სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. მაისურაძე. მუნიციპალური მენეჯმენტის სრულყოფის მიმართულებები საქართველოში. ეკონომიკა. 505წ. N5.2017. 88-96 გვ. ISSN 02-06-2828.

ი. აბულაძე, ვ.წვერავა. მუნიციპალური სამგზავრო ტრანსპორტის მოდელირებით ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლება. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2012წ. #3(21) გვ.50-53 ISBN 1987-7471.

ნ. ცანავა. მუნიციპალური საწარმოს-კლასტერის ფუნქციონირების პრობლემები. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული: "ბიზნესი და საყოველთაო კეთილდღეობა". 2009წ. II, ISSN1987-7919, გვ.317-326.

ლ. ბერიძე, მ. თელია. მუნიციპალური სტატისტიკის მიზნები და ამოცანები. ჟ. ”სოციალური ეკონომიკა”, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები, ISSN 1987-7471. 2014წ. #3, გვ. 186-188.

ვ. ზეიკიძე. მუნიციპალური ფინანსური კონტროლი და მისი განხორციელების თავისებურებანი. ჟ. „ეკონომიკა“, . 2011წ. #1, 2011.

მ. ვანიშვილი. მუნიციპალური ფინანსური მართვისა და ბიუჯეტშორისი რეგულირების აქტუალური საკითხები საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2002წ. №7(446), გვ. 225-229.

ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, მ. ხართიშვილი, ს. პროკოპიევი. მუნიციპალური წარმონაქმნის ეკონომიკური ბაზის ინდიკატორულ მახასიათებელთა შეფასების სისტემის დამუშავება. სტუ-ს სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2008წ. № 3 (469) გვ.5.

ლ. გვაჯაია. მუნიციპალური წარმონაქმნის საინვესტიციო კლიმატი. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2011წ. გვ.გვ.191-195.

ლ. გვაჯაია. მუნიციპალური წარმონაქმნის საინვესტიციო კლიმატი და მისი შეფასების ტექნოლოგია. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცამლობა. 2011წ. 191-195.

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, მ.ხართიშვილი, ს. პროკოპიევი. მუნიციპალური წარმონაქმნის სოციალ-ეკონომიკური განვითარების ინდიკატორული მაჩვენებლების, მუნიციპალური ფინანსების, არასაცხოვრებელი უძრავი ქონების მიწათსარგებლობის ინფორმაციული სისტემა. ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008, სტუ-ს მოხსენებათა კრებული, ISSN 0135-0765,. 2008წ. .

ლ. იმნაიშვილი. მუსელიანი თ., ნაჭყებია შ., მუსელიანი გ., ჩხიკვაძე კ., იარალაშვილი დ. კომპიუტერული ტექნიკის დატვირთვის გავლენა ელექტროენერგიის ხარისხზე. GEORGIAN ENGINERING NEVS, # 4, 2011, გვ. 63-66.. . 2011წ. .

თ. ბლიაძე. მუსიკალური კულტურა და გალაკტიონი. სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი ,,პარალელი’’, №5, თბილისი,. 2013წ. .

ა. ტალიაშვილი. მუსლიმანური სამართალი. სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნაილ იურისტი . 2017წ. #2 გვ35-39.

ც. ლომაია, ანა კატუკია. მუშაობა და დასაქმებითი ურთიერთობების მართვა. . ქართულ-ბრიტანული უნივერსიტეტის შრომათა კრებული,. 2010წ. გვ.100-112.

ვ. ლეკიაშვილი, ვ. ჯაჯანიძე, დ. უგულავა. მუშაობის რეჟიმის გავლენა ავტომობილის საიმედოობის მაჩვენებლებზე . სტუ-ს სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2009წ. #2 (14).

თ. ჭეიშვილი, ო.მაჭავარიანი, ს.ქავთარაძე, გ.ნადარეიშვილი. მუშევანის ტრაქიტო-რეოლიტური ექსრუზივის გეოლოგიური აგებულება და მისი ფერადი მინის წარმოებისათვის გამოყენების პრობლემები. სტუ-ს შრომები. 2010წ. №2(476), გვ.72-77.

ე. თევზაძე. მუშთაიდის ბაღის ქალაქთმშენებლობითი და ისტორიულ-კულტურული კვლევა. ჟურნალი "კამარა". 2006წ. ISSN 1512-2956,113-120..

ს. სიგუა. მუხათწყაროს განდეგილი. ჟურ. „ჩვენი უნივერსიტეტი“, №18. 2013წ. .

რ. ხუციშვილი, მ. ხომასურიძე, ბაბიჩაძე ზ.. მუხის კასრის ალტერნატიული მასალების ზეგავლენა ღვინის შედგენილობასა და ორგანოლეპტიკურ მაჩვენებლებზე“.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. საქართველოს ქიმიური საზოგადოება. . 2016წ. №1. გვ 189-198.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. მუხის სამკურნალო ძმარი. მეცნიერებათა აკადემია ქიმიის სერია. 2010წ. ტ.36,N4, გვ.483-491.