სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ნასყიდაშვილი, თ. ჭავჭანიძე, გ. მელაძე. მშრალი სუბტროპიკული კულტურების მოსავლის მეორადი ნედლეულიდან მიღებული აქტიური ნახშირების ადსორბციული თვისებების შესწავლა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2003წ. ტ. 168, #1, გვ. 128-131.

თ. ისაკაძე, თამაზ მეგრელიძე, გივი გუგულაშვილი. მშრალი ყინვის მაცივრის ენერგომოხმარების შემცირების ინოვაციური მეთოდი. სტუ-ს შრომათა კრებული . 2015წ. №3(497)გვ. 109-113.

ზ. ჯაფარიძე. მშრალი ჩაის შერჩევითი ტეხის პარამეტრების ექსპერიმენტული დასაბუთება. ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი,თბილისი. 2008წ. N 3, გვ.94-98.

ზ. ქარუმიძე, მ. ტურძელაძე. მშრალი ცემენტ-ქვიშის ნარევის მომზადების ტექნოლოგია . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,, მშენებლობა“ . 2014წ. 1(32), თბილისი 2014 წ. გვ. 86-90.

მ. კობახიძე. მშრალი, ფხვიერი ცხოველური ცხიმის გამოყენება სასოფლო-სამეურნეო ფრინველის კვებაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2003წ. №11 გვ. 145-148.

ლ. გვასალია, ა. გოგიბერიძე, რ. შეყლაშვილი. მჩატეფორიანი მანგანუმის მადნების დაბალფოსფორიანი კონცენტრატების მიღების საკითხისათვის. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2008წ. ტ.8, №2, 3 გვ..

ა. გოგიბერიძე, ლ. გვასალია. მჩატეფორიანი მანგანუმის მადნების დაბალფოსფორიანი კონცენტრატების მიღების საკითხისათვის. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8, N2, 3 გვ..

მ. მიქელაძე, მ. გოგებაშვილი. მცენარეების რადიობიოლოგიური რეაქციების ეკოლოგიური კონკურენტუნარიანობის პროგნოზირება ცენოზურ დონეზე.. ,,რადიაციული გამოკვლევები” . 2000წ. ტომი IX, 52-57.

რ.დიასამიძე, ლ.ინწკირველი, გ.გადელია, გ.ქარჩავა. მცენარეების როლი წყალსატევებში სტრონციუმ-90-ის გადანაწილებაში. რადიაციული გამოკვლევები. 2002წ. ტ.ხ, #1-2, თბილისი, გვ.215-223.

რ.დიასამიძე, გ.გადელია, და სხვა. მცენარეების როლი წყალსატევებში სტრონციუმ-90-ის გადანაწილებაში. რადიაციული გამოკვლევები. 2002წ. ტ.X, #1-2, თბილისი, გვ.215-223.

ზ.შხვაცაბაია. მცენარეების ჭრის წინაღობის გამოსაკვლევი სტენდი. საქ,სსი-ის შრომები. 1984წ. ტ.185; 131-141გვ..

დ. დევაძე, გ. ვერულიძე. მცენარეთა in vitro კულტივირების მეთოდები. ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერება-თა აკადემიის შრომები, ტ. IX-X, ISSN 2233-3363, უაკ. (UDC) 908 (479. 224)ც-998. 2015წ. გ.285-295.

მ. ორმოცაძე. მცენარეთა ზრდის ბიოსტიმულატორის მიღება მეღვინეობის ნარჩენებიდან. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში“, . 2017წ. .

გ. გიგინეიშვილი, ზ. ქაჯაია, ზ. ლონდარიძე. მცენარეთა თბური დაცვის მეთოდები და მათი ეკოლოგიური ასპექტები. სტუ. ბუნება და ენერგეტიკა. შრომათა კრებული.. 1998წ. გვ. 65-68.

გ. გიგინეიშვილი, ლ. თოფურია. მცენარეთა თბური დაცვის სისტემაში შემავალი თბოგადამცემი აპარატის მახასიათებლები. სტუ. ბუნება და ენერგეტიკა. შრომათა კრებული.. 1999წ. გვ. 29-31.

გ. გიგინეიშვილი. მცენარეთა თბური დაცვის სისტემებში დაბალპოტენციური სითბოს წყაროების გამოყენების მიმართულებით ჩატარებული სამუშაოების შესახებ. ”ენერგია”. 2002წ. №2-3 (22-23). გვ. 52-57.

ი. შეყრილაძე, ჯ.რუსიშვილი, გ. გიგინეიშვილი. მცენარეთა თბური დაცვის სისტემებში დაბალპოტენციური სითბოს წყაროების გამოყენების მიმართულებით ჩატარებული სამუშაოების შესახებ.. ჟურნალი "ენერგია". 2002წ. #2-3(22-23), გვ. 52-57.

გ. გიგინეიშვილი. მცენარეთა თბური დაცვის სისტემებში თბოელექტროსადგურების ნარჩენი სითბოს გამოყენების ეფექტურობა. სტუ. ბუნება და ენერგეტიკა. შრომათა კრებული.. 1996წ. გვ. 60-62.