სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. იმედაძე, თ. მაღრაძე. ნაგებობების კედლებში და მის მოპირკეთებაში წარმოშობილი ბზარების მიზეზების თვიდან აცილების გზები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2009წ. #2(13).

რ. იმედაძე, ლ. ზამბახიძე. ნაგებობის გაანგარიშების ზოგიერთი საკითხი დრეკად–პლასტიკური დეფორმაციიების გათვალიწინებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2006წ. #5.

ა. წაქაძე, დარბაიძე ლ.. ნაგებობის კედლებში და მათ მოპირკეთებაში წარმოშობილი ბზარების მიზეზების თავიდან აცილების გზები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2009წ. №2(13), გვ. 20-24.

ე. ქრისტესიაშვილი, ო. ჩაკვეტაძე, თ. ნარეკლიშვილი, დ. ჯიბლაძე. ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა მისი შემდგომი რეკონსტრუქციის მიზნით. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "აღმაშენებელი" . 2009წ. №5.

რ. იმედაძე, ლ. ბერიძე, თ. მაღრაძე. ნაგვის დასაწვავი სადგურები გარემოს მინიმალური დაჭუჭყიანებით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. №3(42) გვ.39-42.

ლ. ბერიძე, რ. იმედაძე, თ. მაღრაძე. ნაგვის დასაწვავი სადგურები გარემოს მინიმალური დაჭუჭყიანებით. ,,მშენებლობა" სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი. 2016წ. N3(42), 39-42.

ზ. ციხელაშვილი, შ.ციხელაშვილი, ი.ციხელაშვილი, ბ.ჩხენკელი, ბ.კაკუშაძე. ნავთობ - და ცხიმშემცველი სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების გასაწმენდი მოწყობილობა და მისი გამოყენების შესაძლებლობა ქალაქის ავტოსამრეცხაოებსა და საზოგადოებრივი კვების ობიექტებზე. სტუ, samecniero-teqnikuri Jurnali "mSenebloba",http://sheneba.ge, #3, 7 gv.Tbilisi. 2006წ. .

თ. ჟორდანია, ვ.ლოლაძე. ნავთობ და გაზსადენების მშენებლობის შედეგად წარმოქმნილი თხრილებისა და მიწისფერდოების დაცვა ეროზიისგან. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2002წ. #10-12, გვ. 66-67.

. ნავთობ და გაზსადენების მშენებლობის შედეფად წარმოქმნილი თხრილებისა და მიწისფერდოების დაცვა ეროზიისგან. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგია". 2002წ. #10-12.

ზ. ციხელაშვილი, ნ.მახარობლიშვილი, ნ.მახარობლიძე, ქ.მუმლაძე. ნავთობ-და ცხიმშემცველი სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების გაწმენდა. პერიოდული სამეცნიეროჟურნალი "აღმაშენებელი"б №3б 6 გვ. თბილისი. 2007წ. .

გ. კუჭავა, ნ.ბუაჩიძე, მ.მჭედლიშვილი, ხ.ჩიქვილაძე, ლ.ინწკირველი, ლ.შავლიაშვილი. ნავთობდესტრუქტორი მიკროორგანიზმების როლი საქართველოს შავი ზღვის წყლების ბუნებრივი ორგანული ნაერთების დაშლაში . ლეონიდე მიქელაძის დაბადების 100–წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ნავთობქიმიაში. შრომათა კრებული. 2012წ. გვ.154–159.

ნ. ბუაჩიძე, მ.მჭედლიშვილი, ხ.ჩიქვილაძე, ლ.ინწკირველი, გ.კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი. ნავთობდესტრუქტორი მიკროორგანიზმების როლი საქართველოს შავი ზღვის წყლების ბუნებრივი ორგანული ნაერთების დაშლაში . ლეონიდე მიქელაძის დაბადების 100–წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ნავთობქიმიაში. შრომათა კრებული. 2012წ. გვ.154–159.

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ს.ბუაჩიძე, მ.ვ.მჭედლიშვილი, ხ.ჩიქვილაძე, ლ.ნ.ინწკირველი, გ.პ.კუჭავა. ნავთობდესტრუქტორი მიკროორგანიზმების როლი საქართველოს შავი ზღვის წყლების ბუნებრივი ორგანული ნაერთების დაშლაში . ლეონიდე მიქელაძის დაბადების 100–წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ნავთობქიმიაში. შრომათა კრებული. 2012წ. გვ.154–159.

გ. ტაბატაძე. ნავთობი და გაზი მსოფლიო ეკონომიკაში, . ჟურნალი „ეკონომიკა“, №3–4, . 2009წ. №3–4, 2009, გვ. 205–212;.

დ. ჩომახიძე. ნავთობი და გაზი საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკულ ბალანსში. საქართველოს ეკონომიკა. 2008წ. #6 (127).

ნ. კუციავა, თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე, გ. ზოდელავა. ნავთობიდან საწვავების გამოსავლიანობის გაზრდა ოქსიგენატების გავლენით . “Georgian engineering news”. No 4, vol. 60 . 2011წ. გვ. 87-90.

თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე, გ. ზოდელავა, ნ. კუციავა. ნავთობიდან საწვავების გამოსავლიანობის გაზრდა ოქსიგენატების გავლენით . ჟურნალი Georgian injineering News, No. 4 (Vol. 60). 2011წ. 87-90.

მ. ანდღულაძე, თ. შაქარაშვილი, ნ. კუციავა, გ. ზოდელავა. ნავთობიდან საწვავების გამოსავლიანობის გაზრდა ოქსიგენატების გავლენით . ჟურნალი Georgian injineering News, No. 4 (Vol. 60), GFIO GENLT. 2011წ. ტომი 60, გვ. 87-90.

ლ. იტრიაშვილი, მ.შავლაყაძე, ხ.კიკნაძე, თ.სუპატაშვილი. ნავთობით დაბინძურებული ნიადაგგრუნტების ბიოტექნოლოგიური რეაბილიტაციის პერსპექტივები საქართველოს ტორფების გამოყენებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრ. კრებული, 65.. . 2010წ. გვ.108-112.