სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. ლომაია. მცირე ბიზნესის განვითარების ასპექტები, , . სოხუმის უნივერსიტეტის შრომების კრებული,. 2008წ. გვ.180-191.

ნ. გეგენავა. მცირე ბიზნესის განვითარების მაკროეკონომიკური რეგულირების მექანიზმი (თეორიული მოდელი). გამომცემლობა ,,ივერიონი", ჟურნალი ,,ეკონომიკა", . 2012წ. 3–4 , გვ.: 163–167 (გვ.4).

მ. ვანიშვილი, თეთრუაშვილი მაია, ხვედელიძე მუხრან. მცირე ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. შრომების კრებული. 1997წ. III ტომი, გვ. 213-227.

ნ. ჭიკაიძე, კურტანიძე მ.. მცირე ბიზნესის განვითარების სტარატეგია და სახელმწიფო რეგულირება. ჟ. ეკონომიკა. 2014წ. N 10-12.

მ. ზუბიაშვილი, ა.მარუაშვილი, ნ.სესაძე. მცირე ბიზნესის რეგიონული თავისებურებები (ქვემო ქართლი). სამეცნიერო შრომების კრებული თსუ ”უნივერსიტეტი”. 2009წ. .

ა. გვარუციძე. მცირე ბიზნესის როლი ინოვაციურ ეკონომიკაში. ჟურნალი საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. #18, 5 გვ..

ვ. ზეიკიძე, თ. ქამხაძე. მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის პრიორიტეტები საქართველოში. ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო -მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სამეცნიერ-კვლევითი ნაშრომების კრებული . 2016წ. #1, 2016 .

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. მცირე ბიზნესის სფეროს მომსახურებათა კლასიფიკაცია სერვისული ეკონომიკის პირობებში. . 2012წ. შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, შრომების კრებული. გამომცემლობა “ უნივერსალი, 2012.

ნ. ჭიკაიძე. მცირე ბიზნესის სფეროში დასაქმების დარგობრივი და ტერიტორიული თავისებურებანი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2009წ. N5-6.

დ. სეხნიაშვილი. მცირე ბიზნესის სფეროში დასაქმების დარგობრივი და ტერიტორიული თავისებურებები. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 0წ. 2009, №5-6 .

ვ. დათაშვილი, ია გელაშვილი, კობა სანდროშვილი. მცირე ბიზნესის უზრუნველყოფის ზოგიერთი ასპექტები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნიის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. 4 დამატება.

ნ. ჩიკვილაძე. მცირე ბიზნესში ფინანსების მართვის თავისებურებებთან დაკავშირებული სასწავლო-საქმიანი პრაქტიკუმი. ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2013წ.. 0წ. ,N6,,8.

ფ. პაატაშვილი, კ. კამკამიძე, გაბრიჩიძე იულონ, პაატაშვილი ლია. მცირე და მიკროჰესების მშენებლობის შესაძლებლობა პატარა და წყლის მცირეხარჯიან მდინარეებზე კომპიუტერული მართვით. საქართველოს "ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები" . 2006წ. #3(465), გვ.59-61.

კ. კამკამიძე, გაბრიჩიძე ი.. მცირე და მიკროჰესების მშენებლობის შესაძლებლობა პატარა და წყლის მცირეხარჯიან მდინარეებზე კომპიუტერული მართვით. საქართველოს "ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები" . 2006წ. #1(459), გვ. 62-65.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია, შენგელია ნათია. მცირე და საშუალო ბიზნესი როგორც სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა და მათი აღრიცხვის, საგადასახადო რეგულირების ზოგიერთი სპეციფიკა. ჟურნალი „ეკონომიკა“, . 2012წ. N 11-12.

ნ. მამფორია. მცირე და საშუალო ბიზნესი-ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ფაქტორი. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. №1 გვ. 60-62.

გ. მაისურაძე. მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების გზები საქართველოში. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. . 2014წ. №3 . 109-114. ISSN - 1512-3537.

გ. ყურაშვილი. მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების პრობლემები საქართველოში. ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი" N2. 2015წ. .

გ. იაშვილი, ი. იაშვილი. მცირე და საშუალო ბიზნესის მისიის ფორმულირება და მისი მახასიათებლები. გამომცემლობა ,,ინოვაციები ბიზნესში". 2010წ. გვ. 95–98.

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის ზოგიერთი პრაქტიკული ასპექტი (ბიზნეს–კონსალტინგი, ბიზნეს– ინკუბატორები) . . 2008წ. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული 1,თბილისი,, 2008 .