სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. დავითაშვილი, Skhirtladze N., Gunava G.. About the Numerical Model of Clouds by Taking into Account of Some Additional Moments of Solar Radiation. Reports of Enlarged Session of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics,. 2007წ. Vol. 21, 2006-2007, p.p.51-57 2006-2007.

თ. ვეკუა. About the numerical solving of the Volterra type integral equations. Georgian Technical University, Works, Automatic Control Systems. # 2(7) ISSN 1512-3979. 2010წ. .

Т. Векуа. About the numerical solving of the Volterra type integral equations. Georgian Technical University, Works, Automatic Control Systems. # 2. 2009წ. .

С. Харибегашвили. About the solvability of some boundary value problem for linear normally hyperbolic second order systems with variable coefficients. . Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSR. 1984წ. 116(1984), No. 3, 477-480..

M. Maisuradze. About uniqueness of the solution of high order parabolic equation with growing coeficients. ი.ვეკუას სახ. გმი სემინარის გაფართოებული სხდომების მოხსენებები. . 1995წ. ტ.10 N 1.

M. Maisuradze. About uniqueness of the solution of second order parabolic equations with growing coeficients. ი.ვეკუას სახ. გმი სემინარის გაფართოებული სხდომების მოხსენებები. . 1993წ. ტ.8N 1.

D. Zarnadze. About using logical conjunctions “and”, “or” and “or only” in the Georgian Language multiple times and on alternatively ways. Proc. ninth Intern. Conf. of Gori University. Nov. 18-19, 2016, 9 p. 82-88.. 2016წ. .

K. Kachiashvili, Hashmi M.A. . About Using Sequential Analysis Approach for Testing Many Hypotheses.. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, . 2010წ. vol. 4, no. 2, 20-25..

V. Gordeladze, A. Sarukhanishvili, T. Loladze, M. Kapanadze, M. Mshvildadze. About “Copper-enamel” separator surpace creation likelihood through burning. Journal of Technical Science Technologes . 2015წ. Volume 4, p. 27-30.

I. Skhirtladze. Absolute Convergence and Summability of The Fourier-Bessel Series. Georgian Engineering News. 2016წ. 32; pp.50-52.

Z. Jaliashvili, Z. Melikishvili, T. Medoidze, D. Buchsianidze, A. Papashvili, T. Sanadze, G. Tsintsadze. Absorption and Luminescence Spectra of Tm3+ Doped YLiF4 Crystal: 1I6 and 3P0,1,2 Levels. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, 164, No 1, 2001, pp. 41-44.. 2001წ. 164, No 1, 2001, pp. 41-44..

Z. Jaliashvili, Z. Melikishvili, Vasil G. Bregadze, Tamar G. Giorgadze, Irine G. Khutsishvili, Temur B. Khuskivadze. Absorption spectroscopy of silver atoms and nanomolecular studies of DNA and some organic structures. Proceedings of 2016 XIXst International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED), 2016 September, IEEE Catalog Number: Print ISBN: 978-1-5090-6175-4, Electronic ISBN: 978-1-5090-6176-1, DOI: 10.1109/DIPED.2016.7772239. 2016წ. Print ISBN: 978-1-5090-6175-4, Electronic ISBN: 978-1-5090-6176-1, DOI: 10.1109/DIPED.2016.7772239.

ი. ჯაგოდნიშვილი. abzacis cnebis gaazrebis martebulobistvis "akademiur cerashi". saqartvelos ganatlebis mecnierebata akademia, jurnal "moambis"damateba,shromebi. 2008წ. #11, gv.171-175.

თ. სუხიაშვილი. adaptaciis saSualebebis damuSaveba obieqt-orientirebuli daproeqtebisas.. სტუ-ს შრომები, 2016, # 2(22), გვ. 135-140.. 0წ. .

N. Kapanadze, B. Beritashvili, M.Shvangiradze, N. Tsintsadze. Adaptation to climate change in Georgia. TSU, Proceedings ICAE. 2015წ. pp.67-69, ISBN 978-9941-0-7644-2.

J. Beridze, Kvirkvelia Sh. , Kortua T.. Adaptive usage of main resources in MIMO-cognitive radio networks. “Georgian engineering news” . 2014წ. 2014/2.

T. Jangveladze. Additive Models for One Nonlinear Diffusion System. Rep. Enl. Sess. Sem. I.Vekua Inst. Appl. Math. 2010წ. V.24, p.66-69.

R. Gaprindashvili, G. Chumburidze, T.Beruashvili, V. Tabidze, N. Nadirashvili, A. Gholijashvili , R Katsarava.. Adsorbtion of Bacteriophages on Ca/Mg Insoluble Salts end Some New Routes to Bactericidal Surgical Materials. Iv. Javakhishvili Tbilisi State University. 2013წ. Third International Caucasian Symposium on Polimers and Advansad Materials Tbilisi, Georgia, 1-4 September, 2013 , p.20.

Z. Gasitashvili, P. Kervalishvili, A. Gigineishvili, Z. Buachidze. Advanced methods of utilization of secondary resources for energy production and accumulation. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილისადმი საბადების 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ - შრომები (3-5 ნოემბერი) საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. . 2016წ. .

N. Kenchiashvili, M. Mousa. Advantages of plasma cutting in superheated water vapor at metallurgical enterprises. Journal of Technical Science and Technologies.. 2014წ. IBSU. ISSN 2298-0032, Vol. 3, №2. p. 5-8..