სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ჩხაიძე. ნაბეჭდი ტექსტების ამოცნობის პრობლემა. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. №2(7).

ო. გაბედავა, გ. ნარეშელაშვილი. ნაბეჭდი ფირფიტების მოქნილი ავტომატიზებული წარმოების ნორმატიულ-საცნობარო ინფორმაციის ორგანიზება.. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემების (ISSN1512-3979). 2006წ. №1; 32-33 გვ;.

გ. ნარეშელაშვილი, ო. გაბედავა. ნაბეჯდი ფირფიტების მოქნილი ავტომატიზებული წარმოების ნორმატიულ–საცნობარე ინფორმაციის ორგანიზაცია. სტუ–ს შრომები. 2006წ. №1.

ლ. იაშვილი, თ. ობგაძე, ნ. მჭედლიშვილი. ნაგებობათა აეროდინამიკისათვის . საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" 2012. 2012წ. N 2(13), 2012, გვ29 .

მ. თოდუა, მ. ბედიაშვილი, გ. ყიფიანი, ვ. სულაშვილი, ნ. ჩაჩხიანი. ნაგებობათა ანტისეისმური ღონისძიებები და მიწისძვრისაგან დაცვის ზოგიერთი ასპექტები. მევნიერება და ტექნოლოგიები. 2016წ. .

ი. ღარიბაშვილი, რ.იმედაძე, ლ.ზამბახიძე, ლ.იმედაძე. ნაგებობათა გაანგარიშების ზოგიერთი საკითხი დრეკად-პლასტიკური დეფორმაციების გათვალისწინებით. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2007წ. №2 (5) .

მ. მესხი, გ. ჭიაურელი. ნაგებობათა დეფორმაციების პროგნოზირებისათვის ემპირიული პარამეტრების დადგენის გრაფიკული მეთოდი. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. N1(475) გვ.54-58.

ი. ნონიევი. ნაგებობათა დიაგნოსტიკის განყოფილების გამოკვლევები 2006-2008 წწ.. "ენერგია",სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 23წ. №4(52)-2, გვ.36.

ნ. რაზმაძე, ნადირაძე დ., მიქელაძე ლ. ნაგებობათა სახურავებისა და ბრტყელი ზედაპირების ჰიდროიზოლაცია ეფექტიანი საჟღენთი შედგენილობების გამოყენებით. სამეცნიერო ჟურნალი ''მეცნიერება და ტექნოლოგიები''. 2000წ. №-12.

ლ. ბალანჩივაძე, ლ. კახიანი, ა.ცაკიაშვილი,გ.სულავა. ნაგებობათა სეისმომედეგობაზე გაანგარისების სტატიკური მეთოდის გამოყენება. მშენებლობა. 2012წ. N2(25) , gv.137-139.

ლ. კახიანი, ლ.ბალანჩივაძე, გ.სულავა ა.ცაკიაშვილი. ნაგებობათა სეისმომედეგობაზე გაანგარისების სტატიკური მეთოდის გამოყენება. მშენებლობა. 2012წ. N2(25)137-139.

ა. ცაკიაშვილი, გ. სულავა. ნაგებობათა სეისმომედეგობაზე გაანგარიშების სტატიკური მეთოდის გამოყენება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" . 2012წ. N2(25), გვ. 137-139, თბილისი, ISSN 1512-3936 .

რ. იმედაძე, თ. მაღრაძე. ნაგებობების კედლებში და მის მოპირკეთებაში წარმოშობილი ბზარების მიზეზების თვიდან აცილების გზები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2009წ. #2(13).

რ. იმედაძე, ლ. ზამბახიძე. ნაგებობის გაანგარიშების ზოგიერთი საკითხი დრეკად–პლასტიკური დეფორმაციიების გათვალიწინებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2006წ. #5.

ა. წაქაძე, დარბაიძე ლ.. ნაგებობის კედლებში და მათ მოპირკეთებაში წარმოშობილი ბზარების მიზეზების თავიდან აცილების გზები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2009წ. №2(13), გვ. 20-24.

ე. ქრისტესიაშვილი, ო. ჩაკვეტაძე, თ. ნარეკლიშვილი, დ. ჯიბლაძე. ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა მისი შემდგომი რეკონსტრუქციის მიზნით. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "აღმაშენებელი" . 2009წ. №5.

რ. იმედაძე, ლ. ბერიძე, თ. მაღრაძე. ნაგვის დასაწვავი სადგურები გარემოს მინიმალური დაჭუჭყიანებით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. №3(42) გვ.39-42.

ლ. ბერიძე, რ. იმედაძე, თ. მაღრაძე. ნაგვის დასაწვავი სადგურები გარემოს მინიმალური დაჭუჭყიანებით. ,,მშენებლობა" სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი. 2016წ. N3(42), 39-42.

ზ. ციხელაშვილი, შ.ციხელაშვილი, ი.ციხელაშვილი, ბ.ჩხენკელი, ბ.კაკუშაძე. ნავთობ - და ცხიმშემცველი სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების გასაწმენდი მოწყობილობა და მისი გამოყენების შესაძლებლობა ქალაქის ავტოსამრეცხაოებსა და საზოგადოებრივი კვების ობიექტებზე. სტუ, samecniero-teqnikuri Jurnali "mSenebloba",http://sheneba.ge, #3, 7 gv.Tbilisi. 2006წ. .