სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ელიავა, ი. ჩიქობავა მ. რეხვიაშვილი. მწვავე პერიოდონტიტის ეტიოპათოგენეზი და პათანატომია. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #3, 2010. 2010წ. 55-60.

გ. გუგულაშვილი. მწვანე აგურა ჩაის შრობის პროცესის ექსპერიმენტული კვლევა. გამომცემლობა – ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. 3 (11). გვ. 127–133.

მ. კაპანაძე, კვანტალიანი მერაბი. მწვანე ეკონომიკა და მისი დაფინანსების პერსპექტივები. თსუ პაატა გუგუშვილის ეკ.ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომებისკრებული VII.თბ.2014 . 2014წ. 466-469 7krebuli.

მ. მელქაძე. მწვანე ლანდშაფტის როლი ქალაქურ სივრცეში. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2012წ. #3(6); 147-151.

ე. თევზაძე, ზ. კიკნაძე, თ.ჩიგოგიძე. მწვანე მშენებლობის ობიექტების კატალოგ კლასიფიკატორის შედგენისა და დანერგვის შემუშავება . სტუ, სამეცნიერო შრომების კრებული . 2008წ. #3 (469),ISSN 1512-09996.

თ. ჩიგოგიძე, null. მწვანე მშენებლობის ობიექტების კატალოგ-კლასიფიკატორის შედგენისა და დანერგვის სისტემის შემუშავება. შრომები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISSN 1512-0996. №3(469), 33-35 გვ.

ზ. ეზუგბაია, ი. ირემაშვილი. მწვანე საფარები–ეკოლოგიურად სუფთა და ენერგოეფექტური ტექნოლოგია მშენებლობაში. სტუ, წყალთამეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული #70. 2015წ. .

ნ. მსხილაძე. მწვანე სახურავები. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2014წ. #2(33), გვ.5.

მ. მელქაძე. მწვანე სახურავები-ეკოლოგიური რევიტალიზაცია და სოციალური პროგრამები. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2014წ. #2(11); 144-147.

ნ. მსხილაძე. მწვანე სახურავების მოწყობის ტექნოლოგია. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2014წ. #3(34), გვ.5.

ე. ბულაური, მ. კობახიძე, კ. ნადირაძე, მ. კუხალეიშვილი, ნ. მურვანიძე. მწყერის ორგანიზმიდან სალმონელას გვარის მიკრობთა გამოყოფა, მათი ბიოქიმიური და პათოგენური თვისებების შესწავლა. საქართველოს სოფლის მეურნების მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე . 2007წ. ISSN1512 - 2743, გვ 256-258.

მ. კობახიძე. მწყერის ორგანიზმიდან სალმონელას გვარის მიკრობთა გამოყოფა, მათი ბიოქიმიური და პათოგენური თვისებების შესწავლა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2007წ. №19 გვ. 256-258.

ლ. იმნაიშვილი. მჭედლიშვილი კ. მოთხოვნები საგზაო მოძრაობის თანამედროვე ელექტრონული აპარატურისადმი საქართველოს და სამხრეთ კავკასიის სხვა ქვეყნებში. საერთაშორისო კონფერენციის „უახლესი ტექნოლოგიები საქართველოში“ შრომები - ტრანსპორტი, თბილისი, 2002 წ. . . 2002წ. .

ლ. იმნაიშვილი. მჭედლიშვილი კ.საქართველოს და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა მოძრაობის პარამეტრების უწყვეტი რეგისტრაციის სავალდებულო სისტემის შემოღების შესახებ. საქართველოს შინაგან სამინისტროს აკადემიის შრომები, ნაწ. 2, თბილისი, 2001 წ. . . 2001წ. .

რ. მახვილაძე, ბუჩუკური. დ, ჯუღელი ზ.. მჭიდრო საქალაქო განაშენიანებაში ჩაღრმავებული სართულების ამოყვანა შპუნტური კონსტრუქციების ჩატოვებით. სამეცნიერო ჟურნალი "ეკონომიკა" თბ., . 2006წ. №1.

გ. აბაშიძე. მხარეთა თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის პრობლემები გამოძიების სტადიაზე. . ჟურნალი `ცხოვრება და კანონი. 2015წ. # 4.

გ. აბაშიძე. მხარეთა თანასწორობა და შეჯიბრებითობა, როგორც სამართალწარმოების ცივილიზებული ფორმის დასაწყისი. . ჟურნალი `თემიდა,~ . 2010წ. #4.

ზ. გაბისონია. მხარეთა ნების ავტონომიის არსი თანამედროვე საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალში. ინტელექტუალი. 2008წ. N6.

ზ. გაბისონია. მხარეთა ნების ავტონომიის ცნება საერთაშორისო კერძო სამართალში. სამართალი. 2003წ. N8.

ლ. ქათამაძე. მხატვრულ-პუბლიცისტური პარალელები იოსებ გრიშაშვილის შემოქმედებაში. თშჲ შრომები,ჟურნალისტიკა. 1998წ. 331,გვ128-145.