სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ს. ხიზანიშვილი, ნინო მაზმიშვილი. თანამედროვე განათლების სამომავლო ტენდენციები . აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი, III საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები. შრომები. ქუთაისი . 2012წ. გვ. 346-352.

გ. დოხნაძე, სალუქვაძე, . დადიანი, ი. ფირცხალაიშვილი. თანამედროვე გეოდინამიკური პროცესები მესხეთ ჯავახეთში. . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. #64 გვ.გვ. 82-92 .

დ. როგავა. თანამედროვე გეოლოგიური პროცესებით დასავლეთ აფხაზეთის ტერიტორიის დაზიანების საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2001წ. 6(439).

ი. ხუბულავა, ზურაბ ვარაზაშვილი, გოგა ჩახაია, სოფიკო მოდებაძე. თანამედროვე გეოტექნიკური პროცესების ზეგავლენა ეკოსისტემაზე "ტრასეკას" მშენებლობის ზონაში და მათი რეგულირება. საქარტველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2011წ. შრომათა კრებული № 66, გვ. 46-52.

ზ. ვარაზაშვილი, გ.ჩახაია, ს.მოდებაძე. თანამედროვე გეოტექნოგენური პროცესების ზეგავლენა ეკოსისტემაზე ,,ტრასეკა”ს მშენებლობის ზონაში და მათი რეგულირება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2011წ. #66, გვ.46.

ზ.ქარუმიძე, ა.ჩიქოვანი. თანამედროვე ელიტური საცხოვრებლის ბგერასაიზოლაციო პრობლემები. მშენებლობა, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2011წ. ISSN 1512-3936, №1(20), გვ. 31–34.

ს. ხიზანიშვილი. თანამედროვე ეროვნული სახელმწიფოების სუვერენიტეტის საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „საისტორიო ვერტიკალები“. 2013წ. N27, გვ. 116-121.

მ. მელქაძე. თანამედროვე მასალები და კონსტრუქციები-უნიფიცირებული არქიტექტურა. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი მოამბე, დამატება შრომები. 2011წ. 2, 206-210 ISSN 1512-102X.

პ. სიჭინავა. თანამედროვე მიკროკომპიუტერული სისტემების გამოყენება ჰიდრავლიკური და ჰიდროტექნიკური ამოცანების გადაწყვეტაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, წყალთა. 1999წ. 169-171.

მ. ამირგულაშვილი. თანამედროვე მიმდინარეობები: მსოფლიო ნაციონალიზმი და გლობალიზმი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. #4 გვ. 117-121.

გ. როყვა, მზია მილაშვილი. თანამედროვე მინის ძირითადი თვისებები. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, შრომები. 2010წ. №1(475) 2010 გვ. 75–80.

ზ. კვეტენაძე. თანამედროვე მსოფლიო წესრიგი. ახალი რეალობა. საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. #17.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. თანამედროვე მსოფლიოს ახალი პრობლემა-ელექტრონული ჯაშუშობა. ჟურ. ”სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები”. 2010წ. ISSN 1512-1196. # 6; გვ. 69-73.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. თანამედროვე მსოფლიოს განვითარების ახალი რეალობები. ჟურ. ”სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები”. 2010წ. ISSN 1512-1196.#4; გვ. 125-130.

მ. ამირგულაშვილი. თანამედროვე ნაციონალიზმი და გლობალიზებული მსოფლიო. განათლება. 2015წ. #2(13) გვ. 135-142.

გ. ჯოლია, ჯოლია ნინო. თანამედროვე ოფშორების მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა შეხედულებები. ჟურ. ”სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები”. 2010წ. ISSN 1512-1196.#5; გვ. 38-42.

ი. კვესელავა. თანამედროვე პოლიტიკური პროცესები და საქართველოს გეოპოლიტიკური ფუნქციის საკითხი (წერილი მეორე). თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #11. 2009წ. .

ი. კვესელავა. თანამედროვე პოლიტიკური პროცესები და საქართველოს გეოპოლიტიკური ფუნქციის საკითხი (წერილი პირველი). თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #18. 2009წ. .

ნ. ერემეიშვილი, ხუბულური გიორგი, სარიშვილი გიორგი. თანამედროვე საკონტროლო აპარატურა კვების მრეწველობის ვარგისიანობის შესამოწმებლად და მისი მომსახურება. სტუდენტთა ღია 79-ე საერთაშორისო კონფერენცია . 2011წ. .

რ. ჟღენტი, მ.ჯავახიშვილი, ი.ღარიბაშვილი. თანამედროვე სამონტაჟო ქაფი და ჰერმეტიკები-საიმედო დამხმარე საშუალებები რემონტის დროს. ჟურნალი ,,ენერგია. 2009წ. #2(50)-2,გვ.4.