სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. ჩოგოვაძე, რ. მახვილაძე, ა.გოგბერაშვილი. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი და მისი სტრატეგიული დანიშნულება. "მშენებლობა" #3(22) 2011წ.. 0წ. .

ი. ქვარაია. მშენებლობის პროცესში წამოჭრილი გრუნტის გამაგრების პრობლემების ტექნოლოგიური გადაწყვეტა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2015წ. #4(39), გვ.3.

. მშენებლობის საინჟინრო–გეოლოგიური პირობები თბილისში. მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის შრომათა კრებული. 2007წ. XVI.

ი. ქვარაია, ე. მალანია, ქ. ქუთათელაძე. მშენებლობის ტურიზმის განვითარების აუცილებელი პირობა. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამეც.შრომების კრებული #5. 2013წ. .

თ. მელქაძე. მშენებლობის უსაფრთხოება და ტექნიკური რეგულირების მოდერნიზაცია საქართველოში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”.. 2016წ. №2 (41), 7 გვ..

ნ. ხაბეიშვილი. მშვიდი და მოწესრიგებული სკანდინავიური სტილი.. Design review. გამომც.შპს."ფაბლისითი".. 2008წ. N9. გვ.66–75. ISSN 1512-3316.

რ. მიშველაძე. მშვიდობიანი თანაარსებობის რთული პროცესი. . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საიოსტორიო ვერტიკალები’’, №27, თბილისი, . 2013წ. .

ო. დავითაშვილი. მშვიდობიანი კავკასიისთვის . გამომც.გრიფონი. 2015წ. 7 გვ..

ბ. ცხადაძე, ი.ცხორაგაული. მშობლიური (ქართული) ენა და გლობალიზაცია. კრებ "მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. 206-207.

თ. ბლიაძე. მშობლიურია მთავარი. სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი „პარალელი“, #2, თბილისი, . 2011წ. .

კ. მახარობლიძე, ბ. სურგულაძე. მშრალ, ცხელ კლიმატურ პირობებში ექსპლუატაციისათვის განკუთვნილი რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები. მშენებლობა. 2018წ. №1 (48), (გვ. 35-39).

ზ. ქარუმიძე, მ. ტურძელაძე. მშრალი დუღაბის მომზადების თავისებურებები . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,, ენერგია“. 2014წ. N2(70), თბილისი 2014,გვ 96-100.

ა. ჩიქოვანი. მშრალი ნარევები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N1(32), 2014 . 2014წ. .

გ. ბერუაშვილი, კ.მირაზანაშვილი. მშრალი სანელებლების მოსამზადებელი ტექნოლოგიური ხაზი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემიის მოამბე. თბილისი.. 2006წ. №18 182-185 გვ..

ნ. ნასყიდაშვილი, თ. ჭავჭანიძე, გ. მელაძე. მშრალი სუბტროპიკული კულტურების მოსავლის მეორადი ნედლეულიდან მიღებული აქტიური ნახშირების ადსორბციული თვისებების შესწავლა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2003წ. ტ. 168, #1, გვ. 128-131.

თ. ისაკაძე, თამაზ მეგრელიძე, გივი გუგულაშვილი. მშრალი ყინვის მაცივრის ენერგომოხმარების შემცირების ინოვაციური მეთოდი. სტუ-ს შრომათა კრებული . 2015წ. №3(497)გვ. 109-113.

ზ. ჯაფარიძე. მშრალი ჩაის შერჩევითი ტეხის პარამეტრების ექსპერიმენტული დასაბუთება. ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი,თბილისი. 2008წ. N 3, გვ.94-98.

ზ. ქარუმიძე, მ. ტურძელაძე. მშრალი ცემენტ-ქვიშის ნარევის მომზადების ტექნოლოგია . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,, მშენებლობა“ . 2014წ. 1(32), თბილისი 2014 წ. გვ. 86-90.

მ. კობახიძე. მშრალი, ფხვიერი ცხოველური ცხიმის გამოყენება სასოფლო-სამეურნეო ფრინველის კვებაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2003წ. №11 გვ. 145-148.

ლ. გვასალია, ა. გოგიბერიძე, რ. შეყლაშვილი. მჩატეფორიანი მანგანუმის მადნების დაბალფოსფორიანი კონცენტრატების მიღების საკითხისათვის. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2008წ. ტ.8, №2, 3 გვ..