სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. თოფურია. მულტიმოდალური გადაზიდვების მართვის ავტომატიზებული სისტემის აგებადაპროექტების CASE- და დაპროექტების ჰიბრიდული ტექნოლოგიებით. სტუ შრ.კრებ.: „მას“-N2(20). 2015წ. .

თ. ჭეიშვილი, ნ.ნიჟარაძე, მ.გორგოძე, ი.ბაირამაშვილი, ზ.კოვზირიძე. მულტიფუნქციური ჰეტერომოდულური კომპოზიტი B4C-BN-TiC-SiC-C სისტემაში. კერამიკა. 2008წ. N2 (19), გვ.3-8.

მ. ხართიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. მუნიციპალიტეტის - ქალაქის ერთიანი საინფორმაციო კონცეფცია. ჰიდროინჟინერია. 2008წ. №2 (6),გვ. 22-31.

ო. ქოჩორაძე, შორენა ჭუმბურიძე. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და საფრანგეთის ფინანსური მენეჯმენტი. სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). . 2016წ. 2016, N4(40) ტომი II. – 173 გვ. (70-80).

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, მ. ხართიშვილი. მუნიციპალიტეტის ქალაქის ერთიანი საინფორმაციო კონცეფცია. ჰიდროინჟინერია N 2 (6). 2008წ. .

ი. აბულაძე, ვ. წვერავა. მუნიციპალურ სამგზავრო სატრანსპორტო ქსელში მგზავრთნაკადების ფაქტიური მნიშვნელობების განსაზღვრა საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით. ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2009წ. #4(474), გვ. 52-56, ISSN 1512-0996 .

ვ. ზეიკიძე, ც. ელგენდარაშვილი. მუნიციპალური მენეჯმენტის სრულყოფის მიმართულებები საქართველოში. ჟ. „ეკონომიკა“, . 2017წ. #5, 2017.

გ. მაისურაძე. მუნიციპალური მენეჯმენტის სრულყოფის მიმართულებები საქართველოში. ეკონომიკა. 505წ. N5.2017. 88-96 გვ. ISSN 02-06-2828.

ი. აბულაძე, ვ.წვერავა. მუნიციპალური სამგზავრო ტრანსპორტის მოდელირებით ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლება. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2012წ. #3(21) გვ.50-53 ISBN 1987-7471.

ნ. ცანავა. მუნიციპალური საწარმოს-კლასტერის ფუნქციონირების პრობლემები. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული: "ბიზნესი და საყოველთაო კეთილდღეობა". 2009წ. II, ISSN1987-7919, გვ.317-326.

ლ. ბერიძე, მ. თელია. მუნიციპალური სტატისტიკის მიზნები და ამოცანები. ჟ. ”სოციალური ეკონომიკა”, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები, ISSN 1987-7471. 2014წ. #3, გვ. 186-188.

ვ. ზეიკიძე. მუნიციპალური ფინანსური კონტროლი და მისი განხორციელების თავისებურებანი. ჟ. „ეკონომიკა“, . 2011წ. #1, 2011.

მ. ვანიშვილი. მუნიციპალური ფინანსური მართვისა და ბიუჯეტშორისი რეგულირების აქტუალური საკითხები საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2002წ. №7(446), გვ. 225-229.

ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, მ. ხართიშვილი, ს. პროკოპიევი. მუნიციპალური წარმონაქმნის ეკონომიკური ბაზის ინდიკატორულ მახასიათებელთა შეფასების სისტემის დამუშავება. სტუ-ს სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2008წ. № 3 (469) გვ.5.

ლ. გვაჯაია. მუნიციპალური წარმონაქმნის საინვესტიციო კლიმატი. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2011წ. გვ.გვ.191-195.

ლ. გვაჯაია. მუნიციპალური წარმონაქმნის საინვესტიციო კლიმატი და მისი შეფასების ტექნოლოგია. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცამლობა. 2011წ. 191-195.

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, მ.ხართიშვილი, ს. პროკოპიევი. მუნიციპალური წარმონაქმნის სოციალ-ეკონომიკური განვითარების ინდიკატორული მაჩვენებლების, მუნიციპალური ფინანსების, არასაცხოვრებელი უძრავი ქონების მიწათსარგებლობის ინფორმაციული სისტემა. ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008, სტუ-ს მოხსენებათა კრებული, ISSN 0135-0765,. 2008წ. .

ლ. იმნაიშვილი. მუსელიანი თ., ნაჭყებია შ., მუსელიანი გ., ჩხიკვაძე კ., იარალაშვილი დ. კომპიუტერული ტექნიკის დატვირთვის გავლენა ელექტროენერგიის ხარისხზე. GEORGIAN ENGINERING NEVS, # 4, 2011, გვ. 63-66.. . 2011წ. .

თ. ბლიაძე. მუსიკალური კულტურა და გალაკტიონი. სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი ,,პარალელი’’, №5, თბილისი,. 2013წ. .

ა. ტალიაშვილი. მუსლიმანური სამართალი. სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნაილ იურისტი . 2017წ. #2 გვ35-39.