სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. იაშვილი, ცინცაძე ა.. მცენარეთა სიცოცხლისუნარიანობის ავტომატიზირებული ორგანიზაცია.. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი”. 2000წ. № 1(7), გვ. 40-42 .

რ. კლდიაშვილი, თ.წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, გ.სულაქველიძე, ე.ჩიგოგიძე. მცენარეულ ალკალიებთან კიბოს საწინააღმდეგო ბიოკოორდინაციული ნაერთების სინთეზი, აღნაგობა და თვისებები. საქართველოს მეცნიერ აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2012წ. ტ.38, N4, გვ.8.

თ. წივწივაძე, რ.მაჩხოშვილი, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. მცენარეულ ალკალოიდებთან კიბოს საწინააღმდეგო ბიოკორდინაციული ნაერთების სინტეზი, აღნაგობა და თვისებები. მეცნიერებათა აკადემია ქიმიის სერია. 2012წ. ტ.38, N4.

ჟ. პეტრიაშვილი, ნ. ბარბაქაძე. მ. სტეფანიშვილი. ქ. ქოჩიაშვილი. ნ, მაჩაიძე. მცენარეული ანტიოქიდანტების შესახებ. . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. 2009წ. ტ N35. N2. .

ლ. ქაჯაია, ლ. ქაჯაია, რ. ბზიავა, ნ. ბაკურაძე. მცენარეული ზეთების ადსორბციული გაუფერულება. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2003წ. # 11, გვ. 210 .

თ. ყიფიანი, ზ. ჯაფარიძე, ნ. თომაძე. მცენარეული ნედლეულის ექსტრაქციის პროცესის ალბათური შეფასება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. N 2 (484). 2012წ. გვ. 83-85.

გ. ბერუაშვილი. მცენარეული ნედლეულის ფოთლის საჭყლეტ-საგრეხი მანქანის მუშა დანების მიერ აღძრული დატვირთვების განსაზღვრა. სტუ მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2016წ. №1(722) 78-82 გვ.

გ. გუგულაშვილი. მცენარეული ნედლეულის ფოთლის საჭყლეტ-საქუცმაცებელი მანქანის მუშა დანების მიერ აღძრული დატვირთვების განსაზღვრა. სამეცნიერო-რეფერირებადი ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2016წ. “ 2 (722), გვ. 78-82.

გ. ელიავა, თ. ცინცაძე, ლ. თოფურია, ე. თოფურია. მცენარეული ნივთიერების ბიოკონვერსიის გზები. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ (2015 წ. ტ. 2, #4, გამ-ბა `გეორგიკა~). 2015წ. 19-27.

ლ. თოფურია, ე. თოფურია. მცენარეული ნივთიერების ბიოკონვერსიის გზები. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ (2015 წ. ტ. 2, #4, გამ-ბა `გეორგიკა~). 2015წ. 19-27.

ე. თოფურია, გ. ელიავა, თ. ცინცაძე, ლ. თოფურია. მცენარეული ნივთიერების ბიოკონვერსიის გზები. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი "გაენათის მაცნე" გამომცემლობა 'გეორგიკა' . 2015წ. ტ.2 N 4.

ლ. თოფურია, გ. ელიავა, თ. ცინცაძე, ე. თოფურია. მცენარეული ნივთიერების ბიოკონვერსიის გზები. "გეორგიკა", "გაენათის მაცნე". 2015წ. ტ.2, N 4 გვ.19-27.

ლ. პაპავა, სტუდენტი სიჭინავა. მცენარეული საკვები ზეთების სხივის გარდატეხის კოეფიციენტის გამოკვლევა.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობების პრობლემები.შრომათა კრებული.2015 წელი.. 2015წ. .

გ. დოხნაძე, ჩიტიშვილი გ. , კეკელიშვილი ლ. . მცენარეული საფარის გავლენა ნიადაგის ეოზიულ პოცესებზე. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული. 0წ. #65 გვ.გვ. 53-59. 2010.

ლ. კეკელიშვილი, გ. ჩიტიშვილი. მცენარეული საფარის გავლენა ნიადაგის ეროზიულ პროცესებზე. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული გამომცემლობა"უნივერსალი" თბილისი. 2010წ. #65 გვ. 53-58.

ლ. ქუთათელაძე, კერესელიძე ლ.. მცენარეული შაქრის შემცვლელების შენახვის პირობები. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7.

ხ. წიქარიშვილი, ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, დ. ღუღუნიშვილი, ლ. თარგამაძე, მ. ლომოური. მცენარეული წარმოშობის ქსოვილებში ასკორბინის მჟავას, დეჰიდროასკორბინმჟავას და კეტოგულონმჟავას რაოდენობითი განსაზღვრა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. . 2013წ. ტ.13 #2. გვ.52-56. .

მ. ნიშნიანიძე. მცენარეული წარმოშობის ქსოვილებში ასკორბინის მჟავას, დეჰიდროასკორბინმჟავას რაოდენობითი განსაზღვრა.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2013წ. ტ.13 №2 2013.

ლ. ქუთათელაძე, დემენიუკი მაია. მცენარეული წითელი საღებავი და მისი კვებითი ღირებულება. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2011წ. .

შ. მინჯორაია, გ.მინჯორაია. მცირე ბიზნესი და გადასახადები საქართველოში. ეკონომიკა. 2009წ. ნომერი 5-6. გვერდი 12.