სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23740 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. კურატაშვილი. საბაზრო ეკონომიკის სოციალური ორიენტაცია და სამართლებრივი ფაქტორი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2008წ. # 2 (31). გვ. 84-86..

ჟ. წიკლაური-შენგელია, შუბლაძე გ.. საბაზრო ეკონომიკისა და მასთან უშუალოდ დაკავშირებული მეცნიერული დისციპლინების სწავლების შესახებ. . 2010წ. 3-6.

რ. შენგელია. საბაზრო ეკონომიკისა და მასთან უშუალოდ დაკავშირებული მეცნიერული დისციპლინების სწავლების შესახებ. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2010წ. №3-6.

ნ. დიდიშვილი. საბაზრო ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი ზეგავლენა მრეწველობაზე. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2003წ. N 3-4 გვ.3.

ე. კავთიძე. საბაზრო სტიმულები მოთხოვნისა და მიწოდების ურთიერთქმედების პირობებში. განათლება. 2013წ. #2(8), 2013.

ე. კავთიძე. საბაზრო სტიმულები, განაწილებითი სისტემები და მათი შედარებითი დახასიათება. სოციალური ეკონომიკა. 2015წ. #2, 2015.

ა. კურატაშვილი. საბაზრო ურთიერთობების ეკონომიკური ეფექტიანობა და სამართლებრივი ფაქტორი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა". 2008წ. # 7-8, გვ. 16 - 20..

ჟ. წიკლაური-შენგელია, მ. ზედგენიძე. საბაზრო ურთიერთობების სრულყოფის ზოგიერთი ასპექტი (მასობრივი კვების ბაზრის მაგალითზე). ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2005წ. №11.

რ. შენგელია, მ. ზედგენიძე. საბაზრო ურთიერთობების სრულყოფის ზოგიერთი ასპექტი (მასობრივი კვების ბაზრის მაგალითზე). ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2005წ. №11 .

მ. მარტიაშვილი. საბაზრო ღირებულების შეფასების პრაქტიკული ასპექტები. გამომც.საინფორმაციო-ანალიტიკური სააგენტო ,,ივერიონი". ჟ. ,,ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2017წ. #4 სექტემბერი-დეკემბერი. გვ. 30-34.

გ. ცაავა. საბანკი საქმის მდგრადიბის, სტაბილურობისა და საიმედობის თეორიული საფუძვლები. . „ეროვნული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები“. . 2015წ. 354 – 357.

რ. ოთინაშვილი, კაჭახიძე ჯ., , ქსნელაშვილი ნ., . საბანკო ბიზნესის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პრობლემები. ჟ. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. #2 .

ზ. გაბისონია. საბანკო გარანტიის ხელშეკრულების ზოგიერთი პრობლემა. თემიდა. 2012წ. N6 (8).

ო. შონია, გ. ნარიშელაშვილი ზ. არხოშაშვილი ნ. ტურაშვილი გ. ძნელაძე . საბანკო და საკრედიტო ორგანიზაციის პერსინალის მართვის მოდელი. ,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები” სტუ, შრომები, თბილისი, . 2008წ. N2 (5), გვ. 124-130.

გ. ცაავა. საბანკო და ფინანსური მენეჯმენტის თავისებურებები ბანკებში . ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება“, . 2016წ. გვ. 59 - 65..

მ. ნოზაძე. საბანკო დაზღვევა, მისი არსი და დამახასიათებელი თავისებურებები. . ეკონომიკა, . 0წ. №2, 2016.

ნ. შონია. საბანკო დაზღვევის თავისებურებები და მისი სრულყოფის გზები საქართველოში . ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ . 2013წ. 1.

ა. გვარუციძე, გ. ცაავა. საბანკო ინოვაციების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. N2, 2016 წ. 11 გვ..

ა. გვარუციძე, გ. ცაავა. საბანკო ინოვაციური ახალი პროდუქტებისა და მომსახურების დანერგვის თანამედროვე სტარტეგიული ტენდენციები. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. N3, 2016 წ.12 გვ..