სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ნონიევი. ნაგებობათა დიაგნოსტიკის განყოფილების გამოკვლევები 2006-2008 წწ.. "ენერგია",სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 23წ. №4(52)-2, გვ.36.

ნ. რაზმაძე, ნადირაძე დ., მიქელაძე ლ. ნაგებობათა სახურავებისა და ბრტყელი ზედაპირების ჰიდროიზოლაცია ეფექტიანი საჟღენთი შედგენილობების გამოყენებით. სამეცნიერო ჟურნალი ''მეცნიერება და ტექნოლოგიები''. 2000წ. №-12.

ლ. ბალანჩივაძე, ლ. კახიანი, ა.ცაკიაშვილი,გ.სულავა. ნაგებობათა სეისმომედეგობაზე გაანგარისების სტატიკური მეთოდის გამოყენება. მშენებლობა. 2012წ. N2(25) , gv.137-139.

ლ. კახიანი, ლ.ბალანჩივაძე, გ.სულავა ა.ცაკიაშვილი. ნაგებობათა სეისმომედეგობაზე გაანგარისების სტატიკური მეთოდის გამოყენება. მშენებლობა. 2012წ. N2(25)137-139.

ა. ცაკიაშვილი, გ. სულავა. ნაგებობათა სეისმომედეგობაზე გაანგარიშების სტატიკური მეთოდის გამოყენება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" . 2012წ. N2(25), გვ. 137-139, თბილისი, ISSN 1512-3936 .

რ. იმედაძე, თ. მაღრაძე. ნაგებობების კედლებში და მის მოპირკეთებაში წარმოშობილი ბზარების მიზეზების თვიდან აცილების გზები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2009წ. #2(13).

რ. იმედაძე, ლ. ზამბახიძე. ნაგებობის გაანგარიშების ზოგიერთი საკითხი დრეკად–პლასტიკური დეფორმაციიების გათვალიწინებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2006წ. #5.

ა. წაქაძე, დარბაიძე ლ.. ნაგებობის კედლებში და მათ მოპირკეთებაში წარმოშობილი ბზარების მიზეზების თავიდან აცილების გზები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2009წ. №2(13), გვ. 20-24.

ე. ქრისტესიაშვილი, ო. ჩაკვეტაძე, თ. ნარეკლიშვილი, დ. ჯიბლაძე. ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა მისი შემდგომი რეკონსტრუქციის მიზნით. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "აღმაშენებელი" . 2009წ. №5.

რ. იმედაძე, ლ. ბერიძე, თ. მაღრაძე. ნაგვის დასაწვავი სადგურები გარემოს მინიმალური დაჭუჭყიანებით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. №3(42) გვ.39-42.

ლ. ბერიძე, რ. იმედაძე, თ. მაღრაძე. ნაგვის დასაწვავი სადგურები გარემოს მინიმალური დაჭუჭყიანებით. ,,მშენებლობა" სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი. 2016წ. N3(42), 39-42.

ზ. ციხელაშვილი, შ.ციხელაშვილი, ი.ციხელაშვილი, ბ.ჩხენკელი, ბ.კაკუშაძე. ნავთობ - და ცხიმშემცველი სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების გასაწმენდი მოწყობილობა და მისი გამოყენების შესაძლებლობა ქალაქის ავტოსამრეცხაოებსა და საზოგადოებრივი კვების ობიექტებზე. სტუ, samecniero-teqnikuri Jurnali "mSenebloba",http://sheneba.ge, #3, 7 gv.Tbilisi. 2006წ. .

თ. ჟორდანია, ვ.ლოლაძე. ნავთობ და გაზსადენების მშენებლობის შედეგად წარმოქმნილი თხრილებისა და მიწისფერდოების დაცვა ეროზიისგან. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2002წ. #10-12, გვ. 66-67.

. ნავთობ და გაზსადენების მშენებლობის შედეფად წარმოქმნილი თხრილებისა და მიწისფერდოების დაცვა ეროზიისგან. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგია". 2002წ. #10-12.

ზ. ციხელაშვილი, ნ.მახარობლიშვილი, ნ.მახარობლიძე, ქ.მუმლაძე. ნავთობ-და ცხიმშემცველი სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების გაწმენდა. პერიოდული სამეცნიეროჟურნალი "აღმაშენებელი"б №3б 6 გვ. თბილისი. 2007წ. .

გ. კუჭავა, ნ.ბუაჩიძე, მ.მჭედლიშვილი, ხ.ჩიქვილაძე, ლ.ინწკირველი, ლ.შავლიაშვილი. ნავთობდესტრუქტორი მიკროორგანიზმების როლი საქართველოს შავი ზღვის წყლების ბუნებრივი ორგანული ნაერთების დაშლაში . ლეონიდე მიქელაძის დაბადების 100–წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ნავთობქიმიაში. შრომათა კრებული. 2012წ. გვ.154–159.

ნ. ბუაჩიძე, მ.მჭედლიშვილი, ხ.ჩიქვილაძე, ლ.ინწკირველი, გ.კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი. ნავთობდესტრუქტორი მიკროორგანიზმების როლი საქართველოს შავი ზღვის წყლების ბუნებრივი ორგანული ნაერთების დაშლაში . ლეონიდე მიქელაძის დაბადების 100–წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ნავთობქიმიაში. შრომათა კრებული. 2012წ. გვ.154–159.

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ს.ბუაჩიძე, მ.ვ.მჭედლიშვილი, ხ.ჩიქვილაძე, ლ.ნ.ინწკირველი, გ.პ.კუჭავა. ნავთობდესტრუქტორი მიკროორგანიზმების როლი საქართველოს შავი ზღვის წყლების ბუნებრივი ორგანული ნაერთების დაშლაში . ლეონიდე მიქელაძის დაბადების 100–წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ნავთობქიმიაში. შრომათა კრებული. 2012წ. გვ.154–159.

გ. ტაბატაძე. ნავთობი და გაზი მსოფლიო ეკონომიკაში, . ჟურნალი „ეკონომიკა“, №3–4, . 2009წ. №3–4, 2009, გვ. 205–212;.