სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ფაფიაშვილი. მტკიცებითი სამართლის ზოგიერთი პრობლემა. ჟურ. „მეცნიერება და ცხოვრება“. 2012წ. #1(5) გვერდი 98-104.

მ. მამნიაშვილი, გიმზერ ალანია. მტკიცებულების ცნება და მისი მნიშვნელობა სისხლის სამართლის პროცესში. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები XV ჰუმანიტარულ და სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა სერია, სოხუმის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2016წ. გვ. 493-504.

ბ.მხეიძე. მტკნარი მიწისქვეშა წყლების გავრცელების სიღრმე საქართველოს ტერიტორიაზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2003წ. № 3, (449), 63-65.

ქ. მახარაძე, გ.გობეჩია. მტკნარი წყლის რესურსები - ქვეყნის მდგრადი განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. Mმეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2007წ. #4-6, გვ.49-52 .

И. Схиртладзе. მუდმივი და ცვლადი დენის ლოკომოტივების ელექტროამძრავის სრიალის საწინააღმდეგო სხვადასხვა სისტემების თვისებები.. გამომც. ჟურნალი ,,ტრანსპორტი" №1, 2016 წ.. 0წ. №1, 17 გვ..

ს. ნემსაძე, კოხრეიძე გ., გაბრაშვილი მ., ფხაკაძე შ.. მუდმივი დენის გადაცემის ერთიანი გარამქმნელი სისტემის სქემის დამუშავება რეჟიმების მართვისა და ოპტიმიზაციის პირობებში.. ენერგია. 2014წ. №1(69),გვ. 22-26.

გ. კოხრეიძე, სიმონ ნემსაძე, მაია გაბრაშვილი, შორენა ფხაკაძე. მუდმივი დენის გადაცემის ერთიანი გარდამქმნელი სისტემის სქემის დამუშავება რეჟიმების მართვისა და ოპტიმიზაციის პირობებში.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2014წ. №1(69)...

მ. გოცაძე, ი. ბერიძე. მუდმივი დენის ელექტრო-ამძრავის მართვის მოწყო-ბილობა. ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2013წ. #3-4 (51-52), 2013 .

И. Схиртладзе. მუდმივი დენის ელექტროამძრავ შემადგენლობაზე გამოშვებული წინაღობების გამარტივებული, უფრო ზუსტი მეთოდი ფარდობითი ერთეულების გამოყენებით.. გამომც. ჟურნალი ,,ტრანსპორტი"№1, 2017 წ.. 0წ. №1, 7 გვ..

მ. ცეცხლაძე. მუდმივი დენის ელექტრული ძრავის მართვის სისტემის ოპტიმიზაცია. ქ. ქუთაისი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ენერგეტიკა:რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. მოხსენებების კრებული.. 2016წ. 4-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებების კრებული. გვ.3.

მ. ცეცხლაძე. მუდმივი დენის ელექტრული ძრავის მართვის სისტემის ოპტიმიზაცია. საგამომომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. 3(105) გვ.4.

ს. ნემსაძე, კოხრეიძე გ., სხაკაძე შ., გაბრაშვილი მ.. მუდმივი დენის ერთბოგირა გარდამქმნელიანი ბიპოლარული ხაზით ენერგიის გადაცემის სტრუქტურული სქემის დამუშავება. ენერგია. 2013წ. №4(68),გვ. 49-53.

გ. კოხრეიძე, სიმონ ნემსაძე, მაია გაბრაშვილი, შორენა ფხაკაძე. მუდმივი დენის ერთბოგირა გარდამქმნელიანი ბიპოლარული ხაზით ენერგიის გადაცემის სტრუქტურული სქემის დამუშავება.. ჟურნალი ,, ენერგია" . 2013წ. №4(68)..გვ,49-53.

დ. კოხრეიძე. მუდმივი დენის ვენტილური ძრავას მათემატიკური მოდელირება. "ენერგია" . 2017წ. #4, გვ. 6.

ნ. კერესელიძე, ა. ზერეკიძე, ი. ნათენაძე. მუდმივი დენის მაგისტრალური ელმავლების თვალწყვილების ბუქსაობის პროცესის გამოკვლევის შესაძლებლობა MATLAB Simulink მათემატიკური მოდელით . თბილისი, სტუ, ჟურნალი "ენერგია". 2016წ. #1 (77) , 5 გვ..

ჯ. სანიკიძე. მუდმივი დენის მაღალი ენერგეტიკული მაჩვენებლების მქონე ელექტრომატარებლები ეს–001, ეს–002 ძაბვის იმპილსური რეგულირებით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნ. „ტრანსპორტი" ISSN 1512-0910.. 2005წ. #4(20). 2005. გვ.3–8.

ს. კარიპიდისი-კარიბოვი, ჯ. სანიკიძე. მუდმივი დენის მაღალი ენერგეტიკული მაჩვენებლების მქონე ელექტრომატარებლები ეს–001, ეს–002 ძაბვის იმპულსური რეგულირებით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნ. „ტრანსპორტი" ISSN 1512-0910.. 2005წ. #4(20). 2005. გვ.3–8.

И. Схиртладзе. მუდმივი დენის მაღალი ენერგეტიკული მაჩვენებლის მქონე ელექტრომატარებლები ეს–001, ეს–002, ძაბვის იმპულსური რეგულირებით.. გამომც. ჟურნალი ,,ტრანსპორტი''№4, თბილისი,2005.. 0წ. №4, თბილისი, 2005. 3 გვ..

ა. ზერეკიძე, ა.ცომაია,. მუდმივი დენის წევის ძრავების ორეტაპობრივი ოპტიმიზაციური დაპროექტება. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 1995წ. შრომები, #3(408), .