სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. ქოიავა. ნ. მაისურაძე, ქ. ქოიავა, ნ. ბერაძე. საბადოს დამუშავების მონაცემების გამოყენება კოლექტორის ტიპის დასაზუსტებლად სამგორი-პატარძეულის შუაეოცენური ბუდობის მაგალითზე. ენერგია. 2012წ. 1(67), 27-28.. . 0წ. .

თ. ჯაგოდნიშვილი. ნ. მარი და ქართული ფოლკლორისტიკის ზოგიერთი საკითხი. ჟურნალი „მაცნე“ (ენისა და ლიტერატურის სერია). 1986წ. N2.

null, ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გავრამაძე. ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი, ლ. გავრამაძე. . ხელოვნური მიკროკლიმატის ადაპტური მართვა. აკადემიკოს ი. გრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" შრომები" sსაგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" . 0წ. . 2011წ. გვ. 94-104..

მ. ქიტოშვილი. ნ.ბოჭორიშვილი, ი. გაბრიჩიძე, კ. კამკამიძე. ,,წყალსაცავებში დალექილი მდინარის ნატანის შედეგად გამოყოფილი მეთანის აირის დაჭერის და მისი ენერგეტიკაში გამოყენების მიზანშეწონილობის შესახებ." . სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია.". 2013წ. #2, (66)..

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია. ნ.შენგელია. ადამიანისეული კაპიტალი -ინვესტირების განსაკუთრებული სფერო და ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების უმთავრესი პირობა. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2016წ. 11-12.

თ. ცინცაძე, ბ. ბერიტაშვილი, ნ. კაპანაძე. ნ.ცინცაძე.საათობრივი ნალექების, განსაზღვრა კლიმატური ცნობარებიდან მათი წლის და თვის სიდიდეების საფუძველზე და ძლიერი, კატასტროფული ნალექების მოსვლის ალბათობების (რისკის) შეფასება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა, ჰმი-ს შრომათა კრებული. 2017წ. ტ.124, გვ. 33- 37, ISSN 1512-0902.

თ. თოდუა, ლ. ვერულავა. ნაბეჭდი სიმბოლოების პრეპარირება. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2004წ. #7-9, თბილისი, გვ. 30-33;.

მ. ჩხაიძე. ნაბეჭდი ტექსტების ამოცნობის პრობლემა. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. №2(7).

ო. გაბედავა, გ. ნარეშელაშვილი. ნაბეჭდი ფირფიტების მოქნილი ავტომატიზებული წარმოების ნორმატიულ-საცნობარო ინფორმაციის ორგანიზება.. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემების (ISSN1512-3979). 2006წ. №1; 32-33 გვ;.

გ. ნარეშელაშვილი, ო. გაბედავა. ნაბეჯდი ფირფიტების მოქნილი ავტომატიზებული წარმოების ნორმატიულ–საცნობარე ინფორმაციის ორგანიზაცია. სტუ–ს შრომები. 2006წ. №1.

ლ. იაშვილი, თ. ობგაძე, ნ. მჭედლიშვილი. ნაგებობათა აეროდინამიკისათვის . საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" 2012. 2012წ. N 2(13), 2012, გვ29 .

მ. თოდუა, მ. ბედიაშვილი, გ. ყიფიანი, ვ. სულაშვილი, ნ. ჩაჩხიანი. ნაგებობათა ანტისეისმური ღონისძიებები და მიწისძვრისაგან დაცვის ზოგიერთი ასპექტები. მევნიერება და ტექნოლოგიები. 2016წ. .

ი. ღარიბაშვილი, რ.იმედაძე, ლ.ზამბახიძე, ლ.იმედაძე. ნაგებობათა გაანგარიშების ზოგიერთი საკითხი დრეკად-პლასტიკური დეფორმაციების გათვალისწინებით. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2007წ. №2 (5) .

მ. მესხი, გ. ჭიაურელი. ნაგებობათა დეფორმაციების პროგნოზირებისათვის ემპირიული პარამეტრების დადგენის გრაფიკული მეთოდი. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. N1(475) გვ.54-58.

ი. ნონიევი. ნაგებობათა დიაგნოსტიკის განყოფილების გამოკვლევები 2006-2008 წწ.. "ენერგია",სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 23წ. №4(52)-2, გვ.36.

ნ. რაზმაძე, ნადირაძე დ., მიქელაძე ლ. ნაგებობათა სახურავებისა და ბრტყელი ზედაპირების ჰიდროიზოლაცია ეფექტიანი საჟღენთი შედგენილობების გამოყენებით. სამეცნიერო ჟურნალი ''მეცნიერება და ტექნოლოგიები''. 2000წ. №-12.

ლ. ბალანჩივაძე, ლ. კახიანი, ა.ცაკიაშვილი,გ.სულავა. ნაგებობათა სეისმომედეგობაზე გაანგარისების სტატიკური მეთოდის გამოყენება. მშენებლობა. 2012წ. N2(25) , gv.137-139.

ლ. კახიანი, ლ.ბალანჩივაძე, გ.სულავა ა.ცაკიაშვილი. ნაგებობათა სეისმომედეგობაზე გაანგარისების სტატიკური მეთოდის გამოყენება. მშენებლობა. 2012წ. N2(25)137-139.

ა. ცაკიაშვილი, გ. სულავა. ნაგებობათა სეისმომედეგობაზე გაანგარიშების სტატიკური მეთოდის გამოყენება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" . 2012წ. N2(25), გვ. 137-139, თბილისი, ISSN 1512-3936 .