სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია, შენგელია ნათია. მცირე და საშუალო ბიზნესი როგორც სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა და მათი აღრიცხვის, საგადასახადო რეგულირების ზოგიერთი სპეციფიკა. ჟურნალი „ეკონომიკა“, . 2012წ. N 11-12.

ნ. მამფორია. მცირე და საშუალო ბიზნესი-ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ფაქტორი. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. №1 გვ. 60-62.

გ. მაისურაძე. მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების გზები საქართველოში. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. . 2014წ. №3 . 109-114. ISSN - 1512-3537.

გ. ყურაშვილი. მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების პრობლემები საქართველოში. ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი" N2. 2015წ. .

გ. იაშვილი, ი. იაშვილი. მცირე და საშუალო ბიზნესის მისიის ფორმულირება და მისი მახასიათებლები. გამომცემლობა ,,ინოვაციები ბიზნესში". 2010წ. გვ. 95–98.

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის ზოგიერთი პრაქტიკული ასპექტი (ბიზნეს–კონსალტინგი, ბიზნეს– ინკუბატორები) . . 2008წ. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული 1,თბილისი,, 2008 .

თ. როსტიაშვილი, სოსელია მ. . მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის ზოგიერთი პრაქტიკული ასპექტი (ბიზნეს–კონსალტინგი, ბიზნეს– ინკუბატორები). პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული 1,თბილისი,. 2008წ. .

ც. ლომაია. მცირე და საშუალო ბიზნესის პოზიტიური და ნეგატიური მხარეები და საქართველოს გამოწვევები და პერსპექტივები, . სოხუმის უნივერსიტეტის შრომების კრებული,. 2008წ. გვ.80-87.

ც. ლომაია, ნურანა რასულოვა. მცირე და საშუალო ბიზნესის პრიორიტეტები აზერბაიჯანსა დასაქართველოში, (რუს.ენაზე), . ჟ.ეკონომისტი,. 2014წ. #3.

თ. როსტიაშვილი. მცირე და საშუალო ბიზნესის როლი ეკონომიკურ რეფორმათა სისტემაში. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ეკონომიკა. 2008წ. .

თ. როსტიაშვილი. მცირე და საშუალო ბიზნესის სახელმწიფო რეგულირება განვითარებულ ქვეყნებში. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ეკონომიკა,. 2008წ. .

ე. გობეჯიშვილი. მცირე და საშუალო ბიზნესის სტიმულირების რეგიონული ასპექტები. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.თბილისი. 2011წ. გვ. 325-327.

ც. ლომაია. მცირე და საშუალო ბიზნესის შემაფერხებე-ლი ღონისძიებები,. ქართულ-ბრიტანული უნი-ის შრ.კრებული,. 2009წ. გვ.80-91.

ნ. ჭიკაიძე, კურტანიძე მ.. მცირე და საშუალო ბიზნესში ინოვაციური მენეჯმენტის განვითარების სისტემა, როგორც ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლება. ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2014წ. N3 გვ.130.

ე. გობეჯიშვილი. მცირე და საშუალო მეწარმეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის მექანიზმები. ჟურნალი “განათლება”.თბილისი. 2012წ. №2(5), გვ. 154-157.

ი. მამალაძე. მცირე და საშუალო საინოვაციო ფირმების მხარდაჭერის მსოფლიო პრაქტიკა. თსუ სტამბა; ჟუნალი "ეკონომისტი". 2014წ. №1; 27-33 გვ.

გ. ჯოლია. მცირე და საშუალო საინოვაციო ფირმების მხარდაჭერის მსოფლიო პრაქტიკა. ეკონომისტი. 2014წ. #1.

გ. იაშვილი. მცირე და საშუალო საწარმოები და გლობალიზაციის პროცესი. . სამეცნიერო ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა”. 2009წ. №2(2), გვ. 93-95.

ა. გვარუციძე. მცირე და საშუალო საწარმოების შეცვლილი როლი ეკონომიკის ტრანსფორმაციის პირობებში. ჟურნალი 'ეკონომიკა. 2009წ. #7, 6 გვ..