სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ცინცაძე, ბ. ბერიტაშვილი, ნ. კაპანაძე. ნ.ცინცაძე.საათობრივი ნალექების, განსაზღვრა კლიმატური ცნობარებიდან მათი წლის და თვის სიდიდეების საფუძველზე და ძლიერი, კატასტროფული ნალექების მოსვლის ალბათობების (რისკის) შეფასება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა, ჰმი-ს შრომათა კრებული. 2017წ. ტ.124, გვ. 33- 37, ISSN 1512-0902.

თ. თოდუა, ლ. ვერულავა. ნაბეჭდი სიმბოლოების პრეპარირება. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2004წ. #7-9, თბილისი, გვ. 30-33;.

მ. ჩხაიძე. ნაბეჭდი ტექსტების ამოცნობის პრობლემა. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. №2(7).

ო. გაბედავა, გ. ნარეშელაშვილი. ნაბეჭდი ფირფიტების მოქნილი ავტომატიზებული წარმოების ნორმატიულ-საცნობარო ინფორმაციის ორგანიზება.. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემების (ISSN1512-3979). 2006წ. №1; 32-33 გვ;.

გ. ნარეშელაშვილი, ო. გაბედავა. ნაბეჯდი ფირფიტების მოქნილი ავტომატიზებული წარმოების ნორმატიულ–საცნობარე ინფორმაციის ორგანიზაცია. სტუ–ს შრომები. 2006წ. №1.

ლ. იაშვილი, თ. ობგაძე, ნ. მჭედლიშვილი. ნაგებობათა აეროდინამიკისათვის . საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" 2012. 2012წ. N 2(13), 2012, გვ29 .

მ. თოდუა, მ. ბედიაშვილი, გ. ყიფიანი, ვ. სულაშვილი, ნ. ჩაჩხიანი. ნაგებობათა ანტისეისმური ღონისძიებები და მიწისძვრისაგან დაცვის ზოგიერთი ასპექტები. მევნიერება და ტექნოლოგიები. 2016წ. .

ი. ღარიბაშვილი, რ.იმედაძე, ლ.ზამბახიძე, ლ.იმედაძე. ნაგებობათა გაანგარიშების ზოგიერთი საკითხი დრეკად-პლასტიკური დეფორმაციების გათვალისწინებით. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2007წ. №2 (5) .

მ. მესხი, გ. ჭიაურელი. ნაგებობათა დეფორმაციების პროგნოზირებისათვის ემპირიული პარამეტრების დადგენის გრაფიკული მეთოდი. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. N1(475) გვ.54-58.

ი. ნონიევი. ნაგებობათა დიაგნოსტიკის განყოფილების გამოკვლევები 2006-2008 წწ.. "ენერგია",სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 23წ. №4(52)-2, გვ.36.

ნ. რაზმაძე, ნადირაძე დ., მიქელაძე ლ. ნაგებობათა სახურავებისა და ბრტყელი ზედაპირების ჰიდროიზოლაცია ეფექტიანი საჟღენთი შედგენილობების გამოყენებით. სამეცნიერო ჟურნალი ''მეცნიერება და ტექნოლოგიები''. 2000წ. №-12.

ლ. ბალანჩივაძე, ლ. კახიანი, ა.ცაკიაშვილი,გ.სულავა. ნაგებობათა სეისმომედეგობაზე გაანგარისების სტატიკური მეთოდის გამოყენება. მშენებლობა. 2012წ. N2(25) , gv.137-139.

ლ. კახიანი, ლ.ბალანჩივაძე, გ.სულავა ა.ცაკიაშვილი. ნაგებობათა სეისმომედეგობაზე გაანგარისების სტატიკური მეთოდის გამოყენება. მშენებლობა. 2012წ. N2(25)137-139.

ა. ცაკიაშვილი, გ. სულავა. ნაგებობათა სეისმომედეგობაზე გაანგარიშების სტატიკური მეთოდის გამოყენება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" . 2012წ. N2(25), გვ. 137-139, თბილისი, ISSN 1512-3936 .

რ. იმედაძე, თ. მაღრაძე. ნაგებობების კედლებში და მის მოპირკეთებაში წარმოშობილი ბზარების მიზეზების თვიდან აცილების გზები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2009წ. #2(13).

რ. იმედაძე, ლ. ზამბახიძე. ნაგებობის გაანგარიშების ზოგიერთი საკითხი დრეკად–პლასტიკური დეფორმაციიების გათვალიწინებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2006წ. #5.

ა. წაქაძე, დარბაიძე ლ.. ნაგებობის კედლებში და მათ მოპირკეთებაში წარმოშობილი ბზარების მიზეზების თავიდან აცილების გზები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2009წ. №2(13), გვ. 20-24.

ე. ქრისტესიაშვილი, ო. ჩაკვეტაძე, თ. ნარეკლიშვილი, დ. ჯიბლაძე. ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა მისი შემდგომი რეკონსტრუქციის მიზნით. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "აღმაშენებელი" . 2009წ. №5.

რ. იმედაძე, ლ. ბერიძე, თ. მაღრაძე. ნაგვის დასაწვავი სადგურები გარემოს მინიმალური დაჭუჭყიანებით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. №3(42) გვ.39-42.