სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ცინცაძე, ნ.კილასონია, მ.მამისეივილი, გ.ცინცაძე. ორთო–ნიტობენზოილჰიდრაზონთან ლითონთა კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის იწ სპექტრების კვლევა. საქ. ქიმიური ჟურნალი N3(10), გვ. 284–287. 2010წ. .

ო. კიღურაძე, ფანცხავა ე. ჩხიკვაძე თ.. ორთქლის გენერატორების ავარიების აცილების სიტუაციური ვარჯიშების კომპიუტერული მოდელირება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”. 21-22 მაისი, 2010წ. ქუთაისი,საქართველო.@შრომათა კრებული. 0წ. 270-272.

მ. ჯიხვაძე, ა.გიორგობიანი, დ.ბინიაშვილი, ვ.ხიდაშელი, დ.იორდანაშვილი. ორთქლის ქვაბის დიაგნოსტირების პროგრამულ-მეტროლოგიური სისტემა. ,,თბოენერგეტიკული პროცესები და დანადგარები".სტუ-ს სამეცნიერო შრომები 6(362) თბილისი 1990წ.. 0წ. გვ.42-44..

ო. კიღურაძე, ე.ფანცხავა, ქ.მჭედლიძე. ორთქლის ქვაბის წყლის ეკონომაიზერის გარდამავალი რეჟიმების მოდელირება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ენერგია” . 2013წ. #1(65). 13-16.

გ. გიგინეიშვილი, მ. ნინუა, გ. ჟორჟოლიანი. ორთქლლიფტური გადასატუმბი მოწყობილობის ორთქლწარმოქმნის კვანძში თბოგადაცემის პროცესის გამოკვლევა. სტუ-ის შრომები.. 1992წ. №2 (385). გვ. 33-35.

ხ. თოდაძე. ორი ანდერძი XI საუკუნის ბიზანტიის სამონასტრო ცხოვრებიდან. რელიგიის ისტორიის საკითხები. 2010წ. I, გვ. 123-131.

მ. შენგელია, გ.ქევანიშვილი ი.ქევანივშილი ვ.მელაძე გ.ჩიხლაძე. ორი აქტიური ვიბრატორით შედგენილი საანტენო სისტემის ელექტრომაგნიტური თავსებადობის შესახებ. შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები, სტუ, თბილისი, 2009. 0წ. 4.

ნ. ნოზაძე, გ.ჩიტაიშვილი. ორი აცდენილი წრფის საერთო პერპენდიკულარის აგების ამოცანა ახალი ინტერპრეტაციის გამოყენების საშუალებით. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემია. 2006წ. შრომები N8 ISSN 1512-102X.

ი. კვესელავა. ორი ეპოქის ხილულ და უხილავ გზებზე. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #12. 2007წ. .

ნ. კეჟერაძე, ჩხიკვაძე თენგიზი. ორი ვირტუალურიამოცანა–სათბობის თბოუნარიანობის განსაზრვრა და ნამწვი აირების ანალიზი. ჟურნალი "ენერგია". 2015წ. # 4(76) გვ.32–35.

ი. მოსაშვილი, ნ. მჭედლიშვილი. ორი ინტეგრატორის მქონე ობიექტის ოპტიმალური მართვა. სისტემის გადაყვანა ნებისმიერი საწყისი მდგომარეობიდან კოორდინატთა სათავეში. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები №1(4). 2008წ. ISSN 512-3979 , 52-60 გვ..

ნ. გელოვანი, ნ. სხილაძე, რ. იაკობიძე, ნ. გაბილაია. ორი ლატვიელის, ივანე და რობერტ კუპცისების ღვაწლი საქართველოს მეცნიერებაში . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2007წ. ტ.7, (3), 341-348 .

ჰ. კუპრაშვილი. ორი მოვლენის პოლიტიკური და დიპლომატიური ასპექტები. პოლიტოლოგიის პრობლემები. 1999წ. ნაწილი II, ”საზ. ცოდნა”, თბ., გვ. 42-52.

ზ. კვინიკაძე. ორი მონათესავე ზედაპირის მოცულობებს შორის ურთიერთდამოკიდებულება. სამეცნიერო-ტექნკური ჟურნალი მსენებლობა. 2016წ. # 1(40), 2016 ISSN 1512-3936.

ხ. თოდაძე. ორი მონასტერი - ორი სამყარო (მსგავსება განსხვავებანი). კრებული პოეტური სულის მეცნიერი. 2012წ. გვ. 291-304.

მ. ლოსაბერიძე, თ. იამანიძე. ორი მოძრავი შტამპის გავლენა დრეკად ნახევარსიბრტყის დაძაბულ მდგომარეობაზე. ISSN 0130-7061 მეცნიე-რება და ტექნოლოგიები . 2007წ. # 4-6, გვ. 40.

ლ. ქისიშვილი, ინაშარიძე ქეთევან. ორი ფიგურის თანაკვეთის წერტილების აგების ალგორითმი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2017წ. #2(39) 2017, 6 გვერდი.

მ. ბეგიაშვილი, ნ.მუმლაძე,ლ.გოგოლაძე. ორი წრეწირის პარალელური ქორდა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2016წ. თბილისი 2016 წ. 3(37).

გ. წულეისკირი, მ. არაბიძე, ი.სალაძე. ორი წრეწირის შეუღლების ცენტრების სიმრავლის საკითხვისათვის. ჟურნალი ’’ტრანსპორტი’’. 2008წ. #1-2 (29-30) გვ.25-29.

ზ. ცოტნიაშვილი. ორი ხალხის ურთიერთობის ხედვა ინტერვიუში. კრიტერიუმი. 2005წ. 13.