სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. სოხაძე, გ.გურეშიძე, ნ.მექვაბიშვილი. მშენებლობა და გარემო ნაწილი I. სტუ. 2006წ. .

თ. მელქაძე, კაპანაძე თამარ. მშენებლობა და კატასტროფების რისკის მართვა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. . 2016წ. №2 (41) 7 გვ..

ა.სოხაძე. მშენებლობა უპირველეს ყოვლისა. საქ.მეცნ.აკადემიის შრომები. 2005წ. .

ე. მალანია, ი.ქვარაია; ქ.ქუთათელაძე. მშენებლობა- ტურიზმის განვითარების აუცილებელი პირობა . . კსუ. მაცნე . 2013წ. # 5.

ა. ნადირაძე. მშენებლობაში გამოყენებული ეფექტური თვითგამკვრივებადი ბეტონი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N2(29), თბილისი, 2013. 2013წ. .

რ. მახვილაძე, ჯუღელი ზ.. მშენებლობაში ელექტროენერგიის დაზოგვის შესაძლებლობები. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" თბ.,. 2006წ. №7–9.

რ. მახვილაძე, გოგბერაშვილი ა., ჯოგლიძე ლ.. მშენებლობით შეჩერებულ შენობებზე სამუშაოთა განახლების წინა დიაგნოსტიკური გამოკვლევა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2014წ. №2(37).

რ. მახვილაძე, გოგბერაშვილი ა.. მშენებლობის ეკონომიკური ეფექტურობა საინვესტიციო რისკის პირობებში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2013წ. №1(28).

რ. მახვილაძე, ჯუღელი ზ.. მშენებლობის კალენდარული დაგეგმვა თანამედროვე მოთხოვნილებების გათვალისწინებით. სამეცნიერო ჟურნალი "ეკონომიკა" თბ., №6. 2006წ. №6, .

ი. ქვარაია, თ. თავაძე, ქ. ქუთათელაძე. მშენებლობის მენეჯმენტის გაუმჯობესების გზები. დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის შრომები#1. 2015წ. გვ.7.

გ. ბიჭიაშვილი. მშენებლობის ორგანიზაცია, მექანიზაცია, ავტომატიზაცია, დაგეგმვა და მენეჯმენტი. (მონოგრაფია), მშენებლობის ავტომატიზაცია "ამწე სატრანსპორტო მანქანები" წიგნი III. "ლეგა" . 2009წ. 800 გვერდი.

გ. ბიჭიაშვილი, ბიჭიაშვილი ჯონი. მშენებლობის ორგანიზაცია, მექანიზაცია, ავტომატიზაცია, დაგეგმვა და მენეჯმენტი. (მონოგრაფია), მშენებლობის ავტომატიზაცია "ამწე სატრანსპორტო მანქანები" წიგნი III. "ლეგა" . 2009წ. 800 გვერდი.

გ. ბიჭიაშვილი. მშენებლობის ორგანიზაცია, მექანიზაცია, ავტომატიზაცია, დაგეგმვა და მენეჯმენტი. (მონოგრაფია), მშენებლობის ავტომატიზაცია "ამწე სატრანსპორტო მანქანები" წიგნი III. "ლეგა" . 2009წ. 800 გვერდი.

ჯ. ჩოგოვაძე, რ. მახვილაძე, ა.გოგბერაშვილი. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი და მისი სტრატეგიული დანიშნულება. "მშენებლობა" #3(22) 2011წ.. 0წ. .

ი. ქვარაია. მშენებლობის პროცესში წამოჭრილი გრუნტის გამაგრების პრობლემების ტექნოლოგიური გადაწყვეტა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2015წ. #4(39), გვ.3.

. მშენებლობის საინჟინრო–გეოლოგიური პირობები თბილისში. მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის შრომათა კრებული. 2007წ. XVI.

ი. ქვარაია, ე. მალანია, ქ. ქუთათელაძე. მშენებლობის ტურიზმის განვითარების აუცილებელი პირობა. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამეც.შრომების კრებული #5. 2013წ. .

თ. მელქაძე. მშენებლობის უსაფრთხოება და ტექნიკური რეგულირების მოდერნიზაცია საქართველოში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”.. 2016წ. №2 (41), 7 გვ..

ნ. ხაბეიშვილი. მშვიდი და მოწესრიგებული სკანდინავიური სტილი.. Design review. გამომც.შპს."ფაბლისითი".. 2008წ. N9. გვ.66–75. ISSN 1512-3316.

რ. მიშველაძე. მშვიდობიანი თანაარსებობის რთული პროცესი. . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საიოსტორიო ვერტიკალები’’, №27, თბილისი, . 2013წ. .