სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. გვასალია, ა. გოგიბერიძე, რ. შეყლაშვილი. მჩატეფორიანი მანგანუმის მადნების დაბალფოსფორიანი კონცენტრატების მიღების საკითხისათვის. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2008წ. ტ.8, №2, 3 გვ..

ა. გოგიბერიძე, ლ. გვასალია. მჩატეფორიანი მანგანუმის მადნების დაბალფოსფორიანი კონცენტრატების მიღების საკითხისათვის. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8, N2, 3 გვ..

მ. მიქელაძე, მ. გოგებაშვილი. მცენარეების რადიობიოლოგიური რეაქციების ეკოლოგიური კონკურენტუნარიანობის პროგნოზირება ცენოზურ დონეზე.. ,,რადიაციული გამოკვლევები” . 2000წ. ტომი IX, 52-57.

რ.დიასამიძე, ლ.ინწკირველი, გ.გადელია, გ.ქარჩავა. მცენარეების როლი წყალსატევებში სტრონციუმ-90-ის გადანაწილებაში. რადიაციული გამოკვლევები. 2002წ. ტ.ხ, #1-2, თბილისი, გვ.215-223.

რ.დიასამიძე, გ.გადელია, და სხვა. მცენარეების როლი წყალსატევებში სტრონციუმ-90-ის გადანაწილებაში. რადიაციული გამოკვლევები. 2002წ. ტ.X, #1-2, თბილისი, გვ.215-223.

ზ.შხვაცაბაია. მცენარეების ჭრის წინაღობის გამოსაკვლევი სტენდი. საქ,სსი-ის შრომები. 1984წ. ტ.185; 131-141გვ..

დ. დევაძე, გ. ვერულიძე. მცენარეთა in vitro კულტივირების მეთოდები. ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერება-თა აკადემიის შრომები, ტ. IX-X, ISSN 2233-3363, უაკ. (UDC) 908 (479. 224)ც-998. 2015წ. გ.285-295.

მ. ორმოცაძე. მცენარეთა ზრდის ბიოსტიმულატორის მიღება მეღვინეობის ნარჩენებიდან. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში“, . 2017წ. .

გ. გიგინეიშვილი, ზ. ქაჯაია, ზ. ლონდარიძე. მცენარეთა თბური დაცვის მეთოდები და მათი ეკოლოგიური ასპექტები. სტუ. ბუნება და ენერგეტიკა. შრომათა კრებული.. 1998წ. გვ. 65-68.

გ. გიგინეიშვილი, ლ. თოფურია. მცენარეთა თბური დაცვის სისტემაში შემავალი თბოგადამცემი აპარატის მახასიათებლები. სტუ. ბუნება და ენერგეტიკა. შრომათა კრებული.. 1999წ. გვ. 29-31.

გ. გიგინეიშვილი. მცენარეთა თბური დაცვის სისტემებში დაბალპოტენციური სითბოს წყაროების გამოყენების მიმართულებით ჩატარებული სამუშაოების შესახებ. ”ენერგია”. 2002წ. №2-3 (22-23). გვ. 52-57.

ი. შეყრილაძე, ჯ.რუსიშვილი, გ. გიგინეიშვილი. მცენარეთა თბური დაცვის სისტემებში დაბალპოტენციური სითბოს წყაროების გამოყენების მიმართულებით ჩატარებული სამუშაოების შესახებ.. ჟურნალი "ენერგია". 2002წ. #2-3(22-23), გვ. 52-57.

გ. გიგინეიშვილი. მცენარეთა თბური დაცვის სისტემებში თბოელექტროსადგურების ნარჩენი სითბოს გამოყენების ეფექტურობა. სტუ. ბუნება და ენერგეტიკა. შრომათა კრებული.. 1996წ. გვ. 60-62.

გ. იაშვილი, ცინცაძე ა.. მცენარეთა სიცოცხლისუნარიანობის ავტომატიზირებული ორგანიზაცია.. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი”. 2000წ. № 1(7), გვ. 40-42 .

რ. კლდიაშვილი, თ.წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, გ.სულაქველიძე, ე.ჩიგოგიძე. მცენარეულ ალკალიებთან კიბოს საწინააღმდეგო ბიოკოორდინაციული ნაერთების სინთეზი, აღნაგობა და თვისებები. საქართველოს მეცნიერ აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2012წ. ტ.38, N4, გვ.8.

თ. წივწივაძე, რ.მაჩხოშვილი, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. მცენარეულ ალკალოიდებთან კიბოს საწინააღმდეგო ბიოკორდინაციული ნაერთების სინტეზი, აღნაგობა და თვისებები. მეცნიერებათა აკადემია ქიმიის სერია. 2012წ. ტ.38, N4.

ჟ. პეტრიაშვილი, ნ. ბარბაქაძე. მ. სტეფანიშვილი. ქ. ქოჩიაშვილი. ნ, მაჩაიძე. მცენარეული ანტიოქიდანტების შესახებ. . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. 2009წ. ტ N35. N2. .

ლ. ქაჯაია, ლ. ქაჯაია, რ. ბზიავა, ნ. ბაკურაძე. მცენარეული ზეთების ადსორბციული გაუფერულება. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2003წ. # 11, გვ. 210 .