კენტ-ნ-ალკილარომატული ნახშირწყალბადების სინთეზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. N2, გვ. 164-166.

თ. შაქარაშვილი, გ. ზოდელავა, მ. ანდღულაძე, ნ. კუციავა. მსუბუქი გაზოილის ფრაქციაში შემავალი ზოგიერთი კენტ–ნ.ალკილარომატული ნახშირწყალბადების სინთეზი . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი, N 5. 2012წ. .

მ. ანდღულაძე, გ. ზოდელავა, თ. შაქარაშვილი , ნ. კუციავა. მსუბუქი გაზოილის ფრაქციაში შემავალი ზოგიერთი კენტ–ნ.ალკილარომატული ნახშირწყალბადების სინთეზი . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი,. 2012წ. N 5; გვ. 164-166.

მ. თანანაშვილი. მსუბუქი ემისის დიოდები გვირაბების გასანათებლად. ტრანსპორტი. 0წ. N3-4 (23-24) ; 2006 წ; გვ. 41-42.

მ. ტაბატაძე, ლ. კაპანაძე. მსუბუქი მრეწველობის ნაწარმთა ოპტიმალური პროგნოზირება. სოხუმის უნივერსიტეტის მე-20 წლისათვის მიძღვნილი ეკონომისტთა რესპუბლიკური კონფერენციის მასალები 1999 წ.. 1999წ. 5 გვერდი.

მ. ტაბატაძე. მსუბუქი მრეწველობის პროდუქციის პროგნოზირება კლასტერული ანალიზის საშუალებით. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის parameter; c CAD99 შრომები 1999 წ.. 1999წ. 5 გვერდი.

ი. ქვარაია, ნ.მსხილაძე. მსუბუქი რკინაბეტონის კოლონების გამოყენების პერსპექტივები მშენებლობაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები . 2007წ. 3(465), 6-10.

ნ. მსხილაძე, ი.ქვარაია. მსუბუქი რკინაბეტონის კოლონების გამოყენების პერსპექტივები მშენებლობაში. სტუ. შრომები. 2007წ. #3 (465).

ნ. მსხილაძე. მსუბუქი ფოლადის თხელკედლიანი კონსტრუქციები. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. #2(41), გვ.8.

ნ. ცანავა. მსხვილ საწარმოთა რესტრუქტურიზაციის პრობლემები სს რუსთავის მეტალურგიული კომბინატის მაგალითზე, . თსუ-ს სოხუმის ფილიალი, მოხსენებათა კრებული, გამომცემლობა "საქართველო". 2001წ. გვ12.

ლ. კახიანი, ლ.მახვილაძე, ა.სოხაძე, გ. ნიჟარაძე. მსხვილბლოკური არსებული შენობების სეისმომედეგობის ამაღლება. მშენებლობა. 2011წ. N1(20) 6-11.

ლ. კახიანი, ლ.მახვილაძე, გ.ნიჟარაძე. მსხვილბლოკური საცხოვრებელი სახლების სეისმომედეგობის ამაღლების ტექნოლოგიური გადაწყვეტა. კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი. 2010წ. .

ქ. შენგელია. მსხვილი ბიზნესის ტრანსფორმაციის ეკონომიკური ფაქტორები. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2009წ. №7, გვ.142-146.

მ. სირაძე, ), ი. ბერძენიშვილი . მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების ეფექტურობის ამაღლებაზე ორიენტირებული გადაწყვეტილება . საქ. ტექნ.უნივერსიტეტის შრომები, . 2015წ. № 4(498.

ი. ბერძენიშვილი, მ. სირაძე. მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების ეფექტურობის ამაღლებაზე ორიენტირებული გადაწყვეტილება. Transactions of GTU. 2015წ. #4(498), გვ. 122-127.

. მსხვილღეროიანი მცენარის რეოლოგიური მოდელი. საქ.სახ.აგრარული უნივერსიტეტი" . 1999წ. აგრარულ მეცნიერებათა პრობლემები საიუბილეო გამოცემა.

გ. კაიშაური. მსხლისგან დამზადებული ნაყენების შედარებითი ანალიზი . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული , თბ.. 2009წ. ტ. 2 - № 2 (47). გვ.129 – 130. .

ნ. მაჭავარიანი, ს. მეტონიძე, ქ. ახმეტელი. მტვრით გამოწვეული დაავადება და მისი პროფილაქტიკა (ინგლისურ ენაზე). Problems o Mechanicsf. 2008წ. M4(33).

ს. სიგუა. მტკვარ–არაქსის კულტურა. ჟურ. „პარალელი“, . 2016წ. №8, გვ. 193–212..

М. , ლ. ბაშელეიშვილი,ნ.გოშუანი. მტკვრის ნავთობგაზიანი ოლქის გვიან ცარცული სტრუქტურები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2014წ. №29, გვ.47-53.