სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ზერეკიძე, . კ.წერეთელი, ა.ცომაია,. მუდმივი დენის წევის ძრავების ორეტაპობრივი ოპტიმიზაციური დაპროექტება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, . 1995წ. #3(408), 1995;.

ა. ზერეკიძე. მუდმივი დენის წევის ძრავის პარამეტრული ოპტიმიზაციისადმი მიდგომის დასაბუთება. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. . 1995წ. ტომი 152, #2. 1995. .

ა. ზერეკიძე, ა.ცომაია, ჯ.ბოლაშვილი.. მუდმივი დენის წევის ძრავის პარამეტრული ოპტიმიზაციისადმი მიდგომის დასაბუთება. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. . 1995წ. ტომი 152, #2. 1995. .

ა. ხაბეიშვილი. მუდმივკვეთიანი ერთგვაროვანი სწორი ღეროს გაანგარიშება გრძივ დარტყმაზე მდგრადობის გათვალისწინებით.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. . 2010წ. N1(475). გვ.13-16. ISSN 1512-0996.

მ. ბედინეიშვილი, ნ. კირკიტაძე. მულტიბიომეტრიული მეთოდის გამოყენება პედაგოგთა რეგისტრირების სისტემაში.. ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი“. 2014წ. #3, 2014 წ.

ნ. კირკიტაძე, ლევან იმნაიშვილი, null. მულტიბიომეტრიული მეთოდის გამოყენება პედაგოგთა რეგისტრირების სისტემაში. . ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი“. 2014წ. #3, 2014 წ.,გვ.217–219..

ი. მოსაშვილი, null. მულტიმედია ტრენაჟორები ტექნოლოგიური პროცესების მართვის შესწავლაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში”. 2007წ. მოხსენებათა კრებული II ტომი, თბილისი. გვ.373-375.

ი. მოსაშვილი. მულტიმედია ტრენაჟორები ტექნოლოგიური პროცესების მართვის შესწავლაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში", მოხსენებათა კრებული II ტომი. 2007წ. გვ.373–375.

ო. გაბედავა. მულტიმედიური საშუალებების განვითარების პერსპექტივა.. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (1512-3979). 2009წ. №1(6), 84-87 გვ. .

ნ. რაჭველიშვილი. მულტიმინერალური კომპოზიციის თერმული დამუშავებისას მიმდინარე პროცესების იწ-სპექტრომეტრული შეფასების შესაძლებლობის შესახებ. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტომი 11, #4, გვ. 408-411.

ნ. რაჭველიშვილი, ა. სარუხანიშვილი, ვ. გორდელაძე . მულტიმინერალური კომპოზიციის თერმული დამუშავებისას მიმდინარე პროცესების იწ. სპექტრომეტრული შეფასების შესაძლებლობის შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2011წ. #3, 308-311.

ვ. გორდელაძე, ნ. რაჭველიშვილი, ა. სარუხანიშვილი. მულტიმინერალური კომპოზიციის თერმული დამუშავებისას მიმდინარე პროცესების სპექტრომეტრული შეფასების შესაძლებლობის შესახებ.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი №11 (4) . 2011წ. თბილისი, გვ. 408-411.

ნ. თოფურია. მულტიმოდალური გადაზიდვების ბიზნეს-პროცესების სერვის-ორიენტირებული სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა. სტუ შრ.კრებ.: „მას“-N1(23). 2017წ. 107-204.

ნ. თოფურია. მულტიმოდალური გადაზიდვების მართვის ავტომატიზებული სისტემის აგებადაპროექტების CASE- და დაპროექტების ჰიბრიდული ტექნოლოგიებით. სტუ შრ.კრებ.: „მას“-N2(20). 2015წ. .

თ. ჭეიშვილი, ნ.ნიჟარაძე, მ.გორგოძე, ი.ბაირამაშვილი, ზ.კოვზირიძე. მულტიფუნქციური ჰეტერომოდულური კომპოზიტი B4C-BN-TiC-SiC-C სისტემაში. კერამიკა. 2008წ. N2 (19), გვ.3-8.

მ. ხართიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. მუნიციპალიტეტის - ქალაქის ერთიანი საინფორმაციო კონცეფცია. ჰიდროინჟინერია. 2008წ. №2 (6),გვ. 22-31.

ო. ქოჩორაძე, შორენა ჭუმბურიძე. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და საფრანგეთის ფინანსური მენეჯმენტი. სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). . 2016წ. 2016, N4(40) ტომი II. – 173 გვ. (70-80).

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, მ. ხართიშვილი. მუნიციპალიტეტის ქალაქის ერთიანი საინფორმაციო კონცეფცია. ჰიდროინჟინერია N 2 (6). 2008წ. .

ი. აბულაძე, ვ. წვერავა. მუნიციპალურ სამგზავრო სატრანსპორტო ქსელში მგზავრთნაკადების ფაქტიური მნიშვნელობების განსაზღვრა საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით. ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2009წ. #4(474), გვ. 52-56, ISSN 1512-0996 .

ვ. ზეიკიძე, ც. ელგენდარაშვილი. მუნიციპალური მენეჯმენტის სრულყოფის მიმართულებები საქართველოში. ჟ. „ეკონომიკა“, . 2017წ. #5, 2017.