სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჯანელიძე, ლ. ჩახვაშვილი. ნანოსენსორული სისტემები, როგორც საინფორმაციო ტექნოლოგიების იმიტაციური მოდელირების საშუალებათა სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო პედაგოგიური ჟურნალი "განათლება". 2014წ. N1 (10) გვ.169–173 2014წ.

დ. თავხელიძე, null, გ.ბიბილეიშვილი. ნანოსისტემების გამოყენების პერსპექტივა ბუნებრივი წყლებიდან ეკოლოგიურად სუფთა სასმელი წყლის მიღებაში . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი №11/4 . 2011წ. .

გ. ბიბილეიშვილი. ნანოსისტემების გამოყენების პერსპექტივა ბუნებრივი წყლებიდან ეკოლოგიურათ სუფთა სასმელი წყლის მიღებაში. ჟ. "საქართველოს ქიმიური ჟურნალი". 2011წ. N 2, 2011, გვ. 238–241.

ხ. წეროძე, ი. ცომაია, ე. ჭურღულია. ნანოტექნოლოგია წამალთმცოდნეობაში. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები X გამომცემლობა "მერიდიანი". 2011წ. გვ. 3.

ი. ცომაია, ე. ჭურღულია ხ. წეროძე. ნანოტექნოლოგია წამალთმცოდნეობაში.. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები X, გამომცემლობა ,,მერიდიანი", თბილისი, 2011, გვ. 186-190.. 2011წ. X, გვ. 186-190..

ი. ცომაია. ნანოტექნოლოგიები მედიცინასა და ფარმაციაში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი International Scientific Journal, 3(38), გვ.190-193 . 2010წ. .

რ. გაფრინდაშვილი, რ. გაფრინდაშვილი, დ.ტუღუში, ნ.ნადირაშვილი, თ.მემანიშვილი. ნანოტექნოლოგიები სამედიცინო დანიშნულების ბიოდეგრადირებადი პოლიმერული მასალების დიზაინში . საერთაშორისო სამეცნირო-პრაქტიკული კონფერენცია “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”, ქუთაისი,. 2010წ. .

ზ. ქარუმიძე, ა. ჩიქოვანი. ნანოტექნოლოგიების ასპექტები მშენებლობაში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2011წ. №3(22), 2011. გვ.6-11.

ზ. ციხელაშვილი, ზ.ქარუმიძე, ა.ჩიქოვანი. ნანოტექნოლოგიების ასპექტები მშენებლობაში. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა", http://www.sheneba.ge,3(22), გვ.5. თბილისი. 2011წ. .

ნ. მაღლაკელიძე, ი.აბულაძე. ნ.გაბაშვილი. თ.გაბაშვილი, null. ნანოტექნოლოგიების განვითარების პერსპექტივები. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი.მეშვიდე საერთაშორისო კონფერენცია: განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განთარება. . 2014წ. 28-29 ნოემბერი.გვ.110-112..

ი. ცომაია, ა. ჩიქოვანი. ნანოტექნოლოგიების განვითარების საკითხები და ნანომასალების ფიზიკურ-ქიმიურ თვისებათა ცვლილებები.. საერთაშორისო სამეც¬ნიე-რო ჟურნალი „კულტუ¬რა-თაშორისი კომუნი¬კაციე-ბი“, 2017, №28; ISSN 1512-4263; FAN 9771512 43 6007.. 2017წ. 2017, №28;.

ა. ჩიქოვანი, ქარუმიძე ზეინაბ, ზ. ციხელაშვილი. ნანოტექნოლოგიის ასპექტები მშენებლობაში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N3(22), 2011 . 2011წ. .

ი. ცომაია, მოსეშვილი თ.ჯ. ხარბედია თ.ზ.. ნანოტექნოლოგიის გავლენა წამალთა ფორმებზე.. Georgian Engineering News #1, 2012, ст. 106-108.. 2012წ. #1, 2012, გვ. 106-108..

მ. კოდუა, რიჟამაძე ირაკლი . ნაპირგასწვრივ ტალღურ მოძრაობათა გაანგარიშებისთვის საზღვაო და სამდინარო არხებში. მეცნიერება და ენერგეტიკა, ენერგია. 2017წ. 2(82 ), გვ. 75-81.

შ. გაგოშიძე. ნაპირგასწვრივი ტალღები ტრაპეციული კვეთის არხებში. ელექტრონული ჟურნალი EOL. 2011წ. .

ხ. ირემაშვილი. ნაპირდამცავ ნაგებობაზე პროგრესული ტალღით გამოწვეული დატვირთვის ძირითადი პარამეტრების განსაზღვრა.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2010წ. №2,გვ64-68. ISSN 1512-3537.

ხ. ირემაშვილი. ნაპირდამცავ ნაგებობათა გამორეცხვისაგან დამცავი ეფექტური მოწყობილობები.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. . 2014წ. №2(33), გვ.75-78. ISSN 1512-3936.

ხ. ირემაშვილი, ნიკოლოზ თევდორაშვილი. ნაპირდამცავ ნაგებობათა და კალოპოტში მიმდინარე პროცესების ურთიერთზემოქმედება.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2007წ. №3(28),გვ53-58. ISSN 1512-3537.

ხ. ირემაშვილი. ნაპირდამცავ ნაგებობათა კლასიფიკაცია და მათი გავლენა რკინიგზის მუშაობის ეფექტიანობაზე.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. .. 2012წ. №2 (24) გვ:68-74. ISSN 1512-3537.

ხ. ირემაშვილი. ნაპირდამცავი ნაგებობების მშენებლობის თავისებურებები მთის მდინარეთა ხეობებში გამავალ გზებზე.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. . 2013წ. №2(29), გვ.93-98. ISSN 1512-3936.