სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მაისურაძე, ო. მიქაძე,, ი. ნახუცრიშვილი,, ნ. მაისურაძე,, გ. მიქაძე,, ნ. ხარშილაძე.. მხურვალმედეგი შენადნობების მაღალტემპერატურული ჟანგვის პარამეტრების გამოთვლა ევანსის კონცეპტუალური თეორიის საფუძველზე.. სტუ–ს შრომები,. 2012წ. 4(486), 2012, გვ.35 -38..

ი. ნახუცრიშვილი, ო.მიქაძე, ნ.ხარშილაძე. მხურვალმედეგი შენადნობის მაღალტემპერატურული ჟანგვის პარამეტრების გამოთვლა ევანსის კონცეპტუალური თეორიის საფუძველზე. სტუ-ს შრომები. 2012წ. N4,35-37.

. ნ. ბოკუჩავა. პელოიდების ადსორბციული თვისებები. სტუ-ს შრომები. 2002წ. №6 (445), გვ. 51-54..

მ. ქიტოშვილი. ნ. ბოჭორიშვილი, ნ. რაზმაძე. ,,შრომის პირობების სრულყოფა და მისი უსაფრთხოების დონის გაზრდა რისკების შეფასებისა და ლიკვიდაციის გზით.". ჟურნალი ,,საქართველოს ნავთობი და გაზი.". 2014წ. #29. 126 გვ..

მ. ქიტოშვილი. ნ. ბოჭორიშვილი, ნ. რატიანი. ,,შრომის უსაფრთხოების სამოქმედო პროგრამა. რისკების შეფასების მომზადება და დაგეგმვა.". ჟურნალი ,,საქართველოს ნავთობი და გაზი.". 2014წ. #29. 135 გვ..

ზ. ხვედელიძე. ნ. კაპანაძე, ბ. ბერიტაშვილი,ნ. ზოტიკიშვილი" ძლიერი ქარების რეჟიმის ცვალებადობა მტკვრის ხეობაში.". გეოგრაფიული მეცნიერება გლობალურ კონრესტში, მიღწევები და გამოწვევებო, შრომათა კრებული, აკაკი წერეთლის სახელმწიფი უნივერსიტეტი. ქუთაისი.. 2017წ. გვ'135-144.

მ. შელეგია. ნ. ლორთქიფანიძის ბიოგრაფიის უცნობი ფაქტები. ლიტერატურული ძიებანი. 2001წ. N22. გვ.226-231.

ქ. ქოიავა. ნ. მაისურაძე, ქ. ქოიავა, ნ. ბერაძე. საბადოს დამუშავების მონაცემების გამოყენება კოლექტორის ტიპის დასაზუსტებლად სამგორი-პატარძეულის შუაეოცენური ბუდობის მაგალითზე. ენერგია. 2012წ. 1(67), 27-28.. . 0წ. .

თ. ჯაგოდნიშვილი. ნ. მარი და ქართული ფოლკლორისტიკის ზოგიერთი საკითხი. ჟურნალი „მაცნე“ (ენისა და ლიტერატურის სერია). 1986წ. N2.

null, ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გავრამაძე. ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი, ლ. გავრამაძე. . ხელოვნური მიკროკლიმატის ადაპტური მართვა. აკადემიკოს ი. გრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" შრომები" sსაგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" . 0წ. . 2011წ. გვ. 94-104..

მ. ქიტოშვილი. ნ.ბოჭორიშვილი, ი. გაბრიჩიძე, კ. კამკამიძე. ,,წყალსაცავებში დალექილი მდინარის ნატანის შედეგად გამოყოფილი მეთანის აირის დაჭერის და მისი ენერგეტიკაში გამოყენების მიზანშეწონილობის შესახებ." . სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია.". 2013წ. #2, (66)..

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია. ნ.შენგელია. ადამიანისეული კაპიტალი -ინვესტირების განსაკუთრებული სფერო და ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების უმთავრესი პირობა. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2016წ. 11-12.

თ. ცინცაძე, ბ. ბერიტაშვილი, ნ. კაპანაძე. ნ.ცინცაძე.საათობრივი ნალექების, განსაზღვრა კლიმატური ცნობარებიდან მათი წლის და თვის სიდიდეების საფუძველზე და ძლიერი, კატასტროფული ნალექების მოსვლის ალბათობების (რისკის) შეფასება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა, ჰმი-ს შრომათა კრებული. 2017წ. ტ.124, გვ. 33- 37, ISSN 1512-0902.

თ. თოდუა, ლ. ვერულავა. ნაბეჭდი სიმბოლოების პრეპარირება. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2004წ. #7-9, თბილისი, გვ. 30-33;.

მ. ჩხაიძე. ნაბეჭდი ტექსტების ამოცნობის პრობლემა. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. №2(7).

ო. გაბედავა, გ. ნარეშელაშვილი. ნაბეჭდი ფირფიტების მოქნილი ავტომატიზებული წარმოების ნორმატიულ-საცნობარო ინფორმაციის ორგანიზება.. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემების (ISSN1512-3979). 2006წ. №1; 32-33 გვ;.

გ. ნარეშელაშვილი, ო. გაბედავა. ნაბეჯდი ფირფიტების მოქნილი ავტომატიზებული წარმოების ნორმატიულ–საცნობარე ინფორმაციის ორგანიზაცია. სტუ–ს შრომები. 2006წ. №1.

ლ. იაშვილი, თ. ობგაძე, ნ. მჭედლიშვილი. ნაგებობათა აეროდინამიკისათვის . საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" 2012. 2012წ. N 2(13), 2012, გვ29 .

მ. თოდუა, მ. ბედიაშვილი, გ. ყიფიანი, ვ. სულაშვილი, ნ. ჩაჩხიანი. ნაგებობათა ანტისეისმური ღონისძიებები და მიწისძვრისაგან დაცვის ზოგიერთი ასპექტები. მევნიერება და ტექნოლოგიები. 2016წ. .

ი. ღარიბაშვილი, რ.იმედაძე, ლ.ზამბახიძე, ლ.იმედაძე. ნაგებობათა გაანგარიშების ზოგიერთი საკითხი დრეკად-პლასტიკური დეფორმაციების გათვალისწინებით. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2007წ. №2 (5) .