სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. დავითაშვილი. მშვიდობიანი კავკასიისთვის . გამომც.გრიფონი. 2015წ. 7 გვ..

ბ. ცხადაძე, ი.ცხორაგაული. მშობლიური (ქართული) ენა და გლობალიზაცია. კრებ "მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. 206-207.

თ. ბლიაძე. მშობლიურია მთავარი. სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი „პარალელი“, #2, თბილისი, . 2011წ. .

კ. მახარობლიძე, ბ. სურგულაძე. მშრალ, ცხელ კლიმატურ პირობებში ექსპლუატაციისათვის განკუთვნილი რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები. მშენებლობა. 2018წ. №1 (48), (გვ. 35-39).

ზ. ქარუმიძე, მ. ტურძელაძე. მშრალი დუღაბის მომზადების თავისებურებები . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,, ენერგია“. 2014წ. N2(70), თბილისი 2014,გვ 96-100.

ა. ჩიქოვანი. მშრალი ნარევები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N1(32), 2014 . 2014წ. .

გ. ბერუაშვილი, კ.მირაზანაშვილი. მშრალი სანელებლების მოსამზადებელი ტექნოლოგიური ხაზი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემიის მოამბე. თბილისი.. 2006წ. №18 182-185 გვ..

ნ. ნასყიდაშვილი, თ. ჭავჭანიძე, გ. მელაძე. მშრალი სუბტროპიკული კულტურების მოსავლის მეორადი ნედლეულიდან მიღებული აქტიური ნახშირების ადსორბციული თვისებების შესწავლა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2003წ. ტ. 168, #1, გვ. 128-131.

თ. ისაკაძე, თამაზ მეგრელიძე, გივი გუგულაშვილი. მშრალი ყინვის მაცივრის ენერგომოხმარების შემცირების ინოვაციური მეთოდი. სტუ-ს შრომათა კრებული . 2015წ. №3(497)გვ. 109-113.

ზ. ჯაფარიძე. მშრალი ჩაის შერჩევითი ტეხის პარამეტრების ექსპერიმენტული დასაბუთება. ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი,თბილისი. 2008წ. N 3, გვ.94-98.

ზ. ქარუმიძე, მ. ტურძელაძე. მშრალი ცემენტ-ქვიშის ნარევის მომზადების ტექნოლოგია . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,, მშენებლობა“ . 2014წ. 1(32), თბილისი 2014 წ. გვ. 86-90.

მ. კობახიძე. მშრალი, ფხვიერი ცხოველური ცხიმის გამოყენება სასოფლო-სამეურნეო ფრინველის კვებაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2003წ. №11 გვ. 145-148.

ლ. გვასალია, ა. გოგიბერიძე, რ. შეყლაშვილი. მჩატეფორიანი მანგანუმის მადნების დაბალფოსფორიანი კონცენტრატების მიღების საკითხისათვის. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2008წ. ტ.8, №2, 3 გვ..

ა. გოგიბერიძე, ლ. გვასალია. მჩატეფორიანი მანგანუმის მადნების დაბალფოსფორიანი კონცენტრატების მიღების საკითხისათვის. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8, N2, 3 გვ..

მ. მიქელაძე, მ. გოგებაშვილი. მცენარეების რადიობიოლოგიური რეაქციების ეკოლოგიური კონკურენტუნარიანობის პროგნოზირება ცენოზურ დონეზე.. ,,რადიაციული გამოკვლევები” . 2000წ. ტომი IX, 52-57.

რ.დიასამიძე, ლ.ინწკირველი, გ.გადელია, გ.ქარჩავა. მცენარეების როლი წყალსატევებში სტრონციუმ-90-ის გადანაწილებაში. რადიაციული გამოკვლევები. 2002წ. ტ.ხ, #1-2, თბილისი, გვ.215-223.

რ.დიასამიძე, გ.გადელია, და სხვა. მცენარეების როლი წყალსატევებში სტრონციუმ-90-ის გადანაწილებაში. რადიაციული გამოკვლევები. 2002წ. ტ.X, #1-2, თბილისი, გვ.215-223.

ზ.შხვაცაბაია. მცენარეების ჭრის წინაღობის გამოსაკვლევი სტენდი. საქ,სსი-ის შრომები. 1984წ. ტ.185; 131-141გვ..

დ. დევაძე, გ. ვერულიძე. მცენარეთა in vitro კულტივირების მეთოდები. ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერება-თა აკადემიის შრომები, ტ. IX-X, ISSN 2233-3363, უაკ. (UDC) 908 (479. 224)ც-998. 2015წ. გ.285-295.