სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ქვარაია, ა. ფიროსმანიშვილი. მცირეგაბარიტიანი საბურღი დანადგარების გამოყენება ბურღტენილი ხიმინჯების მოწყობის დროს. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. #2(41), გვ.3.

მ. შილაკაძე, ს.ეგუტიძე, ტ.კვიციანი. მცირეგაბარიტიანი ტრალების მზიდი კონსტრუქციის დემფირების კოეფიციენტის განსაზღვრა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2007წ. № 4-6.

ტ. კვიციანი, შილაკაძე მ., ეგუტიძე ს.. მცირეგაბარიტიანი ტრიალების მზიდი კონსტრუქციების დემპფირების კოეფიციენტის განსაზღვრა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები.. 2007წ. #4-6. თბილისი, 2007. გვ. 113-119..

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა. მცირერადიუსიან მრუდებში გარე რელსის გვერდითი ცვეთის ინტენსივობის შემცირების ღონისძიებები. ტრანსპორტი. 2003წ. #1-4 გვ.28-30..

ნ. რურუა. მცირერადიუსიან მრუდებში გარე რელსის შემაღლების ოპტიმალური მნიშვნელობების დადგენისათვის. “ტრანსპორტი”, . 2004წ. ISSN 1512-0910 #3-4.–გვ.26-28. .

მ. ჯავახიშვილი. მცხეთის ისტორიული ძეგლების მდგომარეობის ანალიზი და მათი სარეაბილიტაციო ღონისძიებები. სტუ. შრომები. 2011წ. .

ი. ღარიბაშვილი, მ.ჯავახიშვილი. მცხეთის ისტორიული ძეგლების მდგომარეობის ანალიზი და მათი სარეაბილიტაციო ღონისძიებები.. ჟურნალი ,,ქალი და XXI საუკუნე".. 2011წ. .

ც. დიასამიძე. მცხეთის ტერიტორიის რადიაციული მახასიათებლების ანალიზი. ჰმი–ს შრომები. 2009წ. ტ.116.

ი. ზაქაიძე. მძიმე თიხნარ ნიადაგებში სახნავი და სახნავის ქვედა ფენების როლიდრენაჟის ჩამონადენის ფორმირებაში. საქ. ჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ.47-49.

ბ. გოგიჩაშვილი, გ.ლორია. მძიმე ლითონები ადმიანის ორგანიზმს ანგრევენ. გაზეთი "რეზონანსი". 1997წ. .

მ. ქავთარაძე. მძიმე ლითონებით გაჭუჭყიანებული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნოლოგიის დამუშავება მემბრანული მეთოდის გამოყენებით. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი . 2013წ. № 3 .

გ. მჭედლიშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი,, მ. ქავთარაძე,, ც. კურცხალია. მძიმე ლითონებით გაჭუჭყიანებული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნოლოგიის დამუშავება მემბრანული მეთოდის გამოყენებით.. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. №3. 2013წ. თბილისი. 2 გვ..

გ. ცინცაძე, ნ.კუციავა, ლ.ბაჩიაშვილი, ნ.იმნაძე. მძიმე ლითონების გავრცელების დახასიათება თბილისის და რუსთავის მაგალითზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.3, N1. გვ.73-75. 2003წ. ტ.3, N1. გვ.73-75.

ლ. ქოიავა. მძიმე ლითონების შემცველობა ნიადაგსა და მოცვის Vaccinium ფოთლებში. ,,საქართველოს საინჟინრო სიახლენ -GEN“ISSN 1512-0287 N1(vol. 69). 2014წ. გ. 86-89;.

ე. შენგელია, ი. ქავთარაძე,, გ.ავქოფაშვილი.. მძიმე ლითონების შემცველობის მონიტორინგი სისტემაში „ნიადაგი-მცენარე“. .„საქართველოს ტექნიკური უნი-ვერ¬სიტეტის . 2012წ. ჟურ.“, №3. 52-55.

ლ. გვასალია, ე. შენგელია. მძიმე ლითონთა მიგრაცია გარემოში და მდგომარეობის პროგნოზირება აკუმილირება ნივთიერებათა გამოკვლევის შემდეგ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2008წ. ტ. 8, №1, 4 გვ.

მ. ცინცაძე, დ.კეკელიძე კ.ბილაშვილი ნ.კეკელიძე ბ.კვირკველია გ.ცოტაძე თ.ჯახუტაშვილი ნ.თაბუაშვილი რ.ბაბლიძე ნ.ბეკოშვილი. მძიმე მეტალების კონცენტრაციების განსაზღვრა მდინარე მტკვარსა და მის ზოგიერთ შენაკადში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. ტ.10 N.4. გვ.106-109.

უ. ზვიადაძე, ი. ლომინაძე, ნ. დაბახიშვილი, ქ. ჯეირანაშვილი. მძიმე ტოქსიკური ლითონების შემცველობის მხრივ ნიადაგების ეკოგეოქიმიური მდგომარეობის შესწავლის საკითხისათვის (ქუთაისის ზონაში გავრცელებული ნიადაგების მაგალითზე) . სტუ-ს შრომები, #8(401), გვ. 69-78. 1993წ. ISSN 0201-1467.

გ. გოგია, სიჭინავა,, ზ.ბათხაძე. მძლავრი პლაზმური ჭავლის მიღების ხერხი. "ენერგია". 2009წ. #2 (50)-1, 55-59.