სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. ლომაია. მცირე და საშუალო ბიზნესის პოზიტიური და ნეგატიური მხარეები და საქართველოს გამოწვევები და პერსპექტივები, . სოხუმის უნივერსიტეტის შრომების კრებული,. 2008წ. გვ.80-87.

ც. ლომაია, ნურანა რასულოვა. მცირე და საშუალო ბიზნესის პრიორიტეტები აზერბაიჯანსა დასაქართველოში, (რუს.ენაზე), . ჟ.ეკონომისტი,. 2014წ. #3.

თ. როსტიაშვილი. მცირე და საშუალო ბიზნესის როლი ეკონომიკურ რეფორმათა სისტემაში. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ეკონომიკა. 2008წ. .

თ. როსტიაშვილი. მცირე და საშუალო ბიზნესის სახელმწიფო რეგულირება განვითარებულ ქვეყნებში. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ეკონომიკა,. 2008წ. .

ე. გობეჯიშვილი. მცირე და საშუალო ბიზნესის სტიმულირების რეგიონული ასპექტები. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.თბილისი. 2011წ. გვ. 325-327.

ც. ლომაია. მცირე და საშუალო ბიზნესის შემაფერხებე-ლი ღონისძიებები,. ქართულ-ბრიტანული უნი-ის შრ.კრებული,. 2009წ. გვ.80-91.

ნ. ჭიკაიძე, კურტანიძე მ.. მცირე და საშუალო ბიზნესში ინოვაციური მენეჯმენტის განვითარების სისტემა, როგორც ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლება. ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2014წ. N3 გვ.130.

ე. გობეჯიშვილი. მცირე და საშუალო მეწარმეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის მექანიზმები. ჟურნალი “განათლება”.თბილისი. 2012წ. №2(5), გვ. 154-157.

ი. მამალაძე. მცირე და საშუალო საინოვაციო ფირმების მხარდაჭერის მსოფლიო პრაქტიკა. თსუ სტამბა; ჟუნალი "ეკონომისტი". 2014წ. №1; 27-33 გვ.

გ. ჯოლია. მცირე და საშუალო საინოვაციო ფირმების მხარდაჭერის მსოფლიო პრაქტიკა. ეკონომისტი. 2014წ. #1.

გ. იაშვილი. მცირე და საშუალო საწარმოები და გლობალიზაციის პროცესი. . სამეცნიერო ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა”. 2009წ. №2(2), გვ. 93-95.

ა. გვარუციძე. მცირე და საშუალო საწარმოების შეცვლილი როლი ეკონომიკის ტრანსფორმაციის პირობებში. ჟურნალი 'ეკონომიკა. 2009წ. #7, 6 გვ..

გ. იაშვილი. მცირე და საშუალო წარმოებათა უპირატესობები და ნაკლოვანებები, მათი როლი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. . სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”. 2008წ. №5, გვ. 54--63 .

გ. იაშვილი, ბეთლემიძე ქ., ერმოლაევი ვ.. მცირე და საშუალო წარმოებების მართვისას მიღებული გადაწყვეტილებების ხარისხის გაზრდა.. სამეცნიერო ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა”. 2011წ. №6(18), გვ. 93-105.

დ. კუპატაძე, კ. ხმალაძე, ე. გობეჯიშვილი, null. მცირე და საშულო საწარმოთა საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურება. სამთო ჟურნალი. 2013წ. 1(30),99-101.

მ. ამირიძე, რ. თურმანიძე, ადამია დავითი. მცირე დიამეტრის სალი შენადნობის სპირალური ბურღების საბურბუშელე ღარის დახრის კუთხის გავლენა მის ცვეთამედეგობასა და საიმედოობაზე. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი. 2002წ. #10-12. გვ. 67-69.

ლ. ყორღანაშვილი, ი. კაკუტაშვილი. მცირე დრეკადპლასტიკური დეფორმაციების განსაზღვრა დამრეც ცილინდრულ გარსში.. ჟურნალი "მშენებელი". 2013წ. .

D. Tavxelidze, ზ.საბაშვილი, ზ.მჭედლიშვილი. მცირე ზომის ,ენერგომოცულობითი ორთქლის გენერატორი. ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა"№1. 2006წ. .

ო. თედორაძე, ე.ძირკვაძე. მცირე ინერციანი გრძივად მოქმედი ჩაის საკრეფი აპარატი მუშტა ამძრავი მექნიზმით. საქ.სსი-ის შრომები. 1995წ. ტ.193; 57-69გვ..