სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. იაშვილი, ბეთლემიძე ქ., ერმოლაევი ვ.. მცირე და საშუალო წარმოებების მართვისას მიღებული გადაწყვეტილებების ხარისხის გაზრდა.. სამეცნიერო ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა”. 2011წ. №6(18), გვ. 93-105.

დ. კუპატაძე, კ. ხმალაძე, ე. გობეჯიშვილი, null. მცირე და საშულო საწარმოთა საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურება. სამთო ჟურნალი. 2013წ. 1(30),99-101.

მ. ამირიძე, რ. თურმანიძე, ადამია დავითი. მცირე დიამეტრის სალი შენადნობის სპირალური ბურღების საბურბუშელე ღარის დახრის კუთხის გავლენა მის ცვეთამედეგობასა და საიმედოობაზე. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი. 2002წ. #10-12. გვ. 67-69.

ლ. ყორღანაშვილი, ი. კაკუტაშვილი. მცირე დრეკადპლასტიკური დეფორმაციების განსაზღვრა დამრეც ცილინდრულ გარსში.. ჟურნალი "მშენებელი". 2013წ. .

D. Tavxelidze, ზ.საბაშვილი, ზ.მჭედლიშვილი. მცირე ზომის ,ენერგომოცულობითი ორთქლის გენერატორი. ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა"№1. 2006წ. .

ო. თედორაძე, ე.ძირკვაძე. მცირე ინერციანი გრძივად მოქმედი ჩაის საკრეფი აპარატი მუშტა ამძრავი მექნიზმით. საქ.სსი-ის შრომები. 1995წ. ტ.193; 57-69გვ..

ხ. ლომიძე, ი. არჩვაძე, ჯანიკაშვილი მ. მცირე მდინარეზე ასაშენებელი ჰიდროელექტროსადგურის სიმძლავრის დადგენის საკითხისათვის. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2016წ. თბილისი. გვ. 109-113.

ო. თედორაძე, რ.მახარობლიძე. მცირე მექანიზაციის საშუალებებით მცენარეთაბუჩქების ხერხვის პროცესის დინამიური კვლევა. სოფ.მეურ.მეც.აკადემიის მოამბე. 1998წ. N6 ; 80-85გვ..

ნ. ჭიკაიძე. მცირე მეწარმეობა საზოგადოებრივი ტრანსფორმაციის პროცესში. ჟ. ეკონომიკა. 2006წ. N1.

ნ. ჭიკაიძე. მცირე მეწარმეობის სფეროში დასაქმების მასშტაბებისადმი მეთოდოლოგიური მიდგომა. ჟ. ეკონომიკა. 2008წ. N5-6.

ე. გობეჯიშვილი, მ.მაღრაძე. მცირე მეწარმეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის საკანონმდებლო რეგულირება. ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”. თბილისი. 2012წ. №2(3), გვ.225-230.

მ. ხარატიშვილი. მცირე მოგონება. ჟურნალი ,,თეატრი და ცხოვრება”. 2011წ. № 1.

ნ. ცანავა. მცირე სახელმწიფოთა ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2014წ. N3, გვ.46-48.

გ. ცხომელიძე, პ.მერაბიშვილი. მცირე სიმძლავრის იონური ძრავა. სტუ-ს შრომების კრებული. 2004წ. N4 , 4გვერდი.

შ. ნემსაძე. მცირე სიმძლავრის მომხმარებლების მზის სინათლის ენერგიით ელექტრომომარაგების შესახებ. სტუ-ს შრომები. 2015წ. N2(496).

დ. ჭიჭინაძე. მცირე სიმძლავრის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტთა ელექტრო საშრობი დანადგარი. ,,მერიდიანი" , საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,მოამბე". 2015წ. №22, 52 გვ.

თ. ტროყაშვილი, ნ.შენგელია. მცირე სიმძლავრის ჰესების სიხშირის რეგულატორი. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. # 9, გვერდი 173.

. მცირე სიმძლავრის ჰესების სიხშირის რეგულატორი. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. .

ხ. მღებრიშვილი, ვ. ჯაჯანიძე, ნ. თოფურია. მცირე ტვირთამწეობის სატვირთო ავტომობილის საწვავის ხარჯის პროგნოზირება ექსპლუატაციის პირობების და ტვირთის მასის გათვალისწინებით.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი " ტრანსპორტი". თბილისი,. 2005წ. N 3(19), 1 გვ..

ვ.ჯაჯანიძე, ხ.მღებრიშვილი. მცირე ტვირთამწეობის სატვირთო ავტომობილის საწვავის ხარჯის პროგნოზირება ექსპლუატაციის პირობების და ტვირთის მასის გათვალისწინებით. ISSN 1512-0910 სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი``. 2005წ. #3(19) გვ. 6-9 .