სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ბაღათურია, დ.გორგიძე. მყარი სხეულის სფერული მოძრაობის დროს სიჩქარეთა განაწილების შესახებ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2009წ. #1-3 გვ.63-67, თბილისი.

პ.ჯანელიძე, ჯ. დოლიძე. მყინვარების როლის შეფასება საქართველოში მდინარეული ჩამონადენის ფორმირებაში. კლიმატის ცვლილებების ეროვნული სააგენტოს ბიულეტენი. 2001წ. #10 თბილისი გვ 75-100.

. მყინვარების უკანდახევის შედეგად წარმოშობილი დაგუბებული ტბების გეოგრაფია. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. #111. გვ.50-54.

ნ. კაპანაძე, ბ. ბერიტაშვილი, ვ. ცომაია.. მყინვარწვერის გამყინვარების აღმოსავლეთ სექტორის მყინვართა დეგრადაცია და მათთან ადაპტაციის ღონისძიებათა ზოგიერთი ასპექტი. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2015წ. გვ. 259-263, ISBN 978-9941-13-457-9.

. მყისიერი ზემოქმედების დროს სტატიკურად ურკვევი ღეროვანი კონსტრუქციულ ელემენტებში ძაბვების ნაზრდების განსაზღვრა. საქ.მეცნ.აკადემიის ჟურნალი . 2006წ. 1–3.

ე. ნინუა. მშენებარე ნაგებობა, როგორც საკუთრების უფლების ობიექტი. . მართლმსაჯულება და კანონი,. 2017წ. # 1(53) გვ., 153-159. თბილისი.

ა. სოხაძე, გ.გურეშიძე, ნ.მექვაბიშვილი. მშენებლობა და გარემო ნაწილი I. სტუ. 2006წ. .

თ. მელქაძე, კაპანაძე თამარ. მშენებლობა და კატასტროფების რისკის მართვა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. . 2016წ. №2 (41) 7 გვ..

ა.სოხაძე. მშენებლობა უპირველეს ყოვლისა. საქ.მეცნ.აკადემიის შრომები. 2005წ. .

ე. მალანია, ი.ქვარაია; ქ.ქუთათელაძე. მშენებლობა- ტურიზმის განვითარების აუცილებელი პირობა . . კსუ. მაცნე . 2013წ. # 5.

ა. ნადირაძე. მშენებლობაში გამოყენებული ეფექტური თვითგამკვრივებადი ბეტონი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N2(29), თბილისი, 2013. 2013წ. .

რ. მახვილაძე, ჯუღელი ზ.. მშენებლობაში ელექტროენერგიის დაზოგვის შესაძლებლობები. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" თბ.,. 2006წ. №7–9.

რ. მახვილაძე, გოგბერაშვილი ა., ჯოგლიძე ლ.. მშენებლობით შეჩერებულ შენობებზე სამუშაოთა განახლების წინა დიაგნოსტიკური გამოკვლევა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2014წ. №2(37).

რ. მახვილაძე, გოგბერაშვილი ა.. მშენებლობის ეკონომიკური ეფექტურობა საინვესტიციო რისკის პირობებში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2013წ. №1(28).

რ. მახვილაძე, ჯუღელი ზ.. მშენებლობის კალენდარული დაგეგმვა თანამედროვე მოთხოვნილებების გათვალისწინებით. სამეცნიერო ჟურნალი "ეკონომიკა" თბ., №6. 2006წ. №6, .

ი. ქვარაია, თ. თავაძე, ქ. ქუთათელაძე. მშენებლობის მენეჯმენტის გაუმჯობესების გზები. დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის შრომები#1. 2015წ. გვ.7.

გ. ბიჭიაშვილი. მშენებლობის ორგანიზაცია, მექანიზაცია, ავტომატიზაცია, დაგეგმვა და მენეჯმენტი. (მონოგრაფია), მშენებლობის ავტომატიზაცია "ამწე სატრანსპორტო მანქანები" წიგნი III. "ლეგა" . 2009წ. 800 გვერდი.

გ. ბიჭიაშვილი, ბიჭიაშვილი ჯონი. მშენებლობის ორგანიზაცია, მექანიზაცია, ავტომატიზაცია, დაგეგმვა და მენეჯმენტი. (მონოგრაფია), მშენებლობის ავტომატიზაცია "ამწე სატრანსპორტო მანქანები" წიგნი III. "ლეგა" . 2009წ. 800 გვერდი.

გ. ბიჭიაშვილი. მშენებლობის ორგანიზაცია, მექანიზაცია, ავტომატიზაცია, დაგეგმვა და მენეჯმენტი. (მონოგრაფია), მშენებლობის ავტომატიზაცია "ამწე სატრანსპორტო მანქანები" წიგნი III. "ლეგა" . 2009წ. 800 გვერდი.

ჯ. ჩოგოვაძე, რ. მახვილაძე, ა.გოგბერაშვილი. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი და მისი სტრატეგიული დანიშნულება. "მშენებლობა" #3(22) 2011წ.. 0წ. .