სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. თოფურია, გ. ელიავა, თ. ცინცაძე, ე. თოფურია. მცენარეული ნივთიერების ბიოკონვერსიის გზები. "გეორგიკა", "გაენათის მაცნე". 2015წ. ტ.2, N 4 გვ.19-27.

ლ. პაპავა, სტუდენტი სიჭინავა. მცენარეული საკვები ზეთების სხივის გარდატეხის კოეფიციენტის გამოკვლევა.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობების პრობლემები.შრომათა კრებული.2015 წელი.. 2015წ. .

გ. დოხნაძე, ჩიტიშვილი გ. , კეკელიშვილი ლ. . მცენარეული საფარის გავლენა ნიადაგის ეოზიულ პოცესებზე. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული. 0წ. #65 გვ.გვ. 53-59. 2010.

ლ. კეკელიშვილი, გ. ჩიტიშვილი. მცენარეული საფარის გავლენა ნიადაგის ეროზიულ პროცესებზე. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული გამომცემლობა"უნივერსალი" თბილისი. 2010წ. #65 გვ. 53-58.

ლ. ქუთათელაძე, კერესელიძე ლ.. მცენარეული შაქრის შემცვლელების შენახვის პირობები. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7.

ხ. წიქარიშვილი, ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, დ. ღუღუნიშვილი, ლ. თარგამაძე, მ. ლომოური. მცენარეული წარმოშობის ქსოვილებში ასკორბინის მჟავას, დეჰიდროასკორბინმჟავას და კეტოგულონმჟავას რაოდენობითი განსაზღვრა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. . 2013წ. ტ.13 #2. გვ.52-56. .

მ. ნიშნიანიძე. მცენარეული წარმოშობის ქსოვილებში ასკორბინის მჟავას, დეჰიდროასკორბინმჟავას რაოდენობითი განსაზღვრა.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2013წ. ტ.13 №2 2013.

ლ. ქუთათელაძე, დემენიუკი მაია. მცენარეული წითელი საღებავი და მისი კვებითი ღირებულება. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2011წ. .

შ. მინჯორაია, გ.მინჯორაია. მცირე ბიზნესი და გადასახადები საქართველოში. ეკონომიკა. 2009წ. ნომერი 5-6. გვერდი 12.

ო. გოცაძე. მცირე ბიზნესი და მისი განვითარების ტენდენციები საქართველოში. დავით აღმაშენებლის ს.უნივერსიტეტის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი,,აღმაშენებელი". 2018წ. №13.

ნ. მამფორია. მცირე ბიზნესი საქართველოში. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სოციალური ეკონომიკა . 2016წ. №1-6 გვ. 87-91.

შ. მინჯორაია, გ.მინჯორაია. მცირე ბიზნესი საქართველოში. გაენათის მაცნე. 2009წ. გვერდი 9.

მ. ბაღათურია. მცირე ბიზნესის განვითარება დაბეგვრის სისტემის სრულყოფით საქართველოში. ჟ."ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2014წ. #2 გვ. 70-71.

ც. ლომაია. მცირე ბიზნესის განვითარების ასპექტები,. სოხუმის უნივერსიტეტის შრომების კრებული, . 2008წ. გვ.180-191.

ც. ლომაია. მცირე ბიზნესის განვითარების ასპექტები, , . სოხუმის უნივერსიტეტის შრომების კრებული,. 2008წ. გვ.180-191.

ნ. გეგენავა. მცირე ბიზნესის განვითარების მაკროეკონომიკური რეგულირების მექანიზმი (თეორიული მოდელი). გამომცემლობა ,,ივერიონი", ჟურნალი ,,ეკონომიკა", . 2012წ. 3–4 , გვ.: 163–167 (გვ.4).

მ. ვანიშვილი, თეთრუაშვილი მაია, ხვედელიძე მუხრან. მცირე ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. შრომების კრებული. 1997წ. III ტომი, გვ. 213-227.

ნ. ჭიკაიძე, კურტანიძე მ.. მცირე ბიზნესის განვითარების სტარატეგია და სახელმწიფო რეგულირება. ჟ. ეკონომიკა. 2014წ. N 10-12.

მ. ზუბიაშვილი, ა.მარუაშვილი, ნ.სესაძე. მცირე ბიზნესის რეგიონული თავისებურებები (ქვემო ქართლი). სამეცნიერო შრომების კრებული თსუ ”უნივერსიტეტი”. 2009წ. .

ა. გვარუციძე. მცირე ბიზნესის როლი ინოვაციურ ეკონომიკაში. ჟურნალი საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. #18, 5 გვ..