სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. თოფურია, ვ. ჯაჯანიძე, ქარჩავა ზაზა. მცირე ტვირთამწეობის სატვირთო ავტომობილის საწვავის ხარჯის პროგნოზირება ექსპლუატაციის პირობების და ტვირთის მასას გათვალისწინებით. ISSN 1512-0910 სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი``. 2005წ. თბილისი, #3(19).

ნ. თოფურია, ზ.ქარჩავა. მცირე ტვირთამწეობის სატვირთო ავტომობილის საწვავის ხარჯის პროგნოზირება ექსპლუატაციის პირობების და ტვირთის მასის გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი". . 2005წ. #3(19) 23-24, თბილისი,.

ვ. ჯაჯანიძე, ო. ქარჩავა , ზ. ქარჩავა . მცირე ტვირთამწეობის სატრანსპორტო საშუალებების ენერგეტიკული დანახარჯების ალბათურ-სტატისტიკური ანალიზი. სტუ. შრომები . 2004წ. #2 (452), 6.

ი. მამალაძე. მცირე ფირმების საგადასახადო სტიმულირება. თსუს გამომცემლობის სტამბა; ჟურნალი "ეკონომისტი". 2015წ. №5;15-20 გვ.

. მცირე ქალაქების არქიტექტურულ–გეგმარებითი განვითარება. „არქიტექტურა“ სპი–ს შრომები . 1981წ. N 3 (235), თბ. 1981.

მ. რუხვაძე, კოხტაშვილი ა, დატაშვილი დ. მცირე ჰესების აგზნებია სისტემების შედარებითი ანალიზი . "ენერგია". 2014წ. N4(72),50-54.

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, ი. არჩვაძე. მცირე ჰესების როლი საქართველოს ენერგეტიკში. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2006წ. თბილისი, N10, გვ.130-133.

თ.მაგრაქველიძე, ი.არჩუაძე, ხ.ლომიძე. მცირე ჰესების როლი საქართველოს ენერგეტიკში. . . ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2006წ. თბილისი, N10, გვ.130-133..

გ. ურუშაძე, თ.ტროყაშვილი. მცირე ჰესების ჰიდროაგრეგატის გაშვება და მართვა. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. #12, გვურდი 128.

თ. ტროყაშვილი, გ. ურუშაძე. მცირე ჰესების ჰიდროაგრეგატის გაშვება და მართვა. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. № 12, გვერდი 128.

null, თ.ტროყაშვილი. მცირე ჰესების ჰიდროაგრეგატის გაშვება და მართვა. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. #11 გვერდი 128.

M. Gudiashvili. მცირე ჰიდროსადგურის ბიზნეს-პროცესის კომპიუტერული მოდელირება (ინგლისურად). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული . 2013წ. #3 (489) გვ13-16.

ი. ქვარაია, ა. ფიროსმანიშვილი. მცირეგაბარიტიანი საბურღი დანადგარების გამოყენება ბურღტენილი ხიმინჯების მოწყობის დროს. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. #2(41), გვ.3.

მ. შილაკაძე, ს.ეგუტიძე, ტ.კვიციანი. მცირეგაბარიტიანი ტრალების მზიდი კონსტრუქციის დემფირების კოეფიციენტის განსაზღვრა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2007წ. № 4-6.

ტ. კვიციანი, შილაკაძე მ., ეგუტიძე ს.. მცირეგაბარიტიანი ტრიალების მზიდი კონსტრუქციების დემპფირების კოეფიციენტის განსაზღვრა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები.. 2007წ. #4-6. თბილისი, 2007. გვ. 113-119..

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა. მცირერადიუსიან მრუდებში გარე რელსის გვერდითი ცვეთის ინტენსივობის შემცირების ღონისძიებები. ტრანსპორტი. 2003წ. #1-4 გვ.28-30..

ნ. რურუა. მცირერადიუსიან მრუდებში გარე რელსის შემაღლების ოპტიმალური მნიშვნელობების დადგენისათვის. “ტრანსპორტი”, . 2004წ. ISSN 1512-0910 #3-4.–გვ.26-28. .

მ. ჯავახიშვილი. მცხეთის ისტორიული ძეგლების მდგომარეობის ანალიზი და მათი სარეაბილიტაციო ღონისძიებები. სტუ. შრომები. 2011წ. .

ი. ღარიბაშვილი, მ.ჯავახიშვილი. მცხეთის ისტორიული ძეგლების მდგომარეობის ანალიზი და მათი სარეაბილიტაციო ღონისძიებები.. ჟურნალი ,,ქალი და XXI საუკუნე".. 2011წ. .