სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ნასყიდაშვილი, დ.შავლაძე, ნ.ბეგალიშვილი. ნავთობის ავარიული ამოფრქვევით ნიადაგის დაჭუჭყიანების შედეგების შესწავლა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2010წ. ტ.10, N4 გვ. 180-183.

ნ. ნასყიდაშვილი, დ. შავლაძე, ლ. შავლიაშვილი, ნ. ბეგალიშვილი. ნავთობის ავარიული ამოფრქვევის ნიადაგის დაჭუჭყიანების შედეგების შესწავლა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2010წ. ტ. 10, #4, გვ. 180-182.

დ. გურგენიძე. ნავთობის ავარიული დაღვრის ლიკვიდაციის ხერხი, ნავთობსადენების წყალქვეშა გადასასვლელებზე ავარიების შემთხვევაში. ენერგია. 2006წ. №1(37) თბილისი.

ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. ბეგალიშვილი, ლ. შავლიაშვილი, დ. შავლაძე. ნავთობის ავარიული დაღვრისას ნიადაგის დაჭუჭყიანების მათემატიკური მოდელირება . Известия аграрной науки, . 2010წ. т. 8, №4, გვ. 66-68.

ნ. ჯიქია. ნავთობის და გაზის გენეზისის ძირითადი ეორიების თეორიების ფონზე ამიერკავკასიის მთათაშუეთის დასავლეთი (კოლხეთის) დაძირვის ზონის დანალექი საფარის ნავთობგაზშმცველობის ზოგადი მიმოხილვა. ჯურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი".. 2008წ. №22.

გ. ვარშალომიძე, ნ. მაჭავარიანი, გ. ტაბატაძე, ვ. ხითარიშვილი, ო. ონიაშვილი. ნავთობის დანაკარგების შესახებ. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2015წ. #30, გვ. 120127.

ი. მოსაშვილი, ობგაძე თ., ფრანგიშვილი ა., ჯანელიძე დ.. ნავთობის ლაქის დინამიკა ბათუმის შავი ზღვის აკვატორიაში. შრომები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2011წ. N1(10), თბილისი. გვ. 59-63..

დ. გურგენიძე, დ. ნამგალაძე. ნავთობის მდინარეში ჩაღვრისას დაბინძურებულ ლაქაში კომპონენტების კონცენტრაციის ცვლილების შესახებ. ენერგია. 2006წ. №3 (39) თბილისი.

ა. ქუთათელაძე, გ. გოგოლაძე, ა. სიხარულიძე. ნავთობის მოპოვების მათემატიკური მოდელის ეკონომიკური ეფექტიანობის განსაზღვრა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი . 2005წ. N 11.

ი. ბაზღაძე. ნავთობის მოპოვების, გადამუშავებისა და ტრანსპორტის ეკოლოგიური პრობლემები.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. თბილისი,ტ 9, №6, 2009, ISSN 1512-0686 გვ. 577-580..

გ. ლობჯანიძე. ნავთობის მსოფლიო ბაზრის თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების ტენდენციები. ჟურნალი ,,სამთო ჟურნალი“, . 2013წ. 2013. № 2, გვ. 85-92.

გ. ვარშალომიძე. ნავთობის საბადოებზე პროდუქტიულ ჰორიზონტებში ფენის წყლების სელექციური იზოლაცია წყლით გაჯირჯვებადი პოლიმერების გამოყენებით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #19, გვ. 94–99.

გ. ტაბატაძე, ე.საყვარელიძე. ნავთობის ფაქტორი და ეკონომიკის სამი საკითხი, . ჟურნ. „საქართველოს ნავთობი და გაზი’’. 2004წ. #9, 2004, გვ. 25–27;.

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. ბეგალიშვილი, ლ. შავლიაშვილი, დ. შავლაძე. ნავთობის ჭაბურღილიდან ავარიული გაჟონვებით გამოწვეული ნიადაგ-გრუნტის დაბინძურების კვლევა . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2011წ. 11, #1, გვ. 106-111.

გ. დურგლიშვილი. ნავთობის ჭაბურღილიდან მილგარე გაზის ამოსაღები მოწყობილობა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 1999წ. 3(11)/1999) 96-97 გვ..

ი. გოგუაძე. ნავთობისა და გაზის სამფაზა მრავალკომპონენტიანი იზოთერმული ფილტრაციის მოდელი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2007წ. #21, გვ. 104-108..

ი. გოგუაძე. ნავთობისა და გაზის შემოდინების გამომწვევი მეთოდები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2007წ. #21, გვ. 86-104.

გ. ვარშალომიძე, ა. ჭიჭინაძე. ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების ბურღვისას ტექტონიკური აშლილობით გამოწვეული გართულების ანალიზი და მათთან ბრძოლის მეთოდოლოგიის შერჩევა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2012წ. #27, გვ. 48–52.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, კურცხალია ც., ენუქიძე ნ., შალიკიანი ქ.. ნავთობპროდუქტებით გაჭუჭყიანებული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის მემბრანული ტექნოლოგიის დამუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2004წ. ტ. 30 #3-4, გვ. 199-2004.

ხ. მღებრიშვილი, გ. მიქაძე, , ე.მიქაძე, , ე.რუსიეშვილი. ნავთობპროდუქტების დანაკარგების შემცირების ეკოლოგიურ-ეკონომიკური ასპექტები მათი შენახვის პროცესში.. ბიზნეს-ინჟინერინგი №1 2017. 2017წ. №1, გვ. 8.