სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26113 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. იაშვილი, ი. იაშვილი. მცირე და საშუალო ბიზნესის მისიის ფორმულირება და მისი მახასიათებლები. გამომცემლობა ,,ინოვაციები ბიზნესში". 2010წ. გვ. 95–98.

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის ზოგიერთი პრაქტიკული ასპექტი (ბიზნეს–კონსალტინგი, ბიზნეს– ინკუბატორები) . . 2008წ. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული 1,თბილისი,, 2008 .

თ. როსტიაშვილი, სოსელია მ. . მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის ზოგიერთი პრაქტიკული ასპექტი (ბიზნეს–კონსალტინგი, ბიზნეს– ინკუბატორები). პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული 1,თბილისი,. 2008წ. .

ც. ლომაია. მცირე და საშუალო ბიზნესის პოზიტიური და ნეგატიური მხარეები და საქართველოს გამოწვევები და პერსპექტივები, . სოხუმის უნივერსიტეტის შრომების კრებული,. 2008წ. გვ.80-87.

ც. ლომაია, ნურანა რასულოვა. მცირე და საშუალო ბიზნესის პრიორიტეტები აზერბაიჯანსა დასაქართველოში, (რუს.ენაზე), . ჟ.ეკონომისტი,. 2014წ. #3.

თ. როსტიაშვილი. მცირე და საშუალო ბიზნესის როლი ეკონომიკურ რეფორმათა სისტემაში. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ეკონომიკა. 2008წ. .

თ. როსტიაშვილი. მცირე და საშუალო ბიზნესის სახელმწიფო რეგულირება განვითარებულ ქვეყნებში. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ეკონომიკა,. 2008წ. .

ე. გობეჯიშვილი. მცირე და საშუალო ბიზნესის სტიმულირების რეგიონული ასპექტები. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.თბილისი. 2011წ. გვ. 325-327.

ც. ლომაია. მცირე და საშუალო ბიზნესის შემაფერხებე-ლი ღონისძიებები,. ქართულ-ბრიტანული უნი-ის შრ.კრებული,. 2009წ. გვ.80-91.

ნ. ჭიკაიძე, კურტანიძე მ.. მცირე და საშუალო ბიზნესში ინოვაციური მენეჯმენტის განვითარების სისტემა, როგორც ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლება. ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2014წ. N3 გვ.130.

ე. გობეჯიშვილი. მცირე და საშუალო მეწარმეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის მექანიზმები. ჟურნალი “განათლება”.თბილისი. 2012წ. №2(5), გვ. 154-157.

ი. მამალაძე. მცირე და საშუალო საინოვაციო ფირმების მხარდაჭერის მსოფლიო პრაქტიკა. თსუ სტამბა; ჟუნალი "ეკონომისტი". 2014წ. №1; 27-33 გვ.

გ. ჯოლია. მცირე და საშუალო საინოვაციო ფირმების მხარდაჭერის მსოფლიო პრაქტიკა. ეკონომისტი. 2014წ. #1.

გ. იაშვილი. მცირე და საშუალო საწარმოები და გლობალიზაციის პროცესი. . სამეცნიერო ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა”. 2009წ. №2(2), გვ. 93-95.

ა. გვარუციძე. მცირე და საშუალო საწარმოების შეცვლილი როლი ეკონომიკის ტრანსფორმაციის პირობებში. ჟურნალი 'ეკონომიკა. 2009წ. #7, 6 გვ..

გ. იაშვილი. მცირე და საშუალო წარმოებათა უპირატესობები და ნაკლოვანებები, მათი როლი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. . სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”. 2008წ. №5, გვ. 54--63 .

გ. იაშვილი, ბეთლემიძე ქ., ერმოლაევი ვ.. მცირე და საშუალო წარმოებების მართვისას მიღებული გადაწყვეტილებების ხარისხის გაზრდა.. სამეცნიერო ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა”. 2011წ. №6(18), გვ. 93-105.

დ. კუპატაძე, კ. ხმალაძე, ე. გობეჯიშვილი, null. მცირე და საშულო საწარმოთა საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურება. სამთო ჟურნალი. 2013წ. 1(30),99-101.

მ. ამირიძე, რ. თურმანიძე, ადამია დავითი. მცირე დიამეტრის სალი შენადნობის სპირალური ბურღების საბურბუშელე ღარის დახრის კუთხის გავლენა მის ცვეთამედეგობასა და საიმედოობაზე. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი. 2002წ. #10-12. გვ. 67-69.