სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ჯაგოდნიშვილი. ნ. მარი და ქართული ფოლკლორისტიკის ზოგიერთი საკითხი. ჟურნალი „მაცნე“ (ენისა და ლიტერატურის სერია). 1986წ. N2.

null, ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გავრამაძე. ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი, ლ. გავრამაძე. . ხელოვნური მიკროკლიმატის ადაპტური მართვა. აკადემიკოს ი. გრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" შრომები" sსაგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" . 0წ. . 2011წ. გვ. 94-104..

მ. ქიტოშვილი. ნ.ბოჭორიშვილი, ი. გაბრიჩიძე, კ. კამკამიძე. ,,წყალსაცავებში დალექილი მდინარის ნატანის შედეგად გამოყოფილი მეთანის აირის დაჭერის და მისი ენერგეტიკაში გამოყენების მიზანშეწონილობის შესახებ." . სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია.". 2013წ. #2, (66)..

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია. ნ.შენგელია. ადამიანისეული კაპიტალი -ინვესტირების განსაკუთრებული სფერო და ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების უმთავრესი პირობა. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2016წ. 11-12.

თ. ცინცაძე, ბ. ბერიტაშვილი, ნ. კაპანაძე. ნ.ცინცაძე.საათობრივი ნალექების, განსაზღვრა კლიმატური ცნობარებიდან მათი წლის და თვის სიდიდეების საფუძველზე და ძლიერი, კატასტროფული ნალექების მოსვლის ალბათობების (რისკის) შეფასება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა, ჰმი-ს შრომათა კრებული. 2017წ. ტ.124, გვ. 33- 37, ISSN 1512-0902.

თ. თოდუა, ლ. ვერულავა. ნაბეჭდი სიმბოლოების პრეპარირება. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2004წ. #7-9, თბილისი, გვ. 30-33;.

მ. ჩხაიძე. ნაბეჭდი ტექსტების ამოცნობის პრობლემა. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. №2(7).

ო. გაბედავა, გ. ნარეშელაშვილი. ნაბეჭდი ფირფიტების მოქნილი ავტომატიზებული წარმოების ნორმატიულ-საცნობარო ინფორმაციის ორგანიზება.. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემების (ISSN1512-3979). 2006წ. №1; 32-33 გვ;.

გ. ნარეშელაშვილი, ო. გაბედავა. ნაბეჯდი ფირფიტების მოქნილი ავტომატიზებული წარმოების ნორმატიულ–საცნობარე ინფორმაციის ორგანიზაცია. სტუ–ს შრომები. 2006წ. №1.

ლ. იაშვილი, ნ. მჭედლიშვილი. ნაგებობათა აეროდინამიკისათვის . საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" 2012. 2012წ. N 2(13), 2012, გვ29 .

მ. თოდუა, მ. ბედიაშვილი, გ. ყიფიანი, ვ. სულაშვილი, ნ. ჩაჩხიანი. ნაგებობათა ანტისეისმური ღონისძიებები და მიწისძვრისაგან დაცვის ზოგიერთი ასპექტები. მევნიერება და ტექნოლოგიები. 2016წ. .

ი. ღარიბაშვილი, რ.იმედაძე, ლ.ზამბახიძე, ლ.იმედაძე. ნაგებობათა გაანგარიშების ზოგიერთი საკითხი დრეკად-პლასტიკური დეფორმაციების გათვალისწინებით. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2007წ. №2 (5) .

მ. მესხი, გ. ჭიაურელი. ნაგებობათა დეფორმაციების პროგნოზირებისათვის ემპირიული პარამეტრების დადგენის გრაფიკული მეთოდი. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. N1(475) გვ.54-58.

ი. ნონიევი. ნაგებობათა დიაგნოსტიკის განყოფილების გამოკვლევები 2006-2008 წწ.. "ენერგია",სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 23წ. №4(52)-2, გვ.36.

ნ. რაზმაძე, ნადირაძე დ., მიქელაძე ლ. ნაგებობათა სახურავებისა და ბრტყელი ზედაპირების ჰიდროიზოლაცია ეფექტიანი საჟღენთი შედგენილობების გამოყენებით. სამეცნიერო ჟურნალი ''მეცნიერება და ტექნოლოგიები''. 2000წ. №-12.

ლ. ბალანჩივაძე, ლ. კახიანი, ა.ცაკიაშვილი,გ.სულავა. ნაგებობათა სეისმომედეგობაზე გაანგარისების სტატიკური მეთოდის გამოყენება. მშენებლობა. 2012წ. N2(25) , gv.137-139.

ლ. კახიანი, ლ.ბალანჩივაძე, გ.სულავა ა.ცაკიაშვილი. ნაგებობათა სეისმომედეგობაზე გაანგარისების სტატიკური მეთოდის გამოყენება. მშენებლობა. 2012წ. N2(25)137-139.

ა. ცაკიაშვილი, გ. სულავა. ნაგებობათა სეისმომედეგობაზე გაანგარიშების სტატიკური მეთოდის გამოყენება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" . 2012წ. N2(25), გვ. 137-139, თბილისი, ISSN 1512-3936 .

რ. იმედაძე, თ. მაღრაძე. ნაგებობების კედლებში და მის მოპირკეთებაში წარმოშობილი ბზარების მიზეზების თვიდან აცილების გზები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2009წ. #2(13).