სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ქოიავა. მძიმე ლითონების შემცველობა ნიადაგსა და მოცვის Vaccinium ფოთლებში. ,,საქართველოს საინჟინრო სიახლენ -GEN“ISSN 1512-0287 N1(vol. 69). 2014წ. გ. 86-89;.

ე. შენგელია, ი. ქავთარაძე,, გ.ავქოფაშვილი.. მძიმე ლითონების შემცველობის მონიტორინგი სისტემაში „ნიადაგი-მცენარე“. .„საქართველოს ტექნიკური უნი-ვერ¬სიტეტის . 2012წ. ჟურ.“, №3. 52-55.

ლ. გვასალია, ე. შენგელია. მძიმე ლითონთა მიგრაცია გარემოში და მდგომარეობის პროგნოზირება აკუმილირება ნივთიერებათა გამოკვლევის შემდეგ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2008წ. ტ. 8, №1, 4 გვ.

მ. ცინცაძე, დ.კეკელიძე კ.ბილაშვილი ნ.კეკელიძე ბ.კვირკველია გ.ცოტაძე თ.ჯახუტაშვილი ნ.თაბუაშვილი რ.ბაბლიძე ნ.ბეკოშვილი. მძიმე მეტალების კონცენტრაციების განსაზღვრა მდინარე მტკვარსა და მის ზოგიერთ შენაკადში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. ტ.10 N.4. გვ.106-109.

უ. ზვიადაძე, ი. ლომინაძე, ნ. დაბახიშვილი, ქ. ჯეირანაშვილი. მძიმე ტოქსიკური ლითონების შემცველობის მხრივ ნიადაგების ეკოგეოქიმიური მდგომარეობის შესწავლის საკითხისათვის (ქუთაისის ზონაში გავრცელებული ნიადაგების მაგალითზე) . სტუ-ს შრომები, #8(401), გვ. 69-78. 1993წ. ISSN 0201-1467.

გ. გოგია, სიჭინავა,, ზ.ბათხაძე. მძლავრი პლაზმური ჭავლის მიღების ხერხი. "ენერგია". 2009წ. #2 (50)-1, 55-59.

გ. გოგია, გ. გოგია, სიჭინავა, ზ.ბათხაძე. მძლავრი პლაზმური ჭავლის მიღების ხერხი. ჟურნალი `ენერგია`. 2009წ. #2(50), გვ.55-60.

გ. იაშვილი, ს. ყუბანეიშვილი. მწარმოებლის ბიზნესფსიქოლოგიის და ორგანიზაციის კულტურის ზოგიერთი საკითხი. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. #2 გვ. 88–91.

გ. გამდლიშვილი. მწარმოებლურობა და ფაქტორები რომლებიც ზეგავლენას ახდენენ ბადისებრი ტოპოლოგიის მქონე უსადენო ქსელზე. International Periodical scientific Jurnal “INTELECT”. . 2015წ. N1(51),გვ73.

რ. მიშველაძე. მწერალი და თანამედროვეობა. კრებული ,,მწერალი და ავი საუკუნე’’, 18 გვ. . 2008წ. .

რ. მიშველაძე. მწერალი და თანამედროვეობა. „მწერლის გაზეთი“. . 2006წ. .

ე. შაკიაშვილი. მწერლის ენობრივ სამყაროში შეღწევის გზები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2013წ. N2(8), გვ. 81-89.

მ. ჭანტურაია. მწერლის შემოქმედების ძიებანი დღევანდელი გადასახედიდან.. გაზ. „საუკუნის გადასახედი" . 1996წ. .

ლ. ჩიქავა. მწვავე დემოგრაფიული ვითარება და აქტიური დემოგრაფიული პოლიტიკის აუცილებლობა საქართველოში.. გამომცემლობა ”უნივერსალი”. დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური კვლევის ინსტიტუტის შრომები, ტ. II. 2004წ. 14 გვ..

ლ. ჩიქავა. მწვავე დემოგრაფიული ვითარება კავკასიონის მთიანეთში და მისი ნორმალიზების ღონისძიებათა სისტემა.. საქართველოს მთიანეთის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. 2010წ. 15 გვ..

ლ. ჩიქავა. მწვავე დემოგრაფიული ვითარება რაჭაში და მისი ნორმალიზების გზები.. რაჭა: წარსული, აწმყო, მომავალი. 2011წ. 9 გვ..

ჯ. ჯანჯღავა, ლ. ჩიქავა. მწვავე დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში და მისი ნორმალიზების ღონისძიებათა სისტემა. ჟ. ეკონომისტი. 2010წ. N1 გვ. 9-16.

ლ. ჩიქავა, ჯ.ჯანჯღავა. მწვავე დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში და მისი ნორმალიზების ღონისძიებათა სისტემა.. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა. ჟურნალი ”ეკონომისტი”, № 1. 2010წ. 5 გვ..

გ. ელიავა, ი. ჩიქობავა მ. რეხვიაშვილი. მწვავე პერიოდონტიტის ეტიოპათოგენეზი და პათანატომია. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #3, 2010. 2010წ. 55-60.