სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჯანჯღავა. მხატვრული შემოქმედების კომუნიკაციური კონცეფცია და ნარატოლოგია. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“. 2016წ. #4(4), 2016.

ე. ყუბანეიშვილი. მხედველობითი გამოწვეული პოტენციალის დამუშავების ზოგიერთი საკითხები. სტუ შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2011წ. N1(8), 154-158.

. მხედრის გამოსახულება ციხიაგორადან. საქართველოს არქეოლოგიისა და ისტორიის საკითხები. 2012წ. გვ.13-18.

ხ. ლეჟავა, თ. ესაძე. მხურვალმედეგი ბეტონის მიღება ნანოდისპერსულ კაჟმიწა ნედლეულზე. სტუ-ს და საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი" . 0წ. თბილისი N1-2/2016; გვ228-230.

. მხურვალმედეგი ბეტონის მიღება ნანოდისპერსულ კაჟმიწა ნედლეულზე. სტუ-ს და საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი" . 0წ. თბილისი N1-2/2016; გვ228-230.

ნ. ხარშილაძე, ო.მიქაძე,, ი. ნახუცრიშვილი,, ნ. მაისურაძე,, გ. მიქაძე,, ნ. ხარშილაძე.. მხურვალმედეგი შენადნობების მაღალტემპერატურული ჟანგვის პარამეტრების გამოთვლა ევანსის კონცეპტუალური თეორიის საფუძველზე.. სტუ–ს შრომები,. 2012წ. 4(486), 2012, გვ.35 -38..

ნ. მაისურაძე, ო. მიქაძე,, ი. ნახუცრიშვილი,, ნ. მაისურაძე,, გ. მიქაძე,, ნ. ხარშილაძე.. მხურვალმედეგი შენადნობების მაღალტემპერატურული ჟანგვის პარამეტრების გამოთვლა ევანსის კონცეპტუალური თეორიის საფუძველზე.. სტუ–ს შრომები,. 2012წ. 4(486), 2012, გვ.35 -38..

ი. ნახუცრიშვილი, ო.მიქაძე, ნ.ხარშილაძე. მხურვალმედეგი შენადნობის მაღალტემპერატურული ჟანგვის პარამეტრების გამოთვლა ევანსის კონცეპტუალური თეორიის საფუძველზე. სტუ-ს შრომები. 2012წ. N4,35-37.

. ნ. ბოკუჩავა. პელოიდების ადსორბციული თვისებები. სტუ-ს შრომები. 2002წ. №6 (445), გვ. 51-54..

მ. ქიტოშვილი. ნ. ბოჭორიშვილი, ნ. რაზმაძე. ,,შრომის პირობების სრულყოფა და მისი უსაფრთხოების დონის გაზრდა რისკების შეფასებისა და ლიკვიდაციის გზით.". ჟურნალი ,,საქართველოს ნავთობი და გაზი.". 2014წ. #29. 126 გვ..

მ. ქიტოშვილი. ნ. ბოჭორიშვილი, ნ. რატიანი. ,,შრომის უსაფრთხოების სამოქმედო პროგრამა. რისკების შეფასების მომზადება და დაგეგმვა.". ჟურნალი ,,საქართველოს ნავთობი და გაზი.". 2014წ. #29. 135 გვ..

ზ. ხვედელიძე. ნ. კაპანაძე, ბ. ბერიტაშვილი,ნ. ზოტიკიშვილი" ძლიერი ქარების რეჟიმის ცვალებადობა მტკვრის ხეობაში.". გეოგრაფიული მეცნიერება გლობალურ კონრესტში, მიღწევები და გამოწვევებო, შრომათა კრებული, აკაკი წერეთლის სახელმწიფი უნივერსიტეტი. ქუთაისი.. 2017წ. გვ'135-144.

მ. შელეგია. ნ. ლორთქიფანიძის ბიოგრაფიის უცნობი ფაქტები. ლიტერატურული ძიებანი. 2001წ. N22. გვ.226-231.

ქ. ქოიავა. ნ. მაისურაძე, ქ. ქოიავა, ნ. ბერაძე. საბადოს დამუშავების მონაცემების გამოყენება კოლექტორის ტიპის დასაზუსტებლად სამგორი-პატარძეულის შუაეოცენური ბუდობის მაგალითზე. ენერგია. 2012წ. 1(67), 27-28.. . 0წ. .

თ. ჯაგოდნიშვილი. ნ. მარი და ქართული ფოლკლორისტიკის ზოგიერთი საკითხი. ჟურნალი „მაცნე“ (ენისა და ლიტერატურის სერია). 1986წ. N2.

null, ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გავრამაძე. ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი, ლ. გავრამაძე. . ხელოვნური მიკროკლიმატის ადაპტური მართვა. აკადემიკოს ი. გრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" შრომები" sსაგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" . 0წ. . 2011წ. გვ. 94-104..

მ. ქიტოშვილი. ნ.ბოჭორიშვილი, ი. გაბრიჩიძე, კ. კამკამიძე. ,,წყალსაცავებში დალექილი მდინარის ნატანის შედეგად გამოყოფილი მეთანის აირის დაჭერის და მისი ენერგეტიკაში გამოყენების მიზანშეწონილობის შესახებ." . სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია.". 2013წ. #2, (66)..

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია. ნ.შენგელია. ადამიანისეული კაპიტალი -ინვესტირების განსაკუთრებული სფერო და ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების უმთავრესი პირობა. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2016წ. 11-12.

თ. ცინცაძე, ბ. ბერიტაშვილი, ნ. კაპანაძე. ნ.ცინცაძე.საათობრივი ნალექების, განსაზღვრა კლიმატური ცნობარებიდან მათი წლის და თვის სიდიდეების საფუძველზე და ძლიერი, კატასტროფული ნალექების მოსვლის ალბათობების (რისკის) შეფასება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა, ჰმი-ს შრომათა კრებული. 2017წ. ტ.124, გვ. 33- 37, ISSN 1512-0902.

თ. თოდუა, ლ. ვერულავა. ნაბეჭდი სიმბოლოების პრეპარირება. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2004წ. #7-9, თბილისი, გვ. 30-33;.