სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გოგია, გ. გოგია, სიჭინავა, ზ.ბათხაძე. მძლავრი პლაზმური ჭავლის მიღების ხერხი. ჟურნალი `ენერგია`. 2009წ. #2(50), გვ.55-60.

გ. იაშვილი, ს. ყუბანეიშვილი. მწარმოებლის ბიზნესფსიქოლოგიის და ორგანიზაციის კულტურის ზოგიერთი საკითხი. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. #2 გვ. 88–91.

გ. გამდლიშვილი. მწარმოებლურობა და ფაქტორები რომლებიც ზეგავლენას ახდენენ ბადისებრი ტოპოლოგიის მქონე უსადენო ქსელზე. International Periodical scientific Jurnal “INTELECT”. . 2015წ. N1(51),გვ73.

რ. მიშველაძე. მწერალი და თანამედროვეობა. კრებული ,,მწერალი და ავი საუკუნე’’, 18 გვ. . 2008წ. .

რ. მიშველაძე. მწერალი და თანამედროვეობა. „მწერლის გაზეთი“. . 2006წ. .

ე. შაკიაშვილი. მწერლის ენობრივ სამყაროში შეღწევის გზები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2013წ. N2(8), გვ. 81-89.

მ. ჭანტურაია. მწერლის შემოქმედების ძიებანი დღევანდელი გადასახედიდან.. გაზ. „საუკუნის გადასახედი" . 1996წ. .

ლ. ჩიქავა. მწვავე დემოგრაფიული ვითარება და აქტიური დემოგრაფიული პოლიტიკის აუცილებლობა საქართველოში.. გამომცემლობა ”უნივერსალი”. დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური კვლევის ინსტიტუტის შრომები, ტ. II. 2004წ. 14 გვ..

ლ. ჩიქავა. მწვავე დემოგრაფიული ვითარება კავკასიონის მთიანეთში და მისი ნორმალიზების ღონისძიებათა სისტემა.. საქართველოს მთიანეთის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. 2010წ. 15 გვ..

ლ. ჩიქავა. მწვავე დემოგრაფიული ვითარება რაჭაში და მისი ნორმალიზების გზები.. რაჭა: წარსული, აწმყო, მომავალი. 2011წ. 9 გვ..

ჯ. ჯანჯღავა, ლ. ჩიქავა. მწვავე დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში და მისი ნორმალიზების ღონისძიებათა სისტემა. ჟ. ეკონომისტი. 2010წ. N1 გვ. 9-16.

ლ. ჩიქავა, ჯ.ჯანჯღავა. მწვავე დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში და მისი ნორმალიზების ღონისძიებათა სისტემა.. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა. ჟურნალი ”ეკონომისტი”, № 1. 2010წ. 5 გვ..

გ. ელიავა, ი. ჩიქობავა მ. რეხვიაშვილი. მწვავე პერიოდონტიტის ეტიოპათოგენეზი და პათანატომია. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #3, 2010. 2010წ. 55-60.

გ. გუგულაშვილი. მწვანე აგურა ჩაის შრობის პროცესის ექსპერიმენტული კვლევა. გამომცემლობა – ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. 3 (11). გვ. 127–133.

მ. კაპანაძე, კვანტალიანი მერაბი. მწვანე ეკონომიკა და მისი დაფინანსების პერსპექტივები. თსუ პაატა გუგუშვილის ეკ.ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომებისკრებული VII.თბ.2014 . 2014წ. 466-469 7krebuli.

მ. მელქაძე. მწვანე ლანდშაფტის როლი ქალაქურ სივრცეში. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2012წ. #3(6); 147-151.

ე. თევზაძე, ზ. კიკნაძე, თ.ჩიგოგიძე. მწვანე მშენებლობის ობიექტების კატალოგ კლასიფიკატორის შედგენისა და დანერგვის შემუშავება . სტუ, სამეცნიერო შრომების კრებული . 2008წ. #3 (469),ISSN 1512-09996.

თ. ჩიგოგიძე, null. მწვანე მშენებლობის ობიექტების კატალოგ-კლასიფიკატორის შედგენისა და დანერგვის სისტემის შემუშავება. შრომები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISSN 1512-0996. №3(469), 33-35 გვ.

ზ. ეზუგბაია, ი. ირემაშვილი. მწვანე საფარები–ეკოლოგიურად სუფთა და ენერგოეფექტური ტექნოლოგია მშენებლობაში. სტუ, წყალთამეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული #70. 2015წ. .

ნ. მსხილაძე. მწვანე სახურავები. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2014წ. #2(33), გვ.5.