სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Z. Jaliashvili, Z. Melikishvili, T. Medoidze, D. Buchsianidze, A. Papashvili, T. Sanadze, G. Tsintsadze. Absorption and Luminescence Spectra of Tm3+ Doped YLiF4 Crystal: 1I6 and 3P0,1,2 Levels. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, 164, No 1, 2001, pp. 41-44.. 2001წ. 164, No 1, 2001, pp. 41-44..

Z. Jaliashvili, Z. Melikishvili, Vasil G. Bregadze, Tamar G. Giorgadze, Irine G. Khutsishvili, Temur B. Khuskivadze. Absorption spectroscopy of silver atoms and nanomolecular studies of DNA and some organic structures. Proceedings of 2016 XIXst International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED), 2016 September, IEEE Catalog Number: Print ISBN: 978-1-5090-6175-4, Electronic ISBN: 978-1-5090-6176-1, DOI: 10.1109/DIPED.2016.7772239. 2016წ. Print ISBN: 978-1-5090-6175-4, Electronic ISBN: 978-1-5090-6176-1, DOI: 10.1109/DIPED.2016.7772239.

ი. ჯაგოდნიშვილი. abzacis cnebis gaazrebis martebulobistvis "akademiur cerashi". saqartvelos ganatlebis mecnierebata akademia, jurnal "moambis"damateba,shromebi. 2008წ. #11, gv.171-175.

თ. სუხიაშვილი. adaptaciis saSualebebis damuSaveba obieqt-orientirebuli daproeqtebisas.. სტუ-ს შრომები, 2016, # 2(22), გვ. 135-140.. 0წ. .

N. Kapanadze, B. Beritashvili, M.Shvangiradze, N. Tsintsadze. Adaptation to climate change in Georgia. TSU, Proceedings ICAE. 2015წ. pp.67-69, ISBN 978-9941-0-7644-2.

J. Beridze, Kvirkvelia Sh. , Kortua T.. Adaptive usage of main resources in MIMO-cognitive radio networks. “Georgian engineering news” . 2014წ. 2014/2.

T. Jangveladze. Additive Models for One Nonlinear Diffusion System. Rep. Enl. Sess. Sem. I.Vekua Inst. Appl. Math. 2010წ. V.24, p.66-69.

R. Gaprindashvili, G. Chumburidze, T.Beruashvili, V. Tabidze, N. Nadirashvili, A. Gholijashvili , R Katsarava.. Adsorbtion of Bacteriophages on Ca/Mg Insoluble Salts end Some New Routes to Bactericidal Surgical Materials. Iv. Javakhishvili Tbilisi State University. 2013წ. Third International Caucasian Symposium on Polimers and Advansad Materials Tbilisi, Georgia, 1-4 September, 2013 , p.20.

Z. Gasitashvili, P. Kervalishvili, A. Gigineishvili, Z. Buachidze. Advanced methods of utilization of secondary resources for energy production and accumulation. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილისადმი საბადების 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ - შრომები (3-5 ნოემბერი) საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. . 2016წ. .

N. Kenchiashvili, M. Mousa. Advantages of plasma cutting in superheated water vapor at metallurgical enterprises. Journal of Technical Science and Technologies.. 2014წ. IBSU. ISSN 2298-0032, Vol. 3, №2. p. 5-8..

ნ. კენჭიაშვილი. Advantages of plasma cutting in superheated water vapor at metallurgical enterprises. Journal of Technical Science and Technologies, 2014, p. 5-8.. 2014წ. IBSU. ISSN 2298-0032, Vol. 3, №2. p. 5-8..

Z. Sabashvili, T. Loladze, N. Kenchiashvili, მოუსა მ.. Advantages of plasma cutting in superheated water vapor at metallurgical enterprises. Journal of Technical Science and Technologies. International Black Sea University. 2014წ. N2(3). გვ. 5-8.

T. Loladze, Z. Sabashvili, T. Loladze, N.Kenchiashvili, M.Mousa.. Advantages of plasma cutting in superheated water vapor at metallurgical enterprises. Journal of Technical Science and Technologies, IBSU. ISSN 2298-0032. 2014წ. Vol. 3, №2. p. 5-8..

Z. Sabashvili, T. Loladze, N. Kenchiashvili, M. Mousa.. Advantages of plasma cutting in superheated water vapor at metallurgical enterprises. Journal of Technical Science and Technologies, IBSU. ISSN 2298-0032. 2014წ. Vol. 3, №2. p. 5-8..

M. Zoraniani. Advertising as Authentic Source of Teaching Business English. სამეცნიერო ჟურნალი Scripta Manent, თბილისი. 2012წ. №3 (15), pp. 29-32.

ა. თუშიშვილი, N.Sharashenidze, S.Khechinashvili, I.Khundadze, Z. Kevanishvili. Age-Related Hearing Loss: Dynamics in Females and Males.. In: Medicine Science and Education, Scientific and Informational Journal. Erevan, . 2009წ. N 4, 103 .

ი. ჯაგოდნიშვილი. agresiuli tavazianobis gamovlenis zogierti forma verbalur komunikaciashi. saqartvelos ganatlebis mecnierebata akademia, jurnal "moambis"damateba,shromebi. 2009წ. #2(14), gv.78-81.

ნ. ჭითანავა. Agriculture of Georgia Facing of New Challenges. Annals of Agrarian science. Vol.13, N4., 2015.. 2015წ. 5 გვ..

V. Datashvili, A. Gvarutsidze. Agro-food system developoment, as stabilising factor of worlds economy- სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კომფერენციის მასალები. . 2011წ. 6 გვ..

A. Abesadze, T. Berdzenishvili, არაბიძე მარიამი, ცოტოიძე ფანცალა. Agro-tourism Development and Perssonel Training Projects in Kakheti-Alvani-Mtatusheti Region. Silk road 8th Silk Road International Conference- "Development of Tourism in the Black and Caspain Seas Regions", Tbilisi- Batumi, 2013. . 2013წ. .