სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჯიქია. ნავთობის და გაზის გენეზისის ძირითადი ეორიების თეორიების ფონზე ამიერკავკასიის მთათაშუეთის დასავლეთი (კოლხეთის) დაძირვის ზონის დანალექი საფარის ნავთობგაზშმცველობის ზოგადი მიმოხილვა. ჯურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი".. 2008წ. №22.

გ. ვარშალომიძე, ნ. მაჭავარიანი, გ. ტაბატაძე, ვ. ხითარიშვილი, ო. ონიაშვილი. ნავთობის დანაკარგების შესახებ. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2015წ. #30, გვ. 120127.

ი. მოსაშვილი, ობგაძე თ., ფრანგიშვილი ა., ჯანელიძე დ.. ნავთობის ლაქის დინამიკა ბათუმის შავი ზღვის აკვატორიაში. შრომები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2011წ. N1(10), თბილისი. გვ. 59-63..

დ. გურგენიძე, დ. ნამგალაძე. ნავთობის მდინარეში ჩაღვრისას დაბინძურებულ ლაქაში კომპონენტების კონცენტრაციის ცვლილების შესახებ. ენერგია. 2006წ. №3 (39) თბილისი.

ა. ქუთათელაძე, გ. გოგოლაძე, ა. სიხარულიძე. ნავთობის მოპოვების მათემატიკური მოდელის ეკონომიკური ეფექტიანობის განსაზღვრა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი . 2005წ. N 11.

ი. ბაზღაძე. ნავთობის მოპოვების, გადამუშავებისა და ტრანსპორტის ეკოლოგიური პრობლემები.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. თბილისი,ტ 9, №6, 2009, ISSN 1512-0686 გვ. 577-580..

გ. ლობჯანიძე. ნავთობის მსოფლიო ბაზრის თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების ტენდენციები. ჟურნალი ,,სამთო ჟურნალი“, . 2013წ. 2013. № 2, გვ. 85-92.

გ. ვარშალომიძე. ნავთობის საბადოებზე პროდუქტიულ ჰორიზონტებში ფენის წყლების სელექციური იზოლაცია წყლით გაჯირჯვებადი პოლიმერების გამოყენებით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #19, გვ. 94–99.

გ. ტაბატაძე, ე.საყვარელიძე. ნავთობის ფაქტორი და ეკონომიკის სამი საკითხი, . ჟურნ. „საქართველოს ნავთობი და გაზი’’. 2004წ. #9, 2004, გვ. 25–27;.

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. ბეგალიშვილი, ლ. შავლიაშვილი, დ. შავლაძე. ნავთობის ჭაბურღილიდან ავარიული გაჟონვებით გამოწვეული ნიადაგ-გრუნტის დაბინძურების კვლევა . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2011წ. 11, #1, გვ. 106-111.

გ. დურგლიშვილი. ნავთობის ჭაბურღილიდან მილგარე გაზის ამოსაღები მოწყობილობა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 1999წ. 3(11)/1999) 96-97 გვ..

ი. გოგუაძე. ნავთობისა და გაზის სამფაზა მრავალკომპონენტიანი იზოთერმული ფილტრაციის მოდელი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2007წ. #21, გვ. 104-108..

ი. გოგუაძე. ნავთობისა და გაზის შემოდინების გამომწვევი მეთოდები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2007წ. #21, გვ. 86-104.

გ. ვარშალომიძე, ა. ჭიჭინაძე. ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების ბურღვისას ტექტონიკური აშლილობით გამოწვეული გართულების ანალიზი და მათთან ბრძოლის მეთოდოლოგიის შერჩევა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2012წ. #27, გვ. 48–52.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, კურცხალია ც., ენუქიძე ნ., შალიკიანი ქ.. ნავთობპროდუქტებით გაჭუჭყიანებული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის მემბრანული ტექნოლოგიის დამუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2004წ. ტ. 30 #3-4, გვ. 199-2004.

ხ. მღებრიშვილი, გ. მიქაძე, , ე.მიქაძე, , ე.რუსიეშვილი. ნავთობპროდუქტების დანაკარგების შემცირების ეკოლოგიურ-ეკონომიკური ასპექტები მათი შენახვის პროცესში.. ბიზნეს-ინჟინერინგი №1 2017. 2017წ. №1, გვ. 8.

გ. მჭედლიშვილი, ლ. მახარაძე, ე. შაფაქიძე, გ. ტატურაშვილი, მ. ბროკიშვილი. ნავთობპროდუქტით გაჯერებული ჰიდოფობური პერლიტის ასფალტბეტონის ნარევში დანამატად გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ. სტუ-ის შრომები. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. თბილისი. №4(474), 4 გვ..

ე.შაფაქიძე, გ.ტატურიშვილი, მ.ბროკიშვილი. ნავთობპროდუქტით გაჯერებული ჰიდროფობური პერლიტის ასფალტბეტონის ნარევში დანამატად გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. N4.

ვ. ლოლაძე, თ.ჟორდანია. ნავთობსადენების და გაზსადენების მშენებლობის შედეგად წარმოქმნილი თხრილებისა და მიწის ფერდოების დაცვა ეროზიისაგან. ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2002წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი#10-12.

ა. სულამანიძე, გ. დადიანიძე, , ბ. სარალიძე. ნავთობსადენებისათვის განკუთვნილი ფოლადების 12Х3СМФЮТ (ДИ-46)და 12Х4СМФЮТ (ДИ-47)ხელით ელექტრორკალური შედუღება. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. . 2010წ. ტ.36, N2 გვ.258-261 .