სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ცხომელიძე, პ.მერაბიშვილი. მცირე სიმძლავრის იონური ძრავა. სტუ-ს შრომების კრებული. 2004წ. N4 , 4გვერდი.

შ. ნემსაძე. მცირე სიმძლავრის მომხმარებლების მზის სინათლის ენერგიით ელექტრომომარაგების შესახებ. სტუ-ს შრომები. 2015წ. N2(496).

დ. ჭიჭინაძე. მცირე სიმძლავრის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტთა ელექტრო საშრობი დანადგარი. ,,მერიდიანი" , საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,მოამბე". 2015წ. №22, 52 გვ.

თ. ტროყაშვილი, ნ.შენგელია. მცირე სიმძლავრის ჰესების სიხშირის რეგულატორი. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. # 9, გვერდი 173.

. მცირე სიმძლავრის ჰესების სიხშირის რეგულატორი. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. .

ხ. მღებრიშვილი, ვ. ჯაჯანიძე, ნ. თოფურია. მცირე ტვირთამწეობის სატვირთო ავტომობილის საწვავის ხარჯის პროგნოზირება ექსპლუატაციის პირობების და ტვირთის მასის გათვალისწინებით.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი " ტრანსპორტი". თბილისი,. 2005წ. N 3(19), 1 გვ..

ვ.ჯაჯანიძე, ხ.მღებრიშვილი. მცირე ტვირთამწეობის სატვირთო ავტომობილის საწვავის ხარჯის პროგნოზირება ექსპლუატაციის პირობების და ტვირთის მასის გათვალისწინებით. ISSN 1512-0910 სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი``. 2005წ. #3(19) გვ. 6-9 .

ნ. თოფურია, ვ. ჯაჯანიძე, ქარჩავა ზაზა. მცირე ტვირთამწეობის სატვირთო ავტომობილის საწვავის ხარჯის პროგნოზირება ექსპლუატაციის პირობების და ტვირთის მასას გათვალისწინებით. ISSN 1512-0910 სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი``. 2005წ. თბილისი, #3(19).

ნ. თოფურია, ზ.ქარჩავა. მცირე ტვირთამწეობის სატვირთო ავტომობილის საწვავის ხარჯის პროგნოზირება ექსპლუატაციის პირობების და ტვირთის მასის გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი". . 2005წ. #3(19) 23-24, თბილისი,.

ვ. ჯაჯანიძე, ო. ქარჩავა , ზ. ქარჩავა . მცირე ტვირთამწეობის სატრანსპორტო საშუალებების ენერგეტიკული დანახარჯების ალბათურ-სტატისტიკური ანალიზი. სტუ. შრომები . 2004წ. #2 (452), 6.

ი. მამალაძე. მცირე ფირმების საგადასახადო სტიმულირება. თსუს გამომცემლობის სტამბა; ჟურნალი "ეკონომისტი". 2015წ. №5;15-20 გვ.

. მცირე ქალაქების არქიტექტურულ–გეგმარებითი განვითარება. „არქიტექტურა“ სპი–ს შრომები . 1981წ. N 3 (235), თბ. 1981.

მ. რუხვაძე, კოხტაშვილი ა, დატაშვილი დ. მცირე ჰესების აგზნებია სისტემების შედარებითი ანალიზი . "ენერგია". 2014წ. N4(72),50-54.

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, ი. არჩვაძე. მცირე ჰესების როლი საქართველოს ენერგეტიკში. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2006წ. თბილისი, N10, გვ.130-133.

თ.მაგრაქველიძე, ი.არჩუაძე, ხ.ლომიძე. მცირე ჰესების როლი საქართველოს ენერგეტიკში. . . ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2006წ. თბილისი, N10, გვ.130-133..

გ. ურუშაძე, თ.ტროყაშვილი. მცირე ჰესების ჰიდროაგრეგატის გაშვება და მართვა. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. #12, გვურდი 128.

თ. ტროყაშვილი, გ. ურუშაძე. მცირე ჰესების ჰიდროაგრეგატის გაშვება და მართვა. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. № 12, გვერდი 128.

null, თ.ტროყაშვილი. მცირე ჰესების ჰიდროაგრეგატის გაშვება და მართვა. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. #11 გვერდი 128.

M. Gudiashvili. მცირე ჰიდროსადგურის ბიზნეს-პროცესის კომპიუტერული მოდელირება (ინგლისურად). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული . 2013წ. #3 (489) გვ13-16.