სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ჟორდანია, ვ.ლოლაძე. ნავთობ და გაზსადენების მშენებლობის შედეგად წარმოქმნილი თხრილებისა და მიწისფერდოების დაცვა ეროზიისგან. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2002წ. #10-12, გვ. 66-67.

. ნავთობ და გაზსადენების მშენებლობის შედეფად წარმოქმნილი თხრილებისა და მიწისფერდოების დაცვა ეროზიისგან. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგია". 2002წ. #10-12.

ზ. ციხელაშვილი, ნ.მახარობლიშვილი, ნ.მახარობლიძე, ქ.მუმლაძე. ნავთობ-და ცხიმშემცველი სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების გაწმენდა. პერიოდული სამეცნიეროჟურნალი "აღმაშენებელი"б №3б 6 გვ. თბილისი. 2007წ. .

გ. კუჭავა, ნ.ბუაჩიძე, მ.მჭედლიშვილი, ხ.ჩიქვილაძე, ლ.ინწკირველი, ლ.შავლიაშვილი. ნავთობდესტრუქტორი მიკროორგანიზმების როლი საქართველოს შავი ზღვის წყლების ბუნებრივი ორგანული ნაერთების დაშლაში . ლეონიდე მიქელაძის დაბადების 100–წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ნავთობქიმიაში. შრომათა კრებული. 2012წ. გვ.154–159.

ნ. ბუაჩიძე, მ.მჭედლიშვილი, ხ.ჩიქვილაძე, ლ.ინწკირველი, გ.კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი. ნავთობდესტრუქტორი მიკროორგანიზმების როლი საქართველოს შავი ზღვის წყლების ბუნებრივი ორგანული ნაერთების დაშლაში . ლეონიდე მიქელაძის დაბადების 100–წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ნავთობქიმიაში. შრომათა კრებული. 2012წ. გვ.154–159.

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ს.ბუაჩიძე, მ.ვ.მჭედლიშვილი, ხ.ჩიქვილაძე, ლ.ნ.ინწკირველი, გ.პ.კუჭავა. ნავთობდესტრუქტორი მიკროორგანიზმების როლი საქართველოს შავი ზღვის წყლების ბუნებრივი ორგანული ნაერთების დაშლაში . ლეონიდე მიქელაძის დაბადების 100–წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ნავთობქიმიაში. შრომათა კრებული. 2012წ. გვ.154–159.

გ. ტაბატაძე. ნავთობი და გაზი მსოფლიო ეკონომიკაში, . ჟურნალი „ეკონომიკა“, №3–4, . 2009წ. №3–4, 2009, გვ. 205–212;.

დ. ჩომახიძე. ნავთობი და გაზი საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკულ ბალანსში. საქართველოს ეკონომიკა. 2008წ. #6 (127).

ნ. კუციავა, თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე, გ. ზოდელავა. ნავთობიდან საწვავების გამოსავლიანობის გაზრდა ოქსიგენატების გავლენით . “Georgian engineering news”. No 4, vol. 60 . 2011წ. გვ. 87-90.

თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე, გ. ზოდელავა, ნ. კუციავა. ნავთობიდან საწვავების გამოსავლიანობის გაზრდა ოქსიგენატების გავლენით . ჟურნალი Georgian injineering News, No. 4 (Vol. 60). 2011წ. 87-90.

მ. ანდღულაძე, თ. შაქარაშვილი, ნ. კუციავა, გ. ზოდელავა. ნავთობიდან საწვავების გამოსავლიანობის გაზრდა ოქსიგენატების გავლენით . ჟურნალი Georgian injineering News, No. 4 (Vol. 60), GFIO GENLT. 2011წ. ტომი 60, გვ. 87-90.

ლ. იტრიაშვილი, მ.შავლაყაძე, ხ.კიკნაძე, თ.სუპატაშვილი. ნავთობით დაბინძურებული ნიადაგგრუნტების ბიოტექნოლოგიური რეაბილიტაციის პერსპექტივები საქართველოს ტორფების გამოყენებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრ. კრებული, 65.. . 2010წ. გვ.108-112.

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ნასყიდაშვილი, დ.შავლაძე, ნ.ბეგალიშვილი. ნავთობის ავარიული ამოფრქვევით ნიადაგის დაჭუჭყიანების შედეგების შესწავლა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2010წ. ტ.10, N4 გვ. 180-183.

ნ. ნასყიდაშვილი, დ. შავლაძე, ლ. შავლიაშვილი, ნ. ბეგალიშვილი. ნავთობის ავარიული ამოფრქვევის ნიადაგის დაჭუჭყიანების შედეგების შესწავლა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2010წ. ტ. 10, #4, გვ. 180-182.

დ. გურგენიძე. ნავთობის ავარიული დაღვრის ლიკვიდაციის ხერხი, ნავთობსადენების წყალქვეშა გადასასვლელებზე ავარიების შემთხვევაში. ენერგია. 2006წ. №1(37) თბილისი.

ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. ბეგალიშვილი, ლ. შავლიაშვილი, დ. შავლაძე. ნავთობის ავარიული დაღვრისას ნიადაგის დაჭუჭყიანების მათემატიკური მოდელირება . Известия аграрной науки, . 2010წ. т. 8, №4, გვ. 66-68.

ნ. ჯიქია. ნავთობის და გაზის გენეზისის ძირითადი ეორიების თეორიების ფონზე ამიერკავკასიის მთათაშუეთის დასავლეთი (კოლხეთის) დაძირვის ზონის დანალექი საფარის ნავთობგაზშმცველობის ზოგადი მიმოხილვა. ჯურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი".. 2008წ. №22.

გ. ვარშალომიძე, ნ. მაჭავარიანი, გ. ტაბატაძე, ვ. ხითარიშვილი, ო. ონიაშვილი. ნავთობის დანაკარგების შესახებ. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2015წ. #30, გვ. 120127.

ი. მოსაშვილი, ობგაძე თ., ფრანგიშვილი ა., ჯანელიძე დ.. ნავთობის ლაქის დინამიკა ბათუმის შავი ზღვის აკვატორიაში. შრომები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2011წ. N1(10), თბილისი. გვ. 59-63..

დ. გურგენიძე, დ. ნამგალაძე. ნავთობის მდინარეში ჩაღვრისას დაბინძურებულ ლაქაში კომპონენტების კონცენტრაციის ცვლილების შესახებ. ენერგია. 2006წ. №3 (39) თბილისი.