სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. გვაჯაია. მუნიციპალური წარმონაქმნის საინვესტიციო კლიმატი. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2011წ. გვ.გვ.191-195.

ლ. გვაჯაია. მუნიციპალური წარმონაქმნის საინვესტიციო კლიმატი და მისი შეფასების ტექნოლოგია. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცამლობა. 2011წ. 191-195.

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, მ.ხართიშვილი, ს. პროკოპიევი. მუნიციპალური წარმონაქმნის სოციალ-ეკონომიკური განვითარების ინდიკატორული მაჩვენებლების, მუნიციპალური ფინანსების, არასაცხოვრებელი უძრავი ქონების მიწათსარგებლობის ინფორმაციული სისტემა. ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008, სტუ-ს მოხსენებათა კრებული, ISSN 0135-0765,. 2008წ. .

ლ. იმნაიშვილი. მუსელიანი თ., ნაჭყებია შ., მუსელიანი გ., ჩხიკვაძე კ., იარალაშვილი დ. კომპიუტერული ტექნიკის დატვირთვის გავლენა ელექტროენერგიის ხარისხზე. GEORGIAN ENGINERING NEVS, # 4, 2011, გვ. 63-66.. . 2011წ. .

თ. ბლიაძე. მუსიკალური კულტურა და გალაკტიონი. სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი ,,პარალელი’’, №5, თბილისი,. 2013წ. .

ა. ტალიაშვილი. მუსლიმანური სამართალი. სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნაილ იურისტი . 2017წ. #2 გვ35-39.

ც. ლომაია, ანა კატუკია. მუშაობა და დასაქმებითი ურთიერთობების მართვა. . ქართულ-ბრიტანული უნივერსიტეტის შრომათა კრებული,. 2010წ. გვ.100-112.

ვ. ლეკიაშვილი, ვ. ჯაჯანიძე, დ. უგულავა. მუშაობის რეჟიმის გავლენა ავტომობილის საიმედოობის მაჩვენებლებზე . სტუ-ს სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2009წ. #2 (14).

თ. ჭეიშვილი, ო.მაჭავარიანი, ს.ქავთარაძე, გ.ნადარეიშვილი. მუშევანის ტრაქიტო-რეოლიტური ექსრუზივის გეოლოგიური აგებულება და მისი ფერადი მინის წარმოებისათვის გამოყენების პრობლემები. სტუ-ს შრომები. 2010წ. №2(476), გვ.72-77.

ე. თევზაძე. მუშთაიდის ბაღის ქალაქთმშენებლობითი და ისტორიულ-კულტურული კვლევა. ჟურნალი "კამარა". 2006წ. ISSN 1512-2956,113-120..

ს. სიგუა. მუხათწყაროს განდეგილი. ჟურ. „ჩვენი უნივერსიტეტი“, №18. 2013წ. .

რ. ხუციშვილი, მ. ხომასურიძე, ბაბიჩაძე ზ.. მუხის კასრის ალტერნატიული მასალების ზეგავლენა ღვინის შედგენილობასა და ორგანოლეპტიკურ მაჩვენებლებზე“.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. საქართველოს ქიმიური საზოგადოება. . 2016წ. №1. გვ 189-198.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. მუხის სამკურნალო ძმარი. მეცნიერებათა აკადემია ქიმიის სერია. 2010წ. ტ.36,N4, გვ.483-491.

რ. კლდიაშვილი, თ. წივწივაძე, ნ. ჩიგოგიძე, რ. სხილაძე, გ. სულაქველიძე. მუხის სამკურნალო ძმარი. საქართველოს მეცნიერ-აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2010წ. ტ.36, №4, 5 გვ..

რ. ხუციშვილი, მ. ხომასურიძე, ბაბიჩაძე ზ.. მუხის ჩიფსის, კუბის, ექსტრაქტისა და ტანინის ზეგავლენას წითელი ღვინის ფერის ინტენსივობასა და ფერის ტონზე“. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. GEORGIAN ENGINEERING NEWS.. 2016წ. №4, (vol.80), გვ. 134-141..

ზ. ჯაფარიძე. მუხის ხის ნამზადების პარამეტრების დასაბუთება სპირტის დაძველების პროცესში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული. 2016წ. თბილისი, 26.11.2016,გვ.67-71.

ზ. ჯაფარიძე, მამუკა ხოშტარია. მუხის ხის ნამზადების პარამეტრების დასაბუთება სპირტის დაძველების პროცესში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული. 2016წ. თბილისი, 26.11.2016,გვ.67-71.

ზ. ჯაფარიძე. მუხის ხის ნამზადების პარამეტრების დასაბუთება სპირტის დაძველების პროცესში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული. 2016წ. თბილისი, 26.11.2016,გვ.67-71.

გ. ყიფიანი. მყარი დეფორმირებადი გარემოს მექანიკის განვითარების შესახებ. //ნიკოლოზ მუსხელიშვილის (16.02.1891-16.07.1076) დაბადებიდან 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის პირველი ყოველწლიური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, ი. ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი. 2010წ. გვ. 85.

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.თოლომაშვილი, გ.სალაყაია, ვ.გაბრიჩიძე. მყარი მასალების შემრევი. სავტორო მოწმობის #19. 2002წ. 1 გვ..