სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ჩიქავა. მწვავე დემოგრაფიული ვითარება და აქტიური დემოგრაფიული პოლიტიკის აუცილებლობა საქართველოში.. გამომცემლობა ”უნივერსალი”. დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური კვლევის ინსტიტუტის შრომები, ტ. II. 2004წ. 14 გვ..

ლ. ჩიქავა. მწვავე დემოგრაფიული ვითარება კავკასიონის მთიანეთში და მისი ნორმალიზების ღონისძიებათა სისტემა.. საქართველოს მთიანეთის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. 2010წ. 15 გვ..

ლ. ჩიქავა. მწვავე დემოგრაფიული ვითარება რაჭაში და მისი ნორმალიზების გზები.. რაჭა: წარსული, აწმყო, მომავალი. 2011წ. 9 გვ..

ჯ. ჯანჯღავა, ლ. ჩიქავა. მწვავე დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში და მისი ნორმალიზების ღონისძიებათა სისტემა. ჟ. ეკონომისტი. 2010წ. N1 გვ. 9-16.

ლ. ჩიქავა, ჯ.ჯანჯღავა. მწვავე დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში და მისი ნორმალიზების ღონისძიებათა სისტემა.. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა. ჟურნალი ”ეკონომისტი”, № 1. 2010წ. 5 გვ..

გ. ელიავა, ი. ჩიქობავა მ. რეხვიაშვილი. მწვავე პერიოდონტიტის ეტიოპათოგენეზი და პათანატომია. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #3, 2010. 2010წ. 55-60.

გ. გუგულაშვილი. მწვანე აგურა ჩაის შრობის პროცესის ექსპერიმენტული კვლევა. გამომცემლობა – ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. 3 (11). გვ. 127–133.

მ. კაპანაძე, კვანტალიანი მერაბი. მწვანე ეკონომიკა და მისი დაფინანსების პერსპექტივები. თსუ პაატა გუგუშვილის ეკ.ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომებისკრებული VII.თბ.2014 . 2014წ. 466-469 7krebuli.

მ. მელქაძე. მწვანე ლანდშაფტის როლი ქალაქურ სივრცეში. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2012წ. #3(6); 147-151.

ე. თევზაძე, ზ. კიკნაძე, თ.ჩიგოგიძე. მწვანე მშენებლობის ობიექტების კატალოგ კლასიფიკატორის შედგენისა და დანერგვის შემუშავება . სტუ, სამეცნიერო შრომების კრებული . 2008წ. #3 (469),ISSN 1512-09996.

თ. ჩიგოგიძე, null. მწვანე მშენებლობის ობიექტების კატალოგ-კლასიფიკატორის შედგენისა და დანერგვის სისტემის შემუშავება. შრომები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISSN 1512-0996. №3(469), 33-35 გვ.

ზ. ეზუგბაია, ი. ირემაშვილი. მწვანე საფარები–ეკოლოგიურად სუფთა და ენერგოეფექტური ტექნოლოგია მშენებლობაში. სტუ, წყალთამეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული #70. 2015წ. .

ნ. მსხილაძე. მწვანე სახურავები. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2014წ. #2(33), გვ.5.

მ. მელქაძე. მწვანე სახურავები-ეკოლოგიური რევიტალიზაცია და სოციალური პროგრამები. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2014წ. #2(11); 144-147.

ნ. მსხილაძე. მწვანე სახურავების მოწყობის ტექნოლოგია. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2014წ. #3(34), გვ.5.

ე. ბულაური, მ. კობახიძე, კ. ნადირაძე, მ. კუხალეიშვილი, ნ. მურვანიძე. მწყერის ორგანიზმიდან სალმონელას გვარის მიკრობთა გამოყოფა, მათი ბიოქიმიური და პათოგენური თვისებების შესწავლა. საქართველოს სოფლის მეურნების მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე . 2007წ. ISSN1512 - 2743, გვ 256-258.

მ. კობახიძე. მწყერის ორგანიზმიდან სალმონელას გვარის მიკრობთა გამოყოფა, მათი ბიოქიმიური და პათოგენური თვისებების შესწავლა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2007წ. №19 გვ. 256-258.

ლ. იმნაიშვილი. მჭედლიშვილი კ. მოთხოვნები საგზაო მოძრაობის თანამედროვე ელექტრონული აპარატურისადმი საქართველოს და სამხრეთ კავკასიის სხვა ქვეყნებში. საერთაშორისო კონფერენციის „უახლესი ტექნოლოგიები საქართველოში“ შრომები - ტრანსპორტი, თბილისი, 2002 წ. . . 2002წ. .

ლ. იმნაიშვილი. მჭედლიშვილი კ.საქართველოს და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა მოძრაობის პარამეტრების უწყვეტი რეგისტრაციის სავალდებულო სისტემის შემოღების შესახებ. საქართველოს შინაგან სამინისტროს აკადემიის შრომები, ნაწ. 2, თბილისი, 2001 წ. . . 2001წ. .

რ. მახვილაძე, ბუჩუკური. დ, ჯუღელი ზ.. მჭიდრო საქალაქო განაშენიანებაში ჩაღრმავებული სართულების ამოყვანა შპუნტური კონსტრუქციების ჩატოვებით. სამეცნიერო ჟურნალი "ეკონომიკა" თბ., . 2006წ. №1.