სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23740 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. უგრეხელიძე, ნ. ნათბილაძე, ქ.ქადარია. საბეჭდი მასალების შერჩევა ბეჭდვითი პროდუქციისათვის. ჟურნალი ,,ტრან-სპორტი და მანქა-ნათმშენებლობა” ISSN-15123537 გამომცემლობა ,,მოაზროვნე”. 2008წ. #1(9) თბილისი გვ 100-103.

ნ. ნათბილაძე, ი. უგრეხელიძე, ქ.ქადარია. საბეჭდი მასალების შერჩევა ბეჭდვითი პროდუქციისათვის. გამომცემლობა" ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა" ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა. 2008წ. 1.

ვ. ვარდოსანიძე. საბინაო პოლიტიკის სამართლებრივი ბერკეტები ისტორიულ რეტროსპექტივაში.. „ქრისტიანული დემოკრატია“.№1-2.. 2002წ. .

ზ. ვაშაკიძე, მერაბ კელენჯერიძე. საბირჟო სტრუქტურების აუცილებლობა ამიერკავკასიის სანამდვილეში. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა - XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები".. 2012წ. #4 (22), 148-154 გვ..

მ. ვანიშვილი, გოცირიძე ლაშა. საბიუჯეტო დაგეგმვის ადგილი და როლი საბიუჯეტო პროცესში. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2010წ. #6(12), გვ,78-89.

მ. ზუბიაშვილი, თ. გარდაფხაძე. საბიუჯეტო დაწესებულებების საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები და მათი დაფინანსების თავისებურებები. გამომც. "უნივერსალი". საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "დიპლომატია და სამართალი". 2016წ. # 1 7 -12 გვ..

ზ. ალიმბარაშვილი, ბოკუჩავა ი., ჩხიკვაძე ნ.. საბიუჯეტო ორგანიზაციის ხელფასიისდაანგარიშების ერთი პროგრამის შესახებ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2000წ. .

ა. ქუთათელაძე, ი. ჩხაიძე. საბიუჯეტო პროცესში ფინანსური მენეჯმენტის გამოყენების მეთოდოლოგიური ასპექტები . საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა – XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“. 2013წ. # 3 გვ. 58-61 .

მ. ნოზაძე. საბიუჯეტო ფედერალიზმი: არსი, მოდელები, ეფექტიანობა. . (ეკონომიკა და ბიზნესი. . 0წ. 2008, მაისი-ივნისი ). .

მ. ჭელიძე. საბიუჯეტო ფედერალიზმის ფორმირების პრინციპები საქართველოში. „ათინათი“. 2015წ. N4 (18), თბ., გვ. 130-134.

ვ. ზეიკიძე, ს.სანაძე. საბიუჯეტო შემოსავლების პროგნოზირების მეთოდები. ჟ. „სოციალური ეკონომიკა“ . 2009წ. 2009, #4, გვ. 81-85..

ი. ფრანგიშვილი. საბრუნავი კაპიტალი ფირმის მენეჯმენტის ყურადღების ცენტრში. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2011წ. #4 (22) გვ.107-113.

ე. მეძმარიაშვილი. საბრძოლო მოქმედებების ოპერაციების ეფექტურობის გაზრდა ერთიანი სამხედრო–საინჟინრო უზრუნველყოფის გზით. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 3 გვ..

თ. ბერიძე, ტიბუა ლ., რუხაია ხ.. საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარულ დარგთა ამოცანების მოდელირება მათემატიკური ლოგიკის ენაზე. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი", ISSN 1512-0333. 2008წ. გვ.15-19.

გ. ტყემალაძე, გ. ქვარცხავა. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა როლი აგრარულ პოლიტიკაში. ქართული პოლიტიკა - საქართველოს აგრარული პოლიტიკის აქტუალური პრობლემები, . 2015წ. ქართული პოლიტიკა - საქართველოს აგრარული პოლიტიკის აქტუალური პრობლემები, გვ. 98-106.

ზ. ღვინიაშვილი. საბურბუშელე ღარების ცვალებადი დახრის კუთხის მქონე მცირე დიამეტრის სპირალური ბურღით ნახვრეტების დამუშავების პარამეტრების ოპტიმიზაცია. Georgian Engineering News International Academy, Georgian Engineering Academy. 2011წ. Magazine#3.

გ. ვარშალომიძე, ა. ჭიჭინაძე. საბურღი იარაღის ჩაჭერების გამომწვევი მიზეზების ანალიზი და მათი პრევენცია. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2012წ. #27, გვ. 53–61.

ი. გოგუაძე. საბურღი კოლონების მუშაობის ანალიზი მდგრადობის თვალსაზრისით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #17, გვ. 69-85.

გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე, ვ. ხითარიშვილი. საბურღი კოლონის ვიბრაციის აღმოფხვრის ღონისძიებების შემუშავება. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #13, 121 გვ..

გ. ვარშალომიძე, მ. ონიაშვილი. საბურღი ხსნარების დასამუშავებლად ღვინის წარმოების ნარჩენების გამოყენების შესაძლებლობის შესწავლა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #17, გვ. 92–95.